logo

Tętniak naczyń mózgowych: objawy, przyczyny, diagnoza, leczenie i rokowanie

Tętniak naczyń mózgowych

Tętniak naczyń mózgowych jest bulwiastym rozszerzeniem ograniczonego obszaru tętnicy o wrodzonej lub nabytej genezie. Jest to jedna z najbardziej niebezpiecznych chorób mózgu, rozwijająca się bezobjawowo, powoli z poważnymi konsekwencjami. Niczego nie podejrzewający „nosiciele” tętniaka stanowią 5% populacji.

Istnieje kilka rodzajów, w zależności od lokalizacji „worka tętniaka”: tętniaka tętnic mózgu, aorty, naczyń obwodowych i serca. Zmiany patologiczne w naczyniach podstawnych mózgu nazywane są tętniakami śródczaszkowymi lub mózgowymi, statystycznie jest to najczęstsza postać tętniaka.

Przyczyny tętniaka mózgu

Istnieją dwie formy choroby: wrodzona i nabyta.

Wrodzony (pierwotny)

Objawy jego obecności nie istnieją. Może towarzyszyć wszelkiemu życiu i nagle komplikować się z zewnętrznego lub wewnętrznego czynnika.

 • Anatomiczny defekt ściany naczynia - punktowe osłabienie ściany żyły Gallena, często rozwija się u chłopców. Jednocześnie 90% śmiertelności w okresie noworodkowym lub w okresie noworodkowym. Nawet w przypadku leczenia na czas korzystne rokowanie nie przekracza 80%. Towarzyszy mu niewydolność serca i wodogłowie.
 • Malformacja tętniczo-żylna (wady rozwojowe) - patologiczne przeplatanie tętnic i żył.
 • Dziedzicznej predyspozycji może towarzyszyć niedobór kolagenu. Trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim, wymaga ciągłej obserwacji naczyń mózgowych.

Nabyte (wtórne)

Miażdżyca naczyń mózgowych

Rozwija się z chorobami układowymi, które wpływają na strukturę ściany naczyniowej. Częściej w grupie wiekowej 50-60 lat. Następujące choroby prowadzą do powstawania tętniaka:

 • Miażdżyca - owrzodzenie ściany naczynia gromadzące cholesterol.
 • Zakażenia - kiła, grzybica.
 • Kolagenozy - ogólnoustrojowe choroby tkanki łącznej.
 • Nadciśnienie i częste kryzysy nadciśnieniowe.
 • Choroba zakrzepowo-zatorowa.
 • Nowotwory łagodne i nowotwory podobne do nowotworów lub przerzuty raka z głowy i szyi.
 • Stan septyczny.
 • Stan pooperacyjny z powodu operacji mózgu.
 • Zespół pourazowy - otwarte lub zamknięte uszkodzenie głowy.
 • Stałe „ataki adrenaliny” podczas uprawiania sportów ekstremalnych lub w postaci zagrożeń zawodowych (piloci samolotów, lekarze).
 • Wielotorbielowata choroba nerek.
 • Uzależnienie od narkotyków (kokaina) i nadużywanie papierosów i alkoholu.
 • Długotrwałe nieprawidłowe przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych.

Klasyfikacja tętniaka mózgu

Formy tętniaka mózgu

Istnieje kilka klasyfikacji, na których opiera się rokowanie pacjenta, leczenie lub plan obserwacji (obserwacja dynamiczna):

 1. Według złożoności anatomicznej: tętniak jednokomorowy i wielokomorowy.
 2. Zgodnie z formą:
  • Najczęściej spotykane bagietkowe „jagody”, głównie nabywane, zwykle małe, nie więcej niż 10 mm. Zdjęcia są wyraźnie widoczne: szyja, ciało i dół.
  • Kształt wrzeciona - rozszerzenie ściany naczynia za pomocą rozmytych granic.
 3. W średnicy i rozmiarze: mały (mniej niż 3-11 mm), średni (11-25 mm), gigantyczny (ponad 25 mm).
 4. Według rodzaju uszkodzonego naczynia: tętniczego i tętniczo-żylnego.

Patogeneza tętniaka mózgu

Patogeneza choroby zależy od lokalizacji i powyższych cech. Sam tętniak znajduje się na wewnętrznej powierzchni ściany naczynia - intima. W tym obszarze nie ma warstwy mięśniowej, ponieważ krew wypełniająca naczynie łatwo tworzy dodatkowy zbiornik. Patologiczny przepływ krwi zaczyna się rozwijać z okresami nagłego zniszczenia i przepełnienia naczynia. Powoduje to nierówny ruch krwi i zakłóca homeostazę w tkance mózgowej.

Tętniak mózgu znajduje się chaotycznie, w dowolnym miejscu łożyska naczyniowego, ale najczęściej jest rozpoznawany w obszarze naczyń łączących dolny obszar mózgu i podstawę czaszki, tzw. Krąg Vililizova. „Ulubiona” lokalizacja w obszarze pętli tętniczych lub rozgałęzień (rozwidlenie) naczyń. Objawy tętniaka mózgu objawiają się wypełnieniem patologicznie przedłużonej części naczynia. Masa zastoju krwi zaczyna kompresować otaczającą tkankę mózgową i znajdujące się tam ośrodki życiowe.

