logo

Zakłócenie (i spowolnienie) przewodzenia dokomorowego

Z tego artykułu dowiesz się o naruszeniu przewodzenia dokomorowego serca: co to jest, jakie objawy manifestują taki stan, jakie metody leczenia są stosowane.

Autor artykułu: Alina Yachnaya, chirurg onkolog, wyższe wykształcenie medyczne z dyplomem z medycyny ogólnej.

Naruszenie impulsów w obszarze komór może istnieć przez długi czas i być przypadkowym odkryciem na elektrokardiogramie lub pojawiać się nagle w wyniku choroby serca. Gdy nastąpi to naruszenie, blokada przepływu impulsów przez niektóre części jego wiązki - pojawia się układ komorowy serca.

Pakiet jest podzielony na lewą i prawą nogę. Lewa gałąź rozwidla się do przednich i tylnych gałęzi. Blokady to:

 • pojedyncza linia (pojedyncza wiązka), jeśli jedna gałąź jest zablokowana;
 • bifascicular - zakończenie dwóch gałęzi;
 • Trójfazowy - impuls nie przechodzi przez trzy gałęzie Jego systemu.

Przewodzenie patologii jest całkowite lub niekompletne (gdy gospodarstwo jest powolne, ale nie wykluczone całkowicie).

U dzieci zidentyfikowane problemy z przewodzeniem wewnątrzkomorowym mogą wskazywać na wrodzone wady rozwojowe lub dziedziczną patologię. Częściowa blokada prawej nogi, występująca u dziecka, jest często wariantem normy. Nie ma innych specyficznych różnic między tą patologią u dzieci.

Niektóre rodzaje blokady (na przykład częściowa blokada prawej nogi Jego) są nieszkodliwe i nie wymagają leczenia. W innych przypadkach, na przykład z blokadą trzpieniową na tle choroby serca - blokada może spowodować bardzo poważne stany, nawet śmierć.

Czasami okazuje się, że całkowicie wyeliminowano patologię, czasami jest to niemożliwe.

W leczeniu patologii zaangażowany był kardiolog. Diagnoza jest dokonywana na podstawie badań elektrokardiograficznych i elektrofizjologicznych. W sytuacjach, w których zaburzenia przewodzenia występują z powodu zawału mięśnia sercowego lub innych stanów nagłych, może być konieczne przeprowadzenie intensywnej terapii na oddziale intensywnej terapii.

Przyczyny upośledzonego przewodzenia wewnątrzkomorowego

System przewodzący rozpoczyna się od węzła zatokowo-przedsionkowego, który jest źródłem rytmu zatokowego. Z tego impulsy przez wyspecjalizowane komórki wpadają do węzła przedsionkowo-komorowego, zlokalizowanego w obszarze połączenia przedsionków z komorami. Następnie przejście impulsów odbywa się w systemie Jego.

Oznaki częściowej blokady impulsów w obszarze prawej nogi czasami występują na tle całkowitego zdrowia i są uważane za cechy wrodzone.

Ale często nagły problem przewodzenia impulsów jest konsekwencją choroby serca. Możliwe przyczyny patologii przewodzenia śródkomorowego:

 • zawał mięśnia sercowego,
 • napady niedokrwienia
 • miażdżyca tętnic,
 • niewydolność serca
 • dystrofia mięśnia sercowego,
 • zapalenie mięśnia sercowego
 • wady serca,
 • kardiomiopatia
 • nadciśnienie tętnicze
 • przerost serca.

Zaburzenia równowagi elektrolitowej, zatrucie lekami, nadczynność tarczycy, przewlekłe obturacyjne patologie płuc, zatorowość płucna czasami prowadzą do zaburzeń przewodzenia.

Charakterystyczne objawy

Patologia przewodzenia impulsów wzdłuż Jego systemu, z wyjątkiem blokady trzech wiązek, nie przejawia specyficznych objawów. Nie oznacza to jednak, że pacjenci z zaburzeniami przewodzenia wewnątrzkomorowego czują się dobrze i nie mają problemów zdrowotnych.

Choroby prowadzące do upośledzenia przewodnictwa mogą manifestować wiele objawów. Jednym z głównych powodów prowadzących do nagłego zaprzestania impulsów w jednej lub kilku gałęziach wiązki jest zawał mięśnia sercowego. Taka blokada może wskazywać na niedokrwienie mięśnia sercowego - niedostateczny dopływ krwi do mięśnia sercowego. Z powodu ciężkiej deformacji kompleksów komorowych rozpoznanie zawału w elektrokardiogramie jest bardzo trudne.

Przy pełnej blokadzie trzech wiązek obserwuje się rzadki rytm komorowy: od 20 do 40 uderzeń na minutę, co nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu dopływu krwi. Stopień blokady jest ustalany na podstawie stopnia opóźnienia w wykonywaniu impulsów:

 1. Pierwszy stopień oznacza spowolnienie przepływu impulsów.
 2. W drugim stopniu część impulsów jest zablokowana, ale reszta przechodzi przez patologicznie zmienioną część układu przewodzącego.
 3. Trzeci stopień oznacza niemożliwość impulsów docierających do komór.

Dzięki trójwiązkowej blokadzie systemu Jego naturalne przejście impulsów w kierunku komór jest niemożliwe. Prowadzi to do następujących symptomów:

 • zmniejszyć tętno;
 • nietolerancja wysiłku fizycznego, nawet niewielka, w której występuje duszność, osłabienie, ból serca;
 • omdlenia, sporadyczne zamieszanie.

Na tle ciężkiej choroby serca nagły rozwój blokady trójdzielnej może spowodować poważne powikłania związane ze spowolnieniem tempa lub długą przerwą, gdy skurcze komorowe są czasowo nieobecne (przejściowa asystolia). Te komplikacje obejmują:

 • Ataki Morgagni-Adams-Stokesa, w których pacjent zanika z powodu zmniejszenia pojemności minutowej serca, aw rezultacie niedokrwienia mózgu, pacjent traci przytomność. Po 1-2 minutach człowiek powraca do zdrowia, po ataku często pojawia się zaczerwienienie skóry. Powtarzające się ataki mogą spowodować uszkodzenie pamięci i inteligencji.
 • Wstrząs kardiogenny.
 • Nagła śmierć sercowa z powodu asystolii (ustanie aktywności serca).
 • Nasilenie choroby niedokrwiennej serca, nasilenie zastoinowej niewydolności serca, patologia nerek.

Leczenie blokady dokomorowej

Częściowa blokada prawej nogi, przypadkowo wykryta przez elektrokardiografię, zwykle nie jest patologią i nie wymaga leczenia. Ale jeśli nagle nastąpiło naruszenie przewodzenia wewnątrzkomorowego serca, konieczne jest ustalenie przyczyny stanu i przepisanie odpowiedniej terapii. Leczenie przeprowadza się działając na przyczyny zaburzeń przewodzenia: jeśli zaburzenia przewodzenia są spowodowane zapaleniem mięśnia sercowego, wadą aorty, zatorowością płucną, leczenie tych patologii jest zorganizowane.

Często przemijająca blokada rozwija się z powodu niedokrwienia mięśnia sercowego. W tym przypadku należy prowadzić działania terapeutyczne mające na celu poprawę ukrwienia mięśnia sercowego, leczenie miażdżycy. Leczenie leżącej u podstaw patologii może prowadzić do eliminacji problemu impulsów.

W przypadku zawału mięśnia sercowego prowadzi się intensywną terapię w celu ograniczenia obszaru martwicy, zmniejszenia strefy niedokrwienia i zwalczania powikłań patologii, w tym zagrażających życiu. Niebezpieczeństwo to pełna blokada trzech wiązek, w wyniku której może wystąpić asystolia (zaprzestanie skurczów serca i aktywność elektryczna). Leczenie przeprowadza się za pomocą stymulacji zewnętrznej i wewnątrzsercowej.

