logo

Zakłócenie (i spowolnienie) przewodzenia dokomorowego

Z tego artykułu dowiesz się o naruszeniu przewodzenia dokomorowego serca: co to jest, jakie objawy manifestują taki stan, jakie metody leczenia są stosowane.

Autor artykułu: Alina Yachnaya, chirurg onkolog, wyższe wykształcenie medyczne z dyplomem z medycyny ogólnej.

Naruszenie impulsów w obszarze komór może istnieć przez długi czas i być przypadkowym odkryciem na elektrokardiogramie lub pojawiać się nagle w wyniku choroby serca. Gdy nastąpi to naruszenie, blokada przepływu impulsów przez niektóre części jego wiązki - pojawia się układ komorowy serca.

Pakiet jest podzielony na lewą i prawą nogę. Lewa gałąź rozwidla się do przednich i tylnych gałęzi. Blokady to:

 • pojedyncza linia (pojedyncza wiązka), jeśli jedna gałąź jest zablokowana;
 • bifascicular - zakończenie dwóch gałęzi;
 • Trójfazowy - impuls nie przechodzi przez trzy gałęzie Jego systemu.

Przewodzenie patologii jest całkowite lub niekompletne (gdy gospodarstwo jest powolne, ale nie wykluczone całkowicie).

U dzieci zidentyfikowane problemy z przewodzeniem wewnątrzkomorowym mogą wskazywać na wrodzone wady rozwojowe lub dziedziczną patologię. Częściowa blokada prawej nogi, występująca u dziecka, jest często wariantem normy. Nie ma innych specyficznych różnic między tą patologią u dzieci.

Niektóre rodzaje blokady (na przykład częściowa blokada prawej nogi Jego) są nieszkodliwe i nie wymagają leczenia. W innych przypadkach, na przykład z blokadą trzpieniową na tle choroby serca - blokada może spowodować bardzo poważne stany, nawet śmierć.

Czasami okazuje się, że całkowicie wyeliminowano patologię, czasami jest to niemożliwe.

W leczeniu patologii zaangażowany był kardiolog. Diagnoza jest dokonywana na podstawie badań elektrokardiograficznych i elektrofizjologicznych. W sytuacjach, w których zaburzenia przewodzenia występują z powodu zawału mięśnia sercowego lub innych stanów nagłych, może być konieczne przeprowadzenie intensywnej terapii na oddziale intensywnej terapii.

Przyczyny upośledzonego przewodzenia wewnątrzkomorowego

System przewodzący rozpoczyna się od węzła zatokowo-przedsionkowego, który jest źródłem rytmu zatokowego. Z tego impulsy przez wyspecjalizowane komórki wpadają do węzła przedsionkowo-komorowego, zlokalizowanego w obszarze połączenia przedsionków z komorami. Następnie przejście impulsów odbywa się w systemie Jego.

Oznaki częściowej blokady impulsów w obszarze prawej nogi czasami występują na tle całkowitego zdrowia i są uważane za cechy wrodzone.

Ale często nagły problem przewodzenia impulsów jest konsekwencją choroby serca. Możliwe przyczyny patologii przewodzenia śródkomorowego:

 • zawał mięśnia sercowego,
 • napady niedokrwienia
 • miażdżyca tętnic,
 • niewydolność serca
 • dystrofia mięśnia sercowego,
 • zapalenie mięśnia sercowego
 • wady serca,
 • kardiomiopatia
 • nadciśnienie tętnicze
 • przerost serca.

Zaburzenia równowagi elektrolitowej, zatrucie lekami, nadczynność tarczycy, przewlekłe obturacyjne patologie płuc, zatorowość płucna czasami prowadzą do zaburzeń przewodzenia.

Charakterystyczne objawy

Patologia przewodzenia impulsów wzdłuż Jego systemu, z wyjątkiem blokady trzech wiązek, nie przejawia specyficznych objawów. Nie oznacza to jednak, że pacjenci z zaburzeniami przewodzenia wewnątrzkomorowego czują się dobrze i nie mają problemów zdrowotnych.

Choroby prowadzące do upośledzenia przewodnictwa mogą manifestować wiele objawów. Jednym z głównych powodów prowadzących do nagłego zaprzestania impulsów w jednej lub kilku gałęziach wiązki jest zawał mięśnia sercowego. Taka blokada może wskazywać na niedokrwienie mięśnia sercowego - niedostateczny dopływ krwi do mięśnia sercowego. Z powodu ciężkiej deformacji kompleksów komorowych rozpoznanie zawału w elektrokardiogramie jest bardzo trudne.

Przy pełnej blokadzie trzech wiązek obserwuje się rzadki rytm komorowy: od 20 do 40 uderzeń na minutę, co nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu dopływu krwi. Stopień blokady jest ustalany na podstawie stopnia opóźnienia w wykonywaniu impulsów:

 1. Pierwszy stopień oznacza spowolnienie przepływu impulsów.
 2. W drugim stopniu część impulsów jest zablokowana, ale reszta przechodzi przez patologicznie zmienioną część układu przewodzącego.
 3. Trzeci stopień oznacza niemożliwość impulsów docierających do komór.

Dzięki trójwiązkowej blokadzie systemu Jego naturalne przejście impulsów w kierunku komór jest niemożliwe. Prowadzi to do następujących symptomów:

 • zmniejszyć tętno;
 • nietolerancja wysiłku fizycznego, nawet niewielka, w której występuje duszność, osłabienie, ból serca;
 • omdlenia, sporadyczne zamieszanie.

Na tle ciężkiej choroby serca nagły rozwój blokady trójdzielnej może spowodować poważne powikłania związane ze spowolnieniem tempa lub długą przerwą, gdy skurcze komorowe są czasowo nieobecne (przejściowa asystolia). Te komplikacje obejmują:

 • Ataki Morgagni-Adams-Stokesa, w których pacjent zanika z powodu zmniejszenia pojemności minutowej serca, aw rezultacie niedokrwienia mózgu, pacjent traci przytomność. Po 1-2 minutach człowiek powraca do zdrowia, po ataku często pojawia się zaczerwienienie skóry. Powtarzające się ataki mogą spowodować uszkodzenie pamięci i inteligencji.
 • Wstrząs kardiogenny.
 • Nagła śmierć sercowa z powodu asystolii (ustanie aktywności serca).
 • Nasilenie choroby niedokrwiennej serca, nasilenie zastoinowej niewydolności serca, patologia nerek.

Leczenie blokady dokomorowej

Częściowa blokada prawej nogi, przypadkowo wykryta przez elektrokardiografię, zwykle nie jest patologią i nie wymaga leczenia. Ale jeśli nagle nastąpiło naruszenie przewodzenia wewnątrzkomorowego serca, konieczne jest ustalenie przyczyny stanu i przepisanie odpowiedniej terapii. Leczenie przeprowadza się działając na przyczyny zaburzeń przewodzenia: jeśli zaburzenia przewodzenia są spowodowane zapaleniem mięśnia sercowego, wadą aorty, zatorowością płucną, leczenie tych patologii jest zorganizowane.

Często przemijająca blokada rozwija się z powodu niedokrwienia mięśnia sercowego. W tym przypadku należy prowadzić działania terapeutyczne mające na celu poprawę ukrwienia mięśnia sercowego, leczenie miażdżycy. Leczenie leżącej u podstaw patologii może prowadzić do eliminacji problemu impulsów.

W przypadku zawału mięśnia sercowego prowadzi się intensywną terapię w celu ograniczenia obszaru martwicy, zmniejszenia strefy niedokrwienia i zwalczania powikłań patologii, w tym zagrażających życiu. Niebezpieczeństwo to pełna blokada trzech wiązek, w wyniku której może wystąpić asystolia (zaprzestanie skurczów serca i aktywność elektryczna). Leczenie przeprowadza się za pomocą stymulacji zewnętrznej i wewnątrzsercowej.

