logo

Bradykardia serca - co to jest, przyczyny, objawy i leczenie, zapobieganie

Bradykardia jest spowolnieniem pracy, najważniejszym organem w naszym ciele, sercu. Różne źródła dają różne liczby niższy normalny rytm. Zasadniczo kierują się liczbą 60 uderzeń na minutę, ponieważ Jest to wskaźnik pracy środka automatyzmu pierwszego rzędu, węzła zatokowego.

Dobre, rytmiczne bicie serca z częstotliwością co najmniej 60 i nie więcej niż 90 uderzeń na minutę są kluczem do dobrego ukrwienia narządów wewnętrznych. Te cechy rytmu serca są wspierane przez zrównoważony wpływ autonomicznego układu nerwowego na aktywność skurczową mięśnia sercowego.

Bardziej szczegółowo o tym, co to jest za chorobę, jakie są przyczyny i objawy u dorosłych z bradykardią, zajmiemy się dalej w tym artykule.

Co to jest bradykardia serca?

Bradykardia jest rodzajem arytmii, z tętnem poniżej 60 uderzeń na minutę. Może wystąpić u całkowicie zdrowych osób, takich jak sportowcy lub zdrowi ludzie pozostający w stanie snu - jest to fizjologiczna bradykardia spowodowana dobrym treningiem mięśnia sercowego.

Serce to nasz dedykowany silnik, który działa przez całe życie. Wszelkie przerwy i wyłączenia mogą być katastrofalne. Rytm zależy od wielu powodów. Przede wszystkim jest zdeterminowany, aby przystosować się do każdej ludzkiej działalności, aby przezwyciężyć stresujące warunki i choroby. Liczba uderzeń serca w spoczynku u dorosłej osoby zdrowej wynosi od 60 do 90 na minutę.

W zależności od liczby uderzeń serca bradykardia jest podzielona na:

 • Światło, gdy tętno (HR) wynosi od 50 do 60 uderzeń.
 • Umiarkowane, jeśli serce działa z częstotliwością 40-50 uderzeń.
 • Wyrażone, gdy tętno jest mniejsze niż 40 uderzeń.

Niezależnie od przyczyny, bradykardia opiera się na zaburzonej zdolności węzła zatokowego do wytwarzania impulsów elektrycznych o częstotliwości powyżej 60 na minutę lub nieodpowiedniej propagacji przez ścieżki przewodzące.

Umiarkowany stopień bradykardii nie może powodować zaburzeń hemodynamicznych. Rzadki rytm serca prowadzi do braku dopływu krwi i niedoboru tlenu narządów i tkanek, zakłócając ich pełne funkcjonowanie.

Klasyfikacja

Pozostawione zdrowe serce i prawa bradykardia

W zależności od mechanizmu rozwoju bradykardia dzieli się na następujące typy:

Bradykardia zatokowa spowodowana zmniejszeniem aktywności węzła zatokowego serca. Najczęściej występuje w postaci przewlekłej (pozakomórkowej). Ale może również mieć ostry (wewnątrzsercowy) przebieg, który jest spowodowany zapaleniem mięśnia sercowego, miażdżycą po zawale, ostrym zawałem mięśnia sercowego.

Bradykardia Nonsinus związana z blokadą przewodzenia impulsów elektrycznych między węzłami serca:

 • Naruszenie impulsu między zatoką a węzłami zatokowo-przedsionkowymi;
 • Zaburzenia przewodzenia impulsów między węzłami zatokowo-przedsionkowymi i przedsionkowo-komorowymi.

Bradykardia płodowa

Bradykardia płodowa może wystąpić na każdym etapie ciąży. W pierwszej połowie ciąży brak tlenu może wpływać na powstawanie narządów dziecka, powodując ich niedorozwój. W drugiej połowie głód tlenowy prowadzi do zaburzeń w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego i występowania problemów podczas porodu.

Bradykardia jest niebezpieczna, ponieważ może spowodować śmierć dziecka nie tylko podczas rozwoju płodu, ale także podczas porodu (zamartwica), a nawet w pierwszych godzinach po urodzeniu

Nastolatki

Nastoletnia bradykardia występuje w wieku od 12 do 17 lat i tłumaczy się wzrostem hormonalnym i restrukturyzacją organizmu, szybkim wzrostem, w rytm, którego organizm się dostosowuje. Zwykle przechodzi niezależnie, gdy wygasa okres dojrzewania (przejściowy).

Bradykardia serca u sportowców

Sportowcy mają bradykardię - jest to normalny stan fizjologiczny, ponieważ obciążenie serca jest duże, pompuje znacznie większą ilość krwi w 1 skurczu, dzięki czemu wystarcza znacznie mniejsza liczba skurczów na minutę, aby w pełni zapewnić organizmowi tlen.

Główne przyczyny fizjologicznej bradykardii u osób uprawiających sport i prowadzących aktywny tryb życia są związane ze zwiększoną funkcjonalnością ich układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, które zapewniają mózgowi wystarczającą ilość tlenu, nawet przy rzadkich częstościach akcji serca.

Najczęstszą fizjologiczną bradykardię obserwuje się u następujących sportowców:

Innymi słowy, trening mięśnia sercowego jest promowany przez te sporty, w których osoba wykonuje umiarkowane obciążenie przez długi czas.

Powody

Niezależnie od przyczyn, które spowodowały ten stan, jego podstawa pozostaje niezmieniona i polega na zaburzeniu zdolności węzła zatokowego do generowania impulsów elektrycznych o częstotliwości normalnej do 60 uderzeń / min dla normalnego stanu ciała, a także do zapewnienia nieodpowiedniej propagacji wzdłuż ścieżek.

Przyczyny, które wpływają na spowolnienie serca, pozwalają nam podzielić bradykardię na trzy duże grupy:

 • Farmakologiczne (medyczne), które są spowodowane przyjmowaniem pewnych tabletek lub leków.
 • Patologiczne. W tym przypadku choroba rozwija się z powodu pewnego rodzaju odchylenia w pracy organizmu.
 • Fizjologiczne, gdy powolna praca serca nie powoduje kłopotów. Osoba z takim rytmem czuje się świetnie.

Do fizjologii należą:

 • bradykardia, zarejestrowana przez wyszkolonych ludzi, sportowców. Normalne, domowe obciążenie nie jest dla nich czymś więcej, ciało zaczyna dawać sygnały o potrzebie wyższej częstotliwości tylko przy ekstremalnych obciążeniach, wtedy częstotliwość skurczów serca wzrasta;
 • tutaj można przypisać bradyarytmię zatokową dzieci i młodzieży;
 • wrodzony blok AV;
 • idiopatyczna bradykardia.

Puls w bradykardii, w tych przypadkach, z pewnością wzrośnie wraz z wysiłkiem fizycznym, a przy bradyarytmii zatokowej również się poprawi.

Patologiczna bradykardia może być ostra lub przewlekła, w zależności od konkretnego czynnika sprawczego.

 • Ostra postać rozwija się nagle, jednocześnie w różnych warunkach, które bezpośrednio lub pośrednio uszkadzają serce, na przykład zatrucie, zapalenie mięśnia sercowego lub atak serca.
 • Przewlekła bradykardia istnieje od wielu lat i wiąże się z ciężkimi, długotrwałymi chorobami serca lub innych narządów i układów.

