logo

Przerost prawej komory w EKG

Przerost prawej komory (GPZH) rozwija się na tle różnych wrodzonych patologii serca i może być rozpoznany u noworodków. U dorosłych patologia ta pojawia się po chorobie płuc, która powoduje komplikację mięśnia sercowego, a także może wskazywać na nabyte wady serca.

Ponadto istnieje inna patologia - przerost prawego przedsionka. Podobnie jak powiększenie prawej komory, należy ona do rzadkich patologii i trudno ją wykryć nawet w obecności elektrokardiogramu. Niemniej jednak, od doświadczonego kardiologa, GPZH i przerost prawego przedsionka w EKG nie znikną.

Przerost prawej komory

Podczas kardiogramu w stanie zdrowym przeważa sygnał z lewej komory, który jest uważany za silniejszy. Wynika to z faktu, że zwykle masa prawej komory wynosi jedną trzecią masy lewej, z której sygnały przeważają zwykle w parametrach elektrokardiograficznych. Ale obraz wygląda zupełnie inaczej, gdy w EKG występuje przerost prawej komory.

W praktyce kardiologicznej istnieją 3 typy HPG:

 1. Wyraźna masa mięśniowa trzustki znacznie przewyższa ten wskaźnik w komorze, od której zaczyna się wielki obieg.
 2. Klasyczny przerost - prawa komora jest powiększona, ale jej nasilenie jest gorsze niż w lewej komorze, podczas gdy proces pobudzenia w niej jest dłuższy.
 3. Umiarkowane HPV - występuje wyraźny wzrost trzustki, ale jego masa pozostaje niższa niż masa LV.

Kiedy lewa strona serca jest przeciążona - może negatywnie wpływać na pracę całego narządu, ale ostre przeciążenie właściwych części jest jeszcze poważniejszym objawem. Fizjologiczne możliwości prawej części serca są określane przez jego pracę tylko z małym (płucnym) krążeniem, a obciążenia w nim są stosunkowo małe.

Jeśli występuje zwężenie tętnicy płucnej w różnych jej częściach lub dodatkowa objętość krwi jest zrzucana z sąsiedniej sekcji, wówczas ciśnienie w małym okręgu zwiększa krążenie krwi, a prawa komora serca jest znacznie obciążona. Nie jest przystosowany do zwiększonego obciążenia, więc musi zwiększyć rozmiar i zwiększyć wagę. Może to być punkt wyjścia w pojawieniu się GPZH.

Oznaki przerostu w EKG

Aby uczynić kardiogram bardziej zrozumiałym, najpierw musisz zrozumieć legendę:

 • P to oznaczenie zębów odpowiedzialnych za skurcz przedsionkowy;
 • Q, R, S - są to wskaźniki skurczu komorowego;
 • T - wskazuje relaksujący sygnał w komorach serca (repolaryzacja mięśnia sercowego);
 • V - oznaczenie odprowadzeń klatki piersiowej;
 • EOS to oś elektryczna (pozycja) serca.

Drobny GPZH nie wpływa znacząco na wskaźniki elektrokardiogramu, ponieważ przy takim odchyleniu od normy stosunek masy komór praktycznie nie zmienia się, a wskaźniki LV dominują na EKG. Przy znaczącym GPZH na EKG zmiany są wyraźnie wyrażone - średni całkowity wektor QRS i cała pętla QRS są przesunięte w prawo i do przodu od normalnej pozycji.

Główne objawy przerostu prawej komory w EKG:

 1. W pierwszym i drugim prawostronnym odwodzeniu w klatce piersiowej czas trwania wewnętrznego odchylenia wynosi co najmniej 0,03 sekundy.
 2. W prawostronnym ołowiu III standardowym, w aVF (monopolarnym) i V1 i V2 obserwuje się wzrost zakresu oscylacji fali P.
 3. Przesunięcie segmentu elektrokardiogramu między końcem zespołu QRS a początkiem fali T poniżej linii, która tworzy się w fazie spoczynku.
 4. Prawa noga paczki Jego podlega całkowitej lub częściowej blokadzie.
 5. Ząb R ma większą amplitudę III przydziału klatki piersiowej niż w I. Innymi słowy, obserwuje się gramogram.
 6. EOS jest pionowy (w zakresie od +70 do +90 stopni) lub półpionowy.
 7. W czwartym i piątym odprowadzeniu klatki piersiowej występuje równa amplituda zębów R i S po obu stronach izoliny.

Z umiarkowanym przerostem prawej komory, gdy jej nasilenie nie przekracza lewego, EKG wykazuje następujące objawy: zwiększa się zakres drgań fali R w prawym odprowadzeniu klatki piersiowej, a podobny proces wpływa na zęby S w charakterystycznych odprowadzeniach lewej części mięśnia sercowego. Zespół QRS na pierwszym prowadzeniu klatki piersiowej wygląda jak RS lub Rs, a na szóstym prowadzeniu klatki piersiowej - qRS lub qR.

W przypadku ostrego HPV, gdy jego masa zasadniczo przeważa nad lewą, zmienia się kierunek całkowitego wektora wzbudzenia. Zwykle powinien być skierowany od lewej do prawej, aw tym przypadku idzie od prawej do lewej. Elektryczna oś prawej komory jest późna.

W przypadku przerostu prawego przedsionka zwiększa się szerokość i wysokość piku wzbudzenia. Zwykle wzbudzenie prawego przedsionka poprzedza wzbudzenie lewego przedsionka, a ekstynkcja zachodzi w ten sam sposób. Normalne pobudzenie przedsionkowe jest prognozowane jako dodatnia lub wyższa fala P w standardowych odprowadzeniach. W przypadku GPP pobudzenie lewego przedsionka następuje po wzbudzeniu prawej strony, ale zanikają one niemal równocześnie.

Przejawy przerostu

W początkowej fazie GPZH ma raczej niewyraźny obraz objawowy, aw niektórych przypadkach objawy nie są w ogóle rozpoznawane. Jednak z wyraźnym objawem patologii można zaobserwować następujący obraz:

 • pacjenci skarżą się na ból i ściskanie w klatce piersiowej, podczas gdy oddychanie jest trudne;
 • koordynacja ruchów jest zakłócona, dochodzi do zawrotów głowy, prowadzących do przejściowej utraty przytomności;
 • występuje zaburzenie rytmu serca, pacjenci zauważają „fluke” i przerwy w pracy serca, jak gdyby niektóre uderzenia zostały pominięte;
 • ciężka duszność, nawet w stanie zrelaksowanym;
 • obrzęk kończyn dolnych, który wieczorem staje się bardziej wyraźny;
 • stabilne załamanie i apatia;
 • ciężka bezsenność lub senność.