Tymczasowy rozrusznik jest instalowany podczas ostrego rozwoju blokady w dwóch nogach systemu Jego jednocześnie. W przypadku instalacji rozrusznika serca z naruszeniem przewodzenia wewnątrzkomorowego istnieją pewne wskazania:

 1. Blokada dwóch nóg wiązki Jego, objawiająca się rzadkim rytmem serca, zastoinową niewydolnością serca, atakami dławicy piersiowej.
 2. Kombinacja patologii przewodzenia w lewej lub prawej nodze pęczka Jego i bloku przedsionkowo-komorowego.
 3. Zakończenie przejścia impulsów wzdłuż prawej nogi i tylnej gałęzi Jego systemu.
 4. Trwałe naruszenie przewodnictwa obu nóg, kontynuowane przez 3 tygodnie po zawale serca.
 5. Ataki Morgagni-Adams-Stokes.

Rokowanie w patologii przewodzenia dokomorowego

Trwała blokada pojedynczej wiązki prawej nogi i poszczególnych gałęzi lewej nogi u osób bez patologii serca nie wpływa na zdrowie i długowieczność.

Rokowanie dla nowo pojawiających się zaburzeń przewodzenia wynikających z organicznego uszkodzenia serca zależy od ciężkości choroby podstawowej.

Istnieją różne opinie na temat stopnia wpływu blokady lewej nogi na wskaźniki śmiertelności. Niektórzy badacze nie biorą pod uwagę pojedynczych i podwójnych blokad czynników ryzyka blokowania, które zmniejszają przeżycie pacjentów. Według innych danych, stała lub powtarzalna forma patologii może zwiększyć prawdopodobieństwo śmierci z powodu powikłań sercowych o 5 razy.

Rozwój blokady lewej nogi w ostrym okresie zawału mięśnia sercowego znacznie pogarsza rokowanie: wskaźnik śmiertelności wzrasta i wynosi 40-50%.

Najbardziej niekorzystne rokowanie ma blokadę trójdzielną z powodu wysokiego ryzyka rozwoju asystolii.

Przewodzenie wewnątrzkomorowe: co to jest i jakie są jego naruszenia

Pełna aktywność serca jest możliwa tylko w warunkach funkcjonowania całego kompleksu struktur anatomicznych, skoordynowanej pracy przewodzącego układu sercowego, włókien mięśniowych i rozruszników serca. Jeśli dojdzie do naruszenia w obszarze komór, rozwija się nieprawidłowe działanie: bicie serca, jego częstotliwość, rytm i siła skurczu zmieniają się. Różnorodność chorób może wywołać zaburzenie przewodzenia dokomorowego, co wymaga starannego zbadania w celu identyfikacji ich charakterystycznych objawów: całkowitej lub niekompletnej blokady nóg i wiązek Jego.

Czym jest patologia?

Wiodącą funkcją serca i jego mięśnia sercowego (ścian mięśni) jest transmisja przez system specjalnych węzłów i włókien impulsów elektrycznych. Aby bicie serca było wystarczające do krążenia krwi, fale wzbudzenia muszą być przekazywane przez regiony serca w określonej kolejności i ze stałą prędkością.

Zwykle impulsy przemieszczają się od węzła zatokowego, części przedsionkowo-komorowej do przedsionkowo-komorowej części zatoki przedsionkowej. Zatem górne sekcje są podekscytowane najpierw, a następnie niższe. Układ przewodzący jest reprezentowany przez specjalne włókna Purkinjego i wiązkę Jego, która jest podzielona na trzy gałęzie. Dwie lewe (przednie i tylne, całkowicie zakrywają lewą komorę), a jedna prawa dostarcza impulsy elektryczne w odpowiednim kierunku.

Naruszenie przewodzenia śródkomorowego występuje, gdy odstęp czasu dla przejścia impulsu elektrycznego wzdłuż tego łańcucha zmienia się, fala wzbudzenia jest przerywana lub całkowicie nieobecna, co wpływa na kurczliwość prawego lub lewego dolnego serca. Taka patologiczna porażka nazywana jest blokadą. Biorąc pod uwagę zaburzenie przewodzenia, bloki jednej, dwóch lub trzech wiązek są rozróżniane, kompletne lub niekompletne, trwałe lub przejściowe.

Przyczyną tej patologii może być organiczna choroba serca i inne czynniki. Najczęstsze przewodzenie wewnątrzkomorowe jest zaburzone z miażdżycą tętnic, postępującą niewydolnością serca i nadciśnieniem, stanem po zawale serca, zapaleniem mięśnia sercowego lub dystrofią sercowo-naczyniową. Wrodzone wady lub urazy, ciężka patologia hormonalna tarczycy, zatrucie substancjami chemicznymi lub lekami mogą również wywołać zaburzenie.

Rodzaje naruszeń

Biorąc pod uwagę obszar występowania awarii, rozróżnia się następujące typy blokad:

 1. Odnopuchkovaya (jednofazowy), gdy opóźnienie impulsu elektrycznego jest określone w 1 wiązce, prawej nodze, przedniej lub tylnej gałęzi lewej nogi. Gdy blok pojawia się w jednym z obszarów systemu przewodzącego, fala wzbudzenia przemieszcza się wzdłuż przechowywanych gałęzi i rozchodzi się od góry do dołu lub od dołu do góry wzdłuż nienaruszonych włókien do mięśnia sercowego zablokowanych wiązek. Szerszy zespół QRS nie jest rejestrowany na kardiogramie, jednak zmienia się amplituda zębów R i S. W przypadku bloku przedniej gałęzi lewej nogi stan jest określany przez stosunek S2> R2, w przypadku zaburzenia z tyłu, S1> R1.
 2. Dwie wiązki (dwudzielna), jednostronna ze zmianą lewej nogi lub prawa z przednią lub tylną lewą gałęzią. Z całkowitą blokadą jednej nogi kompleks komorowy staje się szerszy, QRS> 0,1 sekundy, na EKG kompleks ten jest określany w odprowadzeniu V 5-6 (skierowanym do góry) lub w V1-2 (skierowany w dół).
 3. Trójwiązkowa (trójszybowa) - występuje, gdy rozkład transmisji nerwów we wszystkich trzech podziałach jest zaburzony. Najbardziej niebezpieczny typ prowadzi do rozwoju bloku przedsionkowo-komorowego, gdy rytm przedsionkowy nie pokrywa się z komorami, serce kurczy się arytmicznie. Jest to skomplikowane przez śmiertelną arytmię, której wynik zależy od terminowości opieki medycznej.

Spowolnienie

Biorąc pod uwagę powyższą lokalizację, naruszenie przewodzenia wewnątrzkomorowego może być:

 1. Niekompletne, gdy przewodzenie impulsów jest częściowo spowolnione, podczas gdy nienaruszone gałęzie Jego zapewniają pobudzenie serca. Warunek ten może być wariantem normy i nie powoduje zaburzeń krążenia. Ponad 80% przypadków niekompletnej blokady prawej wiązki Jego wykrywa się nagle w EKG, na tle braku objawów i dolegliwości u pacjenta. Częściej u nastolatków, sportowców. Z wyjątkiem patologii organicznej układu sercowo-naczyniowego, leczenie nie jest wymagane. Zalecane regularne monitorowanie przez kardiologa i badanie dynamiki kardiogramu.
 2. Pełne, gdy impulsy nie docierają do niższych części serca. Komory zaczynają się kurczyć w wolniejszym rytmie 25 - 45 na minutę, następuje odłączenie od przedsionków i zwiększone ryzyko migotania przedsionków lub zatrzymania akcji serca. Stan ten zagraża życiu i wymaga opieki w nagłych wypadkach.

Z natury naruszeń emituj:

 1. Stały (trwały) na tle organicznej patologii serca.
 2. Przerywany (przerywany), często występujący ze zmianą rytmu serca, szybkiego lub powolnego rytmu.
 3. Naprzemienne (jeden typ jest zastępowany przez inny), wskazuje kombinację powolnej propagacji impulsów i przerywanej blokady. Na kardiogramie przejawia się w postaci naprzemiennego występowania różnych rodzajów zaburzeń przewodzenia śródkomorowego.