Tymczasowy rozrusznik jest instalowany podczas ostrego rozwoju blokady w dwóch nogach systemu Jego jednocześnie. W przypadku instalacji rozrusznika serca z naruszeniem przewodzenia wewnątrzkomorowego istnieją pewne wskazania:

 1. Blokada dwóch nóg wiązki Jego, objawiająca się rzadkim rytmem serca, zastoinową niewydolnością serca, atakami dławicy piersiowej.
 2. Kombinacja patologii przewodzenia w lewej lub prawej nodze pęczka Jego i bloku przedsionkowo-komorowego.
 3. Zakończenie przejścia impulsów wzdłuż prawej nogi i tylnej gałęzi Jego systemu.
 4. Trwałe naruszenie przewodnictwa obu nóg, kontynuowane przez 3 tygodnie po zawale serca.
 5. Ataki Morgagni-Adams-Stokes.

Rokowanie w patologii przewodzenia dokomorowego

Trwała blokada pojedynczej wiązki prawej nogi i poszczególnych gałęzi lewej nogi u osób bez patologii serca nie wpływa na zdrowie i długowieczność.

Rokowanie dla nowo pojawiających się zaburzeń przewodzenia wynikających z organicznego uszkodzenia serca zależy od ciężkości choroby podstawowej.

Istnieją różne opinie na temat stopnia wpływu blokady lewej nogi na wskaźniki śmiertelności. Niektórzy badacze nie biorą pod uwagę pojedynczych i podwójnych blokad czynników ryzyka blokowania, które zmniejszają przeżycie pacjentów. Według innych danych, stała lub powtarzalna forma patologii może zwiększyć prawdopodobieństwo śmierci z powodu powikłań sercowych o 5 razy.

Rozwój blokady lewej nogi w ostrym okresie zawału mięśnia sercowego znacznie pogarsza rokowanie: wskaźnik śmiertelności wzrasta i wynosi 40-50%.

Najbardziej niekorzystne rokowanie ma blokadę trójdzielną z powodu wysokiego ryzyka rozwoju asystolii.

Jakie jest naruszenie przewodzenia dokomorowego serca i jak leczyć

Zaburzenia przewodzenia dokomorowego serca - co to jest? Jeśli podczas badania pacjenta skarżącego się na ból mięśnia sercowego, choroba ta jest wyraźnie widoczna na EKG (elektrokardiogramie), wówczas u pacjenta następuje blok 2 lub 3 stopni.

Zaburzenie przewodzenia komór jest bardzo niebezpieczne. Jest on podzielony na 2 główne podgatunki:

 1. 1. Impuls nie przechodzi przez określony obszar mięśnia sercowego. Powoduje to blokadę niebezpieczną dla życia pacjenta.
 2. 2. Impuls porusza się we właściwym kierunku, ale mija z pewnym opóźnieniem. Spowolnienie powoduje niekompletne zablokowanie serca.

Taka kompletna lub częściowa blokada objawia się na tak zwanych nogach jego wiązki.

Jeśli lokalne naruszenie przewodzenia dokomorowego występuje po prawej stronie pęczka His, wówczas rytm normalnego skurczu prawej komory zostaje zakłócony. Jeśli dzieje się to wzdłuż lewej nogi wiązki Jego, wtedy lewa komora odpowiednio cierpi. Jednocześnie mogą występować różne rodzaje uszkodzeń w śródkomorowych impulsach nieprzewodzących. Są one następujące:

 1. 1. Słabe zmiany o charakterze lokalnym.
 2. 2. Pełne zablokowanie lewej komory, charakterystyczne dla początku ostrego zawału mięśnia sercowego.
 3. 3. Nieswoiste zmiany w blokadzie impulsów dokomorowych.

Wszystkie z nich mają swoją specyficzną diagnozę i leczenie, aw niektórych postaciach tego typu choroby proces gojenia nie jest w ogóle przeprowadzany.

Przyczyny choroby mogą być zupełnie inne. Główne są następujące:

 1. 1. Osoba całkowicie zdrowa ma stosunkowo często lokalne zaburzenia przewodzenia dokomorowego na prawej nodze tzw.
 2. 2. Jeśli dziecko ma otwarte owalne okno na mięsień sercowy, może to prowadzić do lokalnego naruszenia śródkomorowego przewodzenia serca u dzieci.
 3. 3. Możliwe jest całkowite zablokowanie dowolnej nogi wiązki Jego. Może to być spowodowane występowaniem takich chorób mięśnia sercowego, jak przerost mięśnia sercowego (pogrubienie i proliferacja serca) podczas rozwoju wad zastawek, ostrego ataku serca na mięsień sercowy, choroby niedokrwiennej serca. Te same problemy mogą wystąpić podczas chorób oskrzeli i płuc, na przykład w obturacyjnym zapaleniu oskrzeli, rozstrzeniach oskrzeli, podczas rozwoju astmy oskrzelowej. Lekarze napotykają takie zjawiska podczas pojawienia się zapalenia mięśnia sercowego, kardiomiopatii, miażdżycy po zawale.
 4. 4. W niektórych przypadkach możliwe niespecyficzne naruszenie przewodzenia dokomorowego, które występuje z powodu niewłaściwej, nieskoordynowanej pracy jednego lub więcej układów mięśnia sercowego. Zwykle może to spowodować spowolnienie skurczów serca w przypadku niekompletnej blokady, aw przypadku całkowitej awarii impulsu kontrolnego, mięsień sercowy może praktycznie przestać działać. Takie naruszenia występują z powodu pojawienia się proroka serca, powstawania blizn lub blizn na nim, rozszczepiania się samych komór. Najczęściej dzieje się tak z powodu procesów zapalnych lub ekspozycji organicznej. Może to również wynikać z niewłaściwego użycia niektórych leków.

Oznaki rozwoju takiej zmiany w przypadku częściowej lub całkowitej niewydolności pulsów kontrolnych w mięśniu sercowym są następujące:

 1. 1. Przy częściowo zaburzonej przewodności większość ludzi może czuć prawie nic, ponieważ taki stan w wielu przypadkach nie przejawia się w kategoriach klinicznych.
 2. 2. Jeśli dana osoba ma całkowitą blokadę przejścia impulsu na nogach wiązki Jego, wtedy takie objawy jak ból w klatce piersiowej, rzadkie impulsy pojawiają się, całkowita utrata świadomości jest możliwa.
 3. 3. Podczas badania pacjenta, który skarży się na nagły, silnie naciskający ból za mostkiem, ostre, nieuzasadnione osłabienie, pojawienie się zimnego potu, na elektrokardiogramie zwykle wykrywa się całkowitą blokadę lewej komory. Pozwala to na określenie rozwoju ostrego zawału mięśnia sercowego, który zwykle przebiega jako brak impulsu. Pacjent ma rzadki puls, często choruje. Trudno jest określić obecność zawału serca u osoby stosującej elektrokardiogram po raz pierwszy, więc pacjenci są natychmiast hospitalizowani, jeśli podejrzewa się, że mają takie uszkodzenie.

Przy takim naruszeniu przepływu impulsów najczęściej objawy choroby nie są wykrywane, ponieważ przesunięcia w elektrokardiogramie są tak małe, że bardzo trudno jest je wyizolować. Ale nadal istnieją pewne oznaki, zauważając, że należy pilnie zabrać pacjenta do lekarza. Zazwyczaj choroba pacjenta objawia się następująco:

 1. 1. Osoba skarży się na dość częste zawracanie głowy.
 2. 2. Pacjent ma zauważalną duszność, która nie znika, nawet jeśli odpoczywa.
 3. 3. Często pacjent z niespecyficznym impulsem impulsowym skarży się na niezrozumiałe zimno w okolicy mięśnia sercowego.
 4. 4. Taka osoba męczy się w dość krótkim czasie i nie ma wystarczającej siły, aby ją doprowadzić do końca.
 5. 5. Jeśli mierzysz puls takiego pacjenta, okazuje się, że dużo zwolnił.
 6. 6. Osoba zaczyna narzekać na zaburzenia pamięci. Nie pamięta wiele, czasem nawet tego, co ostatnio robił.
 7. 7. W godzinach dziennych pacjent może doświadczyć kilku wahań nastroju.
 8. 8. Chora osoba jest przytłoczona niezrozumiałym uczuciem strachu. Ma niepokojące myśli, dla których nie ma żadnych warunków wstępnych. Zazwyczaj pacjent skarży się rodzinie na pojawienie się strachu przed śmiercią, który prześladuje go nawet we śnie.
 9. 9. Niespecyficzne upośledzenie przewodzenia impulsów w komorach mięśnia sercowego może nagle objawiać się w postaci osoby spadającej na całkowicie równe podłoże.