Objawy bradykardii u dorosłych

Jaka jest potrzeba zmniejszenia serca z określoną częstotliwością? Jeden cel - dostarczenie składników odżywczych do narządów i tlenu. Jest to możliwe tylko dzięki krwi, którą pompuje serce. Jeśli zasilanie nie wystarcza, władze przestają wykonywać swoje zadania lub przechodzą w ochronny, ekonomiczny tryb pracy. Po pierwsze, brak odżywiania wpływa na komórki mózgowe.

Łagodna lub umiarkowana bradykardia zasadniczo nie zaburza krążenia krwi i nie przyczynia się do pojawienia się pewnych objawów choroby. Oczywiste objawy występują przy tętnie poniżej 40 uderzeń lub w obecności organicznych uszkodzeń narządów. Rozpoznaj ciężką bradykardię z powodu następujących objawów:

 • zawroty głowy;
 • słabość;
 • omdlenia i omdlenia;
 • zwiększone zmęczenie;
 • bóle w klatce piersiowej;
 • trudności w oddychaniu;
 • osłabiona koncentracja, pamięć;
 • ostra zmiana ciśnienia krwi;
 • krótkoterminowe problemy ze wzrokiem;
 • przypadki zdezorientowanego myślenia;
 • niedotlenienie;
 • Zespół Morgagni-Edems-Stoke. Przejaw tego objawu wymaga natychmiastowego leczenia. Ignoruj ​​syndrom nie może, w niektórych przypadkach prowadzi do zaprzestania oddychania.
 • Objawy łagodnej bradykardii są zwykle nieobecne, więc większość pacjentów nawet nie zauważa, że ​​ich puls zwolnił i nie idzie do kardiologa.
 • Na tym etapie leczenie patologii jest obowiązkowym środkiem ratowania życia pacjenta.

Jakie jest zagrożenie dla ciała?

W przypadku bradykardii spowodowanej chorobą serca (zespół chorej zatoki) występuje zwiększone ryzyko nagłego zatrzymania krążenia i udaru niedokrwiennego, zwłaszcza jeśli wśród objawów występują omdlenia.

W innych przypadkach to nie bradykardia per se jest niebezpieczna, ale choroby, które mogą wskazywać (niedoczynność tarczycy, guzy mózgu itp.).

Jeśli podczas dokładnego badania lekarskiego eksperci nie znaleźli żadnych nieprawidłowości, to powolny puls nie jest uważany za niebezpieczny i jest uznawany za indywidualną cechę organizmu.

Najczęściej u pacjentów z bradykardią występują następujące problemy:

 • niewydolność serca;
 • skrzepy krwi;
 • przewlekłe napady bradykardii.

Diagnostyka

Charakterystyczne objawy bradykardii są wykrywane podczas zbierania skarg pacjentów i obiektywnego badania. Podczas badania określa się rzadki puls, który przy postaci zatokowej ma regularny rytm, słychać dźwięki serca o normalnym brzmieniu i często wykrywa się arytmię oddechową. U pacjentów z rozpoznaną bradykardią zaleca się konsultację z kardiologiem.

Mianowany egzamin instrumentalny, który obejmuje:

 • elektrokardiografia (EKG) - wykrywa objawy bloku przedsionkowo-komorowego lub zatokowo-przedsionkowego, spadek częstości akcji serca. W razie potrzeby przydzielono codzienne monitorowanie EKG (monitorowanie Holtera);
 • USG serca (EchoCG) - metoda pozwala ocenić wielkość serca, obecność ognisk zmian zwyrodnieniowych i stwardniałych w mięśniu sercowym;
 • ergometria cyklu obciążenia - pozwala ocenić zmianę tętna pod wpływem pomiaru;

Leczenie bradykardii serca

Leczenie rozpatrywanej choroby odbywa się w ściśle indywidualny sposób, na podstawie specyficznej patologii, a także charakterystyki przenoszenia choroby przez pacjenta.

 1. Funkcjonalna, jak również bradykardia, która ma średni stopień ciężkości, której nie towarzyszą objawy kliniczne, nie wymagają leczenia zachowawczego.
 2. Bradykardia organiczna, toksyczna lub pozakardiograficzna wymaga przede wszystkim leczenia choroby podstawowej.
 3. Bradykardia narkotykowa wymaga odstawienia leków powodujących objawy (lub korekty ich spożycia)

Jakie pigułki przepisano na bradykardię?

Oprócz leczenia choroby podstawowej, która wywołała bradykardię, wykonuje się objawowe zwiększenie częstości akcji serca za pomocą następujących leków:

 • Atropina - podawana dożylnie lub podskórnie w dawce 0,6 - 2 mg 2 - 3 razy dziennie;
 • Isadrin - podaje się dożylnie w ilości 2 do 20 μg na minutę w 5% roztworze glukozy, aż do osiągnięcia normalnego tętna;
 • Euphyllinum - podaje się dożylnie w dawce 240 - 480 mg lub tabletki przyjmuje się doustnie w dawce 600 mg raz na dobę.

Wraz ze spadkiem częstości akcji serca pacjent musi przyjąć holinoblokatory. Grupa tych leków obejmuje leki
które blokują działanie przywspółczulnego układu nerwowego na organizm.

W leczeniu bradykardii stosuje się następujące leki:

Ponadto, w tym przypadku pokazano leki antyarytmiczne, które regulują pracę serca:

Sole potasu i magnezu mają również działanie antyarytmiczne.

Leczenie chirurgiczne

Leczenie chirurgiczne bradykardii stosuje się bardzo rzadko i tylko w przypadkach, gdy zmniejszenie częstości akcji serca znacząco wpływa na hemodynamikę. Lokalizacja i charakter zabiegu zależy od przyczyny bradykardii. Z wrodzonymi anomaliami w rozwoju tkanki serca, korekcja chirurgiczna odbywa się w miarę możliwości w dzieciństwie, aby zapewnić prawidłowy wzrost i rozwój dziecka.

Pierwsza pomoc na bradykardię

Nagły atak bradykardii nazywany jest również Morgagni - Edems - Stokes. Objawy, które można rozpoznać na samym początku:

 • Stan zdenerwowania i niepokoju, często bez przyczyny;
 • Źrenice rozszerzone;
 • Zaczerwienienie skóry, obrzęk żył szyi;
 • Po pewnym czasie zaczerwienienie zostaje zastąpione bladością;
 • Ciężkie zawroty głowy;
 • Skurcze mięśni twarzy i kończyn, które mogą wpaść w skurcze;
 • Sztywność ruchu, osoba „nie czuje nóg”;
 • Utrata świadomości;
 • Nietrzymanie stolca i moczu;
 • Zmniejszona częstość oddechów.

Wraz z pojawieniem się kilku symptomów należy natychmiast wezwać pomoc w nagłych wypadkach, a następnie sam spróbować powstrzymać atak.

To ważne! Jeśli pacjent stracił przytomność lub odczuwa silny ból w sercu lub za mostkiem, należy zadzwonić do zespołu ratunkowego.