Naruszenia lokalne i lokalne

Czasami w przypadku niepowodzenia rejestrowane są blokady, które nie spełniają kryteriów i cech charakterystycznych dla danej patologii. W takich przypadkach, po dokładnej diagnozie i powtórzeniu kardiogramu, diagnoza niezróżnicowanego lub niespecyficznego naruszenia (blokady) przewodzenia dokomorowego.

Najczęściej na EKG to zaburzenie transmisji impulsów nerwowych wygląda jak pojedyncze rozszczepienie zespołu QRS komorowego bez poszerzania. W tym przypadku mówi się o lokalnej lub izolowanej blokadzie, której przyczyną może być zwłóknienie mięśnia sercowego lub stwardnienie, tworzenie blizny po zawale lub strefa zapalenia w zapaleniu mięśnia sercowego, reumatyczne zapalenie serca. Lokalny typ blokady jest dość rzadki, co wymaga dodatkowej diagnostyki w celu wyjaśnienia przyczyny rozwoju, stworzenia skutecznego schematu opieki, oceny dalszych rokowań dla pacjenta i wyniku podczas terapii.

Ogniskowe zmiany

W zależności od rodzaju zaburzeń przewodzenia wzdłuż komór wyróżnia się dwa rodzaje blokad. Opis przedstawiono poniżej:

 1. Ogniskowa, gdy uszkodzenie przewodzenia jest rejestrowane poza obszarem głównych gałęzi lewej i prawej nogi p. Jego. W tym przypadku transmisja impulsów jest blokowana w pewnych strefach przejścia przewodzących włókien Purkinjego do mięśnia sercowego komorowego. Powodem najczęściej jest uszkodzenie obszaru serca po operacji, tworzenie tkanki włóknistej lub zawał blizny. Może również wystąpić po podaniu leków zawierających potas lub środków kontrastowych. Pokazano taką blokadę kardiogramu za pomocą szerokiego QRS. Często łączone w EKG z blokiem przedniej lub tylnej gałęzi.
 2. Arborizacja, gdy transmisja impulsów nerwowych w końcowych odcinkach włókien komór serca. Jednocześnie na elektrokardiografii nie ma typowych objawów w postaci dwufazowego zespołu QRS, ale występuje wiele ząbków, rejestrowane są szerokie kompleksy o niskim napięciu. Często połączone z blokadą prawej / lewej nogi.

Leczenie: nowoczesne widoki

Przed rozpoczęciem leczenia przeprowadza się dokładne badanie. Rozpoznanie blokady komór potwierdza się za pomocą elektrokardiogramu. Oprócz klasycznego EKG 12-odprowadzeniowego, można wykonać przezprzełykowe, dobowe z kantarem lub rytmokardiografią. Ponieważ wiele chorób może wywołać naruszenie przewodnictwa, ultradźwięki serca i duże wielkie naczynia są wykonywane w celu wykrycia patologii organicznej, skanowania z kontrastem lub bez. Lekarz, kardiolog lub chirurg skonsultują się z pacjentami z takimi zaburzeniami.

Nie ma specjalnego traktowania blokowania jego wiązek. Wyeliminowanie niepowodzenia transmisji impulsów nerwowych jest możliwe tylko poprzez działanie na przyczynę naruszenia. Tak więc, w identyfikacji nadciśnienia tętniczego, dusznicy bolesnej, niewydolności serca, wad wrodzonych lub nabytych, terapia będzie miała na celu wyeliminowanie patologii.

Największym zagrożeniem dla życia jest całkowita blokada pnia i wszystkich jego wiązek. W tym przypadku, aby przywrócić normalną kurczliwość górnej i dolnej części serca, konieczna jest interwencja chirurgiczna - instalacja rozrusznika serca. Małe urządzenie mocuje się pod skórą na klatce piersiowej, w prawym obszarze podobojczykowym. System specjalnych elektrod umożliwia wzbudzenie mięśnia sercowego, eliminując tym samym blok przewodzenia.

Jakie są zakłócenia przewodzenia wewnątrzkomorowego w EKG

Choroby sercowo-naczyniowe są przede wszystkim pod względem częstości występowania i przyczyn śmierci. Choroby serca znacznie obniżają jakość życia, powodują pogorszenie innych narządów. Choroby sercowo-naczyniowe to ogromna grupa patologii. Znaczącym miejscem jest naruszenie przewodzenia dokomorowego.

Układ przewodzenia mięśnia sercowego

Aby krew mogła płynąć do narządów i tkanek, serce jest stale redukowane, tworząc ciśnienie w naczyniach i zmuszając krew do poruszania się.

Skurcz mięśnia sercowego następuje pod wpływem impulsów elektronicznych generowanych przez własny układ przewodzący serca, przenoszący wyładowanie na całej powierzchni mięśnia sercowego.

System jest obwodem elektrycznym utworzonym ze specjalnych komórek zdolnych do tworzenia i przewodzenia elektryczności. Łańcuch zaczyna się w prawym przedsionku węzłem zatokowym. Węzeł ten jest głównym systemem przewodzącym i zwykle to on generuje początkowy impuls, który wyzwala skurcz mięśnia sercowego.

Z węzła zatokowego, przez włókna przewodzące, pobudzenie elektryczne jest przekazywane do następnego węzła przedsionkowo-komorowego w strukturze hierarchicznej, która znajduje się w dolnym obszarze środkowym prawego przedsionka i płynnie przechodzi do trzeciego węzła, jego wiązki. Wiązka Jego, podzielona jest na trzy części: prawą, lewą przednią i lewą tylną, które z kolei są wielokrotnie podzielone, tworząc komorową sieć elektryczną cienkich włókien (włókna Purkinjego). Włókna Purkinje ze swoimi zakończeniami, jak elektrody, kończą się w komórkach mięśniowych komorowej części serca.

Obwód elektryczny systemu przewodzącego działa na tej samej zasadzie, co zwykły obwód elektryczny: jeśli z różnych powodów zakłócenia przewodzenia występują podczas jego długości, wówczas impuls nie idzie dalej. Jest blokada. Sekcje serca poniżej zdarzenia nie otrzymują stymulacji elektrycznej. W ten sposób komunikacja jest tracona w pracy przedsionków i komór mięśniowych. Diagnozę przeprowadza się za pomocą EKG.

Poziomy zaburzeń przewodzenia

 • Naruszenie przewodzenia wewnątrzpiersiowego: impuls z węzła zatokowego jest zablokowany na poziomie przedsionków.
 • Zaburzenie przewodzenia przedsionkowo-komorowego: impuls jest tracony na poziomie węzła przedsionkowo-komorowego.
 • Zakłócenie przewodzenia śródkomorowego: na poziomie wiązki Jego i jego gałęzi.

Przyczyny rozwoju

Organiczny: rozwój tkanki łącznej w obszarze martwicy po zawale mięśnia sercowego lub zapaleniu mięśnia sercowego, nieprawidłowy rozwój serca, zmiany dystroficzne we włóknach mięśniowych spowodowane patologią innych narządów. Takie czynniki prowadzą do trwałego naruszenia funkcji przewodnictwa.

Funkcjonalne: naruszenia wynikające z czynników zewnętrznych, na przykład aktywności fizycznej, diety, nadmiernego obciążenia psycho-emocjonalnego, przyjmowania niektórych leków (przedawkowanie glikozydów nasercowych lub opiatów). Patologia jest często odwracalna i eliminowana wraz z czynnikami zewnętrznymi.

Rodzaje zaburzeń przewodzenia śródkomorowego

Wiązka Jego zapewnia przejście impulsu elektrycznego przez układ komorowy serca. Dlatego naruszenie jego funkcji i prowadzi do rozwoju blokady dokomorowej.