Jeśli pacjent ma co najmniej jeden z tych objawów, należy pilnie wezwać lekarza, ponieważ może być wymagana hospitalizacja.

Jeśli dana osoba ma objawy tych chorób, pilne jest przeprowadzenie badania przez kardiologa lub arytmologa. Po wstępnym badaniu zewnętrznym prześlą pacjentowi skargi na badania laboratoryjne w celu postawienia diagnozy. Zazwyczaj przypisuje się następujące rodzaje kontroli i testów:

 1. 1. Elektrokardiogram jest monitorowany metodą Holtera. Jest to potrzebne do identyfikacji awarii impulsów w ciągu 24 godzin.
 2. 2. Pacjent musi przejść specjalne testy z wynikami zapisanymi na elektrokardiogramie. W tym celu, używając rowerów treningowych, bieżnia - testowanie. Pacjent może chodzić na bieżni lub pedałować na stojącym rowerze, a elektrody z elektrokardiogramu będą w tym czasie dołączone do niego. Pozwala to na ustalenie dokładnego związku między zaburzoną przewodnością a obciążeniem pacjenta.
 3. 3. W następnym etapie przeprowadza się badanie mięśnia sercowego za pomocą sprzętu ultradźwiękowego, który może ujawnić patologię w strukturze serca, ocenić działanie mięśnia sercowego.

Po zebraniu wszystkich danych lekarze diagnozują. Opisuje sposoby rozwiązania problemu.

Jeśli pacjent nie ma być hospitalizowany, leczenie przeprowadza miejscowy lekarz z kliniki. Jeśli to konieczne, znalezienie pacjenta w szpitalu znajduje się na oddziale kardiologii.

Przebieg terapii rozpoczyna się od wyeliminowania czynników, które spowodowały pojawienie się nieprzewodzalności wewnątrzkomorowej. Zdarza się, że nie ujawnia to chorób samego serca. Następnie następujące leki są używane do usunięcia blokady:

 1. 1. Kompleksy witaminowe i mineralne.
 2. 2. leki, które znacząco poprawiają ukrwienie serca, na przykład ATP, Preductal i inne.

Jeśli u pacjenta zdiagnozowano całkowitą blokadę funkcji komorowej z powodu braku impulsu, może być wymagany stymulator serca, w przeciwnym razie bradykardia występuje w mięśniu sercowym, co może prowadzić do powikłań, a nawet śmierci.

Gdy niespecyficzne naruszenie przepływu impulsów żadne leki zwykle nie pomagają. Dlatego lekarze zalecają specjalną dietę i długoterminowy odpoczynek. Hamuje procesy negatywne, co pozwala wydłużyć życie pacjenta.

Jeśli nieswoiste uszkodzenie nie jest leczone, choroba postępuje szybko, co może powodować następujące konsekwencje:

 1. 1. Nagła śmierć (z całkowitą blokadą).
 2. 2. Rozwój niewydolności serca.
 3. 3. Pojawienie się innych poważnych chorób.
 4. 4. Naruszenie krążenia krwi w mózgu. Jednocześnie rozwija się udar.
 5. 5. Może wymagać operacji.
 6. 6. Zakrzepy zaczynają masowo tworzyć się na naczyniach.

Jeśli choroba zostanie wykryta na czas, a następnie osoba przechodzi do zdrowego stylu życia (dieta, odmowa papierosów, zaprzestanie spożywania alkoholu, czasami mogą być potrzebne leki), rozwój choroby można zatrzymać.

W przypadku częściowego naruszenia przejścia impulsów rokowanie jest najczęściej korzystne.

Z całkowitą blokadą w dowolnym miejscu lub w całym mięśniu sercowym może wystąpić nagłe zatrzymanie krążenia ze skutkiem śmiertelnym. W niektórych przypadkach występuje migotanie komór. Dlatego prognoza jest niekorzystna.

Naruszenie przewodzenia dokomorowego serca: przyczyny, objawy i leczenie choroby

W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci liczba pacjentów z układem sercowym znacznie wzrosła.

Wśród dużej listy chorób zdiagnozowanych z naruszeniem przewodzenia dokomorowego serca występuje u 20% pacjentów.

Cechy choroby

Jedną z funkcji, jaką pełni serce, jest zdolność do prowadzenia nerwowych podnieceń. Z tego powodu impulsy wchodzą do przedsionków i komór serca.

Aby to zrobić, wewnątrz serca znajduje się masa komórek połączonych w gałąź - wiązki lub nogi Jego. W przypadku naruszenia przewodzenia impuls jest przesyłany częściowo lub przestaje całkowicie przechodzić. W tym przypadku pacjent rozwija blokadę.

Stan blokady prowadzi do spowolnienia tempa impulsów we wszystkich częściach serca Leczenie choroby zależy bezpośrednio od przyczyny, która spowodowała patologię.

Przyczyny rozwoju

Istnieje dość duża lista przyczyn choroby.

Wśród nich są najczęściej:

 • zaburzenia przewodzenia prawej gałęzi wiązki Jego;
 • u dzieci po urodzeniu owalne okno pozostaje zamknięte;
 • całkowite zablokowanie wszystkich nóg belki;
 • poprzedni zawał mięśnia sercowego, miażdżyca lub wysokie ciśnienie krwi;
 • dysfunkcja niektórych części układu sercowego;
 • wrodzona choroba serca u dzieci lub nabyta (u dorosłych);
 • naruszenie dawkowania leków.

Aby przypisać skuteczny przebieg leczenia, konieczne jest jak najdokładniejsze określenie prawdziwej przyczyny, która spowodowała naruszenie przewodzenia komorowego.

Symptomatologia

W początkowej fazie rozwoju choroby pacjenci prawie nie odczuwają żadnych negatywnych objawów. Ale wraz z rozwojem bardziej złożonych etapów choroby pacjenci doświadczają następujących objawów:

 • słabość;
 • zimny pot;
 • zawroty głowy;
 • omdlenie;
 • niepełnosprawność;
 • ból w sercu;
 • powolny puls, który jest bardzo słabo podsłuchiwany.

Często objawy te mogą jednocześnie wskazywać na zawał mięśnia sercowego i naruszenie przewodzenia wewnątrzkomorowego. Aby postawić dokładniejszą diagnozę, konieczne jest zastosowanie specjalnych metod badania.

Diagnozowanie

Diagnoza upośledzonych impulsów przewodzenia na wczesnym etapie pozwala przepisać skuteczny przebieg leczenia, co gwarantuje szybki powrót do zdrowia i powrót do zdrowia pacjenta. W tym celu eksperci używają różnych metod:

 • można podejrzewać patologię upośledzenia drożności AN podczas wstępnego badania pacjenta, mianowicie podczas stukania w klatkę piersiową. Lekarz może zauważyć wzrost wielkości serca, co wskazuje na obecność dysfunkcji;
 • najczęściej przeprowadzanie metody elektrokardiograficznej i pokazuje rozwój choroby. Podczas odczytywania wyników na EKG, będzie zauważalny wzrost wysokości fali P, jak również jej znaczne pogrubienie. Ponadto można zobaczyć różnicę w długości odstępu PQ, co sugeruje, że serce kurczy się z nierówną częstotliwością. Często eksperci zalecają monitorowanie elektrokardiograficzne serca pacjenta w ciągu dnia. Ta metoda umożliwia śledzenie dynamiki rytmu serca w EKG przez długi czas lub wraz ze wzrostem aktywności fizycznej;
 • pełna analiza krwi i moczu pacjenta. Na podstawie ich wyników możliwe jest określenie ilości określonych hormonów we krwi i moczu, które wpływają na spowolnienie skurczu mięśnia sercowego;
 • za pomocą elektrofizjologicznej metody badania można określić dokładną lokalizację naruszenia. W tym celu wprowadza się cienką elektrodę, przez którą na serce oddziałuje impuls niskiej mocy. Elektroda jest wkładana przez jelita lub aortę serca. Ta metoda pomoże najbardziej skutecznie przeprowadzić leczenie.