U dzieci ten stan jest czasem uważany za naturalną manifestację fizjologii na tle zwiększonego nacisku na prawą połowę serca. Częściej jednak takie odchylenie staje się wynikiem wrodzonych anomalii rozwoju serca i jest rozpoznawane u noworodków. Takie dziecko ma wyraźną sinicę skóry.

HPV i LVH mogą poprzedzać rozwój poważnych chorób serca związanych ze wzrostem mięśnia sercowego. Ta patologia charakteryzuje się tym, że prążkowana tkanka serca rośnie, ale wewnętrzne wymiary komór pozostają niezmienione. Jest to poważne odstępstwo od normy i niedopuszczalne jest pozostawienie problemu bez uwagi. Aby wykluczyć dalsze niekorzystne zmiany, konieczne jest pilne poszukiwanie pomocy medycznej.

Przerost prawej komory w EKG

Napompowane mięśnie ludzkiego ciała są wynikiem codziennej pracy, w której tkanka mięśniowa doświadcza pewnego obciążenia. A co dzieje się z komorami serca, jeśli obciążenie ich ścian przekracza normalne? W porządku Komórki mięśniowe serca również „huśtawka”: wzrost wielkości, pogrubienie.

W języku medycznym ten stan mięśnia sercowego nazywa się przerostem. Wszystkie komory serca mogą być przerośnięte: zarówno komory, jak i przedsionki. I tylko niektóre z nich mogą się zagęścić. Porozmawiajmy o przeroście prawej komory, jej przyczynach i manifestacji klinicznej, a także rozważmy objawy przerostu prawej komory w EKG.

1 Dlaczego serce huśta się?

Przerost prawej komory

W zdrowym sercu osoby dorosłej lewa komora ma większą masę niż prawa. Jest to zrozumiałe, ponieważ lewa komora wpycha krew do aorty, doświadczając dużego obciążenia. Częściej, jeśli mówimy o przerostu mięśnia sercowego, lekarze przede wszystkim sugerują pogrubienie lewej komory. Często, ale nie zawsze. Hipertrofia może również podlegać prawej komorze. Z prawej dolnej komory serca pnia płucnego odchodzi, co powoduje powstanie małego okręgu krążenia krwi. W małym kręgu krew jest wzbogacana w tlen w płucach.

Prawa komora wypycha krew żylną, która wchodzi do niej ze wszystkich narządów, do naczyń krwionośnych prowadzących do płuc. Rozgałęziają się w małe naczynia włosowate, otaczają tkankę pęcherzykową płuc, gdzie następuje wymiana gazowa. Dwutlenek węgla i produkty przemiany materii opuszczają naczynia włosowate, a tlen dostaje się do krwiobiegu z płuc. Natleniona krew przez żyły płucne wpływa do prawego przedsionka. To kończy najważniejszą funkcję wymiany gazowej krwi i zamyka mały krąg krążenia krwi. Ale prawa komora może doświadczyć zwiększonego stresu, co powoduje jego pogrubienie, przerost.

Zwężenie płuc

Jakie są przyczyny pogrubienia?

 1. Wady serca. Wady serca u dzieci są częściej wrodzone. Tak zwane „niebieskie” defekty, które często objawiają się niebieskawą skórą dzieci, dusznością, kołataniem serca. To Tetrad Fallota, wady międzykomorowe. Są to ciężkie wady, często wymagające interwencji chirurgów serca. Przeciążenie prawej komory może tworzyć zwężenie tętnicy płucnej, gdy krew z komory nie może swobodnie wpływać do naczyń, podczas skurczu serca komora nie jest całkowicie opróżniana, a nowa objętość krwi wypływa z przedsionka, pojawia się przeciążenie.
 2. Choroba płuc Astma oskrzelowa, POChP, rozstrzenie oskrzeli, gruźlica - wszystkie te choroby prowadzą do wzrostu ciśnienia w układzie tętnicy płucnej, a komora staje się trudniejsza do wypychania krwi do naczyń, musi kurczyć się z większą siłą niż przy normalnym ciśnieniu w naczyniach płucnych.

Zatem głównymi przyczynami pogrubienia ściany mięśnia sercowego prawej komory i wzrostu jej masy są choroby płuc i naczyń płucnych, a także wady serca, zarówno wrodzone, jak i nabyte.

2 Jak manifestuje się przerost prawej komory u dziecka?

Zwężenie zastawki trójdzielnej

Objawy przerostu u noworodka w pierwszych godzinach lub dniach życia mogą być spowodowane zmianami fizjologicznymi, reorganizacją krążenia krwi z wewnątrzmacicznego. Jednak najczęściej pediatrzy i neonatolodzy diagnozują przerost prawej komory z powodu wewnątrzmacicznych wad serca: zwężenie zastawki trójdzielnej, defekt przegrody międzykomorowej, tetrad Fallota.

Nasilenie wad może być różne, z niewyrażonymi wadami, początkowo może wystąpić kompensacja czynności serca, z ciężkimi wadami u dzieci, sinicą skóry, dusznością w spoczynku lub przy minimalnym wysiłku, obserwuje się dzieci cierpiące na ból serca, osłabienie, kołatanie serca. U dzieci występuje opóźnienie wzrostu i rozwoju, deformacje klatki piersiowej typu garbów serca, częste omdlenia.

3 Klinika przerostu prawej komory u dorosłych

Niewydolność zastawki trójdzielnej

Błędem byłoby stwierdzenie, że sam w sobie przerost prowadzi do rozwoju objawów i dolegliwości u osoby dorosłej. Raczej przerost, wzrost prawej komory z czasem, może być skomplikowany przez niewydolność serca, która ma dość specyficzne objawy:

 1. Zadyszka. Początkowo z ładunkiem, bieganiem, szybkim chodzeniem. Z progresją - w spoczynku;
 2. Suchy kaszel. Bez kontaktu z zakaźnymi czynnikami bakteryjnymi. Obsesyjne, uporczywe, gorsze podczas leżenia;
 3. Słabość, zmęczenie. Wcześniej wykonane obciążenie staje się mało przenośne. Poczucie słabości, letargu rano;
 4. Kołatanie serca, zaburzenia rytmu;
 5. Krwioplucie. Podczas kaszlu z plwociną można uwolnić żyły krwi;
 6. Ból serca;
 7. Zawroty głowy;
 8. Omdlenie

Jedną z najczęstszych i dostępnych metod diagnozowania przerostu prawej komory jest elektrokardiogram.

4 EKG i objawy przerostu

Objawy EKG przerostu prawej komory

W przypadku EKG przerost prawej komory jest dobrze zdefiniowany. Każdy lekarz diagnostyki funkcjonalnej, kardiolog i terapeuta zna oznaki EKG przerostu prawej komory, przeanalizujemy te główne i:

 1. W odprowadzeniach V1 V2 III aVF zwiększają wysokość fali R;
 2. Przesunięcie S-T jest nieco niższe niż izolina, ujemna lub podwójnie garbowana T w V1 V2 III aVF;
 3. Pravogramma (EOS odrzucił prawo).