Objawy tętniaka mózgu

Objawy tętniaka mózgu są liczne i patognomiczne. Należy zwrócić uwagę na następujące objawy:

 • Okresowe, bezzapachowe intensywne bóle głowy z wyraźną lokalizacją. Lokalizacja bólu wskaże uszkodzoną tętnicę: strefę czołowo-oczodołową, skroniową lub potyliczną lub połowę głowy z wyraźnymi granicami.
 • Towarzyszące bóle zawrotów głowy i omdlenia.
 • Z jednej strony silny ból w okolicy orbity.
 • Częste duszenie, trudności w połykaniu, uczucie ciała obcego.
 • Pojedynczy atak padaczkowy (drgawkowy), bez padaczki klinicznej.
 • Nagle rozwinęły się: jednostronne opadanie źrenic, rozszerzenie źrenic, zez, światłowstręt, zmniejszone pole widzenia lub zniekształcenie widocznych przedmiotów.
 • Okresowo pojawia się spontaniczne krótkotrwałe osłabienie nóg.
 • Jednostronny niedowład nerwu twarzowego w połączeniu z ostrym spadkiem i wypaczeniem słuchu (hałas lub gwizdy).
 • Jednostronne parestezje lub znieczulenie skóry twarzy.
 • Psychiczna aura wyraża się w zwiększonym niepokoju, podejrzliwości, labilności emocjonalnej, zwiększonej drażliwości, napadach letargu, zaburzeniach snu.

Diagnoza choroby

Angiografia naczyń mózgowych

Diagnozę tętniaka mózgu wykonuje neurochirurg, który dokonuje wstępnej diagnozy na podstawie skarg i badań. A także przeprowadzanie testów na obecność patologicznych odruchów. Ostateczna diagnoza jest dokonywana dopiero po zastosowaniu instrumentalnych metod badawczych, w ich optymalnej kombinacji:

 • Angiografia ze środkiem kontrastowym.
 • Naczynia doplerowe głowy i szyi.
 • Rezonans magnetyczny (MRI) i tomografia komputerowa.
 • Analizę płynu mózgowo-rdzeniowego (płynu mózgowo-rdzeniowego) przeprowadza się w przypadku podejrzenia pęknięcia tętniaka.

Powikłania tętniaka mózgu

Powikłania tej choroby są obarczone niebezpiecznymi nieodwracalnymi konsekwencjami. Pęknięcie tętniaka naczyń mózgowych występuje w okresie wyimaginowanego samopoczucia, często w ciągu dnia. Przedział wiekowy niebezpiecznego okresu jest wystarczająco szeroki od 30 do 50 lat. Czynnikami prowokującymi do rozwoju powikłań są: kryzys nadciśnieniowy i silny stres emocjonalny. Konsekwencje tętniaka i jego pęknięcia:

 • Patofizjologiczną i kliniczną konsekwencją pęknięcia jest udar krwotoczny (krwotok). Od lokalizacji: wewnątrzmózgowej lub podpajęczynówkowej, która zależy od istotnego rokowania.
 • W 40% przypadków jest śmiertelna lub w stanie śpiączki.
 • Istotny wynik grozi nieodwracalnym uszkodzeniem dotkniętych loci ośrodkowego układu nerwowego. W rezultacie utrata funkcji poznawczych lub fizycznych ciała, z nieuniknioną niepełnosprawnością.
 • Udowodniono, że po pojedynczym pęknięciu tętniaka mogą rozwinąć się dodatkowe „worki tętniakowe” w naczyniach.
 • Rozwój zespołu wodogłowia pociąga za sobą wzrost ciśnienia śródczaszkowego i odpowiadający mu simtomokompleks.
 • Funkcją ochronną mózgu może być reaktywny skurcz naczyń (skurcz naczyń mózgowych), z groźbą udaru niedokrwiennego i prawdopodobieństwem zgonu do 20%.
 • Intoksykacja tkanki mózgowej i ich późniejsza selektywna martwica z powodu zastoju procesów i produktów rozkładu.

Zwiastunami pęknięcia tętniaka są - przeszywający napadowy nasilony „sygnał” ból głowy, uczucie gorąca i pieczenia w głowie i szyi, różne zaburzenia widzenia i mowy, ogólne ciężkie osłabienie, spadek ciśnienia krwi do stanu zapalnego, utrata przytomności, nudności i wymioty, nie wnoszenie ulga.

Pojawienie się objawów patologicznych - napięcie mięśni szyi (sztywność), zespół drgawkowy, tasowanie chodu (znak częściowego porażenia - porażenie połowicze), dezorientacja umysłowa, amnezja, niekontrolowane oddawanie moczu i wypróżnienia, apraksja i ataksja (dezorientacja w przestrzeni).

Leczenie tętniaka mózgu

Leczenie tętniaka mózgu jest możliwe tylko w radykalny sposób. Jeśli zostanie przeprowadzona w odpowiednim czasie, przed wystąpieniem konsekwencji i rozwojem nieodwracalnych powikłań, rokowanie jest korzystne. Dopuszczalne objawy niedotlenienia mózgu, które są eliminowane niezależnie w okresie pooperacyjnym lub poprzez wspomagającą terapię lekową.

Leczenie chirurgiczne

Leczenie chirurgiczne tętniaka mózgu zależy od pilności, lokalizacji i wielkości uszkodzenia patologicznego statku:

 • Bezpośrednia interwencja wewnątrzczaszkowa polega na nałożeniu klipsów na uszkodzone naczynie i jego wykluczeniu z krwiobiegu. Jednocześnie przeprowadza się aspirację krwi, która wylała się ze naczynia i późniejszy drenaż krwiaka.
 • Przez środki wewnątrznaczyniowe oznacza minimalnie inwazyjną chirurgię pod kontrolą RTG lub tomografu (MRI) - jatrogenna embolizacja (okluzja) uszkodzonego naczynia z biomateriałami (gąbka żelatynowa, mikrospiral lub balon).
 • Wycięcie chorej części naczynia z dalszą protetyką z autoprzeszczepem (własnym naczyniem krwionośnym) lub przeszczepem z tworzywa sztucznego.
 • W ciężkich przypadkach elementy kości klinowej są wycinane techniką mikrochirurgiczną poprzez podejście pterionalne (czołowo-skroniowe).