Zastosowanie tych i innych technik określi główną przyczynę choroby, a zatem zaleci takie leki, które szybko je wyeliminują.

Leczenie

Dokonując diagnozy przewodzenia dokomorowego serca, co wskazuje na przejście pełnego przebiegu badania, konieczne jest rozpoczęcie eliminacji przyczyny choroby.

Jeśli naruszenie nie jest związane z obecnością jakiejkolwiek choroby układu krążenia u pacjenta, specjaliści zalecą kurs składający się z następujących leków:

 • witaminy lub kompleksy mineralne;
 • leki, które mają na celu regulację i stabilizację procesu dopływu krwi do serca (ATP lub Preductal).

Podczas diagnozowania całkowitej niedrożności dokomorowej leczenie polega na wprowadzeniu sztucznego rozrusznika serca, który stymuluje rytm serca ze stałą częstotliwością. W przeciwnym razie u pacjenta może wystąpić bradykardia serca z następującymi powikłaniami.

Podczas leczenia pacjentów podobną patologią niezwykle ważne jest przepisywanie leków stymulujących procesy metaboliczne mięśnia sercowego serca. Wśród nich są takie jak kwas inozynowy, kokarboksylaza, kwas adenozynotrifosforowy. Przebieg przyjmowania takich leków trwa 30 dni.

Jeśli pacjent zostanie zdiagnozowany jednocześnie z naruszeniem przewodzenia śródkomorowego i bloku przedsionkowo-komorowego 1 lub 2 stopni, konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności i uważne wyznaczenie jakichkolwiek funduszy.

Wynika to z faktu, że blokowanie ataku jednego typu blokady może aktywować przyczynę rozwoju innego typu patologii. Tacy pacjenci powinni być pod stałym nadzorem specjalistów i okresowo poddawani badaniu elektrokardiograficznemu.

W przypadku zagrożenia blokadą ogniskową przedsionkowo-komorową pacjent jest natychmiast hospitalizowany i przypisywana jest mu metoda, taka jak cewnikowanie.

Co to jest naruszenie przewodzenia dokomorowego serca?

Układ przewodzenia serca zapewnia terminowe przekazywanie impulsów nerwowych z głównego węzła do przedsionków, a następnie do komór. Aby proces ten przebiegał prawidłowo, w wewnętrznej części przegrody międzykomorowej znajdują się ważne komórki połączone w pewien rodzaj gałęzi. Taka strefa głównego organu nazywana jest lekarzami jako nogi lub wiązki Jego. Tkanka w obszarze dolnej części dwóch komór i górnej części serca nazywana jest włóknami Purkinjego. Naruszenie przewodzenia śródkomorowego serca powoduje pojawienie się różnych odchyleń w aktywności narządu, co może być bardzo niebezpieczne. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć wszystko o patologii i być w stanie zapobiec jej powikłaniom w czasie.

Co to za naruszenie?

Zaburzenia przewodzenia dokomorowego serca: co to jest? Choroba ta może dotknąć ludzi w każdym wieku, zwłaszcza patologię obserwuje się u dzieci w wieku nastoletnim, co jest wynikiem zmian hormonalnych w organizmie. Wszelkie zaburzenia przewodzenia wewnątrz komór serca w układzie sercowym mogą zakłócać transmisję sygnału nerwowego, spowalniać go lub zmieniać. Lekarze tego rodzaju nazywani są blokiem serca. Zwykle brak przewodzenia komorowego pokazuje intensywność choroby dotykającej główny narząd.

Istnieją statystyki takich dolegliwości, które pokazują, że częściej dochodzi do awarii sygnału w strefie lewej gałęzi pakietu Jego, a czasami zdarzają się przypadki uszkodzenia prawej nogi tej sekcji. Dla dorosłych, zwłaszcza osób starszych, ryzyko tej patologii jest bardzo wysokie.

Klasyfikacja

Rodzaje zaburzeń przewodzenia serca w części komorowej mogą być bardzo zróżnicowane. Istnieją pewne typy, które stanowią największe zagrożenie, podczas gdy inne są uważane za łatwe.

 1. W zależności od tego, ile wiązek nastąpiło naruszenie, występują dolegliwości jedno-, dwu- lub trójfazowe.
 2. Ogniskowy widok w dekodowaniu jest zdefiniowany jako uszkodzenie, niewidoczne we wszystkich odprowadzeniach.
 3. Forma arboryzacji, jej lokalizacja to włókna Purkinjego.
 4. Zakłócenia przejściowe przejawiają się w postaci naprzemiennego przewodnictwa normalnego z nieprawidłowymi.
 5. Uporczywe formy diagnozuje się z trwałym podziałem tego wskaźnika.
 6. Kompletne lub niekompletne. W przypadku pełnego typu choroby drożność regionu dokomorowego nie jest w ogóle ustalona. Gdy przewodzenie jest niekompletne, sygnał ma zmodyfikowaną postać.
 7. Naprzemienne typy choroby charakteryzują się tym, że diagnozują jedną lub drugą formę patologii.

Aby określić rodzaj tej choroby, konieczne jest wykonanie kardiogramu, tylko za pomocą takiej metody można prawidłowo ocenić obraz kliniczny. Dekodowanie tej ankiety pokazuje wszystkie niuanse choroby.

Powody

Czynniki prowokacyjne, których wina powoduje tę chorobę, można podzielić na kilka kategorii. W zależności od tego, co wpłynęło na rozwój tej patologii, przepisuje się leczenie i przewiduje się wynik.

 • niespecyficzne zaburzenia przewodzenia wewnątrz jamy komorowej;
 • organiczne uszkodzenie serca;
 • przyczyny medyczne;

Niespecyficzny charakter choroby sugeruje, że w strefie komorowej mogą wystąpić różne nacięcia lub uszkodzenia w postaci rozszczepienia. Z organicznymi przyczynami choroby następuje znacząca zmiana w całym układzie wewnątrzsercowym, z powodu której powstają pewne choroby. Ponadto czynnik ten może wskazywać na obecność wrodzonej choroby serca lub wcześniejszą interwencję chirurgiczną narządu, dlatego pojawiła się choroba.

Wpływ leków na pracę serca może być bardzo niebezpieczny. W wyniku przyjmowania niektórych leków rytm ciała może się zmienić. Jeśli zaburzenie przewodzenia rozwinęło się pod wpływem takiej terapii, trudno będzie pozbyć się takiego odchylenia, a leczenie go zajmie dużo czasu. Przyczyny funkcjonalne początku choroby powodują destrukcyjny proces w strefie całego systemu prowadzenia narządów, diagnozuje się zmianę w pracy całego oddziału kardiologicznego.

Choroby, które powodują naruszenie cech przewodzących:

 1. nadciśnienie;
 2. zawał mięśnia sercowego, rozciągający się do ściany bocznej lub przedniej;
 3. niepełne zespolenie przegrody między przedsionkami;
 4. dystrofia mięśnia sercowego z obecnością zaburzeń metabolicznych;
 5. miażdżyca typu ogniskowego;
 6. kardiomiopatia ze zmianami przerostowymi;
 7. zapalenie mięśnia sercowego;
 8. zawał mięśnia sercowego pleców;
 9. zwężenie układu idiopatycznego.

Taka diagnoza jest bardzo niebezpieczna dla dziecka, ponieważ może prowadzić do zatrzymania krążenia, jeśli przewodzenie jest całkowicie zablokowane. Istnieje wiele powodów, które powodują takie zaburzenia u niemowląt i starszych dzieci. Rozpoznanie choroby w odpowiednim czasie jest konieczne, aby rozpocząć leczenie na wczesnym etapie choroby i zapobiec poważnym konsekwencjom. Regularne badanie dziecka pomoże szybko zdiagnozować chorobę. Ponieważ oznaki patologii mogą być całkowicie nieobecne lub lokalne, wystarczy mieć nadzieję na działania lekarzy.