Jeśli ktoś w rodzinie cierpi na bradykardię, reszta powinna znać zasady opieki w nagłych wypadkach, ponieważ w przypadku znacznego spadku częstości akcji serca (mniej niż 35 uderzeń na minutę) istnieje prawdopodobieństwo śmierci.

Co należy zrobić, jeśli dana osoba ma gwałtowny spadek częstości tętna w bradykardii?

 • HR mniej niż 50 na minutę

Konieczne jest zapewnienie przepływu powietrza - otwórz okno trochę (zimą - odpowietrznik) lub wyjdź na zewnątrz. Korzystny efekt ciepłej kąpieli. Zaleca się wypicie filiżanki mocnej herbaty, naturalnej kawy.

 • HR mniej niż 40 na minutę

Pacjent powinien być ułożony, podnosząc nogi. W przypadku bólu serca można podać mu tabletkę nitrogliceryny; w przypadku pierwszego ataku, ekstrakt z belladonny (zmiażdżyć dwie tabletki i umieścić pod językiem); z nawracającymi drgawkami, połączonymi patologiami serca i naczyń krwionośnych - Isadrin (tylko po konsultacji z lekarzem)

Oznacza to, że tętno spadło do 25 i poniżej uderzeń na minutę. Taki stan jest niebezpieczny, ponieważ może prowadzić do głodu tlenowego i poważnego upośledzenia krążenia krwi w mózgu.

Należy wezwać karetkę i dać pacjentowi sztuczne oddychanie - trzymać nos, wykonać trzy oddechy z ust do ust. Po trzech sztucznych oddechach mierzony jest puls. Utrzymując patologicznie niską częstość akcji serca, powtarzana jest stymulacja inhalacyjna.

Lekarz pogotowia wykona następujące czynności:

 • czasowa stymulacja defibrylatorem;
 • Atropina 0,1% - 1 ml bolus dożylny (do 4 ml dziennie);
 • dopamina 200 mg na 200 ml soli fizjologicznej dożylnie;
 • adrenalina 1% - 1 ml na 200 ml soli fizjologicznej dożylnie;
 • aminofilina 2,4% - 5 - 10 ml bolus dożylny;
 • Prednizolon w dawce 50 mg dożylnie.

W przypadku łagodnej lub umiarkowanej bradykardii, której nie towarzyszą objawy zawału serca, udaru, ostrej niewydolności serca, pacjent po przerwaniu ataku można pozostawić w domu pod nadzorem miejscowego lekarza z kliniki.

Środki ludowe

Rosoły z ziół i różnego rodzaju nalewki pomogą, być może, przyspieszyć puls, ale nie wyeliminują przyczyny. Jak wspomniano powyżej, bradykardia jest niebezpieczna, ponieważ można się do niej „przyzwyczaić”, ale może to również prowadzić do zatrzymania akcji serca. Dlatego z całym szacunkiem dla tradycyjnej medycyny bezpieczniejsze jest leczenie bradykardii serca tradycyjnymi metodami.

 1. Korzeń żeń-szenia. Weź 15 g suchego korzenia, posiekaj, wlej 0,5 litra wódki, pozostaw na 20-30 dni, wstrząsaj co 1-2 dni. Weź 30-40 kropli dziennie. Maksymalny czas trwania leczenia wynosi 1,5 miesiąca. Następnie zrób sobie miesięczną przerwę.
 2. Naturalny sok winogronowy ma doskonałe działanie wzmacniające serce. Dzienna dawka wynosi 400 mililitrów.
 3. W kąpieli wodnej przez 15 minut umieść szklankę wrzącej wody z dwoma łyżkami. l krwawnik, a potem nalegaj na kolejną godzinę. Gotowy bulion, aby wziąć trzy razy dwa łyżki. l codziennie
 4. Rosół krwawnik z bradykardii. Musisz wziąć 50 gramów suchego krwawnika i zalać go pół litra wody. Gotuj przez 10-15 minut, a następnie nalegaj dokładnie na godzinę. Weź bulion do łyżki trzy razy dziennie;
 5. Przygotuj następującą kompozycję - zbiór 30 gramów. tatarak z liśćmi jarzębiny, 50 gr. korzenie mniszka lekarskiego, liście porzeczki i kwiatostany głogu. Gotową kolekcję w objętości łyżki umieszcza się w 200 ml wrzącej wody, parzy przez pół godziny, przesącza. Weź lek powinien być w ciągu dnia przez dwa razy.

Prognoza

Pacjenci z bradykardią są stale monitorowani przez kardiologa, dawkę leków należy przyjmować codziennie zgodnie z zaleceniami lekarza. Brak dopływu krwi do mózgu, serca i narządów wewnętrznych może powodować zespół objawów:

 • częste zawroty głowy, utrata pamięci, zmiana zachowania;
 • ataki dusznicy bolesnej;
 • z nagłym upadkiem możliwe siniaki i złamania, urazy głowy;
 • ze strony wątroby powstają nerki, niewydolność czynnościowa, zaostrza się choroby przewlekłe;
 • konserwatywne sposoby leczenia bradykardii za pomocą kompletnej blokady nie mogą być śmiertelne z powodu kolejnego nieoczekiwanego ataku.

Terminowa eliminacja przyczyn pozakomórkowych, organiczne uszkodzenia serca, toksyczne działanie na mięsień sercowy, właściwy dobór dawek leków zapobiegnie rozwojowi bradykardii.

Zapobieganie

 1. Środki zapobiegawcze na bradykardię mają na celu terminowe leczenie chorób sercowo-naczyniowych, prawidłowe dawkowanie leków;
 2. Zaleca się, aby pacjent przejrzał swoją codzienną dietę, ograniczył spożycie tłustych i wędzonych potraw, konserwy i sól.

Tak więc bradykardia stanowi zagrożenie tylko wtedy, gdy zaniedbujesz swoje ciało. W końcu wystarczy poświęcić nieco więcej uwagi wysiłkowi fizycznemu, normalizować dietę i przyjmować leki ściśle według zamierzonego celu, aby zapomnieć o zaburzeniach rytmu serca.

Bradykardia

Bradykardia jest rodzajem arytmii, z tętnem poniżej 60 uderzeń na minutę. Występuje jako wariant normy u wyszkolonych sportowców, ale częściej towarzyszy różnym patologiom kardiologicznym. Objawia się osłabieniem, omdleniem i krótkotrwałą utratą przytomności, zimnym potem, bólem w okolicy serca, zawrotami głowy, niestabilnością ciśnienia krwi. U pacjentów z ciężką bradykardią (częstość akcji serca poniżej 40 uderzeń na minutę), prowadzącą do rozwoju niewydolności serca, może być wymagana operacja wszczepienia rozrusznika serca.

Bradykardia

Bradykardia jest rodzajem arytmii, z tętnem poniżej 60 uderzeń na minutę. Występuje jako wariant normy u wyszkolonych sportowców, ale częściej towarzyszy różnym patologiom kardiologicznym. Objawia się osłabieniem, omdleniem i krótkotrwałą utratą przytomności, zimnym potem, bólem w okolicy serca, zawrotami głowy, niestabilnością ciśnienia krwi. U pacjentów z ciężką bradykardią (częstość akcji serca poniżej 40 uderzeń na minutę), prowadzącą do rozwoju niewydolności serca, może być wymagana operacja wszczepienia rozrusznika serca.