W rezultacie impuls przestaje płynąć do komorowych włókien mięśniowych. Na podstawie tego, jak utracona jest funkcja przewodnictwa wiązki His, blokada dokomorowa dzieli się na typy:

 • prawa noga (gałąź);
 • lewa przednia noga;
 • lewa tylna noga.

Jeśli transmisja impulsów w systemie komorowym całkowicie ustaje, powstaje kompletna blokada, jeśli impuls przechodzi przez poszczególne włókna lub przechodzi powoli i z naruszeniem, wskazywana jest niekompletna blokada jego wiązki. Diagnoza tych zaburzeń przewodzenia jest możliwa za pomocą EKG.

Często procesy patologiczne wpływają jednocześnie na dwie lub trzy gałęzie wiązki, a następnie na blokadę komorową dwuwiązkową i trójwiązkową. Diagnoza złożonej patologii komorowej podczas standardowego EKG jest trudna i wymaga rejestracji dodatkowych odprowadzeń.

Jeśli blokada jego wiązki jest niekompletna i dotyczy tylko jednej gałęzi, to z reguły nie powoduje poważnych problemów dla pacjenta i nadal żyje z takimi zmianami przez długi czas, biorąc terapię lekową.

Ale w niektórych przypadkach choroba postępuje i przekształca się w poprzeczną blokadę dokomorową. Dzięki tej patologii funkcja przewodzenia wiązki His w transmisji impulsu przez układ komorowy zostaje całkowicie utracona. Przedsionki i komory zaczynają się kurczyć niezależnie od siebie.

Istnieją dwa rodzaje poprzecznej blokady śródkomorowej:

 • Niepełna blokada poprzeczna (Mobitsa). W EKG obserwuje się okresowo nadzwyczajne skurcze przedsionka. Z reguły proces szybko przechodzi do następnego etapu, dlatego rzadko można zarejestrować ten typ patologii na EKG.
 • Pełna blokada poprzeczna (trójfazowa). Auricles i komory kurczą się niezależnie od siebie, każdy z własną częstotliwością. Kompleksy EKG rejestrujące układ komorowy są zdeformowane.

Kiedy przedsionki i komory zaczynają się kurczyć niekonsekwentnie i każda z własną częstotliwością, praca serca staje się nieskuteczna. W rezultacie nie zapewnia odpowiedniego przepływu krwi przez naczynia. Występuje zastój krwi w małych i dużych kręgach krążenia krwi, zaburzone jest odżywianie tkanek tlenem i składnikami odżywczymi. Produkty odpadowe są źle pozyskiwane z narządów. Rozwija się niewydolność serca.

Leczenie

Poprawa funkcjonowania serca pozwala na stosowanie leków medycznych, ale osiągnięcie znaczącego efektu w ten sposób jest możliwe tylko przy lekkim naruszeniu przewodzenia komorowego i we wczesnych stadiach.

Jeśli rozwija się kompletny poprzeczny blok serca, jedyną opcją leczenia jest ustawienie rozrusznika serca - sztucznego rozrusznika serca.

Oznaki naruszenia przewodzenia dokomorowego w EKG

Naruszenie przewodzenia śródkomorowego - rodzaj arytmii serca. Jednocześnie zmienia się proces przewodzenia impulsów wzdłuż komorowego mięśnia sercowego. Patologia może nie mieć objawów klinicznych i jest wykrywana przypadkowo.

Również zaburzenia przewodzenia mogą rozwinąć się na tle innej choroby serca. Patologię diagnozuje się za pomocą badania elektrokardiograficznego. Artykuł mówi o naruszeniu przewodzenia śródkomorowego i przejawie tego stanu na EKG. Opisano przyczyny patologii, wskazano zasady leczenia.

Istota patologii

Zazwyczaj komory nie kurczą się w swoim własnym trybie. Wszystkie skurcze serca przebiegają gładko, a rytm podaje węzeł zatokowo-przedsionkowy.

Jest to kompleks komórek nerwowych zdolnych do wytwarzania impulsu elektrycznego. Znajduje się w górnym rogu prawego atrium. U zdrowej osoby węzeł zatokowo-przedsionkowy wytwarza 60-80 impulsów na minutę.

Po pojawieniu się impulsu w węźle SA, rozprzestrzenia się on w mięśniu sercowym za pomocą specjalnego systemu przewodzącego. Jest to sieć komórek nerwowych i włókien, które redukują każdą część serca.

Impuls rozprzestrzenia się do komór z węzła przedsionkowo-komorowego, a następnie rozpoczyna się system przewodzenia komorowego składający się z wiązki Jego, jego dwóch nóg i włókien Purkinjego (zdjęcie). Te elementy redukują wszystkie części komór.

Przy wszelkich zmianach w układzie przewodzenia dochodzi do naruszenia przewodzenia wewnątrzkomorowego. Najczęściej stan ten nie jest zauważalny dla ogólnej funkcji skurczowej serca, ale czasami mogą wystąpić zaburzenia rytmu.

Powody

Czasami zaburzenia przewodzenia mogą wystąpić na tle całkowitego zdrowia.

Ale częściej z tego powodu istnieją czynniki predysponujące:

 • złe nawyki;
 • stres;
 • choroba serca;
 • nadciśnienie;
 • tyreotoksykoza;
 • wpływ niektórych leków;
 • choroba płuc.

Podczas odwodnienia mogą wystąpić przejściowe zaburzenia przewodzenia.

Objawy EKG

Diagnozę zaburzeń przewodzenia śródkomorowego przeprowadza się głównie za pomocą elektrokardiogramu.

Istnieje kilka rodzajów zaburzeń rytmu komór w EKG:

 • spowolnienie i zakończenie przewodności;
 • Naruszenie ponownego wejścia (ponowne wprowadzenie impulsu);
 • przyspieszenie przewodzenia.

Każdy typ patologii ma swój własny mechanizm rozwoju i jego objawy w EKG.

Blokada wewnątrzkomorowa

W takim przypadku następuje spowolnienie lub całkowite zablokowanie impulsu przechodzącego przez prawą lub lewą nogę wiązki jego. Lewa noga belki ma dwie gałęzie, które mogą również blokować impuls.

Głównym objawem spowolnienia przewodzenia wewnątrzkomorowego w EKG jest zmiana kształtu zespołu QRS:

 • z niepełną blokadą jego szerokość wynosi 0,1-0,12 s;
 • przy pełnej blokadzie kompleks rozszerza się o więcej niż 0,12 s.

Przydziel stałe i przejściowe formy blokady.

Tabela Blokada pakietu jego w EKG:

Czasami istnieje kombinowana blokada. Blokada prawej nogi i przedniej gałęzi lewej nogi jest najczęściej łączona. Sama patologia nie wymaga leczenia, leczy chorobę podstawową.

Napadowy częstoskurcz

Jest to przyspieszenie skurczu komór do 140-220 na minutę. Patologia rozwija się poprzez mechanizm ponownego wejścia lub fali wstecznej.

Istotą tego mechanizmu jest to, że impuls nie ucieka przez układ przewodzący, ale rozciąga się na mięsień sercowy i wraca do węzła, który generuje impuls. Ponadto istnieje „puls chodzenia w kręgu”. Prowadzi to do częstszych skurczów komorowych.

Takie zaburzone przewodzenie komorowe w EKG zależy od następujących objawów:

 • ekspansja kompleksów QRS do 0,14-0,16 s;
 • oś elektryczna przechyla się w lewo;
 • zęby R lub S w odprowadzeniach klatki piersiowej są skierowane na jedną stronę;
 • rejestrują kompleksy w formie i szerokości reprezentujące średnią między przedsionkiem a komorą.

Patologia może wystąpić zarówno na tle zdrowia, jak i na organicznych uszkodzeniach serca. Leczenie jest wymagane w obecności innych chorób, przeprowadzanych metodami zachowawczymi i chirurgicznymi.