Przyczyny choroby u dzieci:

 • Silny brak tlenu do odżywienia mięśni serca.
 • Wcześniactwo dziecka.
 • Obrażenia wynikające z pracy.
 • Zaburzenie krążenia krwi w tętnicach, które odżywiają całe serce, obszar przedsionkowy, komory i inne części narządu.
 • Niekompletne zamknięcie owalnego okna.
 • Wpływ niektórych leków.
 • Kardiomiopatia.
 • Interwencja chirurgiczna w obszarze głównego narządu.
 • Patologia układu nerwowego.
 • Choroby endokrynologiczne.
 • Zapalenie wsierdzia typu zakaźnego.
 • Zmiany reumatyczne.
 • Zatrucie ciała.
 • Zaburzenia formy psychogennej.

Ogromną rolę odgrywa terminowa rejestracja kobiety w ciąży, tak że w wyniku wszystkich działań diagnostycznych lekarze mogą wykryć wszelkie odchylenia w rozwoju serca płodu. Kiedy patologie dziecka są rejestrowane na wczesnym etapie rodzenia dzieci, lekarze mają możliwość rozpoczęcia terapii przed rozpoczęciem porodu, a nie poprawy prognozy życia dziecka.

Przejawy

Często objawy tej choroby są całkowicie nieobecne u osoby przed pojawieniem się poważnej awarii narządu. Zwykle zaburzenia przewodzenia wewnątrz komór serca są wykrywane w wyniku diagnozy, a pacjent po raz pierwszy dowiaduje się o chorobie. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek złego samopoczucia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w celu wykrycia patologii na wczesnym etapie.

 1. osłabienie, zmęczenie i zmęczenie pojawiają się od czasu do czasu;
 2. słaby puls;
 3. duszność towarzysząca pacjentowi przez cały czas;
 4. uczucie zatrzymania bicia serca;
 5. zawroty głowy;
 6. nagła zmiana tła emocjonalnego;
 7. nagłe stany lękowe lub lękowe;
 8. upośledzenie pamięci, nawet awarie;
 9. osoba może nagle spaść podczas chodzenia, na równym podłożu;
 10. słaby;
 11. ból w sercu.

Dzieci często nie potrafią opisać swoich uczuć, więc rodzice powinni zwracać uwagę na ich zachowanie, apetyt i oddech. Jeśli znalazłeś zaburzenia w tym obszarze, musisz pokazać dziecku lekarza.

Jak diagnozować?

Aby zidentyfikować zaburzenie przewodzenia wewnątrz komór, należy wykonać elektrokardiografię serca, za pomocą której zostanie dokładnie określony rodzaj choroby i wskazane zostaną obszary problemowe narządu. Po otrzymaniu takiego wniosku od lekarza prowadzący lekarz wysyła pacjenta do innych specjalistów, aby wyjaśnić obraz kliniczny choroby. Aby poznać wszystkie niuanse patologii, możesz potrzebować dodatkowych metod badania.

 • Echokardiografia jest niezbędna do dokładnego badania układu sercowo-naczyniowego.
 • Monitorowanie EKG metodą Holtera. Pacjent jest podłączony do urządzenia, które rejestruje aktywność głównego narządu w ciągu dnia, przy różnych obciążeniach.
 • Diagnostyka MTR jest stosowana w przypadku niedostatecznej zawartości informacji w danych EchoCG.
 • Testy przy użyciu obciążenia.

Prawidłowo określić tę chorobę nie jest trudne, ponieważ tylko podczas prowadzenia elektrokardiogramu, wszystko staje się jasne. W niektórych sytuacjach możesz potrzebować kilku dodatkowych metod diagnozy, wszystko jest rozwiązywane indywidualnie w każdym przypadku choroby.

Leczenie

Terapia jest zalecana w oparciu o przyczynę choroby. Każdy czynnik prowokujący wymaga oddzielnego podejścia do wyeliminowania.

 1. Jeśli naruszenie przewodzenia śródkomorowego jest spowodowane zapaleniem mięśnia sercowego, leczenie będzie polegało na wyznaczeniu glikokortykosteroidów, a także antybiotyków. Leki te pomagają zmniejszyć postęp tej choroby.
 2. Gdy patologia ta jest wywoływana przez niedokrwienie, terapia jest kierowana tylko w tym stanie, a komory nie wpływają w żaden sposób na drożność.
 3. Kiedy takie zmiany w sercu spowodowane użyciem pewnych leków, lekarze natychmiast anulują te leki.
 4. Jeśli przewodnictwo jest nieco zaburzone i nie wpływa na pracę głównego narządu, terapia nie jest wymagana.
 5. Gdy dolegliwościom towarzyszy inny rodzaj arytmii, często konieczne jest zainstalowanie rozrusznika serca przez pacjenta.

Istnieją pewne leki stosowane w leczeniu tej choroby. Miejscowe środki znieczulające, które wiele osób przyjmuje w celu zmniejszenia dyskomfortu za mostkiem, mają słabe działanie, ponieważ bez odpowiedniej terapii nie można osiągnąć zmniejszenia objawów.

 • leki przeciwniedokrwienne;
 • beta-blokery;
 • antykoagulanty;
 • blokery kanału wapniowego;
 • środki do zmniejszania skrzepów krwi;
 • minerały i witaminy, które zawierają dużo magnezu i potasu.

Czasami u takich pacjentów może wystąpić blokada. W takim przypadku osoba musi pilnie zainstalować rozrusznik serca. Terapia dzieci opiera się również na przyczynach rozwoju patologii. Często mali pacjenci nie potrzebują leczenia, ponieważ choroba znika sama, ponieważ dziecko dorasta.


Objawy choroby i rokowanie muszą być zbadane dla każdego pacjenta. Osoba będzie mogła kontrolować swój stan zdrowia i natychmiast reagować, gdy jego stan się pogorszy. Powikłania tej choroby nie zawsze występują, chociaż choroba ta jest dość poważna.

 • Blokada tkanki stopy odnogi pęczka po lewej stronie jest scharakteryzowana jako patologia wysokiego ryzyka. Ryzyko śmierci w tym przypadku wzrasta o 5-6 razy.
 • Blok pakietu Jego gałęzi po prawej stronie nie jest uważany przez lekarzy za poważne naruszenie, rzadko wywołuje niebezpieczne komplikacje.
 • Naruszenia Dvukhpuchkovye zwykle rozwijają się w przededniu przejścia na pełną blokadę typu przedsionkowego, co roku u 5-6% wszystkich takich pacjentów.
 • Gdy stan ten jest spowodowany ostrym stadium zawału mięśnia sercowego, możliwość śmierci wzrasta do 50%.

Naruszenie przewodzenia śródkomorowego i rokowanie tej choroby nie mogą być rozpatrywane przez lekarzy w oderwaniu od przyczyny choroby. Klasyfikacja blokad jest niezbędna do zastosowania pewnych taktyk terapii.

Jeśli takie zmiany są częściowe, patologia jest uważana za nieszkodliwą. W przypadku całkowitej blokady pewnej strefy serca konsekwencje mogą być bardzo poważne, z których najczęstsze to udar lub całkowite zatrzymanie akcji serca.

Zaburzenia funkcji przewodzenia impulsu wewnątrz komór głównego narządu są dość rzadkie, ale często wynika to z faktu, że ludzie nie uczęszczają na zaplanowane badania. Ponieważ objawy choroby są zwykle nieobecne lub ukryte, osoba nie wie o jej rozwoju.

Rodzaje przewodzenia dokomorowego serca

Gdy pacjenci udają się do kardiologa z bólem w klatce piersiowej, są przypisani do EKG. Często procedura ta określa naruszenie przewodzenia dokomorowego serca. Co to jest i dlaczego się rozwija? Będzie to omówione dalej.

Co to jest

Przy ujawnianiu zaburzeń przewodzenia można mówić o awarii jednego lub kilku wiązek systemowych. Istnieją blokady, które zakłócają pełne prowadzenie impulsów nerwowych do mięśnia sercowego. W rezultacie następuje spowolnienie tętna. W bardziej zaawansowanych przypadkach nie wyklucza się całkowitego zaprzestania pracy organizmu.