Leczenie narkotyków

Leczenie farmakologiczne odbywa się na etapie szpitalnym. Polega na eliminacji objawów patologicznych i poprawie krążenia mózgowego:

 • Leczenie przeciwdrgawkowe i przeciwwymiotne.
 • Terapia infuzyjna przeciw obrzękom, aby zapobiec rozwojowi obrzęku mózgu.
 • Środki przeciwbólowe - leki przeciwskurczowe.
 • Leki przeciwnadciśnieniowe i specyficzna grupa blokerów wapnia.
 • Leki przeciwdepresyjne i leki nootropowe.
 • Środki poprawiające reologię krwi.

Rehabilitacja i zapobieganie

Rehabilitacja trwa wiele miesięcy przy pełnym zakresie działań rehabilitacyjnych:

 • Fizykoterapia, obejmuje określony zestaw ćwiczeń z instruktorem kilka razy dziennie.
 • Masaż ogólny, dopuszczalne metody fizjoterapeutyczne. Pływanie w basenie.
 • W razie potrzeby pomoc logopedy-logopedy.
 • Klimatoterapia, długie, powolne spacery na świeżym powietrzu i sprzyjająca atmosfera emocjonalna.

Zapobieganie rozwojowi tętniaka mózgu jest czujnym podejściem do ich zdrowia. Wykluczenie czynników ryzyka i regularne coroczne badanie ciała przy użyciu diagnostyki laboratoryjnej i rezonansu magnetycznego (MRI).

Komentarze

Nie rozumiałem trochę, nabyta forma ma symptomy, a wrodzona forma zupełnie nic nie opisuje. W jakiś sposób taka forma choroby powinna się objawiać, poprzez pewnego rodzaju odchylenie od normalnego stanu osoby, czy też ta luka po prostu się wydarza!?

Tętniak naczyń mózgowych: przyczyny, objawy i metody leczenia

Tętniak naczyń mózgowych to mała edukacja, którą można porównać z bombą zegarową. W przypadku jego pęknięcia co 10 umiera przed pierwszą pomocą iw procesie leczenia - co 2. Możesz nie zdawać sobie sprawy z istnienia tętniaka w głębi mózgu i bezpiecznie żyć powieką uwolnioną dla ciebie, ponieważ zgodnie z patologicznymi danymi anatomicznymi (to znaczy autopsją), 50% z nich nie jest uszkodzonych.

Jeśli wiesz, że ty lub twoi bliscy macie tętniak, wtedy staniecie przed trudnym wyborem.

Co to jest tętniak mózgu?

Tętniak naczyń mózgowych (tętniak mózgowy, śródczaszkowy lub wewnątrzczaszkowy) - powstawanie na tętnicy w wyniku wysunięcia jej ściany w miejscu niedostatecznej gęstości. Pęknięcie tętniaka nawet w odpowiednim czasie może być śmiertelne (50%) lub uszkodzić tkankę mózgową z objawami neurologicznymi, z dużym prawdopodobieństwem osób, które przeżyły niepełnosprawność.

Największa liczba takich pacjentów wynosi od 40 do 60 lat, współczynnik przeżycia mężczyzn z pęknięciem tętniaka jest wyższy niż u kobiet.

Przyczyny patologii

Normalne naczynia krwionośne - w szczególności tętnice, trójwarstwowe.

 1. Wewnętrzna warstwa (intima) - elastyczne membrany w kontakcie z krwią, zapobiegające tworzeniu się skrzepów krwi i otrzymujące tlen bezpośrednio z przepływu krwi, idąc powoli i prosto.
 2. Medium - z komórkami mięśniowymi i elastycznymi włóknami elastycznymi, odpowiedzialnymi za skurcz i ekspansję, zmiana prędkości przepływu krwi poprzez regulację ciśnienia.
 3. Zewnętrzna - tkanka łączna.

W miejscu patologii ścian tętnic, gdzie występuje przerzedzenie jednej tkanki, zwykle jest to luźna łączniczka, naczynie rozciąga się i wybrzusza, wypełniając krwią. W ciele nowotworu występują strefy wirowego przepływu krwi, stagnacja, wysokie ciśnienie i istnieje duże prawdopodobieństwo, że może nastąpić pęknięcie.

Badano tętniak mózgu, ale przyczyny powstawania tętniaka uważa się za kombinację wielu czynników. Ich obecność można nazwać predysponującą, nie są oznakami tętniaka, ale zwiększają prawdopodobieństwo jego powstawania. Czynniki, których konsekwencją - zniszczenie ścian tętnic - są następujące.

 1. Przyczyny wrodzone są uwarunkowane genetycznie nieprawidłowym rozwojem tkanek naczyniowych (niedobór kolagenu), wadami anatomicznymi (hipoplazja, skurcze), które osłabiają ściany naczyń krwionośnych.
 2. Zamknięte urazy czaszkowo-mózgowe powstają w zewnętrznych obszarach korowych w miejscach urazowego uderzenia z twardym oponowaniem. Gdy struktura jest uszkodzona w tkance naczynia, tworzy się ubytek, który zwęża światło tętnicy, powodując rozwarstwienie tętniaka. Oprócz niebezpieczeństwa związanego z prawdziwym tętniakiem, niesie ze sobą ryzyko powstawania zakrzepów krwi.
 3. Choroby zakaźne, które zmieniają właściwości naczyń mózgowych (zapalenie opon mózgowych, bakteryjne zapalenie wsierdzia, zakażenia grzybicze). Tętniaki o charakterze zakaźnym znajdują się na obszarach oddalonych od głównych naczyń, istnieje wysokie ryzyko krwawienia.
 4. Akceptacja antykoncepcji hormonalnej.
 5. Uzależnienie.
 6. Miażdżyca.

Klasyfikacja

Podczas diagnozowania należy wskazać cechy tętniaka: kształt, położenie, wielkość i liczbę komór.