Migotanie i trzepotanie komór

Są to niebezpieczne zaburzenia rytmu występujące na tle zawału serca, odwodnienia i obrażeń elektrycznych. Drżenie komór w EKG przypomina sinusoidę lub zygzaki o częstotliwości do 300 na minutę.

Przy migotaniu obserwuje się chaotyczny rytm. Te arytmie prowadzą do zatrzymania krążenia, dlatego wymagają natychmiastowych świadczeń resuscytacyjnych.

Zespół Brugady

Jest to złośliwy typ arytmii, który jest jedną z przyczyn nagłej śmierci. Często występuje u młodych mężczyzn. W EKG uniesienie odcinka ST odnotowuje się jako zawał. Ale nie ma objawów klinicznych. Zmiany elektrokardiograficzne mogą być przemijające, co utrudnia diagnozę.

Zespół Wolffa-Parkinsona-White'a

Jest to proces przedwczesnego pobudzenia mięśnia sercowego komorowego. Występuje, gdy istnieje dodatkowa ścieżka zwana wiązką Kent. Większość pacjentów nie ma objawów innej choroby serca. EKG pokazuje skrócenie odstępu P-R, pojawienie się fali delta, wskazujące na przedwczesne wzbudzenie części mięśnia sercowego.

Osobliwością tego zespołu jest to, że jest bezobjawowy, ale w przypadku zaburzeń rytmu przedsionkowego może wywołać migotanie komór. Leczenie polega na zapobieganiu atakom tachykardii.

Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego są najczęściej zdiagnozowane na EKG przez przypadek. Tylko dwa z nich - migotanie i trzepotanie - zagrażają życiu. Pozostałe opcje nie są manifestowane klinicznie, nie wymagają specjalnego leczenia.

Pytania do lekarza

Dzień dobry Podczas badania lekarskiego zdiagnozowano przeciążenie EKG lewej komory. Co to jest, czy istnieje potrzeba leczenia?

Julia, 24 lata, Penza

Dzień dobry, Julio. Ten stan zwykle występuje w sytuacjach związanych z napięciem lewej komory. Dzieje się tak u sportowców podczas treningów, wysiłku fizycznego, długiego biegu. Wtedy leczenie nie jest wymagane, stan jest przejściowy. Ale są pewne choroby, które zwiększają obciążenie lewej komory - astma, nadciśnienie. W takim przypadku musisz zostać zbadany przez lekarza.

Niespecyficzne nieprawidłowości przewodzenia dokomorowego w EKG

Co to jest naruszenie przewodzenia dokomorowego serca?

Od wielu lat bezskutecznie walczy z nadciśnieniem?

Szef Instytutu: „Będziesz zdumiony, jak łatwo leczyć nadciśnienie, przyjmując je codziennie.

Miokardium to mięsień sercowy, który zapewnia normalny skurcz serca, zarówno u dzieci, jak iu osób starszych. Dlatego warto zastanowić się, co stanowi naruszenie przewodzenia dokomorowego serca.

Impulsy serca pochodzą z węzłów zatokowo-przedsionkowych i trafiają do wiązek Torela, Wenckebacha, Bachmanna i węzła przedsionkowo-komorowego. W tym węźle impulsy są opóźnione, aby zapewnić funkcję skurczową i przepływ krwi do lewej i prawej komory. Następnie impuls przechodzi do wiązek wiązek Jego i Purkinjego. Ten schemat kończy się, gdy krew przedostaje się do aorty i tętnic płuc.

W leczeniu nadciśnienia, nasi czytelnicy z powodzeniem wykorzystują ReCardio. Widząc popularność tego narzędzia, postanowiliśmy zwrócić na nie uwagę.
Czytaj więcej tutaj...

Gdzie są patologie?

Zakłócenie przewodzenia wewnątrzkomorowego jest procesem, w którym impuls serca jest nieprawidłowo przeprowadzany przez wiązki układu sercowego. W rezultacie zmienia się tętno. Patologia dzieli się na kilka typów:

 1. Problemy z przewodzeniem zatokowo-przedsionkowym, w których impulsy nie wchodzą do przedsionków, z powodu których są wolniej pobudzane.
 2. Patologia przewodzenia wewnątrzczaszkowego, która zagraża rozwojowi migotania przedsionków. Tłumaczy się to tym, że zakłócenia występują w pracy samego systemu przewodzącego.
 3. Nieprawidłowa przewodność przedsionkowo-komorowa. Mówimy tu o blokadzie serca, która prowadzi do zmiany impulsów w przedsionkach i komorach. To właśnie blokady o surowym charakterze są uważane za najbardziej niebezpieczne, ponieważ wraz z nimi serce może nagle się zatrzymać.
 4. Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego, które niesie blokadę nóg wiązki Jego. Z powodu tego procesu obie komory mogą być dotknięte.
 5. Nieswoiste zaburzenie to usterka w najodleglejszych częściach mięśnia sercowego - wiązka Purkinjego.

Rodzaje chorób

Naruszenie przewodzenia dokomorowego serca lekarzy dzieli się na następujące grupy:

 1. Zmniejszenie przewodnictwa przedsionkowo-komorowego lub brak opóźnienia AV. Oznacza to jednoczesne kurczenie się przedsionka i komory, co prowadzi do tego, że atrium nieprawidłowo dostarcza krew do tych komór. Lekarze mogą dokładnie obserwować ogniskową patologię, która często pojawia się u dzieci z CHD.
 2. Trudności z przewodnictwem przedsionkowo-komorowym lub blokadą. Takie zjawisko może być kompletne, częściowe, funkcjonalne lub objawiać się w wyniku jakiejkolwiek choroby serca.

Blokady z kolei dzielą się na następujące stopnie:

 1. Pierwszy stopień: spowolnienie przewodzenia typu funkcjonalnego, na który narażeni są sportowcy; osoby, które przeszły operację w jamie brzusznej; uszkodzenie splotu słonecznego lub ciąża. Leczenie odbywa się tutaj po EKG i zawsze ma pozytywny wynik.
 2. Drugi stopień: charakteryzuje się pogorszeniem patologii przewodzenia i może pojawić się w wyniku ciągłego stosowania leków na serce lub podczas ataku serca.
 3. Trzeci stopień naruszenia przewodzenia śródkomorowego wygląda jak zatrzymanie przewodzenia AV. Tutaj człowiek często może zemdleć, ponieważ brakuje tlenu. Zjawisko to jest dość niebezpieczne, występuje bardzo często i wskazuje na różne patologie kardiologiczne, na przykład organiczną zmianę narządu życiowego. Niezbędne jest natychmiastowe wykonanie EKG serca.

Oprócz tych wszystkich naruszeń może istnieć całkowita lub częściowa blokada nóg wiązek Jego. Takie zjawiska są przemijające, przerywane i trwałe.

Bloki serca dzielą się na proksymalne i dystalne. Pierwszy typ pojawia się w przedsionkach lub węźle przedsionkowo-komorowym, a drugi - na pniu lub gałęziach wiązki Jego. Jeśli nie jest leczona, patologia może prowadzić do niepożądanych konsekwencji.

Dlaczego ta choroba występuje?

Różne stopnie blokady, jak inne patologie kardiologiczne, mogą się rozwijać z wielu powodów. Ponadto mechanizm ich pojawiania się zależy od wieku pacjenta. Wszystkie z nich są wyraźnie widoczne na EKG.

Naruszenie przewodzenia dokomorowego u osoby po 45 roku życia jest wykrywane w EKG i powstaje z następujących powodów:

 1. Leczenie choroby niedokrwiennej.
 2. Atak serca.
 3. Cardiosclerosis.
 4. Kardiomiopatia.
 5. Zwłóknienie
 6. Choroby onkologiczne.
 7. Dusznica bolesna
 8. Nadmierna hipotermia.

U młodych pacjentów i dzieci objawy zapalenia mięśnia sercowego występują częściej i należy je leczyć jak najszybciej.

