logo

Otwórz owalne okno

Otwarte owalne okno jest niekompletnym zamknięciem owalnego otworu w przegrodzie międzyprzedsionkowej, normalnie funkcjonującego w okresie embrionalnym i porośniętym w pierwszym roku życia dziecka. Otwarte owalne okno może objawiać się sinicą trójkąta nosowo-wargowego, opóźnieniem fizycznym, dusznością i tachykardią, nagłym omdleniem, bólem głowy, częstym ARVI i chorobami oskrzelowo-płucnymi. Diagnostyka otwartego owalnego okna obejmuje EKG (w spoczynku i po wysiłku fizycznym), echo normalne i dopplerowskie, RTG, sondowanie jam serca. Gdy owalne okno jest otwarte, terapię przeciwzakrzepową można zastosować, jeśli to konieczne, leczenie chirurgiczne (wewnątrznaczyniowe zamknięcie ubytku).

Otwórz owalne okno

Otwarte owalne okno jest wrodzoną wiadomością między prawym i lewym przedsionkiem, która jest pozostałym elementem owalnego otworu serca płodu. Otwór przedsionkowy z zaworem jest układany wewnątrzmacicznie i jest niezbędnym warunkiem funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego w tym okresie rozwoju. Ze względu na otwarte owalne okno część łożyska natlenionej krwi przepływa z prawego przedsionka w lewo, omijając nierozwinięte, niedziałające płuca, i zapewnia normalny dopływ krwi do szyi i głowy płodu, rozwój mózgu i rdzenia kręgowego.

U zdrowych, całorocznych niemowląt, w normalnych warunkach rozwoju, otwarte owalne okno zazwyczaj zamyka się i przestaje działać w ciągu pierwszych 12 miesięcy po urodzeniu. Ale jego zamknięcie ma miejsce indywidualnie: średnio w wieku 1 roku owalne okno pozostaje otwarte u 40-50% dzieci. Obecność otwartego owalnego okna po 1-2 latach życia dziecka przypisuje się niewielkim nieprawidłowościom rozwoju serca (zespół MARS). U pacjentów w wieku dojrzałym otwarte okno owalne jest wykrywane w około 25-30% przypadków. Dość powszechne występowanie otwartego owalnego okna decyduje o znaczeniu tego problemu we współczesnej kardiologii.

Przyczyny otwartego owalnego okna

Wszystkie dzieci rodzą się z otwartym owalnym oknem serca. Po pierwszej niezależnej inhalacji noworodka, koło płucne krążenia krwi zostaje aktywowane i zaczyna w pełni funkcjonować, a potrzeba otwartego owalnego okna znika. Zwiększone ciśnienie krwi w lewym przedsionku w porównaniu z prawym prowadzi do zakrycia zaworu owalnego okna. W większości przypadków zawór zamyka się szczelnie i całkowicie przerasta tkankę łączną - otwarte okno owalne znika. Czasami otwór jest częściowo zamknięty lub w ogóle nie zarasta, aw pewnych warunkach (gdy kaszel kaszle, płacze, krzyczy, napięcie przedniej ściany brzucha), krew jest wypuszczana z prawej komory przedsionkowej w lewo (działające owalne okno).

Przyczyny niepełnego zamknięcia owalnego okna nie zawsze są jasne. Uważa się, że predyspozycje dziedziczne, wcześniactwo dziecka, wrodzone wady serca, dysplazja tkanki łącznej, narażenie na niekorzystne czynniki środowiskowe, palenie tytoniu i spożywanie alkoholu przez kobietę w czasie ciąży mogą prowadzić do otwartego owalnego okna. Ze względu na cechy genetyczne średnica zaworu może być mniejsza niż średnica owalnego otworu, co uniemożliwi jego całkowite zamknięcie.

Otwartemu owalnemu okienku mogą towarzyszyć wady wrodzone zastawki mitralnej lub trójdzielnej, otwarty przewód tętniczy.

Czynniki ryzyka otwarcia owalnego zaworu okiennego mogą być znacznym wysiłkiem fizycznym sportowców uprawiających podnoszenie ciężarów, zapasy i gimnastykę sportową. Szczególnie istotny jest problem otwartego owalnego okna dla nurków i nurków, pogrążającego się na znacznej głębokości i mającego 5-krotnie wyższe ryzyko rozwoju choroby kesonowej. U pacjentów z zakrzepowym zapaleniem żył kończyn dolnych lub miednicy małej z historią zatorowości płucnej lub zatorowości płucnej, zmniejszenie płucnego łożyska naczyniowego może spowodować wzrost ciśnienia w prawym sercu i pojawienie się działającego owalnego okna.

Cechy hemodynamiki z otwartym oknem owalnym

Otwarte owalne okno znajduje się na dole owalnego dołu na wewnętrznej lewej ścianie prawego atrium, często ma mały rozmiar (z główką szpilki) i kształt przypominający szczelinę. Rozmiar otwartego owalnego okna wynosi średnio 4,5 mm, ale może osiągnąć 19 mm. Otwarte owalne okno, w przeciwieństwie do ubytku przegrody międzyprzedsionkowej, ma strukturę zastawki, która zapewnia niezmienność komunikatu międzyprzedsionkowego, możliwość upuszczenia krwi tylko w jednym kierunku (z małego koła krążenia krwi do dużego).