Są to główne oznaki wzrostu w prawej komorze, zgodnie z którym można podejrzewać patologię.

Przerost prawej komory w EKG dla osób powyżej 30 roku życia ma następujące kryteria diagnostyczne:

 • Odchylenie EOS w prawo jest większe niż +110 stopni
 • Wysokie zęby R w V1 (ponad 7 mm), zęby S w V1 mniejsze niż 2 mm, stosunek R / S w V1 jest większy niż jeden
 • Ząb S w V5 i V6 jest większy lub równy 2 mm
 • Kompleksy typu qR w V1

Jeśli istnieją dwa lub więcej z tych kryteriów w EKG, może wystąpić przerost prawej komory. Również lekarze pamiętają potwierdzające oznaki przerostu prawej komory, w tym:

 • zmiany w segmencie S-T i fali T zgodnie z typem „przeciążenia” w odprowadzeniach V1-V3,
 • wzrost prawego przedsionka.

5 Trudności w rozpoznawaniu przerostu prawej komory

Kiedy powstrzymać się od diagnozowania przerostu prawej komory w EKG

EKG to uniwersalna metoda, szeroko dostępna i bardzo popularna. Jednak rozpoznanie przerostu prawej komory tylko za pomocą kardiogramu ma pewne wady. Po pierwsze, wyraźny przerost jest widoczny na kardiogramie, z lekkim przerostem, zmiany w EKG będą nieznaczne lub wcale. Ponadto powstrzymaj się od diagnozowania przerostu prawej komory w EKG, jeśli takie warunki występują:

 • blokada odpowiedniego pakietu jego,
 • Zespół WPW
 • potwierdzony zawał mięśnia sercowego,
 • u dzieci powyższe objawy EKG mogą być normalnym wariantem,
 • przesunięcie strefy przejścia w prawo,
 • fala R ma wysoką amplitudę w V1 V2, ale stosunek R / S w V5 lub V6 jest większy niż jeden,
 • zestresowanie (serce odbija się po prawej stronie klatki piersiowej),
 • kardiomiopatia przerostowa: obecność wysokich zębów R w V1 jest możliwa, przy stosunku R / S większym niż jeden.

Podczas diagnozowania przerostu prawej komory szerokość zespołu QRS powinna być mniejsza niż 0,12 s. Dlatego dokładne rozpoznanie EKG nie jest możliwe w przypadku BPNPG, zespołu Wolffa Parkinsona-White'a.

6 Pomoce diagnostyczne

Echokardiografia z dopplerem

Hipertrofia nie ogranicza się do diagnostyki EKG. Istnieją inne metody określania jego obecności:

 • EchoCG jest najbardziej informacyjną metodą, która pozwala z dużą dokładnością określić grubość ściany komory, jej objętość, frakcję wyrzutową. EchoCG z dopplerem umożliwia wizualną ocenę przepływu krwi przez komory serca i naczyń, defekty w zaworach lub przegrodach serca, ciśnienie krwi w jamach i naczyniach.
 • Radiografia klatki piersiowej. Wzrost cienia serca prawej części może wskazywać na ich przerost.

W sumie, po przeanalizowaniu tych kardiogramów, innych metod instrumentalnego badania serca, uzupełniając je obiektywnym badaniem, osłuchiwaniem serca, lekarz może odsłonić przerost. Ale jeszcze ważniejsze w kwestiach diagnostycznych i terapeutycznych jest ustalenie przyczyny przerostu prawej komory. Stopień jego rozwoju i skuteczność leczenia zależą od znalezienia przyczyny hipertrofii.

Jeśli zdiagnozujesz przerost prawej komory przed wystąpieniem objawów klinicznych, możliwe jest uniknięcie objawów niewydolności serca w przyszłości lub spowolnienie jej objawów.

Przerost prawej komory: przyczyny, diagnoza i leczenie

Nasze serce składa się z czterech części i jeśli przynajmniej jedna z nich zacznie działać prawidłowo, nasze ciało jest zagrożone. Przerost prawej komory może powodować nowe choroby głównego narządu w organizmie.

Nawet wiedząc o dużej liczbie zgonów z powodu patologii serca, ludzie nadal prowadzą niewłaściwy tryb życia, nie monitorują ich zdrowia. A jeśli pojawią się jakiekolwiek objawy, nie wiedzą, co z tym zrobić i z kim się skontaktować.

Specjaliści mogą zidentyfikować tę wadę, diagnozując i przeprowadzając badanie pacjenta. Taką diagnozę mogą usłyszeć oboje rodzice małych dzieci i osób pełnoletnich. Chciałbym powiedzieć, dlaczego tak ważne jest, aby na czas zwrócić się o pomoc do kardiologa.

Opis przerostu mięśnia sercowego

Przerost komorowy (innymi słowy, przerost mięśnia sercowego prawej komory lub przerost prawej komory) jest stanem serca, w którym prawa komora ulega zmianie rozmiaru w wyniku wzrostu tkanki mięśniowej (włókien serca), a to z kolei prowadzi do przeciążenia serca.

Wzrost komory serca występuje u osób w różnym wieku, ale w większości przypadków jest diagnozowany u dzieci. Warto zauważyć, że przerost serca można zaobserwować u noworodków, ponieważ zintensyfikowały one pracę serca w pierwszych dniach życia i znajdują się po prawej stronie serca.

Jednak najczęściej przerost komorowy ma charakter patologiczny i może świadczyć o istnieniu wrodzonej choroby serca.

Jak wiecie, ludzkie serce ma czterokomorową, a dwie prawe części serca regulują pracę krążenia płucnego, zwanego także małym. A dwie lewe części są odpowiedzialne za pracę dużego koła lub systemu. W normalnych warunkach ciśnienie krwi we właściwych regionach jest mniejsze.

Jeśli dana osoba ma wrodzone wady serca lub jakieś wadliwe działanie serca, zasada ta jest naruszona, co prowadzi do przeciążenia prawej komory serca, ponieważ odpowiada za większy przepływ krwi niż powinien, a następnie na jej przerost.

Wzrost po prawej stronie serca obserwuje się u osób w różnym wieku. Najczęściej tę patologię rozpoznaje się u dzieci. Wynika to z faktu, że w pierwszych latach życia, ciało dziecka rośnie szybko, odpowiednio, jego serce podlega zwiększonemu stresowi.

Gdy choroba jest ostra, wskazuje na obecność wrodzonej choroby serca. Taka diagnoza może być postawiona na EKG. Można uzyskać hipertrofię prawej komory serca. Często takie zmiany wiążą się ze złym stylem życia, niedożywieniem, ciągłym stresem.