Z częściowymi awariami serce zwalnia, nie ma pełnych impulsów, a skurcz zostaje przerwany.

Zakłócenia ogniskowe tworzą się w oddzielnym obszarze, przewodzi tu przewodzenie. Można obserwować razem z blokadą lewej nogi, jej przedniej gałęzi. To komplikuje diagnozę, niekorzystnie wpływa na przebieg pierwotnej patologii.

Klasyfikacja, typy

Ludzki mięsień sercowy ma 4 kamery, kilka oddziałów, są one odpowiedzialne za transmisję impulsów. Blokada może trafić na jeden lub kilka działów jednocześnie. Lokalne zaburzenia są rozróżniane przez węzły i ścieżki przewodzenia.

Wybrane pewne rodzaje blokady:

 1. Sinoatrial. Objawia się w odpowiednim węźle prawego przedsionka. Impuls nie jest w stanie przejść z powodu małej siły lub dlatego, że atrium nie może go przyjąć. Ta blokada ma trzy stopnie:
  • Występuje opóźnienie przewodności impulsowej.
  • Decyduje o tym częstotliwość pogorszenia zachowania.
  • Ostatni, trzeci stopień jest określany przez słabe impulsy lub całkowity brak ich przybycia.
 2. Spowolnienie przewodzenia dokomorowego. Obserwuje się go od węzła zatokowo-przedsionkowego do lewego przedsionka lub do węzła strefy przedsionkowo-komorowej. Charakteryzuje się hamowaniem przewodzenia impulsów.
 3. Blokada AV. Jest kilka stopni:
  • Powolne przewodnictwo.
  • Zatrzymanie oddzielnych impulsów odbywa się przez okresy.
  • Z przedsionka impulsy nie mogą przejść do komór, podczas gdy drugie i przedsionki żyją niezależnie od innych.
 4. Blokada nóg Jego i gałęzi (lewa, prawa, przednia wiązka). Impulsy są wolniejsze lub w ogóle nie przechodzą.

Obecność takiej patologii zależy od naruszenia jednej z komór. Ten typ powoduje powstawanie blokady AV.

Pierwszy stopień odnosi się do częściowych odchyleń, drugi i trzeci do pełnego. Te pierwsze nie należą do kategorii chorób, ale mogą powodować powstanie kompletnej blokady. A ten z kolei wywołuje niebezpieczne komplikacje.

Zakłócenia w przewodzeniu impulsów mogą się nie ujawniać przez długi czas, są wykrywane podczas wykonywania EKG z powodu obecności innych patologii. W niektórych przypadkach pojawiają się jako powikłania chorób serca.

Kiedy takie naruszenia pogorszenia przewodnictwa występują w niektórych częściach wiązek Jego, każdy z nich jest podzielony na prawą i lewą nogę. Ten ostatni ma gałąź przednią i tylną.

Istnieją trzy rodzaje naruszeń:

 • Odnopuchkovye - archiwizacja jest zatrzymana na jednym oddziale.
 • Dvukhpuchkovye - pogorszenie na dwóch gałęziach.
 • Trój wiązka - blokowanie w trzech gałęziach.

Przyczyny zaburzeń przewodzenia śródkomorowego

System przewodzenia pochodzi z węzła strefy zatokowo-przedsionkowej, w której powstaje rytm zatokowy, stąd impulsy trafiają do węzła przedsionkowo-komorowego i wchodzą do nóg wiązki Jego.

Częściowa blokada pojawia się u zdrowych ludzi i dlatego nie należy do choroby. Ale jeśli ich pochodzenie jest obserwowane na tle chorób serca, wówczas konieczne jest podjęcie środków medycznych.

Przyczyny:

 • Atak serca.
 • Choroba niedokrwienna
 • Kardioskleroza jest procesem patologicznym wpływającym na mięsień sercowy, obserwuje się proliferację tkanki łącznej, tworzą się blizny o różnej wielkości i lokalizacji. W tym przypadku patologia jest obserwowana na tle miażdżycy.
 • Niewydolność serca.
 • Choroba serca.
 • Wysoki poziom hormonów tarczycy.
 • Zwiększone ciśnienie.
 • Przerost serca jest zmianą z trudnością kurczącą się.
 • Zapalenie mięśnia sercowego - zapalenie mięśnia sercowego.
 • Kardiomiopatia - wzrost wielkości serca, jego niewydolność, pogorszenie rytmu serca, przewodzenie.

Brak równowagi elektrolitów, nadmierne spożycie niektórych leków, choroby płuc, zakrzepowo-zatorowa tętnica płucna i inne czynniki mogą powodować naruszenia.

Objawy i objawy

Oddzielne znaki, które zdecydowanie wskazują na zaburzenia przewodności, nie są wyróżnione. Często choroba jest bezobjawowa.

Niektórzy pacjenci łatwo tolerują objawy, ponieważ obraz jest zamazany. W osobnej grupie osób następuje znaczne pogorszenie stanu zdrowia. Objawy objawów zależą od lokalizacji naruszeń.

Impulsy mogą iść wolniej lub całkowicie się zatrzymać, można poznać naturę po pomiarach diagnostycznych.

Patologia częściej wykrywana przez następującą grupę objawów:

 • Występowanie duszności przy najmniejszym wysiłku fizycznym.
 • Zawroty głowy, które powstają w wyniku pogorszenia dopływu krwi do mózgu.
 • Bolesny dyskomfort w klatce piersiowej, obserwuje się na tle pogorszenia serca.
 • Obrzękowi kończyn, któremu często towarzyszy zabarwienie skóry.
 • Wielka słabość, aż do omdlenia.
 • Przejaw zimnego potu.
 • Gwałtowny spadek tętna (mniej niż 50 uderzeń na minutę).
 • Uczucie braku powietrza, duszenie.

Blokada zatokowo-przedsionkowa zwykle objawia się bólem w klatce piersiowej, brakiem powietrza i rzadkim pulsem. Naruszenie przewodzenia przedsionkowego jest często bezobjawowe lub wydaje się obrzęknięte i duszne. Spowolnienie AV jest wykrywane przez silną bradykardię, często omdlenie.

Naruszeniu wiązki Jego towarzyszy ogólne złe samopoczucie, zmniejszenie częstotliwości skurczów mięśnia sercowego.

Patologia u dzieci

Jeśli patologia zostanie wykryta u dziecka, najczęściej wskazuje to na wrodzone wady rozwojowe lub naruszenia na tle dziedziczności. W przypadku częściowego naruszenia nie należy wpadać w panikę, ponieważ częściej pojawia się on w normalnym zakresie. Nie ma innych specyficznych cech patologii u dzieci i młodzieży.

Objawy, dzięki którym można zidentyfikować patologię dziecka, są następujące:

 • Uszkodzenie pamięci
 • Nieuwaga.
 • Występowanie duszności.
 • Pogorszenie wyników szkolnych.
 • Ból w klatce piersiowej.
 • Ogólne złe samopoczucie.
 • Zmęczenie przy niskim wysiłku fizycznym.

Wybór terapii, tak jak u dorosłych, zależy od przyczyn, które wywołały taki stan.

Pierwszy etap nie wymaga leczenia, ale dziecko jest pod nadzorem lekarza. W drugim przypadku przepisywane są leki, a bardziej zaawansowany wymaga interwencji chirurgicznej, czyli wszczepienia ECS - sztucznego rozrusznika serca.

W żadnym przypadku nie można pozostawić manifestacji objawów, rozległa blokada może spowodować śmierć.

Patologia w czasie ciąży

Podobna choroba może wystąpić u kobiet w czasie ciąży. Często objawy są niejasne, ale jeśli występuje nieuzasadnione osłabienie, zawroty głowy, duszność, niestabilny nastrój, konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem.

Przed wyznaczeniem środków terapeutycznych należy dokładnie zbadać dokładną diagnozę. Po pierwsze, kobieta jest wysyłana do EKG.