Znaczenie kliniczne otwartego owalnego okna jest niejednoznaczne. Otwarte owalne okno nie może powodować zaburzeń hemodynamicznych i nie ma negatywnego wpływu na zdrowie pacjenta ze względu na mały rozmiar i obecność zastawki, która zapobiega przetaczaniu krwi od lewej do prawej. Większość ludzi z otwartym owalnym oknem nie zdaje sobie sprawy z tej anomalii i prowadzi normalne życie.

Obecność otwartego owalnego okna u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem płucnym jest uważana za korzystną prognostycznie pod względem oczekiwanej długości życia. Jednak nadciśnienie w prawym przedsionku w porównaniu z lewym z otwartym oknem owalnym prowadzi do okresowego pojawienia się prawego bocznego przecieku, który pozwala na przejście pewnej ilości krwi i prowadzi do hipoksemii, przejściowych zaburzeń krążenia mózgowego, rozwoju zagrażających życiu powikłań: zatoru paradoksalnego, udaru niedokrwiennego, zawał mięśnia sercowego, zawał nerki.

Objawy otwartego owalnego okna

Otwarte owalne okno nie ma specyficznych zewnętrznych objawów, w większości przypadków jest utajone, czasem może towarzyszyć mu złym objawom. Pośrednimi objawami otwartego owalnego okna mogą być: ciężka bladość lub sinica skóry w obszarze warg i trójkąt nosowo-wargowy podczas wysiłku fizycznego (płacz, krzyki, kaszel, wysiłek, kąpiel); tendencja do częstych przeziębień i zapalnych chorób oskrzelowo-płucnych; spowolnienie rozwoju fizycznego dziecka (słaby apetyt, niewystarczający przyrost masy ciała), niska wytrzymałość podczas wysiłku fizycznego, połączone z objawami niewydolności oddechowej (duszność i tachykardia); nagłe omdlenia i objawy krążenia mózgowego (zwłaszcza u młodych pacjentów, z żylakami, zakrzepowym zapaleniem żył kończyn dolnych i miednicy małej).

Pacjenci z otwartym owalnym oknem mogą odczuwać częste bóle głowy, migrenę, zespół niedotlenienia postawy - rozwój duszności i zmniejszenie wysycenia tlenem krwi tętniczej w pozycji stojącej z poprawą stanu po przejściu do pozycji poziomej. Powikłania otwartego owalnego okna są rzadkie. Paradoksalny zator mózgowy, pogarszający tę anomalię, charakteryzuje się nagłym rozwojem objawów neurologicznych i dość młodym wiekiem pacjenta.

Diagnostyka otwartego okna owalnego

Badanie historii pacjenta i badania fizykalnego pacjenta często nie pozwala na natychmiastowe stwierdzenie obecności otwartego owalnego okna i może pozwolić jedynie na możliwość wystąpienia tej anomalii przegrody przedsionkowej (sinica skóry, omdlenia, częste ostre infekcje wirusowe układu oddechowego, opóźniony rozwój dziecka). Osłuchiwanie pomaga wykryć obecność szmerów serca w wyniku patologicznego przetoczenia krwi z komory o wyższym ciśnieniu do komory o niskim ciśnieniu.

Aby ustalić dokładną diagnozę otwartego owalnego okna, stosuje się badania instrumentalne i metody obrazowania: EKG (w spoczynku i po wysiłku), echo normalne i dopplerowskie, RTG klatki piersiowej i sondowanie serca.

Gdy owalne okno jest otwarte, zmiany pojawiają się na elektrokardiogramie, co wskazuje na wzrost obciążenia prawego serca, zwłaszcza w prawym przedsionku. U starszych osób z otwartym owalnym oknem można wykryć radiologiczne oznaki wzrostu w komorach prawego serca i zwiększenie objętości krwi w łożysku naczyniowym płuc.

U noworodków i małych dzieci przezklatkowa dwuwymiarowa echokardiografia jest stosowana do wizualnego określenia obecności otwartego owalnego okna i jego średnicy, w celu uzyskania graficznego obrazu ruchów liści zastawki w czasie, w celu wyeliminowania ubytku przegrody międzyprzedsionkowej. Doppler EchoCG w trybie graficznym i kolorowym pomaga wyjaśnić obecność i rozmiar otwartego owalnego okna, aby zidentyfikować turbulentny przepływ krwi w obszarze owalnego otworu, jego prędkość i przybliżoną objętość zastawki.

U starszych dzieci, młodzieży i dorosłych w diagnostyce otwartego owalnego okna stosuje się bardziej informacyjne echoCG przezprzełykowe, uzupełnione pęcherzykiem o wzmocnionym kontraście i testem wysiłkowym (rozpad Valsalvy). Kontrast bąbelkowy poprawia wizualizację otwartego owalnego okna, pozwala określić jego dokładny rozmiar, aby ocenić patologiczny przeciek krwi.

Najbardziej pouczającą, ale bardziej agresywną metodą diagnozowania otwartego owalnego okna jest sondowanie serca, które wykonuje się bezpośrednio przed zabiegiem chirurgicznym w specjalistycznym szpitalu kardiochirurgicznym.

Badanie obecności otwartego owalnego okna jest konieczne u pacjentów z chorobą żylakową, zakrzepowym zapaleniem żył, zaburzeniami krążenia mózgowego, przewlekłymi chorobami płuc, u których istnieje ryzyko rozwoju zatoru paradoksalnego.