W formie

Zwykłą postacią tętniaka jest szyja o dużej gęstości tkanek, składająca się z 3 warstw, ciała i kopuły. Najbardziej podatna na rozerwanie jest 1 warstwa tkanki łącznej. Według kształtu ciała można wyróżnić:

 • saccular (berry) - najczęstsza forma, torba jest przymocowana za pomocą szyi do naczynia. Występuje w głównych tętnicach podstawy mózgu w miejscach o największym obciążeniu. Może być wielokomorowy z utworzeniem więcej niż jednej kamery;
 • wrzecionowaty (wrzecionowaty) - ekspansja światła naczynia krwionośnego z nadmuchaniem jego ścian we wszystkich kierunkach (jak koraliki na sznurku). Tworzenie się tej postaci jest charakterystyczne dla osób z nieprawidłowym zagęszczeniem naczyń (miażdżyca tętnic).

Według lokalizacji

Częściej tętniaki powstają na naczyniach krążka Willisa krążenia krwi, utworzonego przez tętnice szyjne wewnętrzne i kręgowe. Znajduje się u podstawy mózgu. W miejscach wzmożonych turbulencji krwi, gdy naczynia karmiące mózg odsuwają się od niego, występują częste tętniaki.

 • W obszarze kompleksu tętnic przednich: mózg i łączność występuje maksymalna patologia - 45%. Gdy obserwuje się lukę psychiczną niestabilność, zmniejszone funkcje umysłowe, niedowłady - często w nodze.
 • Z tyłu tętnicy szyjnej - około 25%: ból w czole i oczach; niedowład przeciwnej części ciała; naruszenie unerwienia oczu i szczęk.
 • Na tętnicy środkowej mózgu (25%): drgawki, afazja ruchowa / czuciowa; osłabienie mięśni (niedowład lub porażenie, często w dłoni), utrata pola widzenia. Cierpi na to strona przeciwna do dotkniętej półkulą.
 • Na naczyniach systemu kręgowo-podstawnego - 5%:
  • na podstawnym (głównym): niedowład mięśni oczu, oczopląs (szybkie mimowolne ruchy gałek ocznych). Możliwe naruszenie wrażliwości kończyn, niedowładu po stronie ogniska, utrata pola widzenia przeciwnej do zajętej półkuli, utrata krwi - śpiączka, niewydolność oddechowa;
  • tętniak tętnicy kręgowej jest niezwykle rzadki: zaburzenie połykania, mowa, zanik połowy języka, związane z zaburzeniem unerwienia; osłabiona lub utracona wrażliwość na drgania, osłabiona wrażliwość na ból, wibracje, zmiany temperatury, szczególnie w nogach. Z rozległą utratą krwi, śpiączką zaburzeń oddechowych.
 • Z utworzeniem dwóch lub więcej tętnic (15%).

Według wielkości

Tętniak mierzy się średnicą, czasami ocena jego wielkości występuje w kilku rzutach:

 • prosięta (do 0,3 cm);
 • zwykły (0,4-1,5 cm);
 • duży (1,6-2,5 cm);
 • olbrzym (ponad 2,5 cm).

Objawy tętniaka

Choroba może nie przeszkadzać pacjentowi w żaden sposób i być ujawniona przypadkowo podczas badania. Zwiększając rozmiar, wywiera presję na nerwy i najbliższą tkankę mózgową, co może wywołać objawy, które wymagają pilnego wezwania do neurologa, aby zwiększyć ich szanse na normalne życie.

Niespecyficzne objawy mogą również pojawić się w przypadku wypływów punktowych z tętniaka, przewidując lukę. Objawy to:

 • niewyraźne widzenie, z możliwym podwójnym widzeniem, rozszerzeniem źrenicy, z bólem oczu;
 • zmiana wrażliwości twarzy i kończyn, ewentualnie jednostronna;
 • pogorszenie funkcji motorycznych;
 • tranzystorowe ataki niedokrwienne (zwane mikrokrokami), którym towarzyszą oznaki udaru, trwają od kilku minut do dni, z przywróceniem poprzednich funkcji ciała;
 • bóle głowy.

Pęknięcie tętniaka

Objawy tętniaka mózgu, obserwowane u 75% pacjentów z pęknięciem: występują spontanicznie, przypominają silny cios w głowę, z dalszym uczuciem pieczenia i pęknięcia. Może to nastąpić w czasie psychicznej i fizycznej stymulacji i / lub wzrostu ciśnienia krwi.

Pacjent odczuwa ostry ból, nudności z wymiotami, zaburzenia świadomości można zaobserwować: od pomieszania do utraty. Obserwuje się objawy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych: sztywną szyję, dźwięk i światłowstręt oraz pewne specyficzne reakcje.

W 90% przypadków, gdy pęknie tętniak, pojawia się krwotok podpajęczynówkowy (występuje krwawienie mózgowe i dokomorowe) - jedno z najbardziej ostrych zaburzeń krążenia mózgowego (udarów).

Krew wypełnia przestrzeń podpajęczynówkową - między miękkimi i pajęczynówkowymi osłonami mózgu, przechodząc przez ścieżki płynu mózgowo-rdzeniowego, łącząc się z płynem mózgowo-rdzeniowym i zwiększając ciśnienie wewnątrzczaszkowe. Ponadto, koagulując w skrzepy, zakłóca krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego, któremu towarzyszy aseptyczne zapalenie z objawami oponowymi.

Diagnostyka

Biorąc pod uwagę rolę dziedziczności, zalecono badanie naczyń mózgowych bliskim krewnym pacjenta.

Diagnostyka jest przeprowadzana w sposób kompleksowy, aby uczyć się edukacji, dodatkowych patologii i stanu pacjenta, aby przygotować się do operacji.

