logo

Jaki jest rytm zatokowy w EKG

Głównym organem ludzkiego ciała, który dostarcza krew do wszystkich tkanek, jest serce. Stopień natlenienia mózgu i aktywność funkcjonalna całego organizmu zależą od systematycznych skurczów jego mięśni. Do wzbudzenia tkanki mięśniowej serca potrzebny jest impuls (sygnał elektryczny) z przewodzących kardiomiocytów.

Zazwyczaj drżenia te wywołują węzeł zatokowy - charakterystyka rytmu serca zależy od ich częstotliwości i lokalizacji. We współczesnej medycynie choroby układu sercowo-naczyniowego wykrywa się za pomocą specjalnej metody badania - elektrokardiogramu. Eksperci praktykujący zalecają jego postępowanie w diagnostyce patologii mięśnia sercowego, monitorując przebieg istniejących dolegliwości, przed każdą operacją i w celach profilaktycznych.

Wyniki EKG dostarczają lekarzom konkretnych danych dotyczących aktywności serca. W naszym artykule przedstawimy informacje o cechach i parametrach normalnego rytmu serca, możliwych odchyleniach. Powiemy również naszym czytelnikom, jaki jest rytm zatokowy w EKG i jak określić jego objawy patologiczne.

Charakterystyka tętna

Pojawienie się zjawisk elektrycznych w sercu jest spowodowane ruchem jonów sodu i potasu w komórkach mio-sercowych, co stwarza warunki konieczne do wzbudzenia, skurczu, a następnie przejścia do pierwotnego stanu mięśnia sercowego. Aktywność elektryczna jest charakterystyczna dla wszystkich typów komórek mięśnia sercowego, ale tylko kardiomiocyty układu przewodzącego mają spontaniczną depolaryzację.

Jednym z najważniejszych parametrów normalnej funkcji serca jest rytm zatokowy, który wskazuje na fakt, że źródło skurczów mięśni pochodzi z węzła Kate-Flac (lub obszaru zatokowego serca). Regularne powtarzanie pojawiających się impulsów sercowych określa się na kardiogramie u zdrowych osób i pacjentów z patologiami serca.

Dekodowanie EKG wykonuje się w następujący sposób:

 • ocena prawidłowości tętna;
 • zliczanie liczby skurczów mięśnia sercowego;
 • definicja „rozrusznika serca” - źródło występowania i pobudzenia w mięśniu sercowym;
 • badanie funkcji przewodzenia tętna przez serce.

Tętno zdrowej osoby dorosłej waha się od 60 do 90 uderzeń na minutę. Tachykardia wskazuje na zwiększenie częstości akcji serca, bradykardia - zmniejszenie. Aby określić „rozrusznik serca” (obszar mięśnia sercowego generowany przez impulsy), przebieg wzbudzenia ocenia się zgodnie z górnymi sekcjami - przedsionkami. Wskaźnik ten określa stosunek zębów kompleksu komorowego. Rytm zatokowy, pionowa pozycja EOS (oś elektryczna serca, która odzwierciedla charakterystykę jego struktury) oraz wskaźnik normalnej częstości akcji serca wskazują na brak jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy mięśnia sercowego w ciele pacjenta.

Co oznacza rytm zatokowy?

Struktura mięśnia sercowego składa się z czterech komór oddzielonych zaworami i przegrodami. W prawym przedsionku, w strefie zbiegu górnych i dolnych pustych żył, znajduje się pewne centrum składające się ze specyficznych komórek, które wysyłają impulsy elektryczne i ustawiają rytm na regularne powtarzanie skurczów mięśni - węzła zatokowego.

Tworzące się kardiomiocyty są zgrupowane w wiązki, mają kształt wrzeciona i charakteryzują się słabą funkcją kurczliwości. Jednakże są one również zdolne do generowania wyładowań, jak również procesów neuronów z powłoką glejową. Węzeł zatokowy powoduje udar mięśnia sercowego, dzięki czemu normalne dostarczanie krwi do tkanek ludzkiego ciała.

Dlatego niezwykle ważne jest utrzymanie regularnego rytmu zatokowego w celu oceny funkcji serca. W EKG wskaźnik ten wskazuje, że impuls pochodzi dokładnie z węzła głównego (zatokowego) - norma wynosi 50 uderzeń na minutę. Jego zmiana wskazuje na fakt, że energia elektryczna, która stymuluje mięsień sercowy, pochodzi z innej części serca.

Przy interpretacji ostatecznych danych kardiogramu szczególną uwagę zwraca się na:

 • na QRS (kompleks komorowy) po fali P;
 • dla przedziału (przedział czasu) PQ - w normalnym zakresie od 120 do 200 milisekund;
 • na kształt fali P, która musi być stała w każdym punkcie pola elektrycznego;
 • w odstępach P-P są podobne do granic zakresu R-R;
 • na odcinku T obserwuje się dla każdego zęba R.

Objawy

Nie każdy współczesny człowiek może pochwalić się brakiem problemów z sercem. Bardzo często, podczas EKG, wykrywane są stany patologiczne, takie jak blokada, która jest wywoływana przez zmianę transmisji impulsów z układu nerwowego bezpośrednio do serca, arytmię wynikającą z niespójności systematyczności i sekwencję skurczów mięśnia sercowego. Nieregularny rytm zatokowy, który wskazuje na zmianę wskaźnika kardiograficznego - odległość między zębami kardiogramu, może wskazywać na „rozrusznik serca”.

Diagnoza „zespołu chorej zatoki” jest dokonywana na podstawie danych klinicznych i tętna. Aby określić ten parametr, lekarz interpretujący wyniki EKG wykorzystuje następujące metody obliczeń: podziel liczbę 60 przez interwał R-R wyrażony w sekundach, pomnóż liczbę 20 przez liczbę zębów kompleksów komorowych wykonanych w ciągu trzech sekund.

Zakłócenie rytmu zatokowego w EKG oznacza następujące nieprawidłowości:

 • arytmia - różnice w odstępach czasowych R-R ponad 150 milisekund, najczęściej zjawisko to obserwuje się podczas inhalacji i wydechu i wynika z tego, że w tym momencie liczba skoków zmienia się;
 • bradykardia - częstość akcji serca jest mniejsza niż 60 uderzeń / min, odstęp P-P wzrasta do 210 ms, utrzymywana jest poprawność propagacji impulsu wzbudzenia;
 • sztywny rytm - zanik jego fizjologicznej nieregularności z powodu upośledzonej regulacji neurowegetatywnej, w tym przypadku spadek odległości R-R o 500 ms;
 • tachykardia - częstość akcji serca przekracza 90 uderzeń / min, jeśli liczba skurczów mięśnia sercowego wzrasta do 150 uderzeń / min, obserwuje się uniesienie odcinka ST i obniżenie depresji segmentu PQ, może wystąpić blok II przedsionkowo-komorowy.

Przyczyny arytmii zatokowej

Podniecenie pacjenta może spowodować zakończenie EKG, które wskazuje dane na temat nieregularności i niestabilności rytmu zatokowego. Najczęstszymi przyczynami takich odchyleń są:

 • nadużywanie alkoholu;
 • wrodzone lub nabyte wady serca;
 • palenie tytoniu;
 • wypadanie zastawki mitralnej;
 • ostra niewydolność serca;
 • zatrucie ciała substancjami toksycznymi;
 • niekontrolowane stosowanie glikozydów nasercowych, leków moczopędnych i antyarytmicznych;
 • zaburzenia nerwicowe;
 • zwiększone poziomy hormonów tarczycy.