Prawa komora powiększa się, ponieważ to on jest odpowiedzialny za duży przepływ krwi, to znaczy jest poddawany większemu obciążeniu i pod pewnymi warunkami zawodzi szybciej. Niektóre objawy bezpośrednio wskazują, że mięsień sercowy jest przeciążony i wyczerpany, niezdolny do poradzenia sobie z ilością pracy przypisanej mu przez ciało.

Często sama osoba przeciąża serce, nawet o tym nie myśląc. Występowanie przerostu może prowadzić do problemów w pracy serca. Z tego powodu pojawia się arytmia, czyli bicie serca nie jest równe, ale chaotyczne, serce bije czasem szybciej, a potem wolniej, niezależnie od ludzkiej aktywności.

Jeśli zaczną się zmiany w jednym miejscu, pociągną one za sobą zmiany w innych narządach. Tak więc, gdy nastąpił wzrost komory, następuje zmiana w strukturach tętnic. Zmieniają rozmiar i dostosowują się do nowego rytmu życia.

Arterie twardnieją i nie przechodzą przez niektóre substancje. Z czasem substancje te gromadzą się i tworzą przeszkody dla przepływu krwi. Są więc stagnacje, które prowadzą do powstawania skrzepów krwi.

Trochę fizjologii

Wiadomo, że ludzkie serce ma cztery komory: składa się z dwóch przedsionków i dwóch komór. Zwykle wszystkie wnęki są odizolowane od siebie. Serce jest pompą mięśniową, która działa w określonej kolejności dzięki systemowi przewodzenia serca i kurczliwości mięśnia sercowego. Cykl pracy wygląda tak:

 • lewa komora wyrzuca bogatą w tlen krew do narządów i tkanek - do wielkiego obiegu;
 • krew, przechodząc przez mniejsze tętnice, wchodzi do sieci kapilarnej, gdzie następuje wymiana gazu i zmienia kolor na ciemny, wchodzi w małe żyły, a następnie duże, które wpływają do prawego przedsionka;
 • z prawego przedsionka pełniącego funkcję „cysterny żylnej” płynie podczas rozkurczu (relaksacji) do prawej komory;
 • prawa komora podczas skurczu silnie wyrzuca krew żylną do tętnicy płucnej do krążenia płucnego w płucach w celu natlenienia;
 • szkarłatna krew bogata w tlen jest gromadzona w żyłach płucnych, a następnie przez żyły płucne wchodzi do lewego przedsionka;
 • krew jest wyrzucana z lewego przedsionka do lewej, najpotężniejszej komory, a teraz jest gotowa do powtórzenia całej drogi - koła krążenia krwi są zamknięte.

Wiele osób zastanawia się: dlaczego tętnica płucna nazywa się tętnicą, chociaż przenosi krew żylną, i odwrotnie, żyły płucne są nazywane żyłami, ale zawierają jasną szkarłatną krew tętniczą? Odpowiedź jest bardzo prosta: to nie kolor i skład krwi jest podstawą nomenklatury, ale charakter lokalizacji naczyń: wszystkie naczynia wpływające do przedsionków to żyły, a wszystkie powstające z komór są tętnicami.

Powiedzieliśmy to, aby jasno zrozumieć, że mięsień sercowy w ogóle nie działa jak jeden: lewa komora zaopatruje całe ciało w tlen, a prawa komora dostarcza krew do płuc.

Główne rodzaje patologii

Sama choroba jest podzielona na kilka typów, które wyróżniają się przebiegiem patologii, oznakami i objawami.

Obserwuje się, gdy masa prawej strony serca jest wielokrotnie większa niż lewa strona.

Choroba o umiarkowanym nasileniu.

W przypadku, gdy procesy zachodzące po prawej stronie mięśnia sercowego postępują wolniej, pozostają w tyle za procesami po lewej stronie. Nie powinny być pracą asynchroniczną.

Nie ma nic złego w wykrywaniu tej choroby. Terminowe i właściwe leczenie pomoże pozbyć się problemu. Podczas diagnozowania występuje niewielki wzrost w prawym obszarze.

Na początkowych porach nie ma żadnych objawów. Dlatego diagnoza na czas jest trudna. Aby uniknąć utajonej formy choroby, konieczne jest wykonanie EKG raz w roku. Aby zidentyfikować pierwsze stadia patologii u dzieci, wewnątrzmaciczne CTG i EKG są przepisywane po pierwszym roku życia.

Przerost prawej komory - przyczyny

Przyczyny przerostu mięśnia sercowego prawej komory są nabyte lub wrodzone. W pierwszym przypadku restrukturyzacja mięśnia sercowego jest zwykle wynikiem chorób układu oddechowego:

 • obturacyjne zapalenie oskrzeli;
 • astma oskrzelowa;
 • pneumoskleroza;
 • rozedma płuc;
 • policystyczny;
 • gruźlica;
 • sarkoidoza;
 • rozstrzenie oskrzeli;
 • pylica płuc.

Ponadto może wystąpić podstawowa zmiana objętości klatki piersiowej z różnymi odchyleniami. Obejmują one:

 • naruszenie struktury układu mięśniowo-szkieletowego (skolioza, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa);
 • zmniejszona transmisja nerwowo-mięśniowa (polio);
 • patologia opłucnej i przepony związana z urazem lub operacją;
 • ciężka otyłość (zespół Pickwicka).

Pierwotne uszkodzenie naczyń płucnych, które prowadzi do przerostu, może rozwinąć się w wyniku:

 • pierwotne nadciśnienie płucne;
 • ogniska zakrzepowo-zatorowe w tym obszarze;
 • miażdżyca tętnic;
 • kształcenie objętościowe w zakresie śródpiersia.

Wzrost masy prawej komory występuje w różnych chorobach układu oddechowego i krążenia.

Przerost prawej komory u niemowląt jest związany z wrodzonymi wadami serca:

 1. Tetrad Fallota, który prowadzi do naruszenia opróżniania prawej komory, powodując nadciśnienie.
 2. Naruszenie integralności przegrody międzykomorowej. Jednocześnie nacisk w prawej i lewej części serca jest wyrównany. Prowadzi to do zmniejszenia natlenienia (natlenienia) krwi, a także hipertrofii.
 3. Zwężenie zastawki tętnicy płucnej, które utrudnia ruch krwi z serca do naczyń krążenia płucnego.
 4. Nadciśnienie płucne związane ze zwiększonym oporem naczyniowym.

W wadach wrodzonych przerost pojawia się w młodym wieku.

Różne choroby oskrzelowo-płucne mogą stać się katalizatorami wzrostu kardiomiocytów, co prowadzi do postępu patologii:

 • zwłóknienie;
 • rozedma płuc;
 • przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli;
 • astma oskrzelowa;
 • pylica płuc;
 • sarkoidoza;
 • zapalenie płuc.