Główne środki diagnostyczne:

 • rozmowa w celu zebrania wywiadu z pacjentem i / lub krewnymi;
 • badanie - uczucie, stukanie, słuchanie, kontrola ciśnienia krwi, obecność odruchów neurologicznych, wskaźniki oddechowe;
 • biochemiczne i całkowite badania krwi;
 • EKG - elektrokardiogram;
 • Tomografia komputerowa służy do wizualizacji tętniaka mózgu za pomocą dożylnych środków kontrastowych - angiografii, która pozwala określić położenie tętniaka, jego kształt i wielkość.
 • gdy nie ma wystarczających informacji, wykonuje się nakłucie i analizę płynu mózgowo-rdzeniowego w celu wyjaśnienia krwotoku podpajęczynówkowego.

W przypadku pęknięcia ocenia się stan mózgu i błon (obecność, charakter, objętość i umiejscowienie krwotoku, krwiak mózgu, wodogłowie i niedokrwienie).

Leczenie tętniaka

Metody leczenia zależą od cech anatomicznych wybrzuszenia i stosunku ryzyka zabiegu chirurgicznego oraz jego braku, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo ponownego pęknięcia i cechy stanu zdrowia pacjenta.

W przypadku awarii z różnych powodów operacja pozostaje możliwa przez kolejne dwa tygodnie. W tym okresie konieczne jest przeprowadzenie niechirurgicznego leczenia szpitalnego mającego na celu stabilizację pacjenta.

Leczenie niechirurgiczne

W przypadku pęknięcia tętniaka stosuje się leczenie zachowawcze w przypadku niemożności lub nieskuteczności zabiegu chirurgicznego lub przygotowania do niego.

Leczenie zachowawcze łączy kombinacje leków.

 1. Środki przeciwbólowe.
 2. Środek przeciwdrgawkowy.
 3. Preparaty do stabilizowania ciśnienia krwi.
 4. Przeciwwymiotny.
 5. Ontagoniści wapnia i inni.

Operacyjny

Leczenie radykalnego tętniaka - chirurgiczne. Biorąc pod uwagę częstotliwość zgonów w wyniku operacji, konieczne jest zrozumienie, że liczba ta jest 3 razy niższa niż ryzyko pęknięcia tętniaka bez interwencji chirurgicznej podczas patologii.

Celem interwencji jest zatrzymanie przepływu krwi w obszarze mózgu. W tym celu należy wykluczyć zaatakowaną część naczynia z krążenia krwi, izolując ją. Istnieją dwie metody.

 1. Przycinanie - otwieranie czaszki i nakładanie na tętniak specjalnego klipsa w miejscu największej gęstości - szyi, przy jednoczesnym zachowaniu integralności i przepuszczalności naczynia. W przyszłości umierająca tkanka jamy wraz z rozwojem tkanki łącznej w miejscu fiksacji. Metoda ma swoje wady - wymuszone uszkodzenie tkanki przy braku dostępu do odległych obszarów mózgu.
 2. Zamknięcie wewnątrznaczyniowe - najskuteczniejsza jest penetracja wewnątrznaczyniowa, małoinwazyjna metoda dostępu do naczyń głęboko osadzonych. Cewnik wchodzi przez złoże naczynia krwionośnego (często udowego) z kontrolą rentgenowską. W tętniaku cewnik dostarcza spirali, która go blokuje, z dalszą martwicą jamy. Podobną procedurę można zastosować do już pękniętego tętniaka.

Zapobieganie

Zapobieganie opiera się na regularnych badaniach osób obciążonych dziedziczeniem i przestrzeganiem zdrowego stylu życia.

Po wykryciu tętniaka jedynym zapobieganiem jest leczenie chirurgiczne.

Niektóre wytyczne dotyczące stylu życia, które minimalizują czynniki krwotoczne, są następujące.

 1. Eliminowanie pokarmów bogatych w tłuszcze zwierzęce, cholesterol, alkohol i palenie.
 2. Odrzucenie sportów ekstremalnych.
 3. Zdrowy styl życia oparty na wystarczającej aktywności.
 4. Tryb antystresowy.
 5. Stałe stosowanie leków przepisanych przez lekarza, w tym poziom ciśnienia krwi.
 6. Nadzór nad lekarzem z kontrolą rozwoju nowotworu - regularne badania lekarskie.
 7. Brak samoleczenia, ryzyko rozwoju powikłań choroby spowodowanych przyjmowaniem wielu leków, w tym suplementów diety i medycyny alternatywnej.

Pomimo faktu, że wczesna diagnoza tętniaka jest najskuteczniejszym leczeniem z najkorzystniejszym rokowaniem, ryzyko jest bardzo wysokie w przypadku operacji mózgu.

Często pacjent musi podjąć decyzję o tej procedurze, oceniając ryzyko z pomocą specjalistów.

Wniosek

Potrzeba interwencji chirurgicznej w wizualizacji tętniaka w wyniku losowych badań zależy od jego cech i stanu zdrowia pacjenta.

Interwencja chirurgiczna pozostaje jedyną metodą leczenia schorzenia, takiego jak tętniak mózgu. Wraz z rozwojem neurochirurgii - bardziej skutecznych technik wewnątrznaczyniowych - rośnie wskaźnik bezpieczeństwa procedury operacyjnej dla tętniaka.

Tętniak naczyń mózgowych: przyczyny, znaki, konsekwencje, operacja

Wśród chorób naczyń mózgowych tętniak można uznać za najbardziej niebezpieczny. Z powodu zmian w strukturze naczynia traci swoją elastyczność, w wyniku czego może wystąpić pęknięcie z krwotokiem do okolicy podpajęczynówkowej lub substancji mózgowej. Tętniak naczyń mózgowych prowadzi do poważnych zaburzeń krążenia, śmierć. Nowotwór w naczyniu jest stopniowo wypełniany krwią, zwiększając swój rozmiar. Oprócz pęknięcia tętniaka, niebezpieczeństwo odkształcenia naczynia również stanowi zagrożenie. Wypukły obszar może naciskać na nerwy tkanki mózgowej.