Jeśli nieregularność rytmu zatokowego nie zostanie wyeliminowana przez przytrzymanie oddechu i próbek leczniczych, charakterystyczne jest, że pacjent:

 • kardiomiopatia;
 • zapalenie mięśnia sercowego;
 • choroba niedokrwienna;
 • patologie układu oskrzelowo-płucnego;
 • niedokrwistość;
 • ciężka dystonia wegetatywna;
 • ubytki dyplomatyczne serca;
 • choroby gruczołów dokrewnych;
 • zaburzenia elektrolitowe.

Cechy u młodych pacjentów

Parametry kardiogramu dziecka znacznie różnią się od wyników EKG dla dorosłych - każda matka wie, jak często bije jej serce. Tachykardię fizjologiczną wyjaśniają cechy anatomiczne ciała dziecka:

 • do 1 miesiąca HR zmienia się od 105 do 200 uderzeń / min;
 • do 1 roku - od 100 do 180;
 • do 2 lat - od 90 do 140;
 • do 5 lat - od 80 do 120;
 • do 11 lat - od 75 do 105;
 • do 15 - od 65 do 100.

Rytm pochodzenia zatokowego jest rejestrowany u dzieci bez wad mięśnia sercowego, aparatu zastawkowego lub naczyń. Zwykle w graficznym zapisie EKG segmenty P przed skurczem komorowym powinny mieć ten sam kształt i rozmiar, HR nie przekracza wskaźników wieku. Niestabilna częstość akcji serca i ektopia zatoki jest sygnałem do poszukiwania niekorzystnych czynników powodujących zmniejszenie aktywności głównego węzła układu przewodzenia serca.

Zespół chorej zatoki obserwuje się u wcześniaków, dzieci, które doświadczyły niedoboru tlenu podczas rozwoju prenatalnego, noworodków z podwyższonym ciśnieniem krwi wewnątrz czaszki, niemowląt z niedoborem witaminy D, nastolatków - procesy zmieniające rytm są związane z szybkim wzrostem ciała dziecka i dystonii naczyniowej. Fizjologiczne zaburzenia rytmu zatokowego przechodzą bez specyficznego leczenia, ponieważ poprawia się skurcz serca i dojrzewa centralny układ nerwowy.

Dysfunkcja rytmu zatokowego o charakterze patologicznym może być spowodowana ciężkim procesem infekcyjno-zapalnym, predyspozycjami genetycznymi, wrodzonymi anomaliami strukturalnymi i deformacjami mięśnia sercowego. W tym przypadku kardiolog przepisuje środki lecznicze i profilaktyczne małemu pacjentowi w warunkach ciągłego monitorowania czynności funkcjonalnej serca.

Podsumowując powyższe informacje, chciałbym dodać, że EKG to prosta i niedroga metoda diagnostyczna, za pomocą której w krótkim czasie można wykryć dysfunkcję mięśnia sercowego. Jeśli jednak wystąpią poważne zmiany patologiczne, nie wystarczy ostateczne rozpoznanie tej techniki - pacjentowi przepisuje się echokardiografię, badanie ultrasonograficzne serca i badanie naczyń wieńcowych.

Sterownik rytmu zatokowego

Normalny rytm serca to rytm zatokowy. Oznacza to, że stymulator jest węzłem zatokowym - najbardziej „szybkim” fizjologicznym generatorem impulsów. Węzeł zatokowy znajduje się w górnej części ściany prawego przedsionka. Początkowo komórki prawego przedsionka są depolaryzowane, a następnie - po lewej. Impuls dociera do połączenia przedsionkowo-komorowego i stymuluje komory, rozprzestrzeniając się wzdłuż nóg wiązki His (patrz - układ przewodzenia serca).

Rytm zatokowy jest najczęściej występującym napisem na EKG. A jeśli nic więcej nie zostanie dodane, a częstotliwość (HR) od 60 do 90 uderzeń na minutę (na przykład HR 68 ”) jest wskazana, jest to najbardziej udana opcja, wskazująca, że ​​serce działa jak zegar. Jest to rytm ustawiony przez węzeł zatokowy (główny rozrusznik generujący impulsy elektryczne, które powodują kurczenie się serca). Jednocześnie rytm zatokowy zakłada dobre samopoczucie, zarówno w stanie tego węzła, jak i zdrowia układu przewodzenia serca. Brak innych zapisów neguje zmiany patologiczne w mięśniu sercowym i oznacza, że ​​EKG jest normalne. Oprócz rytmu zatokowego może to być przedsionek, przedsionkowo-komorowy lub komorowy, co wskazuje, że rytm jest ustalany przez komórki w tych częściach serca i jest uważany za patologiczny.

Rytm zatokowy serca na EKG - co to znaczy i co może powiedzieć

Rytm serca pochodzący z węzła zatokowego, a nie z innych obszarów, nazywany jest zatoką. Jest określana u zdrowych ludzi iu niektórych pacjentów cierpiących na choroby serca.

Impulsy serca pojawiają się w węźle zatokowym, następnie rozchodzą się wzdłuż przedsionków i komór, co powoduje kurczenie się narządu mięśniowego.

Co to znaczy i jakie są normy

Rytm zatokowy serca na EKG - co to znaczy i jak to określić? W sercu są komórki, które powodują pęd z powodu pewnej liczby uderzeń na minutę. Znajdują się one w zatokach i węzłach przedsionkowo-komorowych, także we włóknach Purkinjego, które tworzą tkankę komór serca.

Rytm zatokowy w elektrokardiogramie oznacza, że ​​impuls ten jest generowany przez węzeł zatokowy (norma wynosi 50). Jeśli liczby są różne, puls jest generowany przez inny węzeł, co daje inną wartość liczby uderzeń.

Prawidłowy, zdrowy rytm zatokowy serca jest regularny z innym tętnem, w zależności od wieku.

Normalne wartości na kardiogramie

Co zwraca uwagę podczas wykonywania elektrokardiografii:

 1. Ząb P w elektrokardiogramie z pewnością poprzedza zespół QRS.
 2. Odległość PQ wynosi 0,12 sekundy - 0,2 sekundy.
 3. Kształt fali P jest stały w każdym odprowadzeniu.
 4. U dorosłych częstotliwość rytmu wynosi 60–80.
 5. Odległość P - P jest podobna do odległości R - R.
 6. Zaczep P w stanie normalnym powinien być dodatni w drugim odprowadzeniu standardowym, ujemny w przewodzie aVR. We wszystkich innych odprowadzeniach (jest to I, III, aVL, aVF), jego kształt może się różnić w zależności od kierunku jego osi elektrycznej. Zwykle zęby P są dodatnie zarówno w ołowiu I, jak iw aVF.
 7. W odprowadzeniach V1 i V2 fala P będzie 2-fazowa, czasami może być dodatnia lub przeważnie negatywna. W odprowadzeniach od V3 do V6 bolec jest przeważnie dodatni, choć mogą występować wyjątki w zależności od jego osi elektrycznej.
 8. Dla każdej fali P w normalnym stanie należy prześledzić zespół QRS, fala T. Odstęp PQ u dorosłych ma wartość 0,12 sekundy - 0,2 sekundy.