Otwarcie owalnego okna

Przy bezobjawowym przepływie otwarte owalne okno można uznać za wariant normy. Pacjentom z otwartym owalnym oknem w obecności epizodu przejściowego ataku niedokrwiennego lub udaru w historii w celu zapobiegania powikłaniom zakrzepowo-zatorowym przepisuje się układową terapię lekami przeciwzakrzepowymi i przeciwpłytkowymi (warfaryna, acetylosalicyl do jednego). Metodą kontrolowania leczenia przeciwzakrzepowego jest międzynarodowy współczynnik znormalizowany (INR), który powinien mieścić się w zakresie 2–3 z otwartym oknem owalnym.

Potrzeba wyeliminowania otwartego owalnego okna zależy od objętości krwi przetoki i jej wpływu na pracę układu sercowo-naczyniowego. Przy niewielkim wypływie krwi, braku chorób współistniejących i powikłań operacja nie jest wymagana.

W ciężkim, patologicznym wyładowaniu krwi z prawego przedsionka do lewej wykonać niedrożność wewnątrznaczyniową otwartego owalnego okna o niskim wpływie. Operacja jest wykonywana pod kontrolą rentgenowską i echokardioskopową za pomocą specjalnego okludera, który otwierając całkowicie zatyka otwór.

Otwórz prognozę okna owalnego

Pacjentom z otwartym owalnym oknem zaleca się regularne monitorowanie przez kardiologa i echokardiografię. Wykonane wewnątrznaczyniowe zamknięcie otwartego owalnego okna pozwala pacjentom powrócić do normalnego rytmu życia bez ograniczeń. W ciągu pierwszych 6 miesięcy po leczeniu chirurgicznym otwartego owalnego okna zaleca się stosowanie antybiotyków, aby zapobiec rozwojowi bakteryjnego zapalenia wsierdzia. Największy efekt z wewnątrznaczyniowego zamknięcia otwartego owalnego okna obserwuje się u pacjentów z platypną, którzy mieli wyraźny wypływ krwi od prawej do lewej.

Choroba serca - otwarte okno owalne

Otwarte owalne okno w sercu (LLC) - przerwa w ścianie utworzona między prawym i lewym atrium. Normalnie taka otwarta luka funkcjonuje w okresie rozwoju embrionalnego i jest całkowicie zarośnięta w pierwszym roku życia dziecka. Jeśli tak się nie stanie, zaczynamy rozmawiać o anomalii przypisanej kodowi Q21.1 w ICD 10.

Z boku lewego przedsionka otwór jest zakryty małym zaworem, w pełni dojrzałym w momencie urodzenia. Kiedy pierwszy płacz dziecka, które się urodziło i otworzyły się płuca, nastąpił znaczny wzrost ciśnienia w lewym przedsionku, pod działaniem którego zawór całkowicie zamyka owalne okno. Z biegiem czasu zastawka mocno przylega do ściany przegrody międzyprzedsionkowej, więc szczelina między przedsionkami zamyka się.

Najczęściej u połowy dzieci taki wzrost zastawki występuje w pierwszym roku życia. To jest norma. Ale jeśli rozmiar zaworu jest niewystarczający, szczelina może nie zamknąć się całkowicie, to znaczy będzie jakiś rodzaj otworu, którego wymiary zostaną określone w milimetrach. Z tego powodu przedsionki nie są od siebie odizolowane. Następnie dziecko jest narażone na diagnozę otwartego okna, które inaczej nazywa się zespołem MARS.

Ale często zdarza się, że taka anomalia staje się znana przypadkiem. Dla osoby dorosłej może to być niespodzianka. Boją się, myśląc, że to poważny występek, a ich życie wkrótce się skończy. Niektórzy młodzi ludzie wierzą, że z tego powodu nie zostaną wpuszczeni do wojska. Czy są jakieś powody takich obaw? Aby to zrozumieć, musisz zrozumieć przyczyny, objawy i inne czynniki związane z LLC.

Powody

Tak więc otwarte owalne okno jest dziurą, mierzoną w milimetrach, która powstaje między przedsionkami. Dzięki niemu krew może przepływać z jednego atrium do drugiego. Najczęściej pochodzi z lewego atrium w prawo. Wynika to z faktu, że ciśnienie we wnęce lewego przedsionka jest wyższe. Po postawieniu diagnozy często umieszcza się następujące sformułowanie: LLC z błędem lewostronnym.

Ale LLC nie jest defektem przegrody międzyprzedsionkowej, chociaż zgodnie z ICD 10 przypisuje się im jeden kod. Wada jest poważniejszą patologią. Zespół MARS nie jest wrodzoną wadą serca lub ubytkiem przegrody. Różnice dotyczą nie tylko struktury i rozwoju serca, ale także przyczyn, objawów, leczenia i innych czynników.

Przyczyny tego stanu owalnego okna nie zawsze są dokładnie znane. Istnieje opinia, że ​​predyspozycje dziedziczne mogą prowadzić do takiego stanu. Oczywiście tego czynnika trudno zrobić. Ale są też inne powody, które w dużej mierze zależą od kobiety, która nosi nowe życie, ich obecność ma szczególne znaczenie w okresie noszenia w łonie dziecka:

 • palenie;
 • niedożywienie;
 • toksyczne zatrucie narkotykami;
 • alkoholizm i uzależnienie od narkotyków;
 • stresy.