Diagnostyka

Elektrokardiograf jest używany do dokładnego wykrywania naruszeń na etapie podstawowym. Stosowana jest metoda monitorowania Holtera, miejsce naruszeń jest badane za pomocą His-His-Electrogram.

Podczas dekodowania uzyskanych wyników obserwuje się amplifikację i pogrubienie fali P, ponadto mięsień sercowy jest nierównomiernie zmniejszony i istnieje różnica w czasie trwania odstępu PQ.

Czasami specjalista prowadzi codzienny monitoring, podczas gdy pacjent prowadzi specjalny dziennik. Dzięki tej metodzie określane są awarie występujące podczas różnych działań pacjenta.

Przypisywane są specjalne testy, które określają lokalne zakłócenia, testy z dodatkowym wysiłkiem fizycznym. Dokładny obraz choroby, rodzaj blokady.

Dopiero po tym lekarz może przepisać niezbędną terapię.

Leczenie

Po diagnozie pacjent musi odwiedzić kardiologa, kardiochirurga i arytmologa. Przede wszystkim konieczne jest wyeliminowanie przyczyny, która wywołała chorobę.

Jeśli nie występują współistniejące patologie sercowo-naczyniowe, zaleca się leczenie farmakologiczne:

 • Kompleks witamin i minerałów.
 • Leki normalizujące dopływ krwi do serca (ATP, Preductal).

W przypadku pełnego bloku dokomorowego konieczne jest wprowadzenie sztucznego rozrusznika serca, którego działanie ma na celu normalizację pracy mięśnia sercowego z przywróceniem częstotliwości skurczu, w przeciwnym razie wzrasta ryzyko powstawania bradykardii i innych powikłań.

Niespecyficzne naruszenie nie wymaga stosowania leków, ponieważ efekt jest niewielki. Pacjent musi przestrzegać specjalnej diety i mieć wystarczająco dużo czasu na odpoczynek. Takie środki przyczyniają się do przedłużenia życia.

Komplikacje

W przypadku braku leczenia istnieje ryzyko następujących komplikacji:

 • Niewydolność serca.
 • Pogorszenie przepływu krwi do mózgu z późniejszym rozwojem udaru.
 • Powstawanie skrzepów krwi.
 • Potrzeba operacji.
 • Skutek śmiertelny z całkowitym brakiem przewodzenia.

Zapobieganie

Środki zapobiegawcze umożliwią wzmocnienie naczyń krwionośnych i poprawią funkcjonowanie mięśnia sercowego, nawet przy istniejącej patologii. Zmniejszy to ryzyko powstawania chorób i zapobiegnie powikłaniom:

 1. Długie spacery na świeżym powietrzu.
 2. Zdrowa dieta bogata w wapń.
 3. Przyjmowanie witamin.
 4. Zgodność z codzienną rutyną, odpowiedni odpoczynek.
 5. Małe regularne ćwiczenia. Wychowanie fizyczne.
 6. Eliminacja sportów siłowych, zwłaszcza kulturystyki, która niekorzystnie wpływa na stan naczyń serca.
 7. Staraj się unikać silnych stresujących sytuacji.
 8. Jeśli to możliwe, co roku odpoczywać nad morzem. Możesz odpocząć w lesie.
 9. Terminowo przejść badania lekarskie i wyeliminować zidentyfikowaną patologię.

Niezależnie od prognozy choroby, musimy pamiętać, że współczesna medycyna pomaga radzić sobie z niemal każdym naruszeniem, ale do tego trzeba słuchać swojego ciała i dokładać wszelkich starań dla własnego zdrowia.

Naruszenie przewodzenia dokomorowego serca

Serce jest najbardziej niestrudzonym organem całego ludzkiego ciała. W przeciwieństwie do samego mężczyzny, nigdy nie śpi. Nic dziwnego, że różne choroby tego narządu mogą przyczyniać się do zmian w całym ciele.

Jedną z najczęstszych dolegliwości serca jest naruszenie przewodzenia dokomorowego. Co więcej, naruszenie to występuje zarówno w populacji dorosłych, jak i dzieci.

Co to jest naruszenie przewodzenia dokomorowego serca?

Naruszenie przewodzenia śródkomorowego serca spowodowane jest opóźnieniem impulsu lub jego brakiem w jednym lub innym oddziale organu. Inaczej mówiąc, zjawisko to nazywane jest blokadą.

Jak dobrze wiadomo, zakłócenie przewodzenia impulsu może być częściowe lub całkowite. Jeśli w pierwszym przypadku blokada jest najczęściej bezobjawowa, druga jest znaczącym zagrożeniem dla osoby.

Rodzaje zaburzeń przewodzenia serca

Czterokomorowe serce osoby ma kilka sekcji, przez które przepływają impulsy. W związku z tym blokada może wystąpić tylko w jednym dziale. Miejscowe zaburzenia przewodzenia wewnątrzkomorowego serca są rozróżniane przez węzły i szlaki impulsów.

W ten sposób rozróżnia się następujące rodzaje blokad:

  Blokada zatokowo-przedsionkowa. Z reguły dzieje się to w węźle zatokowo-przedsionkowym prawego przedsionka. Impuls nie jest wykonywany ani z powodu jego niewystarczającej siły, ani dlatego, że atrium go nie dostrzega.
  Istnieją 3 stopnie blokady SA:

 • Pierwszy charakteryzuje się opóźnieniem pulsu.
 • W drugim stopniu obserwuje się okresowość przewodzenia impulsów.
 • Trzecia cechuje słabość lub jej brak.
 • Blokada przedsionkowa. Odbywa się na ścieżkach impulsu od węzła zatokowo-przedsionkowego do lewego przedsionka lub węzła przedsionkowo-komorowego. Jest to spowodowane opóźnieniem impulsu.
 • Blokada AV.
  Tak jak w pierwszym przypadku, są 3 stopnie:

  • Gdy impulsy pierwszego stopnia są wykonywane powoli.
  • Na drugim, nie wszystkie impulsy z węzła zatokowo-przedsionkowego przechodzą. Podobnie jak w pierwszym przypadku występuje przewodzenie okresowe.
  • W trzecim stopniu impulsy przedsionkowe nie docierają do komór. Jednocześnie przedsionki i komory zaczynają istnieć niezależnie od siebie.
 • Blokada nóg Jego i gałęzi (lewa prawa i przednia wiązka). Patogeneza jest spowodowana powolnym przewodzeniem impulsu lub jego brakiem. Jeśli blokada wpływa, na przykład, na prawą nogę Jego i lewej gałęzi lewej, to najpierw impulsy rozprzestrzeniają się przez przednią gałąź wzdłuż lewej komory, a następnie przechodzą do prawej.
  Innymi słowy, obecność tej choroby jest spowodowana naruszeniem drożności impulsu jednej z komór. Należy zauważyć, że ten rodzaj blokady przyczynia się do rozwoju blokady AV. Blokady tętna we włóknach Purkinjego nazywane są niespecyficznymi zaburzeniami przewodzenia wewnątrzkomorowego.
 • Objawy choroby

  Nie ma wyraźnych objawów zaburzeń przewodzenia śródkomorowego. Ponadto obraz kliniczny może być całkowicie nieobecny. Manifestacje mogą być zarówno całkowicie nieszkodliwe i przemijające, jak i mocno tolerowane przez pacjentów. Faktem jest, że objawy kliniczne zależą od lokalizacji zaburzenia.

  Tak więc każdy rodzaj blokady charakteryzuje się indywidualnymi objawami. Jak już wspomniano, występuje spowolnienie lub brak impulsów. W pierwszym przypadku możliwe jest określenie naruszenia dopiero po diagnozie serca.

  Najczęstsze objawy należy podkreślić:

  • Duszność;
  • Zawroty głowy spowodowane słabą cyrkulacją mózgu;
  • Nieprzyjemne odczucia lub ból w klatce piersiowej spowodowany przerwami w sercu;
  • Obrzęk nóg, aż do niebieskiej skóry;
  • Nagłe osłabienie, aż do utraty przytomności;
  • Zimny ​​pot;
  • Nienaturalnie niski (objawy bradykardii, gdy tętno spada do 40-50 uderzeń na minutę)
  • Brakuje powietrza.