Rytm zatokowy wraz z pionowym położeniem osi elektrycznej serca (EOS) pokazuje, że te parametry mieszczą się w normalnym zakresie. Oś pionowa pokazuje rzut pozycji narządu w klatce piersiowej. Również położenie organu może być w półpionowych, poziomych, pół poziomych płaszczyznach.

Gdy EKG rejestruje rytm zatokowy, oznacza to, że pacjent nie ma jeszcze żadnych problemów z sercem. Podczas badania bardzo ważne jest, aby nie martwić się i nie denerwować, aby nie uzyskać fałszywych danych.

Nie należy przeprowadzać badania natychmiast po wysiłku fizycznym lub po tym, jak pacjent wspiął się pieszo na trzecie lub piąte piętro. Należy również ostrzec pacjenta, że ​​nie należy palić przez pół godziny przed badaniem, aby nie uzyskać fałszywych wyników.

Naruszenia i kryteria ich determinacji

Jeśli w opisie znajduje się fraza: zaburzenia rytmu zatokowego, wówczas rejestrowana jest blokada lub arytmia. Arytmia to każda awaria sekwencji rytmicznej i jej częstotliwość.

Blokady mogą być spowodowane, jeśli przeniesienie pobudzenia z ośrodków nerwowych do mięśnia sercowego zostanie przerwane. Na przykład przyspieszenie rytmu pokazuje, że przy standardowej sekwencji skurczów rytmy serca są przyspieszane.

Jeśli w konkluzji pojawia się fraza o niestabilnym rytmie, jest to przejaw niskiej częstości akcji serca lub bradykardii zatokowej. Bradykardia niekorzystnie wpływa na kondycję człowieka, ponieważ narządy nie otrzymują ilości tlenu wymaganej do normalnej aktywności.

Jeśli rejestrowany jest przyspieszony rytm zatokowy, to najprawdopodobniej jest to objaw tachykardii. Taka diagnoza występuje, gdy liczba uderzeń pulsu przekracza 110 uderzeń.

Interpretacja wyników i diagnoza

W celu zdiagnozowania arytmii należy porównać uzyskane wskaźniki ze wskaźnikami normy. Tętno w ciągu 1 minuty nie powinno być większe niż 90. Aby określić ten wskaźnik, potrzebujesz 60 (sekund) podzielonych przez czas trwania interwału R-R (również w sekundach) lub pomnóż liczbę zespołów QRS w 3 sekundy (długość taśmy wynosi 15 cm) o 20.

W ten sposób można zdiagnozować następujące nieprawidłowości:

 1. Bradykardia - HR / min mniej niż 60, czasami rejestruje się wzrost odstępu P-P do 0,21 sekundy.
 2. Tachykardia - częstość akcji serca wzrasta do 90, chociaż inne objawy rytmu pozostają normalne. Często można zaobserwować ukośne obniżenie segmentu PQ, a segment ST - rosnąco. Na pierwszy rzut oka może to wyglądać jak kotwica. Jeśli tętno wzrośnie powyżej 150 uderzeń na minutę, wystąpią blokady drugiego etapu.
 3. Arytmia jest nieregularnym i niestabilnym rytmem zatokowym serca, gdy odstępy R-R różnią się o więcej niż 0,15 sekundy, co wiąże się ze zmianami liczby uderzeń na oddech i wydechu. Często występuje u dzieci.
 4. Sztywny rytm - nadmierna regularność skurczów. R-R różni się o mniej niż 0,05 sek. Może to być spowodowane wadą węzła zatokowego lub naruszeniem jego regulacji autonomicznej.

Przyczyny odchyleń

Najczęstsze przyczyny zaburzeń rytmu można rozważyć:

 • nadmierne nadużywanie alkoholu;
 • wszelkie wady serca;
 • palenie;
 • długotrwałe stosowanie glikozydów i leków antyarytmicznych;
 • wypukłość zastawki mitralnej;
 • patologia funkcjonalności tarczycy, w tym nadczynność tarczycy;
 • niewydolność serca;
 • choroby mięśnia sercowego;
 • zakaźne zmiany zastawek i innych części serca - choroba zakaźnego zapalenia wsierdzia (objawy są dość specyficzne);
 • przeciążenie: emocjonalne, psychologiczne i fizyczne.

Dodatkowe badania

Jeśli podczas badania lekarz zauważy, że długość odcinka między zębami P, jak również ich wysokość, są nierówne, rytm zatokowy jest słaby.

Aby ustalić przyczynę, pacjentowi można zalecić przeprowadzenie dodatkowej diagnostyki: można zidentyfikować patologię samego węzła lub problemy węzłowego układu autonomicznego.

Następnie przypisuje się monitorowanie Holtera lub przeprowadza się test leku, który pozwala stwierdzić, czy istnieje patologia samego węzła lub czy system wegetatywny węzła jest regulowany.

Więcej informacji na temat syndromu słabości tej witryny można znaleźć w wideokonferencji:

Jeśli okaże się, że arytmia była wynikiem zaburzeń w samym węźle, wyznaczane są pomiary korygujące statusu wegetatywnego. Jeśli z innych powodów stosowane są inne metody, na przykład implantacja środka pobudzającego.

Monitorowanie Holtera jest powszechnym elektrokardiogramem wykonywanym w ciągu dnia. Ze względu na czas trwania tego badania eksperci mogą badać stan serca przy różnych stopniach stresu. Podczas przeprowadzania normalnego EKG pacjent leży na kanapie, a podczas przeprowadzania monitorowania Holtera można badać stan ciała w okresie wysiłku fizycznego.

Taktyka leczenia

Zaburzenia rytmu zatokowego nie wymagają specjalnego leczenia. Zły rytm nie oznacza, że ​​istnieje jakakolwiek z wymienionych chorób. Zaburzenie rytmu serca jest powszechnym zespołem w każdym wieku.

Unikanie problemów z sercem może być w znacznym stopniu wspomagane przez odpowiednią dietę, codzienny schemat i brak stresu. Przydatne będzie przyjmowanie witamin w celu utrzymania serca i poprawy elastyczności naczyń krwionośnych. W aptekach można znaleźć dużą liczbę złożonych witamin zawierających wszystkie niezbędne składniki i specjalistyczne witaminy wspomagające pracę mięśnia sercowego.

Oprócz nich możesz wzbogacić swoją dietę w takie produkty jak pomarańcze, rodzynki, jagody, buraki, cebula, kapusta, szpinak. Zawierają wiele przeciwutleniaczy, które regulują liczbę wolnych rodników, których nadmierna ilość może powodować zawał mięśnia sercowego.

Do sprawnego funkcjonowania serca organizm potrzebuje witaminy D, która znajduje się w pietruszce, jajach kurzych, łososiu i mleku.

Jeśli prawidłowo wprowadzasz dietę, możesz stosować się do codziennego schematu, aby zapewnić długą i nieprzerwaną pracę mięśnia sercowego i nie martwić się nim aż do bardzo starości.