Niestety, obecnie coraz więcej kobiet zaczyna prowadzić zły styl życia i nadal to robi nawet w czasie ciąży. Jednocześnie nie myślą wcale, że ich dziecko będzie cierpieć. Otwarte owalne okno jest tylko jedną konsekwencją, którą można nazwać niezbyt poważną w porównaniu z innymi, która może być na przykład wadą serca.

Otwarte owalne okno może się rozwinąć z powodu złych warunków środowiskowych.

Ltd. może rozwijać się z innych powodów: złe warunki środowiskowe, wrodzona choroba serca, dysplazja łączna, wcześniactwo dziecka. Jeśli te powody występują, gdy kobieta zajdzie w ciążę, powinieneś być przygotowany na konsekwencje związane z rozwojem dziecka lub organów jego ciała.

Zauważono, że zespół MARS często przejawia się w innych wadach serca. Należą do nich: otwarta wada aorty, a także wrodzone wady zastawki mitralnej i trójdzielnej.

Kilka innych czynników może przyczynić się do otwarcia okna:

 • bardzo silny wysiłek fizyczny, co jest szczególnie ważne dla sportowców uprawiających podnoszenie ciężarów, nurkowanie, sporty siłowe;
 • objawy zatorowości płucnej u pacjentów z zakrzepowym zapaleniem żył kończyn dolnych i miednicy małej.

Objawy

Pomimo faktu, że anomalia jest często wykrywana u dorosłych podczas badania w innych warunkach, najlepiej jest to zrobić wcześniej, ponieważ można zidentyfikować inne problemy z sercem. Ze względu na zidentyfikowane objawy, osoba dorosła lub rodzice dziecka mogą uzyskać pomoc medyczną na czas, przejść badanie, po czym zostanie postawiona diagnoza: LLC z kroplą w lewo i prawo oraz kod zgodny z ICD 10 zostanie oznaczony.

Nawiasem mówiąc, wszystkim dzieciom poniżej pierwszego roku życia przypisuje się USG serca, co pozwala nam zidentyfikować LLC. Jeśli rozmiar wady jest większy niż trzy mm, najprawdopodobniej pojawią się pewne znaki, które pozwolą wyciągnąć pewne wnioski:

 • sinica trójkąta nosowo-wargowego lub warg u dziecka, kiedy ciężko płacze, krzyczy;
 • częste przeziębienia, zapalenie oskrzeli, zapalenia płuc;
 • spowolnienie rozwoju psychologicznego lub fizycznego, które może nawet powiedzieć, że owalne okno jest otwarte nawet o dwa lub trzy mm;
 • napady nieprzytomności;
 • zmęczenie;
 • uczucie braku tchu.

Ostatnie znaki są obserwowane, gdy rozmiar anomalii przekracza trzy mm. Jeśli lekarz podejrzewa, że ​​dziecko jest obecne u dziecka, skieruje go na badanie przez doświadczonego kardiologa w celu wykonania badania USG. Tak więc wymiary defektu są wyjaśnione, okazuje się, że przekraczają one 3 mm. Wszystko to pozwala zrozumieć, czy istnieje powód do obaw. Nawiasem mówiąc, rozmiar otwartego okna może osiągnąć 19 mm.

Sinica trójkąta nosowo-wargowego może wskazywać na otwarte owalne okno większe niż 3 mm

Praktycznie u dorosłych nie występują specyficzne objawy. Osoba może narzekać na silny ból głowy. Wstępną diagnozę zgodnie z ICD 10 można przeprowadzić na podstawie prawie tych samych objawów, które zostały wymienione powyżej. Może również dojść do naruszenia mobilności części ciała, okresowego drętwienia kończyn.

Ważne jest, aby zrozumieć, że otwarte owalne okno nie jest zdaniem! Serce nadal dobrze funkcjonuje, oczywiście, wszystko zależy od rodzaju towarzyszących chorób, wad serca i tak dalej, ale sama LLC nie nosi bardzo poważnego niebezpieczeństwa, chociaż konsekwencje mogą być bardzo nieprzyjemne, ale zostanie to omówione później. Aby zdiagnozować LLC z błędem lewostronnym, zaznacz kod dla ICD 10, konieczne jest przeprowadzenie badania.

Diagnostyka

Po pierwsze, lekarz zbiera ogólne dane dotyczące zdrowia pacjenta, historii, skarg. Pomoże to zidentyfikować przyczyny, możliwe komplikacje. Przeprowadzane jest również badanie fizyczne, tzn. Lekarz bada skórę, określa masę ciała, mierzy ciśnienie krwi, słucha dźwięków serca.

Następnie przepisuje się ogólną analizę krwi, moczu i biochemicznej analizy krwi. Badania te pomagają zidentyfikować choroby współistniejące, cholesterol i inne ważne czynniki.

Wszystko to pozwala dokładnie ocenić stan zdrowia pacjenta, jego serca, określić rozmiar anomalii w milimetrach i tak dalej.

Dzięki tak ważnym badaniom lekarz dokonuje dokładnej diagnozy, określa kod zgodnie z ICD 10. Jakie leczenie przepisuje się, jeśli zostanie wykryte otwarte owalne okno z kolekcją lewostronną lub inną podobną diagnozą?

Leczenie

Co zrobić, jeśli istnieją podejrzenia o problemy z owalnym oknem serca? Natychmiast idź do lekarza! Ta zasada dotyczy każdego, kto odkryje przynajmniej niektóre problemy zdrowotne. Co robić po pójściu do lekarza? Postępuj zgodnie z jego zaleceniami i terminami.