Oprócz tych przyczyn choroba może się objawiać w następujących przypadkach:

 1. Czkawka
 2. Choroba serca.
 3. Przedawkowanie z niektórymi lekami na serce.
 4. Wraz ze wzrostem napięcia nerwów błędnych.
 5. Z nadmiarem żelaza lub wapnia w mięśniu sercowym.
 6. Urazy piersi.
 7. Zakażenie kiłą.
 8. Podczas hiperterozy.
 9. Z cewnikowaniem serca.
 10. Podczas operacji serca.

U dzieci specjaliści często znajdują wrodzone blokady, które pojawiają się wraz z porodem i nie są zależne od żadnej choroby. Możesz wykryć tę chorobę za pomocą EKG. Warto pamiętać, że podobne zjawisko może wystąpić u niemowlęcia, którego matka cierpi na problemy z sercem lub cierpiała na choroby autoimmunologiczne.

Jakie są objawy patologii?

Naruszenia przewodzenia przedsionkowego na początku rozwoju nie dają żadnych objawów. Ale to nie znaczy, że jej leczenie nie jest wymagane. Warto wziąć pod uwagę, że tylko blokada 2 lub 3 stopni daje następujące znaki:

 1. Poczucie skurczu serca lub uczucie całkowitego zatrzymania.
 2. Nudności
 3. Zawroty głowy.
 4. Słabo
 5. Drgawki padaczkowe.
 6. Niskie ciśnienie krwi.

Jasność objawów zależy od tego, jak długo trwa zatrzymanie komory i jak bardzo puls się zmniejsza. Ataki można obserwować kilka razy dziennie i trwać do 5 minut. Jeśli są opóźnione przez dłuższy czas, istnieje ryzyko całkowitego zatrzymania akcji serca.

Jak diagnozuje się problem?

Najpopularniejszą metodą znajdowania problemów z sercem u dzieci i osób w wieku wiekowym jest EKG. Obraz zmian przedstawia się następująco: wydłużenie odstępu P-R i pojawienie się nowych zębów. Jeśli blokada jest ciężka, lekarze mogą obserwować blokowanie wielu impulsów, a jeśli blokada jest niekompletna, naruszenia są minimalne.

Aby ustalić przyczynę choroby, kardiolog powinien wykonać następujące czynności:

 1. Badanie pacjenta.
 2. Słuchanie serca.
 3. EKG
 4. Skierowanie na badania krwi i moczu.
 5. Oznaczanie poziomu cukru i cholesterolu we krwi.
 6. Wykonanie testu na hormony.
 7. Prowadzenie USG serca.
 8. RTG płuc.

Aby ocenić stopień patologii, lekarze stosują metodę Holtera, która pozwala zidentyfikować rodzaj blokady, wykryć obecność bradykardii, aby pomóc powiązać objawy choroby z użyciem leków.

Jak leczyć chorobę?

Leczenie często zależy od zaburzenia przewodnictwa dokomorowego.

Gdy wystąpi ostry atak serca, lekarz musi przepisać patogenną terapię, która pomoże usunąć niedokrwienie. W tym przypadku nie ma specjalnych leków, które wpływają na patologię przewodnictwa.

Gdy występuje zapalenie mięśnia sercowego, zaleca się przyjmowanie antybiotyków i glikokortykosteroidów, które zapobiegają dalszemu rozwojowi choroby. Jeśli istnieją silne skutki uboczne leków, należy natychmiast je przerwać.

W przypadku braku organicznych uszkodzeń serca i rozwoju skróconej przewodności, leczenie nie jest wymagane. Choroba może wystąpić z obecnością arytmii, więc lekarze decydują się na zainstalowanie rozrusznika serca lub leczenie za pomocą specjalnej operacji cewnikowania.

Ponadto lokalne naruszenie przewodzenia przedsionkowego, jeśli występuje taka diagnoza, jest stabilizowane przez następujące leki:

 1. Bloker kanału wapniowego.
 2. Lek przeciw niedokrwieniu.
 3. Kompleksy witaminizowane.
 4. Trombolityczny.
 5. Antykoagulant.
 6. Beta - bloker.
 7. Beta - adrenomimetyk.

Warto wziąć pod uwagę fakt, że takie leczenie powinno być prowadzone pod ścisłym nadzorem lekarza prowadzącego, a nie niezależnie.

Jeśli nagle wystąpiła blokada przedsionkowo-komorowa, należy natychmiast wykonać EKG i zastosować tymczasową elektrostymulację, która daje impuls do natychmiastowego odzyskania serca. Praktycznie każdy pacjent z takimi objawami zaburzeń przewodzenia przedsionkowego zaleca się zainstalować EX.

Jakie są komplikacje patologii?

Jeśli EKG nie zostanie wykonane w odpowiednim czasie i nie rozpocznie się leczenie dzieci, choroba może być niebezpieczna, ponieważ pamięć i intelekt danej osoby są ograniczone, choroba wieńcowa jest cięższa i istnieje ryzyko migotania przedsionków.

Z tego, co napisano powyżej, możemy wyciągnąć następujący wniosek: pełne przewodzenie serca jest niezbędnym warunkiem pracy serca i aktywności życiowej dzieci i dorosłych.

Wewnątrzsercowe opóźnienie przewodzenia

Spowolnienie przewodzenia wewnątrzmacicznego jest dość poważną chorobą układu sercowo-naczyniowego. Prowadzi to do tego, że impulsy sercowe przechodzą znacznie wolniej wzdłuż układu przewodzącego tego organu. Z tą chorobą, rytmy skurczu i pobudzenia serca, ich siła, która jest typowa dla osoby, może zostać naruszona. Być może całkowity brak tych cykli w pewnej części ciała.

Przewodzenie serca ma duży wpływ na normalne funkcjonowanie serca i aktywność człowieka. Dlaczego zaburzenie przewodzenia przedsionkowego jest tak niebezpieczne? Z tej koncepcji zależy bezpośrednio, jak krew zostanie wydalona z serca do najważniejszej tętnicy w ludzkim ciele, aorty. Znaczące zmiany w tej koncepcji mogą prowadzić do poważnych konsekwencji.

Formularze

Eksperci identyfikują kilka etapów tej choroby. Od nich zależy ogólny stan pacjenta. Z natury naruszenia przewodzenia serca można odróżnić następującą blokadę:

 • Niekompletne. To wczesny etap choroby. Impuls jest przesyłany przez spowolniony układ przewodzenia serca.
 • Kompletne. Ten etap rozpoczyna się po braku terminowej interwencji specjalistów. W większości przypadków jest to niezgodne z życiem. Transmisja impulsu przez system przewodzący zostaje całkowicie zatrzymana.

W zależności od lokalizacji blokady są podzielone na następujące typy:

 • Sinoarterialnaya. W przeciwnym razie taka blokada nazywana jest zatoką. Zakłócenia występują w transmisji impulsu sercowego do przedsionków z węzła zatokowego.
 • Przedsionkowy. Ta blokada obejmuje sam system przedsionkowy, który jest odpowiedzialny za przewodnictwo impulsów.
 • Przedsionkowo-komorowe. Dzięki tej blokadzie dochodzi do naruszeń w pracy węzła przedsionkowo-komorowego. Jest to bardzo ważna część układu przewodzenia serca.
 • Guis pakuje nogi.

I zgodnie z dynamiką spowolnienia przewodzenia serca jest:

 • Przejściowy. Oznacza to, że choroba jest krótkotrwała, łatwo przechodzi z odpowiednim leczeniem.
 • Przerywany Naruszenie przewodzenia serca tego typu charakteryzuje się ostrymi spadkami i wzrostami aktywności. Pacjent odczuwa ostre skoki w zdrowiu.
 • Chroniczny. Oznacza to, że choroba jest obserwowana u pacjenta od urodzenia iw większości przypadków dziedziczona jest po kilku pokoleniach. Najczęściej przewlekłe zaburzenia przewodzenia przedsionkowego nie manifestują się tak wyraźnie jak inne rodzaje dolegliwości. W tym przypadku pacjent może nawet nie odgadnąć obecności naruszenia przewodnictwa serca.