Na koniec zapraszamy do obejrzenia filmu z pytaniami i odpowiedziami na temat zaburzeń rytmu serca:

Rozrusznik 800 Sinus co to jest

Rytm zatokowy: co to jest, jak wygląda na EKG, możliwe naruszenia

Z tego artykułu dowiesz się: co rytm zatokowy serca, jakie mogą być jego odchylenia, uczy się określać oznaki normalnego i patologicznego rytmu zatokowego za pomocą EKG.

Aby uzyskać kwalifikowany zapis EKG, podczas którego najpierw ocenia się tętno, skontaktuj się z kardiologiem.

Pojęcie i charakterystyka rytmu zatokowego

Opis głównych cech normalnych uderzeń serca:

 1. Częstotliwość - w zakresie od 60 do 90 / minutę.
 2. Regularność - każde kolejne uderzenie serca występuje w regularnych odstępach czasu.
 3. Sekwencja - każde skurczenie odbywa się w tym samym kierunku, kolejno przechwytując najpierw przedsionki, a następnie komory, co znajduje odzwierciedlenie w charakterystyce dźwięku pierwszego i drugiego tonu, a także w EKG.
 4. Zmienność fizjologiczna - zdolność do zmiany częstości akcji serca przy zachowaniu regularności i spójności w odpowiedzi na wpływy zewnętrzne i wewnętrzne (na przykład ćwiczenia, sen, doświadczenie, ból, gorączka itp.)

Co może być naruszeniem

 • utrzymująca się rzadka aktywność (poniżej 50 / min);
 • okresy zanikania serca (brak impulsów);
 • zmiana rytmu szybkiego z rzadkim.

Zaburzenia rytmu zatokowego mogą być albo wariantem normy, albo sygnałem poważnej patologii!

W jaki sposób rytm zatokowy w EKG w normie i odchyleniach

Zwróć uwagę na następujące elementy EKG:

 • Fala P;
 • Odstęp P - Q;
 • Kompleks QRS;
 • Odstępy P - P;
 • Odstępy R - R;
 • tętno.

Jak rejestruje się prawidłowy rytm zatokowy

Fala P i interwał P - Q
 • Powinien być zawsze skierowany do góry (dodatni P).
 • Ma mały rozmiar w porównaniu z największym zębem R.
 • Poprzedza każdy kompleks QRS.
 • Pomiędzy każdym P i QRS powinna być mała, ale równa przerwa - odstęp P-Q (jeśli nie, może to wskazywać na chorobę, taką jak zespół Wolfa-Parkinsona-White'a (WPW)).
Zespoły QRS i interwały R - R
 • We wszystkich kompleksach QRS największe zęby R powinny być skierowane do góry.
 • Odległość między zębami R (odstępy R - R - R) powinna być taka sama.
Odstęp P - P

Odległość między sąsiednimi zębami P powinna być taka sama i taka sama jak R - R.

Jaka jest patologia rytmu zatokowego w EKG

Tachykardia zatokowa
Bradykardia zatokowa
Arytmia zatokowa

W zaburzeniach rytmu serce kurczy się z powodu podnieceń z węzła zatokowego, ale nieregularnie, nieregularnie z:

 • normalna częstotliwość;
 • przyspieszenie tętna;
 • powolny rytm.
Dodatkowa skurcz zatok

Jeśli serce powoduje nieprzewidywalny nadzwyczajny skurcz z powodu dodatkowego impulsu z głównego stymulatora, a następnie z EKG:

 1. Rytm zatokowy jest śledzony, ale źle - następny kompleks QRS pojawia się przedwcześnie.
 2. Fala P powinna być, ale czasami może brakować.
 3. Kompleks QRS wygląda na niezmieniony.
 4. Po ekstrasystolach nie ma regularnego kompleksu przez długi czas - nazywa się to przerwą kompensacyjną, która jest dwa razy dłuższa niż przerwa między normalnymi kompleksami.
Zespół chorej zatoki

EKG - informacyjna metoda oceny tętna. Tylko ekspert, który zna nie tylko standardowe odchylenia od normy, ale także różnego rodzaju opcje mogą dokonać ostatecznego wniosku na elektrokardiogramie!

Leczenie serca i naczyń krwionośnych | Mapa strony | Kontakt | Polityka prywatności | Umowa użytkownika | Przy powoływaniu się na dokument wymagany jest link do strony wskazujący źródło.

Rytm zatokowy serca w EKG # 8212; co to znaczy i co może powiedzieć

Rytm serca pochodzący z węzła zatokowego, a nie z innych obszarów, nazywany jest zatoką. Jest określana u zdrowych ludzi iu niektórych pacjentów cierpiących na choroby serca.

Impulsy serca pojawiają się w węźle zatokowym, następnie rozchodzą się wzdłuż przedsionków i komór, co powoduje kurczenie się narządu mięśniowego.

Co to znaczy i jakie są normy

Rytm zatokowy w elektrokardiogramie oznacza, że ​​impuls ten jest generowany przez węzeł zatokowy (norma wynosi 50). Jeśli liczby są różne, puls jest generowany przez inny węzeł, co daje inną wartość liczby uderzeń.

Prawidłowy, zdrowy rytm zatokowy serca jest regularny z innym tętnem, w zależności od wieku.

Normalne wartości na kardiogramie

Co zwraca uwagę podczas wykonywania elektrokardiografii:

Gdy EKG rejestruje rytm zatokowy, oznacza to, że pacjent nie ma jeszcze żadnych problemów z sercem. Podczas badania bardzo ważne jest, aby nie martwić się i nie denerwować, aby nie uzyskać fałszywych danych.

Nie należy przeprowadzać badania natychmiast po wysiłku fizycznym lub po tym, jak pacjent wspiął się pieszo na trzecie lub piąte piętro. Należy również ostrzec pacjenta, że ​​nie należy palić przez pół godziny przed badaniem, aby nie uzyskać fałszywych wyników.

Naruszenia i kryteria ich determinacji

Jeśli w opisie znajduje się fraza: zaburzenia rytmu zatokowego, wówczas rejestrowana jest blokada lub arytmia. Arytmia to każda awaria sekwencji rytmicznej i jej częstotliwość.

Blokady mogą być spowodowane, jeśli przeniesienie pobudzenia z ośrodków nerwowych do mięśnia sercowego zostanie przerwane. Na przykład przyspieszenie rytmu pokazuje, że przy standardowej sekwencji skurczów rytmy serca są przyspieszane.

Jeśli rejestrowany jest przyspieszony rytm zatokowy, to najprawdopodobniej jest to objaw tachykardii. Taka diagnoza występuje, gdy liczba uderzeń pulsu przekracza 110 uderzeń.

Interpretacja wyników i diagnoza

W ten sposób można zdiagnozować następujące nieprawidłowości:

Przyczyny odchyleń

Najczęstsze przyczyny zaburzeń rytmu można rozważyć:

Dodatkowe badania

Jeśli podczas badania lekarz zauważy, że długość odcinka między zębami P, jak również ich wysokość, są nierówne, rytm zatokowy jest słaby.

Aby ustalić przyczynę, pacjentowi można zalecić przeprowadzenie dodatkowej diagnostyki: można zidentyfikować patologię samego węzła lub problemy węzłowego układu autonomicznego.