Niezależnie od przyczyny, bradykardia opiera się na zaburzonej zdolności węzła zatokowego do wytwarzania impulsów elektrycznych o częstotliwości powyżej 60 na minutę lub nieodpowiedniej propagacji przez ścieżki przewodzące. Umiarkowany stopień bradykardii nie może powodować zaburzeń hemodynamicznych. Rzadka częstość akcji serca w bradykardii prowadzi do braku dopływu krwi i niedoboru tlenu w narządach i tkankach, zakłócając ich pełne funkcjonowanie.

Osoby wyszkolone fizycznie mają fizjologiczną bradykardię, uważaną za wariant normy: u jednej czwartej młodych zdrowych mężczyzn tętno wynosi 50-60 na minutę; podczas snu, pod wpływem fizjologicznych wahań regulacji wegetatywnej, tętno spada o 30%. Jednak częściej bradykardia rozwija się na tle istniejących procesów patologicznych.

Klasyfikacja bradykardii

Zgodnie z lokalizacją ujawnionych naruszeń bradykardia zatokowa jest związana z zaburzeniami automatyzmu węzła zatokowego i bradykardią podczas bloku serca (zatokowo-przedsionkowego lub przedsionkowo-komorowego), w którym zaburzone jest przewodzenie impulsów między węzłem zatokowym a przedsionkami lub przedsionkami i komorami. Tętno może zmniejszać się w warunkach fizjologicznych (u sportowców, podczas snu, w spoczynku) - jest to bradykardia czynnościowa lub fizjologiczna; patologiczna bradykardia towarzyszy przebiegowi różnych chorób.

Patologiczna bradykardia może wystąpić w ostrej postaci (z zawałem mięśnia sercowego, zapaleniem mięśnia sercowego, zatruciem itp.) I zanikać po wyleczeniu choroby, która ją spowodowała, lub postaci przewlekłej (ze stwardniałą chorobą serca związaną z wiekiem). Z przyczyn rozwoju bradykardii zatokowej wyróżnia się następujące postacie: bradykardia pozakomórkowa (neurogenna), organiczna (z uszkodzeniami serca), lekowa, toksyczna i zatokowa u sportowców. Czasami według etiologii bradykardii dzieli się na toksyczne, centralne, zwyrodnieniowe i idiopatyczne.

Przyczyny bradykardii

Pozakardiograficzna postać bradykardii może rozwinąć się z dystonią nerwowo-krążeniową, nerwicą z zaburzeniami wegetatywnymi, naciskiem na zatokę szyjną (przy noszeniu obcisłego kołnierza lub krawata), naciskiem na gałki oczne (odruch Ashnera), zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym (z zapaleniem opon mózgowych, urazem mózgu, ciałem, jednostką terapii serca, ciałem nie będącym człowiekiem, ciałem innym niż ludzkie, ciałem nieludzkim, ciałem nieludzkim, ciałem innym niż ludzkie, ciałem nie-ludzkim, ciałem innym niż ludzkie, ciałem innym niż ludzkie, ciałem nie-ludzkim, ciałem innym niż ludzkie, ciałem innym niż ludzkie, nie będzie działać). lub guzy mózgu), wrzód żołądka i 12 wrzód dwunastnicy. Bradykardia rozwijająca się w obrzęku śluzowym jest proporcjonalna do ciężkości niedoczynności tarczycy.

Przyczynami organicznej postaci bradykardii mogą być zawał mięśnia sercowego, dystrofia mięśnia sercowego, zapalenie mięśnia sercowego, miażdżyca. Choroby te prowadzą do zmian zwyrodnieniowych i zwłóknieniowych węzła zatokowego lub zaburzeń przewodzenia mięśnia sercowego, czemu towarzyszy rozwój bradykardii.

Z organicznym uszkodzeniem rozrusznika rozwija się zespół osłabienia węzła zatokowego, a częstotliwość generowania impulsów w nim dramatycznie spada. Stanowi temu towarzyszy bradykardia zatokowa - rytmiczne, ale bardzo rzadkie skurcze serca; zmieniające się brady i tachykardia lub naprzemienne rozruszniki spontaniczne. Ekstremalny stopień uszkodzenia węzła zatokowego objawia się niepowodzeniem funkcji automatyzmu, w wyniku czego nie wytwarzają one już impulsów elektrycznych serca.

Wraz z pokonaniem ścieżek mięśnia sercowego rozwija się blokada przewodzenia impulsów, w wyniku czego część sygnałów generowanych przez węzeł zatokowy jest zablokowana i nie może dotrzeć do komór - rozwija się bradykardia. Glikozydy nasercowe, chinidyna, β-adrenoblokery, leki sympatykolityczne (na przykład rezerpina), blokery kanału wapniowego (na przykład werapamil, nifedypina), morfina mogą przyczyniać się do rozwoju postaci dawkowania bradykardii.

Toksyczna postać bradykardii rozwija się z ciężkimi zatruciami spowodowanymi sepsą, zapaleniem wątroby, mocznicą, durem brzusznym, zatruciem fosforoorganicznym i opóźnianiem procesów automatyzacji i przewodzenia mięśnia sercowego. Ta grupa jest czasami określana jako bradykardia spowodowana hiperkalcemią lub ciężką hiperkaliemią.

Tak zwana bradykardia sportowców charakteryzuje się tętnem do 35-40 na minutę nawet w ciągu dnia. Wynika to ze specyfiki wegetatywnej regulacji rytmu serca u osób zawodowo związanych ze sportem. Ponadto naturalne procesy starzenia w organizmie mogą prowadzić do bradykardii; czasami przyczyny bradykardii pozostają niewyjaśnione - w tych przypadkach mówią o swojej postaci idiopatycznej.

Objawy bradykardii

Umiarkowanie wyraźnej bradykardii zwykle nie towarzyszą zaburzenia krążenia i nie prowadzą do rozwoju objawów klinicznych. Występowanie zawrotów głowy, osłabienia, omdlenia i omdlenia obserwuje się w bradykardii z częstością akcji serca poniżej 40 uderzeń na minutę, a także na tle organicznego uszkodzenia serca. Ponadto, gdy pojawia się zmęczenie, bradykardia, trudności w oddychaniu, ból w klatce piersiowej, wahania ciśnienia krwi, zaburzenia koncentracji i pamięci, krótkotrwałe zaburzenia widzenia, epizody zdezorientowanego myślenia.

Ogólnie objawy bradykardii odpowiadają nasileniu zaburzeń hemodynamicznych rozwijających się na jej tle.

Mózg najpierw reaguje na osłabienie funkcji skurczowej mięśnia sercowego i spowolnienie krążenia krwi, doświadczając niedotlenienia. Dlatego bradykardia często prowadzi do ataków utraty przytomności, drgawek (drgawek lub prodromu Morgagni-Ademsa-Stokesa), które mogą trwać od kilku sekund do 1 minuty. Jest to najniebezpieczniejszy stan w bradykardii, wymagający zastosowania środków ratunkowych, ponieważ przy długotrwałym ataku aktywność oddechowa może się zatrzymać.