Powody

Rzadko ta choroba pojawia się znikąd. Zwykle jest wywoływany przez szereg konkretnych powodów. Obejmują one:

 • Nadciśnienie tętnicze wysoki stopień rozwoju.
 • Gorączka reumatyczna.
 • Wrodzone wady serca.
 • Zatrucie organizmu.

Zużycie i nieregularności zastawek serca spowodowane regularnym przedłużonym wysiłkiem fizycznym o dużej złożoności.

Kardiolodzy twierdzą, że naruszenia przewodzenia przedsionkowego występują najczęściej u emerytów. Według badań co druga osoba w wieku emerytalnym cierpi na tę chorobę. Przyczyną jego wystąpienia jest zużycie części serca, w szczególności zastawek serca, co jest absolutnie naturalne u osób starszych. Wskaźnik taki jak elastyczność i jędrność worka na serce gwałtownie spada.

Brak terminowego leczenia pacjenta w wieku może prowadzić do rozwoju stanów przed zawałem i zawału. W tym przypadku pacjent jest całkowicie ograniczony emocjonalnym, ciężkim wysiłkiem fizycznym.

Znacząco wpływa na stan układu sercowo-naczyniowego i prowadzi do rozwoju takich dolegliwości i złych nawyków. Palenie tytoniu, używanie napojów alkoholowych i środków odurzających znacznie spowalnia przewodzenie wewnątrzmaciczne. Może to prowadzić do wielu innych dolegliwości. Jest duszność nawet w całkowicie spokojnym stanie. Często są omdlenia. Ciśnienie gwałtownie wzrasta.

Wreszcie, choroby przewlekłe lub zakaźne są ostatnią częstą przyczyną powolnego przewodzenia serca. Często choroba ta jest spowodowana przez te choroby, które są ściśle związane z ośrodkowym układem nerwowym ciała.

Objawy

We wczesnych stadiach choroby może się wcale nie manifestować. Pacjent czuje się świetnie, nie odczuwa żadnego dyskomfortu. A nawet EKG nie zawsze pokazuje obecność choroby. Pacjent może bezpiecznie uprawiać sport, w szczególności cardio.

Znacznie większym problemem są przypadki, w których liczba impulsów na jednostkę czasu gwałtownie spada i nie przekracza 50. W tym przypadku pacjent może odczuwać dyskomfort lub nawet ból w klatce piersiowej, cierpi na bezsenność i zawroty głowy. Przypadki nadmiernej potliwości nie są rzadkością. Objawy te wynikają z faktu, że ze względu na słabe przewodzenie przedsionkowe nie wszystkie narządy otrzymują tlen wystarczający do prawidłowego funkcjonowania i funkcjonowania organizmu. I to dzięki tym objawom choroba może zostać zdiagnozowana na wczesnym etapie.

Terminowe wykrycie obecności zaburzeń przewodzenia serca może zapobiec zawałowi serca i innym poważnym chorobom układu sercowo-naczyniowego.

W leczeniu nadciśnienia, nasi czytelnicy z powodzeniem wykorzystują ReCardio. Widząc popularność tego narzędzia, postanowiliśmy zwrócić na nie uwagę.
Czytaj więcej tutaj...

Diagnostyka

Po wykryciu przez pacjenta kilku powyższych objawów tej choroby powinien natychmiast skonsultować się ze specjalistą. Ta przed wyznaczeniem leczenia przeprowadzi dokładną diagnozę. Podobne choroby zajmuje się kardiologiem.

Pierwszym etapem diagnozy choroby jest badanie podstawowe. Specjalista musi być świadomy skarg pacjenta. Mogą już zdiagnozować chorobę na wczesnym etapie. Lekarz prowadzi szczegółowe badanie historii. Konieczne jest przestudiowanie informacji o chorobach i operacjach pacjenta, jego stylu życia, aktywności fizycznej, dziedzinie aktywności itp. Analizowana jest również dziedziczność, ponieważ można spowolnić przewodzenie serca.

Ogólne badanie może również obejmować badanie dotykowe pulsu pacjenta, stukanie i słuchanie serca. Ponadto specjalista może wyznaczyć jedną lub więcej odmian dokładniejszych metod diagnostycznych. Obejmują one:

 • Badanie krwi i moczu.
 • Elektrokardiografia.
 • Badanie elektrofizjologiczne.
 • Echokardiografia.
 • Testy obciążenia.
 • Test przechyłu.
 • Różne rodzaje próbek itp.

Nowatorską i powszechną metodą diagnozowania takich chorób jest codzienny monitoring za pomocą przenośnego aparatu EKG. W ciągu 24 godzin pacjent nosi to urządzenie, które rejestruje wszystkie dane w formie pamiętnika. Wszystkie działania i reakcja serca i układu sercowo-naczyniowego na te działania są rejestrowane.

Wszystkie dane zarejestrowane przez przenośne urządzenie EKG korelują z działaniami pacjenta. Śledź dynamikę przewodzenia serca. Na podstawie otrzymanych informacji specjalista przepisuje pacjentowi skuteczne i odpowiednie leczenie.

Leczenie

Po zdiagnozowaniu choroby możesz przejść do najważniejszego etapu - jej leczenia. Metody leczenia dobierane są indywidualnie dla każdego pacjenta. Pod uwagę brane są cechy jego ciała, stan zdrowia, styl życia, dziedzina aktywności, ilość wysiłku fizycznego, poziom rozwoju choroby itp. Nie ma uniwersalnego leczenia.

Istnieje kilka sposobów pozbycia się tej choroby. Pierwsze podejście to leczenie. Nadaje się tylko we wczesnych stadiach rozwoju wolniejszego przewodzenia serca. Specjalista może przepisać kompleks minerałów i witamin w celu poprawy stanu pacjenta lub leków w celu poprawy pracy serca i jego części.

Często zmienia się styl życia pacjenta, przepisuje specjalną dietę. Ma na celu zmniejszenie poziomu cholesterolu i cukru we krwi.

W rzadkich przypadkach pacjent jest nieco ograniczony wysiłkiem fizycznym, co może mieć negatywny wpływ na serce i jego przewodnictwo. Przypisz ćwiczenia wzmacniające, które poprawiają ogólny stan ciała i nie obciążają serca.

Drugie podejście do leczenia tej choroby jest chirurgiczne. Jest to niezbędny środek w przypadkach, gdy podejście do narkotyków jest już nieskuteczne. Zwykle dzieje się to w późniejszych stadiach choroby.

Częste zawroty głowy i omdlenia, warunki zagrażające życiu pacjenta są podstawą realizacji interwencji chirurgicznej.

Najpopularniejszą i najbardziej rozpowszechnioną obecnie operacją jest instalacja małego aparatu, który jest w stanie przywrócić normalny rytm serca i przyspieszyć przewodzenie serca do optymalnej wydajności.

Przerost serca lewej komory: leczenie, przyczyny, objawy

Przerost lewej komory jest zespołem charakterystycznym dla większości chorób układu sercowo-naczyniowego, który polega na zwiększeniu masy mięśniowej serca.

Niestety, obecnie coraz więcej przypadków przerostu lewej komory u młodych ludzi. Niebezpieczeństwo to uzupełnia większy procent śmierci niż u osób starszych. Mężczyźni z przerostem lewej komory umierają 7 razy częściej niż kobiety.

Mechanizm rozwoju

W normalnym stanie fizjologicznym serce, przepychając krew do aorty, pełni funkcję pompy. Z aorty krew przepływa do wszystkich narządów. Gdy lewa komora rozluźnia się, otrzymuje część krwi z lewego przedsionka. Jego ilość jest stała i wystarczająca do zapewnienia optymalnej wymiany gazowej i innych funkcji metabolizmu w całym organizmie.