Następnie przypisuje się monitorowanie Holtera lub przeprowadza się test leku, który pozwala stwierdzić, czy istnieje patologia samego węzła lub czy system wegetatywny węzła jest regulowany.

Więcej informacji na temat syndromu słabości tej witryny można znaleźć w wideokonferencji:

Jeśli okaże się, że arytmia była wynikiem zaburzeń w samym węźle, wyznaczane są pomiary korygujące statusu wegetatywnego. Jeśli z innych powodów stosowane są inne metody, na przykład implantacja środka pobudzającego.

Taktyka leczenia

Zaburzenia rytmu zatokowego nie wymagają specjalnego leczenia. Zły rytm nie oznacza, że ​​istnieje jakakolwiek z wymienionych chorób. Zaburzenie rytmu serca jest powszechnym zespołem w każdym wieku.

Oprócz nich możesz wzbogacić swoją dietę w takie produkty jak pomarańcze, rodzynki, jagody, buraki, cebula, kapusta, szpinak. Zawierają wiele przeciwutleniaczy, które regulują liczbę wolnych rodników, których nadmierna ilość może powodować zawał mięśnia sercowego.

Do sprawnego funkcjonowania serca organizm potrzebuje witaminy D, która znajduje się w pietruszce, jajach kurzych, łososiu i mleku.

Jeśli prawidłowo wprowadzasz dietę, możesz stosować się do codziennego schematu, aby zapewnić długą i nieprzerwaną pracę mięśnia sercowego i nie martwić się nim aż do bardzo starości.

Na koniec zapraszamy do obejrzenia filmu z pytaniami i odpowiedziami na temat zaburzeń rytmu serca:

Jaki jest rytm zatokowy w EKG

Jeśli ktoś przychodzi na wizytę u lekarza, a specjalista podejrzewa, że ​​jego serce nie jest w porządku, wysyła pacjenta do EKG. Rytm zatokowy w EKG jest bardzo ważnym wskaźnikiem i wyraźnie daje dane o rzeczywistym stanie mięśnia sercowego człowieka. Co dokładnie można określić patrząc na kardiogram, warto zastanowić się bardziej szczegółowo.

Czym jest rytm zatokowy

Oznacza to, że rytm zatokowy na kardiogramie jest następujący:

Normalny rytm zatokowy występuje tylko wtedy, gdy tętno wynosi nie mniej niż 60 i nie więcej niż 80 uderzeń na minutę. Ten rytm akceptowany jest dla ludzkiego ciała jako normalny. a na kardiogramie są wyświetlane zęby o tym samym rozmiarze, które znajdują się w tej samej odległości od siebie.

Jeśli rytm zatokowy kardiogramu serca odbiega od normy, lekarz specjalista przepisze pacjentowi dodatkowe badania, w tym testy

Jakie są kryteria rozszyfrowania wyniku EKG

 • wysokość słupków odzwierciedlających rytm impulsów serca;
 • odległość między zębami na kardiogramie;
 • jak gwałtownie zmieniają się wskaźniki obrazu schematu;
 • jaka dokładnie jest odległość między kolumnami, które wyświetlają impulsy.

Jakie problemy z rytmem zatokowym można zobaczyć na EKG

 • częstoskurcz zatokowy na elektrokardiogramie, oznaczający rytm skurczów, który uważa się za normalny;
 • arytmia zatokowa w EKG, wskazująca, że ​​odstęp między skurczami mięśni serca jest zbyt duży;
 • bradykardia zatokowa w EKG, wskazując, że serce kurczy się rzadziej niż 60 razy w ciągu minuty;
 • obecność zbyt małego odstępu między zębami kardiogramu, co oznacza przerwanie węzła zatokowego.

Korzystając z EKG, łatwo jest określić obecność tachykardii zatokowej, arytmii lub bradykardii.

Bradykardia zatokowa jest częstą nieprawidłowością, zwłaszcza jeśli chodzi o zdrowie dziecka. Diagnozę tę można wyjaśnić wieloma czynnikami, wśród których mogą występować defekty fizjologiczne lub po prostu czynnik przewlekłego zmęczenia.

Odchylenie EOS w lewo wskazuje również, że praca witalnego ciała nie jest właściwie zorganizowana. Po ustaleniu takich odchyleń lekarz wyśle ​​pacjenta na dodatkowe badanie i poprosi go o wykonanie szeregu niezbędnych testów.

Jeśli poziome położenie EOS jest obserwowane, nie można tego natychmiast uznać za stan patologiczny. Takie osiowe wskaźniki obserwuje się u osób o niskim wzroście, ale raczej szerokich ramionach. Jeśli oś jest odchylona w lewo lub w prawo i jest to bardzo zauważalne, wówczas takie wskaźniki mogą wskazywać na stan patologiczny narządu, wzrost lewej lub prawej komory. Przemieszczenie osi może wskazywać, że pewne zawory są uszkodzone. Jeśli oś jest przesunięta w lewo, to osoba najprawdopodobniej ma niewydolność serca. Jeśli osoba cierpi na niedokrwienie, to przesunięcie osi następuje we właściwym kierunku. Takie odchylenie można również powiedzieć o anomaliach rozwoju mięśnia sercowego.

Co możemy powiedzieć o wskaźnikach normy

W EKG rytm zatokowy jest zawsze i bez przerwy w porównaniu z pewnymi wskaźnikami normy. Tylko dzięki całkowitemu poznaniu tych danych lekarz będzie w stanie poradzić sobie z kardiogramem pacjenta i dać właściwy wniosek.

Normalne wskaźniki dla dzieci i dorosłych to bardzo różne czynniki. Jeśli weźmiemy pod uwagę kwestie normy dla różnych kategorii wiekowych, będą one wyglądać następująco:

Prawidłowa częstość akcji serca u dzieci jest większa niż u dorosłych

Powyższe liczby należą do kategorii ustalonej normy, ale jeśli są nieco inne, nie zawsze jest to oznaką obecności poważnych patologii w ciele.

Ze względu na to, jakie wskaźniki EKG mogą odbiegać od normy

Jeśli wynik elektrokardiogramu nie zawsze odpowiada normie, oznacza to, że taki stan organizmu może być wywołany przez następujące czynniki:

Oczywiście przyspieszone tętno lub zbyt wolne może mówić o problemach o poważniejszym charakterze. Jeśli wyniki kardiogramu nie odpowiadają normie, może to wskazywać na ostrą niewydolność serca, przemieszczenie zastawki i wrodzone wady serca.

Jeśli rytm zatoki mieści się w ustalonej normie, osoba nie powinna się martwić, a lekarz będzie w stanie upewnić się, że pacjent jest zdrowy.

Dlaczego osoba powinna przejść badanie EKG?

 • Czy ma patologie i choroby wrodzonej natury?
 • z powodu jakich patologii w ciele zaczynają problemy z sercem;
 • nie może być sposobem na życie osoby spowodować naruszenia w pracy głównego organu;
 • czy serce jest we właściwej pozycji i czy jego zawory działają prawidłowo.

Normalny rytm zatokowy w EKG jest wyświetlany w postaci zębów o tym samym rozmiarze i kształcie, podczas gdy odległość między nimi jest również taka sama. Jeśli zaobserwowane zostaną jakiekolwiek odstępstwa od tej normy, oznacza to, że osoba ta będzie musiała zostać dodatkowo zbadana.