Diagnoza bradykardii

Charakterystyczne objawy bradykardii są wykrywane podczas zbierania skarg pacjentów i obiektywnego badania. Podczas badania określa się rzadki puls, który z bradykardią zatokową ma regularny rytm, słychać tony serca o normalnym brzmieniu i często wykrywa się arytmię oddechową. U pacjentów z rozpoznaną bradykardią zaleca się konsultację z kardiologiem.

Badanie elektrokardiograficzne w bradykardii pozwala ustalić rzadką częstość akcji serca, obecność blokady zatokowo-przedsionkowej lub przedsionkowo-jądrowej. Jeśli w momencie rejestracji elektrokardiogramu nie wykryto epizodów bradykardii, należy przeprowadzić codzienne monitorowanie EKG.

Z organiczną postacią bradykardii wykonuje się USG serca. Metoda ultrasonograficznego echoCG jest stosowana do określenia zmniejszenia frakcji wyrzutowej poniżej 45%, zwiększenia rozmiaru serca, zmian twardziny i zmian zwyrodnieniowych mięśnia sercowego. Przy pomocy ergometrii roweru treningowego wzrost tętna jest szacowany w związku z danym obciążeniem fizycznym.

Gdy niemożliwe jest wykrycie przejściowej blokady przez EKG i monitorowanie Holtera, wykonuje się przezprzełykowe badanie elektrofizjologiczne szlaków sercowych. Z pomocą CPEFI można określić organiczny lub funkcjonalny charakter bradykardii.

Leczenie bradykardii

Funkcjonalna i umiarkowana bradykardia, której nie towarzyszą objawy kliniczne, nie wymaga leczenia. W przypadku organicznych, pozakardiologicznych, toksycznych postaci bradykardii leczy się chorobę podstawową. Bradykardia lekowa wymaga dostosowania dawki lub odstawienia leków, które spowalniają bicie serca.

Z objawami zaburzeń hemodynamicznych (osłabienie, zawroty głowy), leki na receptę belladonny, korzeń żeń-szenia, ekstrakt z Eleutherococcus, izoprenalina, efedryna, kofeina i inne są przepisywane w indywidualnie dobranych dawkach. Wskazaniami do aktywnego leczenia bradykardii są rozwój dusznicy bolesnej, niedociśnienie, omdlenia, niewydolność serca, komorowe zaburzenia rytmu.

Wystąpienie ataku Morgagni-Adams-Stokes wymaga konsultacji z kardiochirurgiem i podjęcia decyzji o wszczepieniu rozrusznika serca - sztucznego rozrusznika serca, który wytwarza impulsy elektryczne z częstotliwością fizjologiczną. Odpowiednie i stałe dane tętno pomaga przywrócić normalną hemodynamikę.

Rokowanie i zapobieganie bradykardii

Niekorzystny wpływ na rokowanie przebiegu bradykardii ma obecność organicznych uszkodzeń serca. Znacznie pogarsza możliwe konsekwencje bradykardii, występowanie ataków Morgagni-Adams-Stokes bez rozwiązania problemu elektrostymulacji. Połączenie bradykardii z tachyarytmią heterotopową zwiększa prawdopodobieństwo powikłań zakrzepowo-zatorowych. Na tle uporczywego spadku rytmu możliwy jest rozwój niepełnosprawności pacjenta. Przy fizjologicznej postaci bradykardii lub jej umiarkowanym charakterze rokowanie jest zadowalające.

Terminowa eliminacja przyczyn pozakomórkowych, organiczne uszkodzenia serca, toksyczne działanie na mięsień sercowy, właściwy dobór dawek leków zapobiegnie rozwojowi bradykardii.

Jakie tabletki przyjmować w przypadku bradykardii: lista i zalecenia

Serce jest rodzajem perpetuum mobile. Ciało ludzkie jest bardzo ważne, aby działało idealnie. A do tego serce jest bardzo ważne, aby mieć właściwy rytm. Niestety, coraz więcej osób ma szczególny rodzaj arytmii - bradykardię.

Bradykardia jest rodzajem arytmii, w której liczba uderzeń serca znacznie spada, spadając do 55–60 na minutę. Bradykardia często towarzyszy poważnej chorobie serca. Czasami jednak bradykardia występuje u osób aktywnych fizycznie, zawodowych sportowców iw tej sytuacji jest postrzegana jako norma.

Przyczyny

Zwykle bradykardia występuje z powodu nieprawidłowego działania węzła zatokowego. Występuje jego frustracja, irytacja z powodu różnych zaburzeń, a węzeł zatokowy nie może wykonać ponad 60 uderzeń na minutę.

Zmiany w mięśniu sercowym wpływające na węzeł zatokowy.

 1. Hipotermia
 2. Zwiększona aktywność przywspółczulnego układu nerwowego.
 3. Dziedziczność.
 4. Wysokie ciśnienie śródczaszkowe (zapalenie opon mózgowych, stłuczenie, obrzęk mózgu).
 5. Bradykardia lekowa (po zażyciu hidiny, naparstnicy itp.).
 6. Konsekwencją zatrucia nikotyną lub ołowiu.
 7. Żółtaczka, dur brzuszny, post.

Objawy

Główne objawy bradykardii:

 • Osłabienie całego ciała, ciągłe zmęczenie osoby, letarg.
 • Obniżenie ciśnienia krwi.
 • Słabe lub omdlenia.
 • Zwiększone zmęczenie
 • nawet przy małych ładunkach.
 • Zimny ​​pot
 • Zwiększone i trudne oddychanie.
 • Bolący, uciskowy ból w klatce piersiowej.
 • Trudności ze skupieniem uwagi, ciągłym rozproszeniem uwagi.
 • Skokowe ciśnienie krwi.
 • Zaciemnienie w oczach, kółka przed oczami.
 • Trwałe zawroty głowy.

W niektórych sytuacjach objawy są słabe, a bradykardia zostanie zdiagnozowana tylko za pomocą EKG. Jednak takie przypadki są dość rzadkie.

 • Absolutna bradykardia. Taki specjalista może dość szybko zidentyfikować objawy.
 • Względna bradykardia. Może to być powikłanie po długotrwałej podwyższonej temperaturze, przenoszonym zapaleniu opon mózgowych, z różnymi urazami i infekcjami.
 • Umiarkowana bradykardia. Dzieje się tak, gdy rytm serca wzrasta podczas inhalacji osoby, gdy wydycha ją. (zaburzenia rytmu oddechowego).
 • Bradykardia pozakomórkowa. Jego rozwój jest możliwy z niedoczynnością tarczycy, różnymi zaburzeniami neurologicznymi i chorobami narządów wewnętrznych.

Klasyfikacja

 1. Organiczne Jest wywoływany przez zawał mięśnia sercowego, zapalenie mięśnia sercowego, miażdżycę. Choroby te osłabiają węzeł zatokowy, prowadzą do jego choroby, dlatego rozwija się bradykardia.
 2. Narkotyków. Glikozydy nasercowe, rezerpina, werapamil, nifedypina itp. Prowadzą do tego.
 3. Toksyczny. Ta forma arytmii jest spowodowana ciężkim zatruciem spowodowanym zapaleniem wątroby, durem brzusznym.