Objętość środków terapeutycznych określa się w zależności od objawów i powiązanych chorób. Chociaż kod anomalii ICD 10 jest defektem przegrody międzyprzedsionkowej, otwarte owalne okno w sercu ze spadkiem w lewo i prawo jest innym stanem.

Jeśli nie ma oczywistych nieprawidłowości w pracy serca, lekarz udziela pacjentowi zaleceń, które są ukierunkowane na właściwą organizację dnia, ograniczenie wysiłku fizycznego, przestrzeganie zasad żywienia. Przyjmowanie leków na anomalie bezobjawowe nie jest wskazane. Mogą być przepisane ogólne procedury naprawcze, takie jak terapia ruchowa, leczenie sanatoryjne i inne.

Przy drobnych dolegliwościach dotyczących pracy serca i naczyń krwionośnych można przepisywać witaminy i środki wzmacniające mięśnie serca.

Jeśli istnieją drobne dolegliwości dotyczące pracy serca i naczyń krwionośnych, leczenie może być przepisane na podstawie przyjmowania witamin i środków wzmacniających mięsień sercowy. W tym przypadku ważne jest, aby pacjent ograniczał się do wysiłku fizycznego. Jeśli w LLC z lewostronnym wyładowaniem i znacznymi nieprawidłowościami w milimetrach, objawy są wyraźnie wyrażone i istnieje ryzyko zakrzepów krwi, można je przypisać do:

 • dezagreganty, antykoagulanty, leki te zapobiegają tworzeniu się skrzepów krwi;
 • leczenie wewnątrznaczyniowe, gdy plaster jest nakładany na owalne okienko przez cewnik, co stymuluje zatykanie otworu tkanką łączną, ta łatka rozwiązuje się po miesiącu.

Po operacji przepisywane są antybiotyki, aby zapobiec ewentualnemu rozwojowi infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Dzięki leczeniu wewnątrznaczyniowemu osoba powraca do pełnoprawnego życia, w którym praktycznie nie ma ograniczeń.

W żadnym wypadku nie możesz sam przepisywać leków. Każde lekarstwo ma przeciwwskazania, skutki uboczne. Z tych i innych powodów każde spotkanie musi być wykonane przez lekarza. Kiedy diagnoza jest postawiona: otwarte owalne okno w sercu, zgodnie z ICD 10, ważne jest, aby pacjent wiedział, jakie mogą być powikłania.

Komplikacje i zapobieganie

Oczywiście prawdopodobieństwo i forma powikłań zależy od wielu czynników. Ważne jest jednak, aby zrozumieć, że powikłania są rzadkie. W rzeczywistości choroby te mogą się rozwijać:

 • zawał nerki;
 • udar mózgu;
 • zawał mięśnia sercowego;
 • przemijające zaburzenia krążenia w mózgu.
W przypadku wykrycia otwartego owalnego okna konieczne jest regularne monitorowanie kardiologa i wykonanie badania USG serca

Wynika to z faktu, że rozwija się paradoksalny zator. Jeśli mówimy o prognozach, w większości przypadków wszystko jest korzystne. Ci, którzy mają LLC zgodnie z ICD 10, powinni być regularnie monitorowani przez kardiologa i należy wykonać USG serca. Konieczne jest porzucenie sportu, dzięki czemu ciało jest stale poddawane bardzo silnemu wysiłkowi fizycznemu.

Każda kobieta, która planuje urodzić dziecko lub już zaszła w ciążę, należy pamiętać, że może zapobiec rozwojowi anomalii serca u nienarodzonego dziecka. Nie możesz palić, pić, brać narkotyków i robić wszystkiego, co może w jakiś sposób wpłynąć na zdrowie płodu w łonie dziecka.

W rezultacie można powiedzieć, że LLC jest anomalią, która sama w sobie nie stanowi bardzo poważnego zagrożenia, jeśli nie jest to kwestia towarzyszącej wady lub innej poważnej wady. Wszystko zależy od różnych czynników. Ale zdrowie każdej osoby jest często w jego rękach! Każdego dnia musisz myśleć o zdrowiu, swoim własnym i bliskich!

Otwarte owalne okno w sercu u dzieci i dorosłych: patologia i norma

Taka diagnoza jako otwarte owalne okno stała się dość częstym odkryciem dzięki powszechnemu wprowadzeniu do praktyki metod diagnostyki ultradźwiękowej, w szczególności ultradźwięków serca. Możliwe jest wykrycie tego zjawiska zarówno w dzieciństwie, jak iw dorosłości, ale kiedy jest to patologia, a kiedy nie jest, należy się tego nauczyć z artykułu.

Otwórz owalne okno: wariant normy

Serce dorosłego ma 4 komory: 2 komory i 2 przedsionki. Co więcej, prawa i lewa komora są oddzielone przegrodami: międzykomorową i międzyprzedsionkową, które nie pozwalają mieszać krwi z jednej części serca z drugą.

Owalne okno jest zasadniczo otworem (otworem) między dwoma przedsionkami. Ale czy zawsze jest sytuacja, w której owalne okno może funkcjonować, jest manifestacją patologii? W okresie wewnątrzmacicznego rozwoju płodu funkcjonujące owalne okno jest absolutną normą.