Regularne wykonywanie kardiogramu i sprawdzanie rytmu tętna jest konieczne dla osób, które mają już problemy z sercem lub pracują w pewnych obszarach

Jeśli rytm zatokowy mieści się w normalnym zakresie, nie będzie potrzeby przechodzenia dodatkowych testów i powtarzania testów. Prawidłowe funkcjonowanie serca, jak również nieprawidłowości patologiczne, są zawsze rejestrowane przez kardiogram.

Rytm zatokowy: istota, refleksja nad EKG, norma i odchylenia, cechy

Rytm zatokowy jest jednym z najważniejszych wskaźników prawidłowego funkcjonowania serca, co sugeruje, że źródło skurczów pochodzi z głównego węzła zatokowego. Ten parametr jest jednym z pierwszych w podsumowaniu EKG, a pacjenci, którzy przeszli badanie, chętnie dowiedzą się, co to znaczy i czy warto się martwić.

Serce jest głównym organem, który dostarcza krwi wszystkim organom i tkankom, a stopień natlenienia i funkcja całego organizmu zależą od jego rytmicznej i konsekwentnej pracy. Do skurczu mięśni potrzebne jest pchnięcie - impuls emanujący z poszczególnych komórek układu przewodzącego. Skąd ten sygnał pochodzi i jaka jest jego częstotliwość, zależą od charakterystyki rytmu.

cykl serca jest normalny, impuls pierwotny pochodzi z węzła zatokowego (SU)

Węzeł zatokowy (SU) znajduje się pod wewnętrzną błoną prawego przedsionka, jest dobrze zaopatrzony w krew, odbiera krew bezpośrednio z tętnic wieńcowych, bogato zaopatrzony w włókna autonomicznego układu nerwowego, które mają na to wpływ, przyczyniając się zarówno do zwiększenia, jak i osłabienia częstotliwości generowania impulsów.

Komórki węzła zatokowego są zgrupowane w wiązki, są mniejsze niż normalne kardiomiocyty, mają kształt wrzeciona. Ich funkcja skurczowa jest bardzo słaba, ale zdolność do tworzenia impulsu elektrycznego jest podobna do włókien nerwowych. Główny węzeł jest połączony ze złączem przedsionkowo-komorowym, które jest przekazywane do sygnałów w celu dalszego pobudzenia mięśnia sercowego.

Węzeł zatokowy nazywany jest głównym rozrusznikiem serca, ponieważ zapewnia częstość akcji serca, która zapewnia odpowiednie ukrwienie narządów, dlatego utrzymanie regularnego rytmu zatokowego jest niezwykle ważne dla oceny funkcjonowania serca podczas jego zmian.

System sterowania generuje impulsy o najwyższej częstotliwości w porównaniu z innymi działami systemu przewodzącego, a następnie przesyła je z dużą prędkością dalej. Częstotliwość tworzenia impulsów przez węzeł zatokowy mieści się w zakresie od 60 do 90 na minutę, co odpowiada normalnej częstotliwości uderzeń serca, gdy występują one kosztem głównego stymulatora.

Elektrokardiografia jest główną metodą, która pozwala szybko i bezboleśnie określić, gdzie serce otrzymuje impulsy, jaka jest ich częstotliwość i rytm. EKG utrwaliło się w praktyce terapeutów i kardiologów ze względu na jego dostępność, łatwość wdrożenia i wysoką zawartość informacji.

Po otrzymaniu wyników elektrokardiografii każdy przyjrzy się wnioskom pozostawionym przez lekarza. Pierwszym wskaźnikiem będzie ocena rytmu - zatok, jeśli pochodzi z głównego węzła lub nie-zatokowego, wskazując jego specyficzne źródło (węzeł AV, tkanka przedsionkowa itp.). Tak więc, na przykład, wynik „rytm zatokowy z tętnem 75” nie powinien być zakłócany, to jest norma, a jeśli specjalista pisze o rytmie ektopowym bez zatoki, wzmożonym biciu (tachykardia) lub spowolnieniu (bradykardia), nadszedł czas na dodatkowe badanie.

Rytm węzła zatokowego (SU) - rytm zatokowy - normalny (lewy) i nieprawidłowe rytmy inne niż zatokowe. Wskazywane są punkty początkowe impulsu.

Podsumowując, pacjent może odkryć informacje o położeniu EOS (osi elektrycznej serca). Zwykle może być zarówno pionowa, jak i półpionowa, a także pozioma lub pół-pozioma, w zależności od indywidualnych cech danej osoby. Z kolei odchylenia EOS w lewo lub w prawo zwykle mówią o organicznej chorobie serca. Szczegóły dotyczące EOS i jego wariantów są opisane w oddzielnej publikacji.

Rytm zatokowy jest normalny

Często pacjenci, którzy odkryli rytm zatokowy na zakończenie elektrokardiogramu, zaczynają się martwić, jeśli wszystko jest w porządku, ponieważ termin ten nie jest znany wszystkim, a zatem może mówić o patologii. Można je jednak uspokoić: rytm zatokowy jest normą, która wskazuje na aktywną pracę węzła zatokowego.

Z drugiej strony, nawet z zachowaną aktywnością głównego stymulatora, możliwe są pewne odchylenia, ale nie zawsze służą one jako wskaźnik patologii. Wahania rytmu występują w różnych stanach fizjologicznych, które nie są spowodowane przez proces patologiczny w mięśniu sercowym.

Wpływ na węzeł zatokowy nerwu błędnego i włókna układu współczulnego często powoduje zmianę jego funkcji w kierunku mniejszej lub większej częstotliwości powstawania sygnałów nerwowych. Znajduje to odzwierciedlenie w częstotliwości uderzeń serca, która jest obliczana na tym samym kardiogramie.

Zwykle częstotliwość rytmu zatokowego mieści się w zakresie od 60 do 90 uderzeń na minutę, ale eksperci zauważają, że nie ma wyraźnego limitu dla określenia normy i patologii, to znaczy przy tętnie 58 uderzeń na minutę, jest zbyt wcześnie, aby mówić o bradykardii, a także o tachykardii, gdy przekracza wskaźnik w 90. Wszystkie te parametry należy oceniać kompleksowo z obowiązkowym opisem ogólnego stanu pacjenta, specyfiki jego wymiany, rodzaju działalności, a nawet tego, co robił tuż przed badaniem.

Określenie źródła rytmu w analizie EKG - punkt podstawowy, przy uwzględnieniu wskaźników rytmu zatokowego:

 • Definicja zębów P przed każdym kompleksem komorowym;
 • Stała konfiguracja zębów przedsionkowych na tym samym przewodzie;
 • Stała wartość odstępu między zębami P i Q (do 200 ms);
 • Zawsze dodatnia (skierowana w górę) fala P w drugim ołowiu standardowym i ujemna w aVR.

Podsumowując, podmiot EKG może znaleźć: „rytm zatokowy z częstością akcji serca 85, normalne położenie osi elektrycznej”. Taki wniosek uważany jest za normę. Inna opcja: „rytm nie-zatokowy o częstotliwości 54, ektopowy”. Wynik ten należy ostrzec, ponieważ możliwa jest poważna patologia mięśnia sercowego.