Istnieją również przyczyny przerostu prawej komory, które nie są związane z chorobami układu krążenia lub płuc:

 • nieprawidłowy przyrost masy ciała (otyłość);
 • systematyczny i długotrwały stres prowadzący do nerwicy.

Innym czynnikiem wywołującym rozwój przerostu prawej komory może być nadmierny entuzjazm do ćwiczeń aerobowych.

W zależności od stosunku wielkości i masy prawej i lewej komory, wyróżnia się trzy formy przebiegu zespołu HPH: umiarkowany, umiarkowany i ostry (ostry). W umiarkowanym HPV wielkość prawej komory jest nieco większa po lewej stronie, ich waga jest prawie taka sama.

Przy średniej postaci HPV odnotowuje się nadmiar wielkości i masy obu komór, z wyraźną postacią, różnica w tych parametrach jest znacząca. Brak środków terapeutycznych w ostrej postaci przebiegu przerostu prawego żołądka może prowadzić do śmierci pacjenta.

Również zespół GPH klasyfikuje się według rodzaju wystąpienia:

 • fizjologiczne (wrodzone), gdy przerost prawej komory u dziecka rozpoznaje się od pierwszych dni życia. Patologia objawia się jako konsekwencja CHD (wrodzonej wady serca) i jest często diagnozowana natychmiast po urodzeniu przez rozległą sinicę (niebieskawe zabarwienie skóry) twarzy lub całego ciała.
 • patologiczne (nabyte) - zespół powiększenia prawej komory występuje w wyniku przeniesienia chorób oskrzelowo-płucnych lub przeciążenia fizycznego.

Cechy choroby u dzieci

Gdy dziecko rośnie, zwiększa się obciążenie jego serca. Jeśli istnieje jakakolwiek przeszkoda w przepływie krwi przez naczynia małego krążenia (oddechowego), następuje wzrost masy mięśniowej prawej komory. Według rozczarowujących statystyk choroba ta występuje znacznie częściej u dzieci, co wiąże się z wrodzoną naturą patologii.

Przy długotrwałym przeroście występuje wtórne uszkodzenie naczyń płucnych. Stają się bardziej sztywne i mniej elastyczne, co dodatkowo pogarsza przebieg choroby.

Fizjologiczny przerost prawej części może wystąpić w pierwszych dniach życia dziecka, ponieważ w tym okresie następuje ostra reorganizacja układu krążenia. Jednak częściej przyczyny tego stanu patologicznego u niemowląt są następujące:

 • defekt przegrody serca;
 • naruszenie wypływu krwi z jamy prawej komory;
 • zwiększone obciążenie tych części serca podczas rozwoju płodu;
 • zwężenie płuc.

W tym przypadku objawy choroby mogą nie pojawić się natychmiast, ale po pewnym czasie. Wynika to z faktu, że początkowo dysfunkcja serca jest kompensowana przez różne mechanizmy ochronne. Wraz z rozwojem stanu zdekompensowanego pojawiają się pierwsze znaki, ale stan dziecka może być dość poważny.

W przypadku podejrzenia zmiany struktury mięśnia sercowego, podczas pobytu w szpitalu należy wykonać USG serca. U dzieci przerost prawej komory jest znacznie częstszy niż u dorosłych.

Przerost fizjologiczny występuje u dzieci w pierwszych dniach życia, patologiczny - w różnych wrodzonych wadach serca (transpozycja wielkich naczyń, tetrad Fallota, ubytek przegrody międzykomorowej i otwarty przewód tętniczy z wysokim nadciśnieniem płucnym itp.) Oraz wrodzone choroby płuc i płuc naczynia (zespół Wilsona - Mikiti, rozedma płata, itp.), przewlekłe zapalenie serca, itp.

Wreszcie dzieci często mają ostre przeciążenia prawej komory z chorobą oparzeniową, ostrym zapaleniem płuc i innymi chorobami, często naśladując przerost mięśnia sercowego prawej komory. Rozpoznanie przerostu prawej komory w EKG w niektórych przypadkach wiąże się z trudnościami.

Przede wszystkim dotyczy zróżnicowania fizjologicznego i patologicznego przerostu u dzieci w pierwszych dniach życia. Trudności pojawiają się również w rozpoznawaniu początkowych stadiów przerostu prawej komory u małych dzieci, u których bez niego dominuje prawostronna EMF mięśnia sercowego.

Znaczące trudności są spowodowane identyfikacją objawów przerostu prawej komory w EKG przy jasnych objawach przerostu mięśnia sercowego lewej komory. Zmiany elektrokardiograficzne w przeroście prawej komory są związane z faktem, że wektor EMF prawej komory staje się dominujący i zmienia orientację całkowitej EMF w prawo i do przodu, przekraczając jego normalny potencjał wieku.

Jednocześnie przerost prawej komory ocenia się przez odchylenie wektora EMF do przodu (odprowadzenia V3R, V1, V2) i na prawo (odprowadzenia z kończyn). Połączenie tych objawów sprawia, że ​​diagnoza jest najbardziej prawdopodobna.

Hipertrofia u noworodków

Najczęściej zespół ten występuje u noworodków w wyniku problemów z rozwojem i funkcjonalnością serca. Ten stan rozwija się nawet w pierwszych dniach życia, kiedy obciążenie tego organu jest szczególnie duże (zwłaszcza na jego prawej połowie.

Przerost prawej komory serca rozwija się również z defektem przegrody, która oddziela komory. W tym samym czasie krew miesza się, staje się niewystarczająco nasycona tlenem. Serce, próbując przywrócić prawidłowy przepływ krwi, zwiększa obciążenie prawej komory.

Przerost jest również możliwy z powodu tetrad Fallota, zwężenia zastawki płucnej. Jeśli zauważysz jakiekolwiek objawy wskazujące na nieprawidłowe funkcjonowanie serca, powinieneś natychmiast pokazać dziecko specjaliście.

Objawy HPV

W postaci nabytej zespół ten charakteryzuje się brakiem specyficznych objawów, dzięki którym można dokładnie określić hipertrofię prawostronną.

Objawy przerostu prawej komory są podobne do objawów wielu innych dolegliwości i na początkowym etapie rozwoju patologii praktycznie się nie objawiają, zaczynając naprawdę niepokoić pacjenta tylko znacznym wzrostem wielkości i masy mięśnia sercowego prawej komory. Te funkcje obejmują:

 • długotrwały ból prawego mostka ostry, pchający charakter;
 • duszność;
 • zawroty głowy, którym towarzyszy utrata orientacji w przestrzeni i omdlenia (w niektórych przypadkach);
 • naruszenie rytmu serca;
 • obrzęk kończyn dolnych, który staje się bardziej wyraźny pod koniec dnia.

Główne cechy kliniczne HPH obejmują zwiększenie częstości skurczów serca (tachykardia) i gwałtowny spadek ciśnienia krwi. Obrazowi klinicznemu przerostu prawej komory może również towarzyszyć „serce płucne”, którego przyczyną jest zator płucny.