Leczenie narkotyków

Leki, które powinny być wypijane z powodu bradykardii, mogą przepisać tylko lekarz. W żadnym wypadku nie należy leczyć się samodzielnie, należy najpierw skonsultować się ze specjalistą. Uważnie przeanalizuje twój stan i opracuje najbardziej optymalne rozwiązania.

Na pierwszych etapach rozwoju bradykardii lub jej słabej manifestacji zaleca się przyjmowanie leku Zelenin w postaci kropli. Obejmują one następujące składniki ziołowe:

Również w indywidualnie dobranej dawce przyjmuje się preparaty zawierające:

Izadrin

Poprawia przewodność impulsów, wpływa na pobudliwość i poprawia funkcję skurczową mięśnia sercowego. Szczególnie skuteczny w bloku serca. Jest podobny w działaniu do adrenaliny, efedryny, ale w przeciwieństwie do nich nie ma następujących skutków ubocznych:

 1. Wysokie ciśnienie krwi;
 2. Ból dławicowy;
 3. Pogorszenie ogólnego samopoczucia.

Izadrin jest szczególnie polecany dla osób z zaburzeniami przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Tabletki przyczyniają się do usunięcia takiego bloku serca. Zalecany także lek do zapobiegania napadom i wstrząsom kardiogennym.

Przeciwwskazania: ostry zawał mięśnia sercowego, miażdżyca, nadwrażliwość.

Ryboksyna

Lek ma na celu zmniejszenie arytmii, normalizację krążenia wieńcowego, pomaga zwiększyć równowagę energii mięśnia sercowego.

 1. Z naruszeniem procesu metabolicznego kwasu moczowego, a także choroby dny.
 2. Możliwym skutkiem ubocznym jest alergia i świąd, które ustępują po zażyciu tabletek.
 3. Pacjenci z chorobą nerek powinni przyjmować lek ostrożnie i natychmiast przerwać leczenie, jeśli zostaną wykryte działania niepożądane.

Instrukcja nie jest uniwersalną zasadą przyjmowania tabletek. Konieczne jest skonsultowanie się ze specjalistą i wyjaśnienie dawki leku.

 • Świąd i nadwrażliwość skóry z indywidualną nietolerancją na składniki tabletek.
 • W niektórych przypadkach może wystąpić wzrost poziomu mocznika we krwi.
 • Przy długotrwałym stosowaniu leku występuje wysokie ryzyko dny.

Corvalol

W przypadku arytmii serca Corvalol przyjmuje się raczej jako środek profilaktyczny. Jednak znacznie zmniejsza nasilenie objawów bradykardii. Corvalol jest przyjmowany jako roztwór, w przypadku zaburzeń rytmu serca zalecana dawka wynosi 30-40 kropli.

Corvalol jest już ważny przez 30 minut po przyjęciu. Jednak pełny efekt działania leku następuje po dwóch godzinach. Corvalol trwa około 8 godzin.

Stałe przyjmowanie Corvalolu jako środka zapobiegającego napadom daje wyniki. Ale jego przyjęcie powinno być połączone z głównym leczeniem, mierzonym stylem życia i dietą.

Panangin

Dwie substancje czynne zawarte w preparacie - potas i magnez - poprawiają stan pacjenta z bradykardią. Potas bierze udział w przewodzeniu impulsów nerwowych, co jest bezpośrednio związane z przyczyną pojawienia się bradykardii. Potas poprawia również funkcjonowanie serca.

Magnez jest niezbędnym uczestnikiem reakcji związanych z odbiorem i wydatkowaniem energii.

 • Odporność organizmu na fruktozę, sorbitol.
 • Zakłócenie metabolizmu aminokwasów.
 • Przewlekłe choroby układu nerkowego.

Atropina

Atropina jest szczególnie skuteczna w bradykardii spowodowanej przedawkowaniem niektórych leków lub zwiększoną mobilnością nerwu błędnego. Atropina jest surowo zabroniona dla osób cierpiących na zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe.

Niezbyt duże przedawkowanie leku może powodować:

 • Suche usta.
 • Rozcieńczeni uczniowie, dezorientacja, brak skupienia.
 • Zawroty głowy.
 • Trudności z oddawaniem moczu.
 • Kołatanie serca.

Izoprenalina

Lek podaje się dożylnie. Izoprenalina jest analogiem adrenaliny. Zwiększa tętno poprzez stymulowanie receptorów adrenergicznych, zwiększając ton współczulnego układu nerwowego.

Efekty uboczne to:

 1. Zwiększone ciśnienie krwi.
 2. Kołatanie serca.
 3. Drżenie kończyn.
 4. Nudności i wymioty.
 5. Zawroty głowy i ból głowy.
 • Nadwrażliwość na lek.
 • Dusznica bolesna
 • Ostry zawał mięśnia sercowego.
 • Wyraźna miażdżyca.

Atrovent

Lek powoduje wyraźny i długotrwały wzrost częstości akcji serca. Nie ma wpływu na centralny układ nerwowy. Lek jest zalecany dla pacjentów z bradykardią zatokową spowodowaną wpływem nerwu błędnego.

 • Utrata apetytu.
 • Suche usta.
 • Zakłócona koncentracja uwagi.
 • Zakłócenie percepcji oka.
 • Zaparcia.
 • Trudności z oddawaniem moczu.
 • Zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe.
 • Tachykardia.
 1. Zwiększone ciśnienie w oku.
 2. Zwiększona objętość prostaty.
 3. Skurcz w przewodzie pokarmowym.
 4. Pierwszy trymestr ciąży.

Chlorowodorek efedryny

 1. Znaczne zwężenie naczyń.
 2. Zwiększa poziom glukozy we krwi.
 3. Ekspansja oskrzeli.
 4. Wysokie ciśnienie krwi.
 5. Rozszerzone źrenice.
 6. Zwolnienie przewodzenia impulsów nerwowych.

Stosowanie tego leku jest możliwe przy wcześniejszych przeciwwskazaniach. Efedryna może powodować bezsenność, dlatego nie zaleca się picia wieczorem.

 • Obecność nadczynności tarczycy.
 • Miażdżyca. Choroby serca pochodzenia organicznego.

Siarczan Orziprepalina

Dla dość dużej liczby parametrów lek ten jest podobny do izadryny. Znacznie poprawia przepuszczalność impulsów nerwowych, eliminuje blok serca i działa jako środek pobudzający.

 1. zawał mięśnia sercowego w ostrej fazie.
 2. Miażdżyca.
 3. nadwrażliwość.

Ipratropium

Nie ma wpływu na układ nerwowy. Jest stosowany w bradykardii zatokowej i bradyarytmii. Lek znacząco zwiększa częstotliwość skurczów serca.

 • Zwężenie gruczołu krokowego.
 • Kołatanie serca.
 • Zwężenie jelita.
 • Początkowy etap ciąży.