Płód, będąc w łonie matki, otrzymuje składniki odżywcze i oddycha przez pępowinę. Płuca rozwijającego się dziecka nie działają, więc małe krążenie, które zaczyna się od prawej komory i kończy w lewym przedsionku (LP), nie działa. Aby płuca mogły otrzymać tylko niewielką część krwi, część z nich jest odprowadzana z prawej strony do lewego przedsionka. Jest to główna funkcja LLC (otwarte okno owalne).

Zatem krew, która wpływa do PP (prawy przedsionek), przez działające otwarte owalne okno, częściowo przepływa do lewego przedsionka. Ważne jest, aby pamiętać, że odwrotny przepływ krwi jest niemożliwy, ponieważ otwarte owalne okno w ciele u dzieci ma zawór, który temu zapobiega.

W momencie narodzin dziecka z jego pierwszym oddechem rozpoczyna się jego praca w małym kręgu krążenia krwi. Funkcja otwartego okna w sercu, która była konieczna wcześniej, nie jest już potrzebna. W LP (lewe przedsionek) ciśnienie u osoby jest zwykle nieco wyższe niż po prawej, więc kiedy krew z żył płucnych wchodzi do niego, naciska na zawór otwartego owalnego okna u dzieci, predysponując do jego najszybszego przerostu.

Nieotwarte owalne okno w dzieciństwie

Otwarte owalne okno u noworodków jest absolutną normą. Nie zamyka się natychmiast, ale stopniowo. Dzieje się tak z powodu przyrostu okna zaworu do jego krawędzi. Zwykle w okresie od 3-4 miesięcy do 2 lat, nie zamknięte okno przestaje być wykrywane. Dla niektórych może pozostać otwarty do 5 lat, co również nie jest patologią. Zatem ani noworodek, ani niemowlę nie ma otwartego owalnego okna, które nie jest patologiczne.

Jeśli owalne okno nie zamknęło się nawet później, to można je wykryć za pomocą ultradźwięków serca, wtedy ta patologia nazywana jest małą anomalią serca, lub MARS, która nie jest prawdziwą wadą.

Powody

Do tej pory istnieje wiele założeń dotyczących przyczyn, które mogą prowadzić do sytuacji, w której otwarte owalne okno dziecka w sercu nie zamyka się. Oto najpopularniejsze z nich:

 • predyspozycja dziedziczna - prawdopodobnie ze względu na fakt, że zawór owalnego okna ma mniejszą średnicę, co nie pozwala na jego zamknięcie;
 • obecność VPS (wrodzonej choroby serca), najczęściej jest to zastawka mitralna, zastawka trójdzielna i otwarty przewód botalusowy;
 • wcześniactwo;
 • dysplazja tkanki łącznej;
 • palenie tytoniu, spożywanie alkoholu i przyjmowanie leków przez matkę w okresie ciąży;
 • wpływ na organizm kobiety w ciąży szkodliwe czynniki środowiskowe.

Hemodynamika

Ponieważ owalne okno, znajdujące się na owalnym dole w obszarze jego dna, ma strukturę zastawki, przepływ krwi z leku do komputera staje się prawie niemożliwy, pomimo różnicy ciśnienia. W większości ta niewielka anomalia w sercu nie prowadzi do upośledzenia hemodynamiki. Jednak w przypadkach, w których z pewnych powodów występuje zwiększone ciśnienie w prawym przedsionku (ciąża, poważne problemy z oddychaniem), możliwe jest ominięcie krwi od prawej do lewej. W rezultacie mniej krwi jest dostarczane do ISC (krążenie płucne), rozwija się niedobór tlenu w tkance płucnej, a zator i skrzepy krwi ważnych organów, takich jak serce, mózg, nerki, rozwijają się, odpowiednio, zawał mięśnia sercowego, udar i zawał nerki

Objawy u dzieci i dorosłych

Oznaki obecności otwartego owalnego okna u małych dzieci są zazwyczaj dyskretne i niespecyficzne. Rodzice mogą zwracać uwagę na takie objawy u niemowląt:

 • podczas karmienia, krzyku, wysiłku lub kaszlu trójkąt nosowo-wargowy dziecka nabiera niebieskawego odcienia;
 • obecność duszności w tych samych sytuacjach (płacz, karmienie itp.);
 • kołatanie serca;
 • odmowa jedzenia;
 • niski przyrost masy ciała, opóźniony rozwój fizyczny.

Otwarte owalne okno w sercu u dorastających dzieci i dorosłych również zwykle nie zakłóca aktywności życiowej osoby i ma bezobjawowy lub łagodny objaw.

Podejrzenie patologii może być spowodowane objawami pośrednimi, podobnymi do tych, które:

 • sinica lub blanszowanie trójkąta nosowo-wargowego, który występuje na tle wysiłku fizycznego;
 • niektóre objawy niewydolności płucnej (duszność, szybki puls);
 • niska tolerancja wysiłku fizycznego (pojawienie się zmęczenia podczas ich wykonywania);
 • podatność na choroby układu oddechowego (ARVI, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc);
 • omdlenie;
 • bóle głowy, w tym migrena;
 • naruszenie krążenia mózgowego (niezwykle rzadkie - z paradoksalną zatorowością u osób cierpiących na żylaki i zakrzepowe zapalenie żył kończyn dolnych).