Tętniak ma swoistą strukturę, która decyduje o wysokim ryzyku jego pęknięcia. Naturalna trójwarstwowa struktura tętnicy jest zachowana tylko w szyjce formacji, ten odcinek jest najbardziej trwały. W ścianach korpusu elastyczna membrana jest już zepsuta, brak jest warstwy mięśniowej. Najcieńszym odcinkiem tętniaka jest kopuła utworzona przez błonę wewnętrzną naczynia. Tutaj pęka, powodując krwotok.

Tętniak mózgu: typy

Tętniaki mózgu różnią się kształtem, wielkością, typem. Formacje mogą być wrzecionowate, sakralne, boczne, składają się z kilku komór i jednej. Tętniak w kształcie wrzeciona powstaje po rozszerzeniu pewnej części ściany naczynia. Tętniak boczny charakteryzuje się tworzeniem na ścianie naczynia.

Olbrzymie formacje zwykle znajdują się w obszarze rozwidlenia, w tętnicy szyjnej przechodzącej przez zatokę jamistą, osiągają 25 mm. Małe wykształcenie ma rozmiar do 3 mm. Ryzyko krwotoku gwałtownie wzrasta wraz ze wzrostem wielkości tętniaka.

Zwyczajowo rozróżnia się dwa główne typy formacji w naczyniach mózgu: tętnicze i tętniczo-żylne.

Tętniak tętniczy

Kiedy ściany naczyń tętniczych są wybrzuszone jak kula lub worek - jest to tętniak tętniczy. Najczęściej lokalizacja tych formacji staje się okręgiem Willisa w podstawie czaszki. To tam tętnice są maksymalnie rozgałęzione. Istnieje wiele pojedynczych, gigantycznych, małych formacji.

Tętniak tętniczo-żylny

Gdy naczynia żylne mózgu są rozszerzone i tworzą plątaninę, formacja jest tętniakiem tętniczo-żylnym. Podczas zgłaszania naczyń żylnych i tętniczych może rozwinąć się ten rodzaj tętniaka. Ciśnienie krwi jest mniejsze w żyłach niż w tętnicach. Krew tętnicza jest uwalniana pod wysokim ciśnieniem do żył, dzięki czemu ściany rozszerzają się, deformują i pojawiają się tętniaki. Tkanka nerwowa jest poddawana ściskaniu i występuje zaburzenie dopływu krwi do mózgu.

Tętniak żyły Galen

Rzadko tętniak żyły Galen. Jednak jedna trzecia malformacji tętniczo-żylnych u małych dzieci i noworodków odpowiada za tę anomalię. Ta edukacja jest dwukrotnie częstsza u chłopców. Prognozy dla tej choroby są niekorzystne - śmierć występuje w 90% przypadków w okresie niemowlęcym i noworodkowym. Gdy embolizacja pozostaje wysoka śmiertelność - do 78%. Symptomatologia jest nieobecna u połowy chorych dzieci. Mogą wystąpić objawy niewydolności serca, rozwija się wodogłowie.

Tętniak torebkowy

Okrągły worek krwi wizualnie przypomina tętniaka sakularnego. Jest przymocowany do gałęzi naczyń krwionośnych, głównej tętnicy za pomocą szyi. Ten typ tętniaka jest najczęstszy. Najczęściej rozwija się u podstawy mózgu. Zwykle występuje u dorosłych. Typowa formacja ma mały rozmiar, mniejszy niż 1 cm, strukturalnie wydziela dno, ciało i szyję.

Objawy choroby

Objawy tętniaka zależą w dużej mierze od obszaru naczynia, w którym się znajduje. Objawy tętniaka:

 • Słabość;
 • Nudności;
 • Niewyraźne widzenie;
 • Fotofobia;
 • Zawroty głowy;
 • Upośledzenie mowy;
 • Problemy ze słyszeniem;
 • Drętwienie jednej strony ciała, twarzy;
 • Bóle głowy;
 • Podwójne oczy.

Łatwiej jest zidentyfikować edukację na etapie jej zerwania, gdy znaki są bardziej wyraźne.

Ból głowy

Miejscowy ból głowy o różnej intensywności, powtarzany w jednym obszarze, jest charakterystyczny dla tętniaka mózgu. Wraz z porażką tętnicy podstawnej ból występuje w jednej połowie głowy, gdy formacja znajduje się w tylnej tętnicy mózgowej, ból pojawia się w świątyni, w okolicy potylicznej. W przypadku tętniaków tętnic przednio-łącznych i przodomózgowia często występuje silny ból w okolicy czołowo-oczodołowej.

Inne objawy tętniaka

Istnieją inne objawy tętniaka mózgu. Możliwe są następujące objawy:

 1. Ostry świszczący dźwięk w uchu;
 2. Obserwuje się zeza;
 3. Ubytek słuchu jednostronny;
 4. Opada górna powieka (zjawisko opadania powieki);
 5. Uczeń rozszerza się;
 6. Pojawia się podwójna wizja;
 7. Nagłe osłabienie nóg;
 8. Wzrok jest zepsuty: wszystko staje się błotniste, obiekty są zniekształcone;
 9. Niedowład nerwu twarzowego typu obwodowego;
 10. Pola widzenia są zniekształcone lub wypadają.

Na ogół objawy tętniaka mogą przypominać objawy udaru, zaburzenia krążenia.

Uwaga! Jeśli zaobserwuje się nawet pojedyncze objawy tętniaka, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Kiedy stan jest poważny, ważne jest, aby natychmiast wezwać pogotowie. Leczenie na czas, operacja może poradzić sobie z chorobą.