Bradykardia jest szczególnym rodzajem arytmii serca, która wymaga dokładnego zbadania. Jeśli zauważysz objawy tej choroby, natychmiast skontaktuj się z kardiologiem. Leczenie bradykardii w żadnym przypadku nie może być niezależne, ponieważ leki mają ścisłe dawkowanie. Tylko konsultacja z lekarzem i pełne badanie pomogą zidentyfikować przyczynę choroby. A to 50% udanego leczenia!

Bradykardia: objawy i leczenie. Jakie pigułki należy przyjmować podczas ataku

Bradykardia nazywana jest powolnym pulsem, który występuje na tle innych patologii układu sercowo-naczyniowego. Bradykardia może pojawić się w każdym wieku, ale najczęściej choroba jest diagnozowana u osób w wieku powyżej 40 lat. Styl życia pacjenta odgrywa dużą rolę - u osób z nadwagą patologia występuje 4 razy częściej niż u osób śledzących wagę.

Leczenie bradykardii obejmuje nie tylko terapię lekami, ale także przestrzeganie zaleceń dotyczących leczenia i żywienia. Bardzo ważne jest, aby wybrać odpowiednią pigułkę do zatrzymania ostrych ataków i utrzymania prawidłowego funkcjonowania mięśnia sercowego. Tylko specjalista powinien to zrobić po dokładnym badaniu pacjenta, ponieważ większość leków z tej grupy farmakologicznej ma przeciwwskazania do stosowania.

Bradykardia: objawy i leczenie. Jakie pigułki należy przyjmować podczas ataku

Co to jest bradykardia?

Bradykardia jest rodzajem arytmii (stanu, w którym występuje normalne zaburzenie rytmu serca). Najczęściej występuje na tle miażdżycy i choroby wieńcowej, w której narządy i tkanki są słabo zaopatrzone w krew. To krew przenosi tlen do komórek, więc długotrwałe upośledzenie krążenia krwi prowadzi do głodu tlenu i rozwoju powikłań z mięśnia sercowego.

Bradykardię rozpoznaje się u pacjenta, jeśli puls spadnie do następujących wartości:

 • dorośli - 55-60 uderzeń na minutę;
 • noworodki - 110 uderzeń na minutę;
 • dzieci poniżej 1 roku - 100 uderzeń na minutę;
 • dzieci w wieku od 1 do 6 lat - 85 uderzeń na minutę;
 • od 6 do 10 lat - 70 uderzeń na minutę;
 • nastolatki - 65 uderzeń na minutę.

To ważne! W większości przypadków bradykardia nie jest niebezpieczna dla życia pacjenta, ale nie oznacza to, że nie może być leczona. Tylko terminowe i właściwe leczenie pomoże uniknąć ostrych ataków patologii. Prawdopodobieństwo śmiertelnego wyniku podczas zaostrzenia bradykardii wynosi około 3-6%, więc leczenie wspomagające ma ogromne znaczenie.

Serce z absolutną bradykardią

Rodzaje bradykardii

Nie ma międzynarodowej klasyfikacji patologii, ale wśród lekarzy akceptuje się podział choroby w zależności od nasilenia objawów, a także z powodu początku i mechanizmu rozwoju.

Etapy bradykardii

Jak rozpoznać bradykardię?

Czasami trudno jest podejrzewać patologię, ponieważ fizjologiczne spowolnienie tętna może wystąpić z powolnymi objawami, aw niektórych przypadkach nie ma żadnych objawów. W tym przypadku bradykardia jest określana losowo podczas rutynowego badania lub wizyty u lekarza z innymi problemami i skargami.

Nawet przy ciężkiej bradykardii nie zawsze możliwe jest samodzielne zdiagnozowanie patologii, ponieważ objawy choroby nie są charakterystyczne i mogą wystąpić w przypadku innych chorób naczyniowych i serca. W celu dokładnej diagnozy pacjent musi skonsultować się z lekarzem i poddać badaniu. Należy to zrobić, gdy wystąpią co najmniej dwa z następujących objawów.

Bladość skóry

Bradykardii często towarzyszy spadek ciśnienia krwi i wolniejszy przepływ krwi. Powoduje to bladość skóry, która może wystąpić w pewnych obszarach lub być uogólniona. Najczęściej pacjent staje się bladą twarzą, z wyraźnymi naruszeniami mogą pojawić się niebieskawe plamy, ale ten objaw występuje przy bardzo zaawansowanej postaci patologii.

Bóle w klatce piersiowej

Ten objaw występuje tylko w ostrym przebiegu choroby, gdy tętno spada poniżej 40 uderzeń na minutę. Bolesność jest wynikiem ostrego braku tlenu i śmierci komórek mięśnia sercowego, dlatego, gdy wystąpi ten objaw, pacjent musi być natychmiast leczony, a po zakończeniu ataku udać się do szpitala.

To ważne! Dołączanie dławicy piersiowej występuje przy silnym wysiłku emocjonalnym lub fizycznym, dlatego ważne jest, aby kontrolować swój stan psycho-emocjonalny i zwrócić się do specjalistów, jeśli nie można sobie poradzić z lękiem i lękiem.

Ból w klatce piersiowej - jeden z objawów bradykardii

Czasami ból pojawia się nie tylko w okolicy serca, ale może również wystąpić za mostkiem, a nawet dać się do ramienia i obszaru między łopatkami. Każdy z tych warunków wymaga konsultacji i badania przez kardiologa.

Utrata przytomności i zawroty głowy

Omdlenie na tle bradykardii występuje głównie w niedociśnieniu. Ciało reaguje ostro na brak tlenu, pacjent natychmiast zaczyna odczuwać zawroty głowy, może wystąpić krótkotrwałe niewyraźne widzenie. Zawroty głowy są jednym z głównych objawów bradykardii, ale nie można powiedzieć, że jest to charakterystyczny objaw. Głowa może obracać się w obecności innych patologii serca, a także chorób układu nerwowego, hormonalnego i trawiennego, dlatego nie zawsze osoba, która rozumie, konieczne jest zwrócenie się do kardiologa.

Zadyszka

Duszność w bradykardii najczęściej występuje podczas ciężkiej pracy fizycznej, biegania i innych obciążeń, z którymi serce nie jest w stanie poradzić z powodu naruszenia funkcji pompowania i powolnego przepływu krwi. Czasami duszności towarzyszy ostry suchy kaszel i ból w klatce piersiowej, a także silne bóle głowy, które są słabo kontrolowane przez konwencjonalne pigułki.

Duszność w bradykardii najczęściej występuje podczas ciężkiej pracy fizycznej.

Inne znaki

Z powodu niewystarczającej podaży tlenu i powolnego krążenia krwi u pacjenta rozwija się przewlekła niedotlenienie tkanek i narządów. Jednocześnie cierpi nie tylko serce, ale także inne ważne organy: płuca, mózg itp. Pacjent ciągle odczuwa słabość, nawet po silnym i pełnym śnie budzi się w „złamanym” stanie, nie może się skoncentrować w pracy.

Zmniejszona wydajność jest przewlekła. Jest to szczególnie widoczne u pracowników biurowych, ponieważ oprócz braku tlenu istnieją inne negatywne czynniki: siedzący tryb życia, długotrwałe siedzenie przy komputerze, częste stresy i konflikty.