Powyższe cechy kardiogramu wskazują na obecność rytmu zatokowego, co oznacza, że ​​impuls pochodzi z głównego węzła do komór, które kurczą się po przedsionkach. We wszystkich innych przypadkach rytm uważany jest za nie-zatokowy, a jego źródło znajduje się poza SU - we włóknach mięśnia komorowego, węzła przedsionkowo-komorowego itp. Impuls jest możliwy z dwóch miejsc układu przewodzącego jednocześnie, w tym przypadku dotyczy to również arytmii.

Aby wynik EKG był jak najbardziej dokładny, należy wykluczyć wszystkie możliwe przyczyny zmian aktywności serca. Palenie, szybkie wchodzenie po schodach lub bieganie, filiżanka mocnej kawy może zmienić parametry serca. Rytm oczywiście pozostaje zatoką, jeśli węzeł działa prawidłowo, ale przynajmniej tachykardia zostanie naprawiona. W związku z tym przed badaniem należy się uspokoić, wyeliminować stresy i doświadczenia, a także wysiłek fizyczny - wszystko, co bezpośrednio lub pośrednio wpływa na wynik.

Rytm zatokowy i tachykardia

Ponownie przypomnij sobie, co odpowiada rytmowi zatokowemu z częstotliwością 60 - 90 na minutę. Ale co, jeśli parametr przekroczy ustalone limity, zachowując „sinus”? Wiadomo, że takie wahania nie zawsze mówią o patologii, więc nie ma potrzeby wpadać w panikę przedwcześnie.

Przyspieszony rytm zatokowy serca (tachykardia zatokowa), który nie jest wskaźnikiem patologii, rejestruje się, gdy:

 1. Doświadczenia emocjonalne, stres, strach;
 2. Silny wysiłek fizyczny - na siłowni, przy ciężkiej pracy fizycznej itp.;
 3. Po za dużo jedzenia, picie mocnej kawy lub herbaty.

Taka fizjologiczna tachykardia wpływa na dane EKG:

 • Długość przerwy między zębami P, odstęp RR zmniejsza się, a czas trwania, z odpowiednimi obliczeniami, umożliwia określenie dokładnej wartości tętna;
 • Fala P pozostaje w swoim normalnym miejscu - przed kompleksem komorowym, który z kolei ma prawidłową konfigurację;
 • Częstotliwość skurczów serca według wyników obliczeń przekracza 90-100 na minutę.

Tachykardia z zachowanym rytmem zatokowym w warunkach fizjologicznych ma na celu dostarczenie krwi do tkanek, które z różnych powodów stały się jej bardziej potrzebne - na przykład ćwiczenia, jogging. Nie można tego uznać za naruszenie iw krótkim czasie samo serce przywraca rytm zatokowy normalnej częstotliwości.

Jeśli w przypadku braku jakiejkolwiek choroby osobnik napotka tachykardię z rytmem zatokowym na kardiogramie, należy natychmiast przypomnieć sobie, jak poszło badanie - nie martwił się, czy pośpieszył do pokoju kardiograficznego z zawrotną prędkością, czy może palił na schodach kliniki tuż przed Usuwanie EKG.

Rytm zatokowy i bradykardia

Przeciwieństwem częstoskurczu zatokowego jest praca serca - spowalniająca jego skurcze (bradykardia zatokowa), która również nie zawsze mówi o patologii.

Bradykardia fizjologiczna ze zmniejszeniem częstotliwości impulsów z węzła zatokowego poniżej 60 na minutę może wystąpić, gdy:

 1. Stan uśpienia;
 2. Profesjonalne lekcje sportu;
 3. Indywidualne cechy konstytucyjne;
 4. Noszenie obcisłego kołnierza, obcisły krawat.

Warto zauważyć, że bradykardia, częściej niż zwiększenie częstości akcji serca, mówi o patologii, więc zwrócenie na nią uwagi jest zwykle bliskie. W przypadku organicznych uszkodzeń mięśnia sercowego bradykardia, nawet jeśli zachowany jest rytm zatokowy, może stać się diagnozą wymagającą leczenia.

We śnie następuje znaczny spadek tętna - o około jedną trzecią „normy dziennej”, co wiąże się z przewagą tonu nerwu błędnego, który tłumi aktywność węzła zatokowego. EKG jest częściej rejestrowane u obudzonych osób, więc ta bradykardia nie jest ustalana podczas normalnych badań masowych, ale można to zaobserwować podczas codziennego monitorowania. Jeśli w podsumowaniu monitorowania Holtera pojawi się wskazanie na spowolnienie rytmu zatokowego we śnie, jest bardzo prawdopodobne, że wskaźnik będzie pasował do normy, jak wyjaśni kardiolog szczególnie zaniepokojonym pacjentom.

Ponadto zauważono, że około 25% młodych mężczyzn ma rzadszy puls w przedziale 50-60, a rytm jest zatokowy i regularny, nie ma żadnych objawów kłopotów, to znaczy jest to wariant normy. Zawodowi sportowcy mają również skłonność do bradykardii z powodu systematycznego wysiłku fizycznego.

Bradykardia zatokowa jest stanem, w którym tętno spada do mniej niż 60, ale impulsy w sercu są nadal generowane przez główny węzeł. Ludzie z tym stanem mogą słabnąć, odczuwać zawroty głowy, często ta anomalia jest związana z wagotonią (wariant dystonii wegetatywno-naczyniowej). Rytm zatokowy z bradykardią powinien być powodem wykluczenia poważnych zmian w mięśniu sercowym lub innych narządach.

Oznaki bradykardii zatokowej w EKG będą wydłużać przerwy między zębami przedsionkowymi a kompleksami skurczów komorowych, ale wszystkie wskaźniki „zatok” rytmu są zachowane - fala P jest nadal poprzedzona QRS i ma stały rozmiar i kształt.

Zatem rytm zatokowy jest normalnym wskaźnikiem w EKG, co wskazuje, że główny rozrusznik pozostaje aktywny, a podczas normalnego bicia serca zarówno rytm zatokowy, jak i częstotliwość normalna wynoszą od 60 do 90 uderzeń. Nie powinno być powodów do niepokoju, jeśli nie ma wskazań na inne zmiany (na przykład niedokrwienie).

Kiedy powinieneś się martwić?

Wnioski z kardiografii powinny być powodem do niepokoju, sugerując patologiczny tachykardię zatokową, bradykardię lub arytmię z niestabilnością i nieregularnością rytmu.

W przypadku tachy i bradyformów lekarz szybko ustawia odchylenie tętna z normy na wyższą lub niższą stronę, rozjaśnia dolegliwości i przesyła na dodatkowe badania - USG serca, holter, badania krwi na hormony itp. Po ustaleniu przyczyny można rozpocząć leczenie.

Niestabilny rytm zatokowy w EKG objawia się nierównymi odstępami między głównymi zębami kompleksów komorowych, których wahania przekraczają 150-160 ms. Jest to prawie zawsze oznaką patologii, więc pacjent nie jest pozostawiony bez opieki i odkrywa przyczynę niestabilności w węźle zatokowym.