Przyczyny tętniaków mózgu

Obecnie opracowywana jest kompletna teoria występowania tętniaków. Jednak czynniki, które przyczyniają się do rozwoju formacji, są szczegółowo badane.

Najpoważniejszą przyczyną rozwoju tętniaka są wady wrodzone obecne w warstwie mięśniowej tętnic mózgowych. Często pojawiają się w obszarach silnego zgięcia tętnic, ich stawów. Występuje niedobór kolagenu, który wywołuje nieprawidłowe formacje. Ten czynnik jest dziedziczny.

Powoduje rozwój tętniaków i zaburzeń hemodynamicznych: nierównomierny przepływ krwi, wysokie ciśnienie krwi. Jest to najbardziej widoczne w obszarach, gdzie rozgałęziają się tętnice. Przepływ krwi jest przerwany, wywiera nacisk na już zdeformowaną ścianę naczynia, co prowadzi do jego przerzedzenia, pęknięcia.

Zaburzenie genetyczne, które powoduje uszkodzenie naczyń, jest zjawiskiem patologicznym, kiedy żyły i tętnice mózgu przeplatają się, zakłócając krążenie krwi. Tętniaki i nowotwory złośliwe towarzyszą, gdy przerzuty nowotworów szyi i głowy. Należy zauważyć kilka innych przyczyn tętniaków:

 • Palenie;
 • Używanie narkotyków, w szczególności kokainy;
 • Różne choroby układu naczyniowego jako całości;
 • Miażdżyca;
 • Rak;
 • Infekcje;
 • Wysokie ciśnienie krwi;
 • Rana, uraz głowy.

Wszystkie te czynniki zagrażają układowi krążenia, naczyniom krwionośnym, przyczyniają się do rozwoju tętniaków.

Pęknięcie tętniaka i jego konsekwencje

Pęknięcie tętniaka w najcieńszym miejscu prowadzi do krwotoku typu podpajęczynówkowego lub krwiaka śródmózgowego. Krew może dostać się do komór mózgu, tkanki mózgowej. W 100% przypadków rozwija się skurcz naczyń. Ostry niedrożny wodogłowie mózgu jest prawdopodobne, gdy krew gromadzi się w komorach po zamknięciu płynu mózgowo-rdzeniowego, prawdopodobny jest obrzęk mózgu. Tkanka mózgowa reaguje na produkty rozpadu krwi, charakterystyczna jest martwica, a poszczególne obszary mózgu przestają działać

W przypadku pęknięcia tętniaka dochodzi do częściowego paraliżu, ciężkich nudności, bólu głowy i wymiotów. Świadomość jest zdezorientowana, pacjent może zapaść w śpiączkę. Występują drgawki charakteryzujące się opadaniem powiek i różnymi zaburzeniami widzenia.

Powikłania po pęknięciu tętniaka

Ze względu na krwotok wywołany pęknięciem tętniaka istnieje wiele powikłań. Występuje skurcz naczyń mózgowych, prawdopodobne jest powtarzające się pęknięcie tętniaka. Być może rozwój niedokrwienia mózgu, który jest śmiertelny w 17% przypadków. Powikłania są podobne do tych z niedokrwiennym udarem krwotocznym. W niektórych przypadkach po zerwaniu edukacji rozwija się zespół drgawkowy. Możliwe są następujące komplikacje.

 1. Zespół bólowy Po udarze mogą wystąpić bolesne ataki o różnej intensywności i czasie trwania. Pulsujące i strzelające bóle, uczucie gorąca prawie nie są łagodzone przez środki przeciwbólowe.
 2. Upośledzenie funkcji poznawczych. Pacjenci tracą zdolność przetwarzania informacji zewnętrznych, aby je postrzegać. Logika i przejrzystość myślenia, pamięci i zdolność do planowania, uczenia się, podejmowania decyzji są tracone.
 3. Zaburzenia psychologiczne. Charakteryzuje się depresją, wahaniami nastroju, zwiększoną drażliwością, bezsennością, lękiem.
 4. Trudności z wypróżnieniem i oddaniem moczu. Pacjenci mają trudności z pęcherzem, jelitami, ich opróżnianiem.
 5. Zaburzenia widzenia Tętniak tętnicy szyjnej charakteryzuje się zmniejszeniem ostrości wzroku, utratą obszarów pola widzenia, podwójnym widzeniem.
 6. Trudne lub upośledzone połykanie. Powikłanie to może prowadzić do przedostania się pokarmu do tchawicy i oskrzeli, a nie do przełyku. Prawdopodobne jest odwodnienie i zaparcie.
 7. Zaburzenia zachowania. Charakteryzuje się labilnością emocjonalną, powolną reakcją, agresją lub lękiem.
 8. Zaburzenia percepcji. Pacjent nie jest w stanie podnieść obiektu, nie rozumie, co widzi przed sobą.
 9. Problemy z mową. Trudne zrozumienie i reprodukcja mowy. Pacjenci mają trudności z liczeniem, pisaniem, czytaniem. Ta komplikacja jest typowa w przypadku uszkodzenia lewej półkuli mózgu (u osób praworęcznych).
 10. Zaburzenia ruchu. Są paraliż, słabość, chory ruch i chodzenie z trudem, koordynacja jest osłabiona. Czasami występuje hemiplegia - zaburzenia ruchowe jednej strony ciała.

Po pęknięciu tętniaka ważne jest, aby rozpocząć leczenie w odpowiednim czasie, aby odpowiednio zorganizować późniejszą rehabilitację pacjenta.

Interwencja operacyjna

W większości przypadków najskuteczniejszym leczeniem tętniaka jest operacja. Produkuj obcinanie, wzmacniaj ściany naczyń krwionośnych, naruszaj przepuszczalność naczyń krwionośnych w miejscu urazu za pomocą specjalnych mikroskopijnych spiral.