Kolejny objaw bradykardii, eksperci uważają, że gwałtowny wzrost częstości akcji serca podczas ćwiczeń lub innych obciążeń. Zjawisko to wynika z niezdolności serca do kompensacji zwiększonego zapotrzebowania na włókna mięśniowe w cząsteczkach tlenu.

To ważne! Wszystkie te objawy mogą wystąpić w przypadku innych chorób, dlatego ważne jest, aby nie samoleczyć, ale udać się do instytucji medycznej w celu uzyskania wykwalifikowanej pomocy.

Jak leczyć pigułki bradykardii?

Przed rozpoczęciem leczenia farmakologicznego lekami należy zbadać i skonsultować się z lekarzem, ponieważ wiele leków może powodować poważne działania niepożądane. Większość pacjentów woli tabletki od innych metod, ponieważ ta metoda leczenia jest najwygodniejsza, ale ta postać dawkowania jest gorsza pod względem skuteczności niż wstrzykiwane i nadaje się tylko do umiarkowanej bradykardii.

„Izadrin”

Lek jest dostępny w postaci tabletek i roztworu do wstrzykiwań. Jest stosowany jako pomoc, ponieważ aktywny składnik leku nie wpływa na rytm serca. Tabletki „Izadrin” mogą powodować działania niepożądane: suche błony śluzowe w jamie ustnej, bóle głowy, tachykardia i nudności.

Weź lek powinien być podjęzykowy - umieść pigułkę pod językiem i poczekaj na całkowite rozpuszczenie, w miarę możliwości utrzymując stopioną masę w ustach. Dawka dla dorosłych wynosi 2,5-5 mg na dawkę. Lek należy przyjmować 2-3 razy dziennie. Czas trwania leczenia określa lekarz prowadzący.

„Isoprenaline”

Większy efekt w leczeniu „izoprenaliny” można osiągnąć, jeśli użyjesz leku dożylnie. Lek jest analogiem adrenaliny. Działanie terapeutyczne opiera się na następujących właściwościach farmakologicznych leku:

 • przyspiesza skurcz mięśnia sercowego;
 • stymuluje receptory adrenergiczne mięśnia sercowego;
 • zwiększa ton współczulnego układu nerwowego.

Konieczne jest przyjęcie środków od 2 do 4 razy dziennie. Dawkowanie określa się indywidualnie i zależy od nasilenia objawów i ogólnego stanu pacjenta. Zwykle przepisuje się dorosłym pacjentom od 2,5 do 5 mg na dawkę.

„Chlorowodorek efedryny”

Chlorowodorek efedryny zwiększa ciśnienie krwi przez zwężenie naczyń krwionośnych

Lek zwiększa ciśnienie krwi z powodu zwężenia naczyń krwionośnych. Jest przepisywany głównie w przypadku zaburzeń przewodnictwa mięśnia sercowego. Pojedyncza dawka - 25 mg (1 tabletka). Konieczne jest przyjmowanie „efedryny” od 2 do 4 razy dziennie w ciągu tygodnia, chyba że lekarz prowadzący zaleci inaczej.

To ważne! Leczenie efedryną jest przeciwwskazane w przypadku miażdżycowej choroby naczyń, niewydolności hormonów tarczycy (niedoczynność tarczycy) i chorób serca natury organicznej.

„Siarczan rzeprenaliny”

Akcja siarczanu Orziprenalina

Tabletki „siarczan Orciprenaliny” są podobne do „Izadrin”, ale są znacznie łatwiejsze do przenoszenia i nie powodują niepożądanych reakcji ubocznych. Jedynym przeciwwskazaniem do leczenia tego narzędzia jest miażdżyca. Lek jest dostępny w postaci tabletek (0,02 g) i roztworu do wstrzykiwań.

Jeśli pacjentowi przepisano pigułki „siarczan orzeprenaliny”, należy je przyjmować w dawce 0,5–1 tabletek 3-4 razy dziennie, zgodnie ze schematem zalecanym przez lekarza prowadzącego.

„Bromek ipratropium” („Ipratropium”)

Bromek ipratropii jest lekiem z wyboru w leczeniu bradykardii zatokowej, ponieważ nie wpływa on na ośrodkowy układ nerwowy i nie powoduje senności, letargu ani innych działań niepożądanych, które mogą wystąpić w przypadku Atropiny (w postaci zastrzyków). Lek jest dość skuteczny, ale może powodować liczne działania niepożądane: rozstrój żołądka, suchość w ustach, zwiększone ciśnienie w oku. Również w praktyce medycznej zdarzały się przypadki zaburzeń rytmu serca podczas leczenia lekiem, dlatego powinno się je przyjmować tylko zgodnie z zaleceniami lekarza i ściśle w zalecanej dawce (zwykle jest to 0,5-1 tabletka 2-4 razy dziennie).

To ważne! Ipratropium jest absolutnie przeciwwskazane u kobiet w ciąży, a także u pacjentów z różnymi postaciami jaskry i tachykardii.

Wideo - Fakty o sercu. Bradykardia

Pierwsza pomoc w ostrym ataku

Jeśli ktoś w rodzinie cierpi na bradykardię, reszta powinna znać zasady opieki w nagłych wypadkach, ponieważ w przypadku znacznego spadku częstości akcji serca (mniej niż 35 uderzeń na minutę) istnieje prawdopodobieństwo śmierci. Co należy zrobić, jeśli osoba ma gwałtowny spadek tętna?

 1. Zaparzyć mocną czarną herbatę lub kawę pacjentowi. W gotowym napoju można dodać 10-15 kropli nalewki z żeń-szenia lub belladonny. Te środki zaradcze doskonale radzą sobie z objawami bradykardii, więc powinny zawsze znajdować się w apteczce pierwszej pomocy.
 2. Połóż osobę na twardej powierzchni, umieść pod głową wałek lub skręcony ręcznik frotte. Pod stopami należy również umieścić kilka poduszek, aby zwiększyć przepływ krwi z kończyn do organów klatki piersiowej.
 3. W obecności bólu i innych objawów wyrażonych, stosowanie leków jest dozwolone. Pacjent może zostać umieszczony pod pigułką języka „Nitroglicerin” lub „Izadrina”. Znacząca poprawa następuje w ciągu 5-10 minut.

To ważne! Jeśli pacjent stracił przytomność lub odczuwa silny ból w sercu lub za mostkiem, należy zadzwonić do zespołu ratunkowego. Przed przyjazdem konieczne jest przygotowanie wszystkich dokumentów i informacji o tym, jakie leki pacjent przyjmuje stale lub bierze 7-10 dni przed atakiem.

Mimo że bradykardia w większości przypadków nie stanowi zagrożenia dla życia pacjenta, patologię tę należy traktować poważnie. Nieleczone mogą wystąpić poważne komplikacje, wśród których są śmiertelne choroby: atak serca, niewydolność serca, przełom nadciśnieniowy itp. Dzięki kompetentnemu i odpowiedzialnemu podejściu bradykardia może być łatwo skorygowana, dlatego nie zaleca się opóźniania leczenia szpitalnego o jakiekolwiek objawy patologii.

Podoba Ci się ten artykuł?
Oszczędzaj, aby nie stracić!