Ostre serce płucne charakteryzuje się ostrą niewydolnością prawej komory, ciężką dusznością, niskim ciśnieniem krwi, tachykardią. Najczęściej ostra niewydolność prawej komory jest śmiertelna.

Przewlekła postać serca płucnego ma ten sam obraz kliniczny, co ostre serce płucne, dopóki nie rozpocznie się proces dekompensacji. W ciężkich postaciach przewlekłej niewydolności prawej komory występuje przewlekła obturacyjna choroba płuc.

Metody diagnostyczne

Dokładną diagnozę można przeprowadzić tylko po pełnym zakresie pomiarów diagnostycznych. Tylko wtedy można rozpocząć leczenie. Diagnoza jest następująca:

  Badanie lekarskie. Bez tego nie można rozpocząć badania.

Z reguły jest to dokładne badanie lekarskie, które może sugerować, że osoba rozwija hipertrofię. Zwykle kardiolog z doświadczeniem i diagnozą takich pacjentów może łatwo usłyszeć patologiczne szmery w okolicy serca za pomocą prostego słuchania.

 • Kardiografia. Przerost prawej komory w EKG jest zauważalny z powodu wielu specyficznych zmian. Jednak w EKG lekarz widzi tylko zaburzenia rytmu, ale nie zwiększa wielkości komory. W związku z tym ten ostatni może powodować liczne zakłócenia rytmu serca.
 • Dokładna analiza historii, gromadzenie skarg może sugerować rozwój tej przerostu.
 • Echokardiografia to badanie serca za pomocą ultradźwięków.

  Ten rodzaj diagnozy pomaga specjalistom określić grubość ściany komory i inne parametry mięśnia sercowego. Ponadto echokardiografia jest w stanie dokładnie określić ciśnienie w komorze, co z kolei umożliwia diagnozowanie choroby.

 • Badanie serca za pomocą kardiowizora.
 • Określenie niekorzystnego położenia dziedzicznego choroby.

  Ci, którzy palą, regularnie spożywają alkohol, nie monitorują intensywności aktywności fizycznej, muszą być okresowo sprawdzani przez lekarza.

  W przypadku GPH zmiany patologiczne są rejestrowane nie tylko w mięśniu sercowym. Z czasem charakteryzują się rozprzestrzenianiem na tętnice płucne i naczynia, co powoduje rozwój innych dolegliwości:

  • stwardnienie aorty;
  • nadciśnienie krążenia płucnego;
  • Zespół Eysenmengera (nadciśnienie w tętnicy płucnej nad aortą).

  Terminowa diagnoza HPZ może nie tylko zapobiec rozwojowi tych patologii, ale także znacznie ułatwić walkę z zespołem jako całością. Możliwe jest potwierdzenie lub zaprzeczenie obecności przerostu prawego żołądka tylko z powodu badań kardiologicznych:

  • elektrokardiografia;
  • echokardiografia (badanie ultrasonograficzne struktury mięśnia sercowego).

  Elektrokardiogram jako metoda diagnozowania HPV jest mniej orientacyjny. Przerost prawej komory w EKG wyraża się tylko w zmianach zębów kardiogramu, co może wskazywać tylko na to, że rozmiary komór się zmieniają, ciężkości patologii nie można określić w ten sposób.

  Zespół GPZh w elektrokardiografii „świeci” tylko umiarkowanymi i ostrymi formami przepływu. Echokardiogram ma znacznie większą wartość diagnostyczną. Ta metoda badawcza pozwala określić nie tylko obecność wzrostu w obszarze prawej komory, ale także jej dokładne wymiary, a także zdiagnozować defekty w strukturze tkanki serca.

  Echokardiografia jako metoda diagnozowania HPV jest często łączona z Dopplerem, który pozwala na dalsze badanie kierunku i prędkości przepływu krwi. Ta metoda badań umożliwia określenie prawego przerostu żołądka nawet w umiarkowanej postaci kursu, dzięki czemu możliwe jest zapobieganie postępowi wzrostu kardiomiocytów w mięśniu sercowym.

  EKG i objawy patologii

  W przypadku EKG przerost prawej komory jest dobrze zdefiniowany. Każdy lekarz diagnostyki funkcjonalnej, kardiolog i terapeuta zna oznaki EKG przerostu prawej komory, przeanalizujemy te główne i:

  1. W odprowadzeniach V1 V2 III aVF zwiększają wysokość fali R;
  2. Przesunięcie S-T jest nieco niższe niż izolina, ujemna lub podwójnie garbowana T w V1 V2 III aVF;
  3. Pravogramma (EOS odrzucił prawo).

  Są to główne oznaki wzrostu w prawej komorze, zgodnie z którym można podejrzewać patologię. Przerost prawej komory w EKG dla osób powyżej 30 roku życia ma następujące kryteria diagnostyczne:

  • Odchylenie EOS w prawo jest większe niż +110 stopni;
  • Wysokie zęby R w V1 (ponad 7 mm), zęby S w V1 mniejsze niż 2 mm, stosunek R / S w V1 jest większy niż jeden;
  • Ząb S w V5 i V6 jest większy lub równy 2 mm;
  • kompleksy typu qR w V1.

  Jeśli istnieją dwa lub więcej z tych kryteriów w EKG, może wystąpić przerost prawej komory. Również lekarze pamiętają potwierdzające oznaki przerostu prawej komory, w tym:

  • zmiany w segmencie S-T i fali T zgodnie z typem „przeciążenia” w odprowadzeniach V1-V3,
  • wzrost prawego przedsionka.

  Zasada elektrokardiografii

  Jeśli chodzi o cechy elektrokardiografii w chorobach układu sercowo-naczyniowego, jest ich sporo. Najpierw musisz skupić się na tym, że takie badanie przeprowadza się w najwygodniejszej dla pacjenta pozycji.

  Ważne, aby wiedzieć! Podczas badania pacjent powinien być w stanie odprężenia i spokojnie i równomiernie oddychać, ponieważ wynik elektrokardiografii zależy od tego. Aby określić objawy EKG hipertrofii prawej komory, stosuje się 12 odprowadzeń, 6 sztuk jest połączonych z klatką piersiową, a pozostałe 6 części jest połączonych z kończynami pacjenta.

  Czasami stosuje się technikę elektrokardiografii w domu, w tym przypadku stosuje się tylko 6 gałęzi. Podczas przeprowadzania takiej diagnozy ważne jest zrozumienie, że na jej wynik wpływa kilka czynników:

  1. Stan pacjenta.
  2. Poprawność oddychania pacjenta.
  3. Liczba wykorzystanych odprowadzeń.
  4. Poprawność łączenia każdej gałęzi.