Elektrokardiografia mówi również, że serce bije nieregularnym rytmem zatokowym. Nieregularne skurcze mogą być spowodowane zmianami strukturalnymi w mięśniu sercowym - blizną, stanem zapalnym, a także wadami serca, niewydolnością serca, ogólnym niedotlenieniem, niedokrwistością, paleniem, patologią hormonalną, nadużywaniem pewnych grup leków i wieloma innymi przyczynami.

Nieprawidłowy rytm zatokowy emanuje z głównego stymulatora, ale częstotliwość uderzeń narządu wzrasta i maleje w tym przypadku, tracąc jego stałość i regularność. W tym przypadku mówimy o arytmii zatokowej.

Arytmia z rytmem zatokowym może być wariantem normy, wówczas nazywa się ją cykliczną i zwykle wiąże się z oddychaniem - arytmią oddechową. Wraz z tym zjawiskiem, wdychaniem, tętnem wzrasta, a przy wydechu spada. Zaburzenia rytmu oddechowego można wykryć u profesjonalnych sportowców, nastolatków w okresie wzmożonej regulacji hormonalnej, u osób cierpiących na dysfunkcję autonomiczną lub nerwicę.

Arytmię zatokową związaną z oddychaniem rozpoznaje się na EKG:

 • Zachowana jest normalna forma i lokalizacja zębów przedsionkowych, które poprzedzają wszystkie zespoły komorowe;
 • W inspiracji odstępy między skurczami są zmniejszone, podczas gdy podczas wydechu - stają się dłuższe.

rytm zatokowy i arytmia oddechowa

Niektóre testy pozwalają odróżnić fizjologiczną arytmię zatokową. Wiele osób wie, że podczas badania mogą poprosić o wstrzymanie oddechu. To proste działanie pomaga wyrównać działanie roślinności i określić regularny rytm, jeśli jest powiązany z przyczynami funkcjonalnymi i nie jest odbiciem patologii. Ponadto bloker receptorów beta-adrenergicznych zwiększa arytmię, a atropina je usuwa, ale nie nastąpi to w przypadku zmian morfologicznych w węźle zatokowym lub mięśniu serca.

Jeśli rytm zatokowy jest nieregularny i nie jest eliminowany przez wstrzymanie oddechu i próbki farmakologiczne, nadszedł czas, aby pomyśleć o obecności patologii. Mogą to być:

 1. Zapalenie mięśnia sercowego;
 2. Kardiomiopatia;
 3. Choroba wieńcowa rozpoznana u większości osób starszych;
 4. Uszkodzenie serca z rozszerzeniem jego ubytków, które nieuchronnie wpływa na węzeł zatokowy;
 5. Patologia płucna - astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli, pylica płuc;
 6. Niedokrwistość, w tym dziedziczna;
 7. Reakcje neurotyczne i ciężka dystonia wegetatywna;
 8. Zaburzenia układu hormonalnego (cukrzyca, tyreotoksykoza);
 9. Nadużywanie leków moczopędnych, glikozydów nasercowych, leków przeciwarytmicznych;
 10. Zaburzenia elektrolitowe i zatrucia.

Rytm zatokowy z jego nieregularnością nie pozwala wykluczyć patologii, ale wręcz przeciwnie, najczęściej to wskazuje. Oznacza to, że oprócz „sinus” rytm musi być prawidłowy.

przykład przerw i niestabilności w węźle zatokowym

Jeśli pacjent wie o istniejących w nim chorobach, wówczas proces diagnostyczny jest uproszczony, ponieważ lekarz może działać celowo. W innych przypadkach, gdy niestabilny rytm zatokowy znajdował się w EKG, oczekiwany jest kompleks badań - holter (dzienne EKG), bieżnia, echokardiografia itp.

Cechy rytmu u dzieci

Dzieci są wyjątkową częścią ludzi, którzy mają wiele parametrów, które bardzo różnią się od dorosłych. Tak więc każda matka powie ci, jak często bije serce noworodka, ale nie będzie się martwić, ponieważ wiadomo, że dzieci w pierwszych latach życia, a zwłaszcza noworodki, mają puls znacznie częściej niż dorośli.

U wszystkich dzieci należy rejestrować rytm zatokowy, bez wyjątku, jeśli nie jest to kwestia uszkodzenia serca. Tachykardia związana z wiekiem wiąże się z niewielkim rozmiarem serca, które powinno zapewnić rosnącemu ciału niezbędną ilość krwi. Im mniejsze dziecko, tym częściej ma puls, osiągając 140-160 minut na minutę w okresie noworodkowym i stopniowo zmniejszając się do poziomu „dorosłego” w wieku 8 lat.

EKG u dzieci ustala te same objawy rytmu zatokowego - zęby P przed skurczami komorowymi tego samego rozmiaru i kształtu oraz tachykardia powinny pasować do parametrów wieku. Brak aktywności węzła zatokowego, gdy kardiolog wskazuje na niestabilność rytmu lub ektopii kierowcy - przyczyna poważnych obaw lekarzy i rodziców oraz poszukiwanie przyczyny, która w dzieciństwie często staje się wadą wrodzoną.

Jednocześnie, odczytując wskazanie arytmii zatokowej zgodnie z danymi EKG, matka nie powinna wpadać w panikę i natychmiast zemdleć. Jest prawdopodobne, że arytmia zatokowa jest związana z oddychaniem, co często obserwuje się u dzieci. Należy wziąć pod uwagę warunki usuwania EKG: jeśli dziecko zostało złożone na zimnej kanapie, było przestraszone lub zdezorientowane, a odruch wstrzymania oddechu zwiększyłby objawy arytmii oddechowej, co nie wskazuje na poważną chorobę.

Jednak arytmia zatokowa nie powinna być uznawana za normę, dopóki jej fizjologiczna istota nie zostanie udowodniona. Tak więc patologię rytmu zatokowego częściej diagnozuje się u wcześniaków dotkniętych niedotlenieniem wewnątrzmacicznym u dzieci, ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym u noworodków. Może wywołać krzywicę, szybki wzrost, IRR. W miarę dojrzewania układu nerwowego regulacja rytmu ulega poprawie, a zaburzenia mogą same przejść.

Jedna trzecia arytmii zatokowych u dzieci ma charakter patologiczny i jest spowodowana czynnikami dziedzicznymi, infekcją wysoką gorączką, reumatyzmem, zapaleniem mięśnia sercowego i wadami serca.

Sport z arytmią oddechową nie jest przeciwwskazany u dziecka, ale tylko pod warunkiem ciągłej dynamicznej obserwacji i rejestracji EKG. Jeśli przyczyna niestabilnego rytmu zatokowego nie jest fizjologiczna, kardiolog będzie zmuszony ograniczyć aktywność sportową dziecka.

Jest oczywiste, że rodzice obawiają się ważnego pytania: co zrobić, jeśli rytm zatokowy w EKG jest nieprawidłowy lub arytmia jest ustalona? Najpierw musisz udać się do kardiologa i jeszcze raz przeprowadzić kardiografię dla dziecka. Jeśli zmiany fizjologiczne zostaną udowodnione, obserwacja i EKG są wystarczające 2 razy w roku.

Jeśli niestabilność rytmu zatokowego nie mieści się w normalnym zakresie, nie jest spowodowana oddychaniem lub przyczynami czynnościowymi, kardiolog zaleci leczenie zgodnie z prawdziwą przyczyną arytmii.