Diagnostyka

Diagnozę można ustawić na podstawie następujących danych:

 1. Badanie, które obejmuje słuchanie serca: w tym przypadku lekarz usłyszy szmer w sercu, który występuje z powodu nieprawidłowego refluksu krwi.
 2. Elektrokardiografia: U dorosłych mogą wystąpić objawy przeciążenia prawego przedsionka / komory.
 3. RTG klatki piersiowej, w którym można również zobaczyć pośrednie przeciążenie prawego przedsionka, które objawia się w postaci rozszerzenia cienia serca w prawo.
 4. Badanie ultrasonograficzne serca metodą Dopplera: ta metoda jest najbardziej pouczająca. Znakami otwartego owalnego okna będą:
 • rozmiar otworu około 4,5 mm (może zmieniać się od 2 mm do 5 mm);
 • owalne okno zastawki, które uwidoczniono w lewym przedsionku;
 • przegroda międzyprzedsionkowa jest cieńsza w obszarze, w którym znajduje się owalne okno;
 • wada nie zawsze jest widoczna.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji i wizualizacji owalnego okna zaleca się przeprowadzenie przezprzełykowego echokardiogramu zarówno u młodzieży, jak iu dorosłych.

 1. Angiografia: inwazyjna technika, która pozwala zobaczyć „od wewnątrz” stan naczyń. Prowadzony jest pod ścisłymi wskazaniami w warunkach szpitala.

Leczenie

Jeśli obecność otwartego owalnego okna nie ma subiektywnych dolegliwości i objawów, wówczas ani dzieci, ani dorośli nie potrzebują specjalnego traktowania. Zaleca się wykonywanie USG serca corocznie w celu monitorowania rozmiarów okien i refluksu krwi. Również dla tych pacjentów podaje się ogólne zalecenia dotyczące stylu życia:

 • ograniczenie nadmiernego wysiłku fizycznego;
 • unikanie sportów takich jak nurkowanie, podnoszenie ciężarów, nurkowanie, nurkowanie;
 • wykonywanie fizykoterapii;
 • zbilansowana dieta;
 • prawidłowy tryb pracy / odpoczynku.

Jeśli nie ma objawów, jednak istnieją czynniki ryzyka (historia epizodu niedokrwiennych ataków mózgu, obecność żylaków), wówczas tych pacjentów zaleca się stosowanie leków przeciwzakrzepowych (warfaryny) i leków przeciwpłytkowych (kardiomagnylu).

Sytuacja, w której wypływ krwi z prawego przedsionka do lewej nabrał znaczących wartości, nastąpiło poważne przeciążenie prawego przedsionka, wykazano leczenie chirurgiczne. Operacja ta jest wykonywana przez naczynie udowe pod kontrolą rentgenowską. Cewnik wprowadza się przez żyłę, na końcu której znajduje się urządzenie okluderowe. Po wprowadzeniu go w obszar otwartego owalnego okna, okluder całkowicie zakrywa otwór.

Wygląd okludera do działania pełnego zamknięcia Ltd.

Tak więc otwarte owalne okno w sercu nie jest wadą serca i często stanowi poważne zagrożenie dla życia i jakości pacjenta. Wciąż jednak warto regularnie kontrolować kardiologa i echokardiografię przy dużej średnicy otworu i obecności powiązanych czynników mogą wystąpić niebezpieczne powikłania.

Otwarte owalne okno (dziura) w sercu: przyczyny, zamknięcie, rokowanie

Według statystyk częstość występowania otwartego owalnego okna (LLC) w sercu różni się w różnych kategoriach wiekowych. Na przykład u dzieci poniżej jednego roku jest to uważane za wariant normy, ponieważ według badania USG owalny otwór występuje u 40% niemowląt. U dorosłych ta anomalia występuje u 3,65% populacji. Jednak u osób z wieloma wadami serca rozwarte owalne okno jest rejestrowane w 8,9% przypadków.

Co to jest owalne okno w sercu?

Owalne okno to otwór z klapką zaworu, znajdujący się w przegrodzie między prawą a lewą przedsionkiem. Najważniejszą różnicą między tą anomalią a defektem przegrody międzyprzedsionkowej (DMPP) jest to, że owalne okno jest wyposażone w zawór i znajduje się bezpośrednio w obszarze owalnego dołu serca, podczas gdy część przegrody jest nieobecna w DMPP.

położenie owalnego okna w sercu

Krążenie krwi płodowej i rola owalnego okna

Krążenie krwi w płodzie występuje inaczej niż u dorosłego. W okresie prenatalnym u dziecka, tak zwane „płodowe” struktury (owoce) funkcjonują w układzie sercowo-naczyniowym. Należą do nich owalne okno, przewody aortalne i żylne. Wszystkie te struktury są konieczne z jednego prostego powodu: płód w czasie ciąży nie oddycha powietrzem, co oznacza, że ​​jego płuca nie uczestniczą w procesie natleniania krwi.

krążenie krwi i urządzenie serca płodu

Ale najpierw najważniejsze:

 • Zatem krew wzbogacona w tlen dostaje się do płodu przez żyły pępowinowe, z których jedna przepływa do wątroby, a druga do żyły głównej dolnej przez tak zwany przewód żylny. Mówiąc najprościej, czysta krew tętnicza dociera tylko do wątroby płodu, ponieważ w okresie prenatalnym pełni ważną funkcję hematopoetyczną (z tego powodu wątroba zajmuje większość jamy brzusznej u dziecka).
 • Następnie dwa strumienie zmieszanej krwi z górnej i dolnej części ciała wpływają do prawego przedsionka, gdzie dzięki działającemu owalnemu oknu główna część krwi wchodzi do lewego przedsionka.