  Nawet jeśli jedna elektroda jest podłączona nieprawidłowo, informacje z elektrokardiogramu mogą być niewiarygodne lub niekompletne. Podczas przeprowadzania takiego badania główny nacisk kładzie się na rytm serca, charakterystykę zębów T i ST, przedziały przewodzenia serca, oś elektryczną serca i charakterystykę zespołu QRS.

  Trudności w rozpoznawaniu przerostu prawej komory

  EKG to uniwersalna metoda, szeroko dostępna i bardzo popularna. Jednak rozpoznanie przerostu prawej komory tylko za pomocą kardiogramu ma pewne wady. Po pierwsze, wyraźny przerost jest widoczny na kardiogramie, z lekkim przerostem, zmiany w EKG będą nieznaczne lub wcale.

  Ponadto powstrzymaj się od diagnozowania przerostu prawej komory w EKG, jeśli takie warunki występują:

  • blokada odpowiedniego pakietu jego,
  • Zespół WPW
  • potwierdzony zawał mięśnia sercowego,
  • u dzieci powyższe objawy EKG mogą być normalnym wariantem,
  • przesunięcie strefy przejścia w prawo,
  • fala R ma wysoką amplitudę w V1 V2, ale stosunek R / S w V5 lub V6 jest większy niż jeden,
  • zestresowanie (serce odbija się po prawej stronie klatki piersiowej),
  • kardiomiopatia przerostowa: obecność wysokich zębów R w V1 jest możliwa, przy stosunku R / S większym niż jeden.

  Podczas diagnozowania przerostu prawej komory szerokość zespołu QRS powinna być mniejsza niż 0,12 s. Dlatego dokładne rozpoznanie EKG nie jest możliwe w przypadku BPNPG, zespołu Wolffa Parkinsona-White'a.

  Leczenie

  Głównym celem leczenia jest doprowadzenie serca do normalnego stanu do normalnego rozmiaru. Przedstawiono następujące etapy leczenia, mające na celu przede wszystkim wyeliminowanie przyczyny przerostu:

  • leczenie farmakologiczne (eliminacja zwężenia, normalizacja płuc, leczenie wad serca);
  • dostosowanie żywienia i stylu życia pacjenta.

  Oprócz głównego przyjmowania leków moczopędnych, beta-blokerów i antagonistów kanału wapniowego, przepisywane są również leki normalizujące czynność płuc i eliminujące zwężenie zastawki płucnej. W niektórych przypadkach większość leków będzie musiała być przyjmowana przez całe życie.

  Terapia odbywa się pod regularnym nadzorem specjalisty. Podczas leczenia systematycznie sprawdzają pracę serca, jego częstotliwość skurczu. W przypadku braku dodatniej dynamiki leczenia pacjentowi zaleca się interwencję chirurgiczną.

  W przypadku progresji przerostu i rozwoju choroby serca zaleca się interwencję chirurgiczną. Operacja polega na wszczepieniu sztucznej zastawki. Operację przeprowadza się również w pierwszym roku życia u dzieci, u których zdiagnozowano przerost.

  W przypadku zidentyfikowania źródła przerostu mięśnia sercowego, leczenie ukierunkowane jest na eliminację choroby podstawowej. Samoleczenie w takich przypadkach jest niedopuszczalne. Zaleca się, aby osoby pełniące funkcje fizyczne i osoby, które okresowo poddawane są wysiłkowi fizycznemu, były monitorowane przez kardiologa.

  Dopiero po postawieniu diagnozy lekarz może zdecydować o strategii leczenia nadczynności komór. Terapia ma na celu wyeliminowanie choroby, która wywołała przerost. Istnieją takie metody leczenia patologii:

  1. Etiotropowy: stosowany w przypadku wad wrodzonych serca. Leczenie według tej metody ma na celu osłabienie czynnika wywołującego przerost.
  2. Patogenetyczny: stosowany w przypadku przerostu prawej komory. Ma na celu aktywację układu odpornościowego, neutralizując tym samym czynnik powodujący chorobę podstawową.

  W przypadku wrodzonych wad serca pacjentowi w pierwszym roku życia podaje się operację kardiochirurgiczną - zastępując nieprawidłową zastawkę pełnoprawnym syntetycznym analogiem. Jeśli przyczyną zmian parametrów komory są choroby płuc, pacjentowi przepisuje się:

  • leki rozszerzające oskrzela (Bronholitin): eliminują skurcz oskrzeli;
  • leki mukaltyczne (bromheksyna): rozcieńczają plwocinę i ułatwiają jej uwalnianie z płuc;
  • analitycy: stymulują funkcjonowanie układu oddechowego i krążenia.

  Jeśli pacjent ma problemy z ciśnieniem krwi, lekarz przepisuje Eufillin. Lek ten jest stosowany w nadciśnieniu krążenia płucnego, a także w astmie serca i skurczu naczyń. Leczenie preparatem Euphyllin jest zabronione w przypadku niewydolności serca, zaburzeń rytmu i upośledzonego przepływu krwi w tętnicach wieńcowych.

  Z niewielkim przerostem lekarz przepisuje Nifedypinę, lek blokujący kanały wapniowe. W przypadku postępującej nadczynności przepisywane są leki azotanowe:

  Wszystkie leki należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. Samodzielna wymiana leków i zmiana ich dawkowania jest niedopuszczalna! Ludowe metody leczenia patologii nie istnieją.

  Wszystkie osoby z przerostem prawej komory powinny być widziane przez kardiologa przynajmniej raz w roku i poddawane wszystkim testom zaleconym przez lekarza. Takim pacjentom pokazuje się zdrowy styl życia: kontrolę wagi, unikanie alkoholu i palenie.

  Leczenie narkotyków

  Leczenie przerostu prawej komory polega na przyjmowaniu następujących grup leków:

  • Regularne przyjmowanie leków moczopędnych;
  • Beta-adrenolityki (leki z tej grupy farmakologicznej są niezgodne z napojami alkoholowymi i paleniem);
  • Antagoniści kanału wapniowego;
  • Antykoagulanty;
  • Preparaty magnezu i potasu;
  • Stosowanie glikozydów nasercowych jest dopuszczalne w minimalnej dawce;
  • Leki obniżające ciśnienie krwi.

  Możliwe są równoczesne wizyty w celu normalizacji czynności płuc i wyeliminowania zwężenia płuc.

  W zależności od przyczyny patologii przepisywane są następujące leki:

  • analeptyczny;
  • bronholitin;
  • bromheksyna;
  • aminofilina;
  • nefidypina;
  • nitrosorbitol;
  • nitrogliceryna.

  W niektórych przypadkach może być konieczne zażywanie niektórych z powyższych leków przez całe życie. Jeśli nie ma pozytywnych zmian lub poprawy, pacjent może zostać wyznaczony do operacji. Terapię zaleca się przeprowadzać pod systematycznym nadzorem lekarza specjalisty.