  W szczególności blokada SA charakteryzuje się bólem w klatce piersiowej, brakiem powietrza i niskim pulsem. Opóźnienie wewnątrzsercowe nie ma prawie żadnych objawów, z wyjątkiem tego, że pacjenci mogą czasami mieć duszność lub obrzęk nóg. Blokada AV to ciężka bradykardia, do utraty przytomności.

  Blokada wewnątrzkomorowa, która obejmuje blokowanie impulsu wiązek Jego, charakteryzuje się nagłym osłabieniem, niskim pulsem i uczuciem omdlenia.

  Kiedy i jaki lekarz powinienem się skontaktować?

  • Badanie lekarskie, w tym elektrokardiogram, należy przeprowadzać co najmniej raz na 1-2 lata. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy skonsultować się z lekarzem ogólnym lub kardiologiem. Ponadto w wielu miastach istnieją ośrodki kardiologiczne, które leczą ludzi z chorobami serca.
  • Jeśli chodzi o niski puls, w niektórych przypadkach może to być norma. Jeśli pacjent cierpi na zawroty głowy, osłabienie lub nudności, zdecydowanie powinieneś skonsultować się z lekarzem. W każdym razie objawy takie jak nagłe osłabienie i omdlenie nie mogą być ignorowane!

  PRZEGLĄD NASZEGO CZYTELNIKA!

  Ostatnio przeczytałem artykuł, który mówi o FitofLife w leczeniu chorób serca. Z tą herbatą można NIEZWŁOCZNIE leczyć arytmii, niewydolności serca, miażdżycy, choroby wieńcowej serca, zawału serca i wielu innych chorób serca oraz naczyń krwionośnych w domu. Nie byłem przyzwyczajony do ufania jakimkolwiek informacjom, ale postanowiłem sprawdzić i zamówić torebkę.
  Tydzień później zauważyłem zmiany: stały ból i mrowienie w moim sercu, które mnie dręczyło, ustąpiło, a po 2 tygodniach zniknęły całkowicie. Spróbuj, a jeśli ktoś jest zainteresowany, kliknij link do poniższego artykułu. Czytaj więcej »

  Diagnoza choroby

  W przypadku wykrycia blokady impulsów serca, które może pokazać kardiogram serca, lekarz przepisze dodatkowe badania.

  U niektórych młodych i zdrowych osób EKG może wykryć wczesny zespół repolaryzacji komór. Jest to spowodowane wczesnym wzbudzeniem fali w regionach mięśnia sercowego. Jednak lekarze uważają, że zespół RJ nie odbiega od normy. Warto zauważyć, że najczęściej zespół ten występuje u sportowców.

  W obecności patologii jednym z głównych zadań lekarza jest zidentyfikowanie przyczyn:

  1. Obowiązkowym badaniem dla pacjenta będzie zamontowanie EKG zgodnie z metodą Holtera. Jest to wykrywanie impulsów przewodzenia w ciągu dnia.
  2. Konieczne będzie również wykonanie USG serca. Badanie to pokaże anatomiczne struktury narządu i możliwe choroby.
  3. Inny lekarz może przepisać weloergometrię - sposób na identyfikację przewodzenia impulsów podczas ćwiczeń. Warto zauważyć, że naruszenie naruszające przyczynia się do spowolnienia przewodnictwa, aw przypadku istniejącego zespołu wczesnej repolaryzacji komór uzyskuje się dokładniejszy kardiogram.

  Powody

  Oprócz częściowego lub całkowitego naruszenia przewodzenia dokomorowego konieczne jest rozróżnienie między znakami stałymi i tymczasowymi. Tym samym może wystąpić czasowe zablokowanie impulsu po przedawkowaniu niektórych leków.

  Ogniskowa śródmokrotna drożność serca może być spowodowana następującymi przyczynami:

  • Przerost serca. Powiększone ciało potrzebuje silniejszych impulsów, co pomaga je spowolnić. Najczęściej u sportowców, ale może to przyczyniać się do innych czynników.
  • Zapalenie mięśnia sercowego. W tej chorobie przepływ krwi przez mięsień sercowy jest osłabiony. Jak wiadomo, choroba ta jest zapalna.
  • Serce płucne. W oparciu o nazwę jasne jest, że w tym przypadku serce przejmuje funkcję płuc. Zwiększone obciążenie narządów mięśniowych występuje z powodu chorób płuc lub oskrzeli.
  • Choroba niedokrwienna serca. Charakteryzuje się niewystarczającym dopływem tlenu do narządu mięśniowego.
  • Miażdżyca naczyń. To zjawisko kliniczne przyczynia się do rozwoju choroby niedokrwiennej serca lub zawału mięśnia sercowego, co również wpływa na rytm serca.
  • Nadmiar hormonów tarczycy. Jak wiadomo, hormony, takie jak tyroksyna i trójjodotyronina, wpływają na wszystkie układy ciała, w tym na układ sercowo-naczyniowy. Zmiany poziomu tych hormonów są bezpośrednio odzwierciedlone w sercu.
  • Choroba serca. Choroba zastawki serca charakteryzuje się upośledzonym przepływem krwi w narządzie mięśniowym.
  • Dystonia układu nerwowo-krążeniowego. Choroba ta jest znana jako pobudliwość układu sercowo-naczyniowego. Warto zauważyć, że NDC rozwija się na tle stresu. Tutaj mówimy więcej o tym, co to jest dystonia neurokrążeniowa.
  • Nadciśnienie. Zwiększone ciśnienie krwi i zwężenie światła naczyń krwionośnych powoduje zwiększone obciążenie serca.
  • Przedawkowanie leków nasercowych, w szczególności glikozydów.

  Leczenie

  Z reguły leczenie przede wszystkim powinno eliminować przyczyny choroby. Jeśli więc blokada jest spowodowana nadmiarem hormonów tarczycy, pacjent musi być leczony przez endokrynologa. Aby utrzymać normalną aktywność serca, lekarz przepisuje różne witaminy i leki przeciwdławicowe.

  W przypadku ciężkiej bradykardii, która jest charakterystyczna dla całkowitego zablokowania impulsów, możliwe jest teraz umieszczenie sztucznego rozrusznika serca. W takim przypadku pacjent powinien być monitorowany przez miejscowego lekarza lub w centrum kardiologii.

  Jakie jest niebezpieczeństwo choroby?

  Bez względu na to, jak może to zabrzmieć, zaniedbana forma przewodzenia dokomorowego serca może prowadzić do niedotlenienia ciała, a nawet śmierci.

  Warto przypomnieć, że niedostateczne zaopatrzenie tkanek w tlen może prowadzić do nieodwracalnej śmierci komórek. W każdym razie brak leczenia i eliminacji przyczyn przyczynia się do rozwoju powikłań.

  Możliwe komplikacje

  Większość chorób narządu mięśniowego przyczynia się do zmiany jego struktury.

  A to z reguły często prowadzi do negatywnych konsekwencji:

  1. Bradykardia jest jednym z najbardziej oczywistych i powszechnych powikłań. Dzięki tej diagnozie leczenie będzie nieco trudne. Faktem jest, że terapia często obejmuje przyjmowanie leków, takich jak beta-blokery, które są bardzo niebezpieczne dla bradykardii.
  2. Często zdarzają się pacjenci z migotaniem przedsionków. Jednak ta choroba może być bezobjawowa. Leki, które zwykle rozrzedzają krew, są zwykle włączane do terapii.
  3. Wraz z zaawansowanymi formami zaczyna się rozwój niewydolności serca. Jest to bardzo niebezpieczne powikłanie, które objawia się bardzo nieprzyjemnymi objawami. Z reguły niewydolność serca jest praktycznie niemożliwa do leczenia.
  4. Z powodu niedotlenienia rozwijają się choroby innych narządów i układów, aw niektórych przypadkach demencja.

  Prognoza

  Przy powolnym przewodzeniu impulsów sercowych rokowanie jest zwykle korzystne. W takim przypadku wymagane jest jedynie leczenie terapeutyczne.

  Początek pełnej blokady ma niekorzystne rokowanie, ponieważ powikłania są prawie nieuniknione.