W wyniku powstawania zmian patologicznych w układzie sercowo-naczyniowym wykonywanie tej funkcji staje się trudniejsze dla mięśnia sercowego. Aby zakończyć poprzednie obciążenie, potrzebna jest większa ilość energii. Następnie włącza się naturalny mechanizm kompensacyjny - wzrost obciążenia prowadzi do zwiększenia masy mięśniowej serca. Można to porównać ze wzrostem obciążenia mięśni w siłowni, wzrostem masy i objętości mięśni.

Dlaczego lewa komora nie może „zbudować” masy mięśniowej i nie przeszkadzać właścicielowi? Chodzi o to, że tylko kardiomiocyty zwiększają się w tkance serca. I stanowią tylko jedną czwartą tkanki serca. Część tkanki łącznej nie zmienia się.

Przerost LV nie ma czasu na rozwinięcie sieci naczyń włosowatych, więc szybko przerostowa tkanka może cierpieć z powodu głodu tlenowego. Co prowadzi do zmian niedokrwiennych w mięśniu sercowym. Ponadto system przewodzenia serca pozostaje taki sam, co prowadzi do naruszenia przewodzenia impulsów i różnych arytmii.

Tkanka lewej komory, w szczególności przegrody międzykomorowej, jest najbardziej narażona na przerost.

Przy intensywnym wysiłku fizycznym serce musi pompować więcej krwi, pracować ciężej. Dlatego u profesjonalnych sportowców może występować umiarkowany przerost lewej komory, który jest fizjologiczny lub kompensacyjny.

Etiologia przerostu

Prawie we wszystkich długoterminowych chorobach serca, przerost lewej komory jest konieczną konsekwencją.

Przerost lewej komory obserwuje się w:

 • nadciśnienie;
 • zwężenie zastawki aortalnej;
 • kardiomiopatia przerostowa;
 • intensywny przedłużony wysiłek fizyczny;
 • otyłość;
 • palenie, picie alkoholu.

Tak więc w każdej chorobie serca przerost lewej komory jest obowiązkowym zespołem.

Nadciśnienie tętnicze, szczególnie uporczywe, słabo leczone, jest głównym winowajcą. Jeśli pacjent twierdzi, że liczby wysokiego ciśnienia są dla niego i „pracowników” nawykowe, jeśli nadciśnienie zostało skorygowane tylko sporadycznie lub w ogóle nie było leczone, to z pewnością ma wyraźny przerost lewej komory.

Nadwaga jest czynnikiem ryzyka nadciśnienia, w którym powstaje przerost lewej komory. Ponadto, w otyłości, dopływ krwi do powiększonego ciała wymaga wiele pracy, aby zapewnić dopływ krwi do wszystkich tkanek, co również prowadzi do zmiany w mięśniu sercowym.

Chorób wrodzonych, główne miejsce wad serca z upośledzonym wypływem krwi z komory.

Jednak objawy przerostu lewej komory będą takie same dla każdej etiologii.

Rodzaje przerostu

W zależności od stopnia zmiany kształtu lewej komory serca i jej grubości wyróżnia się ekscentryczny i koncentryczny przerost mięśnia sercowego lewej komory.

Koncentryczny przerost lewej komory charakteryzuje się pogrubieniem ścian. Wnęka w tym przypadku się nie zmienia. Powstaje, gdy nadmierne obciążenie ciśnienia krwi w komorze. Ta forma jest charakterystyczna dla nadciśnienia. Ta etiologia wynosi co najmniej 90% i ma wysokie ryzyko zagrażających życiu powikłań sercowo-naczyniowych - ponad 35%.

Ekscentryczny przerost lewej komory charakteryzuje się względną ochroną grubości ścian komory, zwiększeniem jej masy i wielkości wnęki. Ryzyko ciężkich powikłań wynosi około 25%. Gatunek ten rozwija się z nadmierną objętością krwi.

Jak podejrzewać chorobę

Przez długi czas przerost serca lewej komory ma nieznaczne objawy lub serce nie wie, że działa przez siłę. Kiedy możliwości kompensacyjne są wyczerpane i osoba zaczyna się skarżyć, zmiany w mięśniu sercowym są już znaczące.

Następujące objawy przerostu lewej komory pojawiają się w różnym stopniu nasilenia:

 • duszność;
 • tachykardia;
 • ból serca;
 • uczucie słabości i omdlenia;
 • zmęczenie.

Terminowe wczesne wykrywanie zmniejsza ryzyko poważnych powikłań. Objawy EKG przerostu lewej komory są łatwe do określenia przez każdego terapeuty. Ta metoda jest tania i pouczająca.

Przerost lewej komory serca w EKG objawia się wzrostem czasu przejścia tętna, zmianami niedokrwiennymi w EKG, zaburzeniami przewodzenia impulsów, odchyleniem osi od obszaru przerośniętego, przesunięciem pozycji elektrycznej serca, położeniem strefy przejściowej.

Leczenie

Jeśli występują trudności w oddychaniu, istnieje pragnienie zatrzymania się i wzięcia oddechu przy zwykłym obciążeniu, jeśli naciśnie się w klatce piersiowej, istnieje nieuzasadniona słabość, wtedy należy skonsultować się z lekarzem.

Kardiolog przepisze pełne badanie kliniczne, biochemiczne i instrumentalne. Podczas badania można wykryć konkretne szmery serca i wzrost jego granic. Badanie rentgenowskie pokaże, jak bardzo serce jest powiększone, w których działach. Echokardiogram pomoże określić lokalizację nieprawidłowości, stopień zmniejszenia aktywności serca.

Po ustaleniu rozpoznania przerostu mięśnia sercowego lewej komory leczenie zależy od jego ciężkości i ciężkości ogólnego stanu pacjenta.

Zmiana wielkości serca jest konsekwencją innych chorób. Podczas leczenia pacjenta z rozpoznaniem przerostu lewej komory serca, przyczyny, które do niej doprowadziły, mają pierwszorzędne znaczenie.

W zależności od ciężkości stanu pacjenta i stopnia przerostu lewej komory, leczenie można przeprowadzić w szpitalu lub w domu.

Warunkiem powodzenia leczenia jest prawidłowy styl życia. Jeśli to zalecenie zostanie zignorowane, każda terapia jest bezużyteczna.

W diecie zmniejsza się spożycie soli. Zalecane produkty wzmacniające mięsień sercowy.

Konieczna jest stała kontrola elektrokardiogramu i poziomu ciśnienia, regularne badania kardiologa.

W zadowalającym stanie dobre spacery na świeżym powietrzu są dobre. Również umiarkowany przerost lewej komory nie wyklucza praktyki chodzenia i pływania w łagodnym rytmie. Nadmierna aktywność fizyczna jest wykluczona.

Leki są przyjmowane przez całe życie. Są to blokery kanału wapniowego, beta-blokery, leki przeciwnadciśnieniowe, metaboliczne leki kardiologiczne.

W niektórych przypadkach zalecana może być operacja. Podczas operacji wycinane są obszary zagęszczonego mięśnia.

Komplikacje

Komplikacje są bardziej niż niebezpieczne. To i niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu, zmiany niedokrwienne i zawał mięśnia sercowego.

Niewydolność sercowo-naczyniowa objawia się niezdolnością serca do wykonywania funkcji pompowania i dostarczania organizmowi krwi.

Zaburzenia rytmu występują w wyniku tego, że układ przewodzenia serca nie ma zdolności przerostu. Zmienia czas i jakość impulsów. Mogą istnieć obszary, w których impulsy nie przechodzą.

Objawy niedokrwienne (brak tlenu w tkance) powstają w wyniku stosunkowo powolnego rozwoju sieci naczyń włosowatych w przerośniętej tkance serca. W rezultacie traci tlen. Z drugiej strony, przy zwiększonym obciążeniu, zapotrzebowanie tlenu na mięsień sercowy znacznie wzrasta.

Z przerostem lewej komory serca leczenie trwa przez długi czas. Udowodniono, że wczesne leczenie i odpowiedzialna postawa pacjenta mogą znacznie poprawić jakość i długowieczność pacjentów.