  Podczas leczenia systematycznie naprawiaj pracę serca, sprawdź tętno. W przypadku, gdy wzrost komory jest związany z inną chorobą, leczenie ukierunkowane jest na wyeliminowanie przyczyny źródłowej.

  Pacjenci powinni być świadomi niebezpieczeństw związanych z samoleczeniem i nie próbować samodzielnie podnosić narkotyków. Osobom cierpiącym na nadwagę, a także systematycznie narażonym na wysiłek fizyczny, zaleca się regularne badanie przez kardiologa.

  Leczenie środków ludowych

  Dość często leczenie tej choroby łączy leczenie farmakologiczne z środkami ludowymi. Warto wziąć pod uwagę, że tradycyjna medycyna działa jako terapia wspomagająca, powinna być stosowana tylko w połączeniu z głównym leczeniem.

  Głównymi recepturami tradycyjnej medycyny są napary i różne wywary. Czosnek jest bardzo dobrze wspierany przez mięsień sercowy. Konieczne jest posiekanie czosnku i dodanie do niego miodu (w równych proporcjach), umieszczenie pojemności na 7 dni w ciemnym miejscu, okresowe wstrząsanie mieszaniną.

  Weź ten lek jedną łyżkę trzy razy dziennie, trzydzieści minut przed posiłkiem. Nie ma ograniczeń w stosowaniu tej mieszanki leków, można ją przyjmować przez cały rok. Ekstrakt z Hypericum ma bardzo dobry wpływ na leczenie przerostu prawej komory.

  Aby go przygotować, potrzebujesz 100 gramów ziół Hypericum, które musisz wypełnić dwoma litrami wody i gotować przez dziesięć minut w zamkniętym pojemniku na małym ogniu. Następnie zostaw i zaparz trawę przez około godzinę. Po naparze odcedź i dodaj do niego dwieście gramów miodu, wymieszaj i wlej do butelek.

  Użyj infuzji ziela dziurawca, jedną trzecią szklanki trzy razy dziennie trzydzieści minut przed posiłkami. Lek należy przechowywać w lodówce. Nie zapominaj, że sama medycyna tradycyjna nie jest w stanie wyleczyć przerostu, może działać jedynie jako leczenie uzupełniające.

  Przed rozpoczęciem leczenia środkami ludowymi koniecznie skonsultuj się z lekarzem, być może masz jakieś przeciwwskazania do niektórych rodzajów ziół. Dlatego lepiej rozpocząć leczenie środkami ludowymi za radą lekarza.

  Tradycyjne metody leczenia przerostu prawej komory ze względu na niską skuteczność, mało stosowane. Ich stosowanie jest możliwe tylko jako środki uspokajające i uspokajające, a także wzmacniające mięsień sercowy. Popularna jest roślina podobna do konwalii. Znane są następujące przepisy:

  • Weź świeże kwiaty lilii i wlej 96% alkoholu. Powinien być podawany przez 2 tygodnie, a następnie filtrowany i przyjmowany 20 kropli trzy razy dziennie.
  • Wlać dużą łyżkę kwiatów konwalii 300 ml wrzącej wody, pozostawić na 1 godzinę. Następnie odcedź i weź dwie duże łyżki co dwie godziny.
  • Skuteczna jest mieszanka serdecznika i konwalii. Przygotuj napar z tych roślin i przyjmuj 3 lub 4 razy dziennie.
  • Mieszaj roślinę pokrzywy i miód w różnych proporcjach. Nalegaj w ciemnym pokoju do 14 dni, a następnie rozgrzej się w kąpieli wodnej do stanu płynnego i odcedź. Infuzja przechowywana w lodówce. Zażywaj 4-5 razy dziennie.

  Powikłania choroby

  W późniejszych etapach rozwoju tej choroby pojawiają się objawy tzw. Serca płucnego. Główne objawy serca płucnego to:

  • pojawienie się ciężkiego i nagłego bólu w okolicy klatki piersiowej;
  • gwałtowny spadek ciśnienia (aż do rozwoju objawów stanu zapalnego);
  • obrzęk żył szyi;
  • postępujący wzrost wielkości wątroby (proces ten łączy się z bólem prawego hipochondrium);
  • ostre pobudzenie psychomotoryczne;
  • pojawienie się ostrej i patologicznej pulsacji.

  W przypadku choroby zakrzepowo-zatorowej, tętnicy płucnej szybko, w ciągu kilku minut, u osoby pojawiają się oznaki wstrząsu z wyraźnym obrzękiem płuc. W przypadku obrzęku płuc pojawia się masywne wyjście transudatu do tkanki płucnej z obszaru naczyń włosowatych.

  Ostra duszność rozwija się w spoczynku, osoba odczuwa ucisk w klatce piersiowej. Później dochodzi do zadławienia, sinicy, do której dołącza kaszel. W jednej trzeciej wszystkich przypadków zatorowości płucnej może wystąpić nagła śmierć.

  Z wyrównanym sercem płuc, jako główną konsekwencją przerostu prawej komory, objawy głównego zaburzenia nie są wyraźne. Niektórzy pacjenci mogą zauważyć lekkie zmarszczki w górnej części brzucha.

  Ale w fazie dekompensacji stopniowo rozwijają się objawy niewydolności lewej komory. Przejawem takiej dekompensacji - ciężka duszność, która nie ustępuje nawet w spoczynku. Poprawia się, jeśli osoba zmienia pozycję ciała, zwłaszcza na leżącym.

  Inne objawy wskazują, że osoba rozwija tzw. Zastoinową niewydolność serca.

  Zapobieganie

  Zapobieganie przerostowi prawej komory ogranicza się do spełnienia następujących kilku wymagań. Po pierwsze, jest to zapobieganie rozwojowi zakrzepicy żył nóg:

  • diagnoza tej patologii na najwcześniejszych etapach i jej natychmiastowe leczenie;
  • badanie profilaktyczne przez specjalistę;
  • po zabiegu zaleca się pacjentowi rozpoznanie zakrzepicy żył głębokich;
  • wdrożenie wszystkich zaleceń lekarza.

  W przewlekłych chorobach płuc należy:

  • chronić przed hipotermią i przeciągami;
  • nie palić, w tym nie być uczestnikiem biernego palenia;
  • leczyć chorobę na najwcześniejszym etapie;
  • prowadzić aktywny tryb życia z odpowiednio umiarkowanym obciążeniem;
  • brać koktajle tlenowe.

  Aby temu zapobiec, zaleca się również okresowe wykonywanie elektrokardiogramu, rezygnację ze złych nawyków i stosowanie żywienia terapeutycznego. Powinien być regularnie sprawdzany przez kardiologa, poddawany badaniom, przestrzegać wszystkich zaleceń i przyjmować odpowiednie leki.