Przycinanie

Wycinanie odbywa się za pomocą bezpośredniej operacji. Operacja jest otwarta wewnątrzczaszkowa. Tętniak jest wyłączony z ogólnego przepływu krwi, zachowując drożność nośnika i otaczających naczyń. Obowiązkowe jest usunięcie krwi w całej przestrzeni podpajęczynówkowej lub drenaż krwiaka śródmózgowego.

Operacja ta jest uznawana w neurochirurgii za jedną z najtrudniejszych. Szyjkę tętniaka należy natychmiast zablokować. Wybrano optymalny dostęp chirurgiczny, zastosowano nowoczesny sprzęt mikrochirurgiczny i mikroskop operacyjny.

Wzmocnienie ścian statku

Czasami uciekają się do metody wzmacniania ścian tętniaka. Zaatakowany obszar jest owinięty gazą chirurgiczną, co powoduje powstanie specjalnej kapsułki z tkanki łącznej. Wadą tej metody jest wysokie prawdopodobieństwo krwawienia w okresie pooperacyjnym.

Operacja wewnątrznaczyniowa

Teraz popularna metoda celowego naruszenia drożności tętniaka. Pożądana część naczynia jest sztucznie blokowana za pomocą specjalnych mikrozwojów. Drożność sąsiednich naczyń jest dokładnie badana, operacja jest kontrolowana przez angiografię. Ta metoda jest minimalnie inwazyjna, szeroko stosowana w Niemczech. Operacja nie wymaga otwarcia czaszki, mniej traumatyczne.

Tętniak przed i po operacji wewnątrznaczyniowej

Powikłania pooperacyjne

Często występują powikłania pooperacyjne. Są one zazwyczaj związane z rozwojem niedotlenienia mózgu, skurczem naczyń, zwłaszcza gdy interwencja była przeprowadzana w ostrym okresie krwotoku w mózgu. Powikłania są również obserwowane, gdy ściany tętniaków są uszkodzone. W niektórych przypadkach mikrospiral przebija ścianę.

Głód tlenu jest charakterystyczny dla całkowitej lub częściowej niedrożności naczynia, w którym znajduje się tętniak. Teraz, dzięki nowoczesnym technikom, przestrzeń statku można rozszerzyć i sztucznie wzmocnić, aby zapewnić niezbędny przepływ krwi w ściśle określonych obszarach.

Skutek śmiertelny jest prawdopodobny, jeśli tętniak jest gigantem, znajduje się w trudnym stadium rozwoju. Ważne jest, aby rozpocząć leczenie na czas, aby przeprowadzić operację bez rozpoczęcia choroby. Śmiertelność jest minimalna, jeśli choroba nie zdążyła przejść do ostrej fazy, operacja jest bezpośrednia. Indywidualne zgony są prawdopodobnie spowodowane indywidualnymi cechami organizmu, nie związanymi bezpośrednio z chorobą, operacją.

Leczenie niechirurgiczne

Pomimo faktu, że główną i radykalną metodą zwalczania choroby jest operacja, prowadzi się również leczenie zachowawcze. Przede wszystkim konieczne jest ciągłe nadzorowanie lekarza. Każdy pacjent potrzebuje indywidualnego podejścia, musisz wziąć pod uwagę jego stan jako całość, wszystkie cechy ciała. Takie podejście jest również ważne przy wyborze leczenia chirurgicznego. Stosowane są różne leki, aby zapobiec pęknięciu tętniaka, aby poprawić ogólny stan.

 • Środki przeciwwymiotne i przeciwbólowe. Są niezbędne do złagodzenia stanu pacjenta.
 • Preparaty do stabilizowania ciśnienia krwi. Najważniejszą rzeczą jest zapewnienie pewnego ustalonego progu, powyżej którego ciśnienie nie wzrośnie. Wzrost ciśnienia krwi może prowadzić do pęknięcia tętniaka, krwotoku.
 • Leki przeciwdrgawkowe. Leki te są zwykle przepisywane, ponieważ mogą wystąpić napady.
 • Blokery kanału wapniowego. Leki zapobiegają skurczowi mózgu, stabilizują naczynia krwionośne. Konieczne jest stosowanie leków, aby krew nie zatrzymywała dostępu do tych części mózgu, które ucierpiały w wyniku rozwoju tętniaka.

Optymalne jest łączenie leczenia zachowawczego i chirurgicznego, ponieważ tętniak mózgu wymaga precyzyjnej interwencji chirurgicznej, aby zmniejszyć ryzyko jego pęknięcia i zapobiec śmierci.

Zapobieganie tętniakowi mózgu

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na czynnik dziedzicznej transmisji choroby, predyspozycje do niej. Zapobieganie tętniakowi mózgu opiera się na wczesnej diagnozie choroby, identyfikacji objawów, badaniu, po którym przepisywane jest odpowiednie leczenie. Tomografia rezonansu magnetycznego i tomografia komputerowa mózgu dają wystarczająco wiarygodne wyniki. Również przeprowadzaj angiografię.

Osoba, która już podejrzewa obecność tej choroby, powinna utrzymać się w wyjątkowym stanie nie tylko fizycznie, ale także emocjonalnie. Ważne jest, aby nie przepracowywać, unikać przepracowania. Konieczne jest podejmowanie wysiłków, aby stale stabilizować tło emocjonalne, a nie nadmiernie się ekscytować. Musimy zapomnieć o stresach, zmartwieniach, próżnych obrazach i wątpliwościach, musimy żyć w teraźniejszości i cieszyć się każdym dniem.

Ważne jest, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia naczyń krwionośnych, do minimum urazów głowy. Konieczne jest stałe monitorowanie ciśnienia krwi. Główną rolę odgrywa terminowe wykrywanie pierwotnego krwawienia prewencyjnego. Ignoruj ​​objawy tętniaka mózgu nie można - musisz natychmiast skontaktować się ze specjalistą.