Różnice w krążeniu krwi płodu (A) i dziecko jest normalne (B)

Pozostała krew dostaje się do tętnicy płucnej. Ale pojawia się pytanie: dlaczego? Przecież wiemy już, że mały krąg krążenia krwi w płodzie nie spełnia funkcji utlenowania (utleniania) krwi. Z tego powodu istnieje trzecia komunikacja płodowa między pniem płucnym a łukiem aorty, przewodem aorty. Przez to następuje wyładowanie pozostałej krwi z małego koła do dużego.

Natychmiast po urodzeniu, kiedy noworodek bierze pierwszy oddech, ciśnienie w naczyniach płucnych wzrasta. W wyniku tego wyrównana zostaje główna rola owalnego okna do zrzucania krwi do lewej połowy serca.

W pierwszym roku życia z zasady zawór całkowicie łączy się ze ścianami otworu. Nie oznacza to jednak, że otwarta owalna dziura po 1 roku życia dziecka jest uważana za patologię. Ustalono, że wiadomość między przedsionkami może zostać zamknięta później. Często zdarzają się przypadki, gdy proces ten kończy tylko pięcioletnie dziecko.

Wideo: Anatomia owalnego okna w sercu płodu i noworodka

Owalne okno nie zamyka się samo, jakie są powody?

Główną przyczyną tej patologii jest czynnik genetyczny. Udowodniono, że brak zamknięcia zastawki zastawki utrzymuje się u osób z predyspozycją do dysplazji tkanki łącznej, która jest dziedziczna. Z tego powodu w tej kategorii pacjentów można wykryć inne oznaki spadku siły i powstawania kolagenu w tkance łącznej (nieprawidłowa ruchomość stawów, zmniejszenie elastyczności skóry, wypadanie („zwisanie”) zastawek serca).

Jednak inne czynniki wpływają na nieinwazję owalnego okna:

 1. Niekorzystna ekologia;
 2. Akceptacja niektórych leków w czasie ciąży. Najczęściej patologia ta jest spowodowana niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Udowodniono, że leki te powodują zmniejszenie poziomu prostaglandyn we krwi, które są odpowiedzialne za zamknięcie owalnego okna. Jednocześnie przyjmowanie NLPZ jest niebezpieczne w późniejszych etapach ciąży, dlatego owalne okno nie zamyka się;
 3. Spożycie alkoholu, a także palenie w czasie ciąży;
 4. Poród przedwczesny (ta patologia częściej występuje u wcześniaków).

Rodzaje okien owalnych według stopnia

 • Jeśli wielkość otworu nie przekracza 5-7 mm, to zazwyczaj w takiej sytuacji wykrycie owalnego okna jest odkryciem podczas echokardiografii. Tradycyjnie uważa się, że klapa zaworu chroni przed odwrotnym przepływem krwi. Dlatego ta opcja jest nieistotna hemodynamicznie i objawia się tylko wysokim wysiłkiem fizycznym.
 • Czasami zdarzają się przypadki, gdy owalne okno jest tak duże (ponad 7-10 mm), że rozmiar zaworu nie wystarcza do zakrycia tego otworu. W takich sytuacjach zwykle mówi się o „rozwartym” owalnym oknie, które, zgodnie z objawami klinicznymi, nie może się różnić od DMPP. Dlatego w takich sytuacjach granica jest bardzo warunkowa. Jeśli jednak rozważymy to z punktu widzenia anatomii, to w DMPP nie ma klapy zaworu.

Jak objawia się choroba?

Przy małym rozmiarze owalnego okna objawy mogą być nieobecne. Dlatego lekarz prowadzący może ocenić powagę braku komunikacji.

Dla niemowląt z otwartym owalnym oknem jest to typowe:

sinica jest charakterystycznym objawem wad serca

Niebieskie usta, czubek nosa, palce podczas płaczu, wysiłek, kaszel (sinica);

 • Pallor skóry;
 • Kołatanie serca u niemowląt.
 • U dorosłych z patologią, błękit warg może również pojawić się, gdy:

  1. Aktywność fizyczna, która obfituje w wzrost ciśnienia w naczyniach płucnych (długotrwałe oddychanie, pływanie, nurkowanie);
  2. Ciężka praca fizyczna (podnoszenie ciężarów, gimnastyka akrobatyczna);
  3. W przypadku chorób płuc (astma oskrzelowa, mukowiscydoza, rozedma płuc, niedodma płuc, zapalenie płuc, kaszel z hakowaniem);
  4. W obecności innych wad serca.

  Z wyraźnym owalnym otworem (ponad 7-10 mm) objawy choroby są następujące:

  • Częste omdlenia;
  • Pojawienie się sinicy skóry, nawet przy umiarkowanym wysiłku fizycznym;
  • Słabość;
  • Zawroty głowy;
  • Opóźnienie dziecka w rozwoju fizycznym.

  Metody diagnostyczne

  Echokardiografia jest „złotym” standardem i najbardziej pouczającą metodą diagnozowania tej patologii. Zwykle identyfikowane są następujące objawy:

  1. W przeciwieństwie do DMPP, z otwartym owalnym oknem, nie jest brakiem części przegrody, która jest widoczna, ale tylko jego rozrzedzeniem w kształcie klina.
  2. Dzięki kolorowemu Dopplerowi można zobaczyć „turbulencje” przepływu krwi w obszarze owalnego okna, a także lekkie zrzuty krwi z prawego przedsionka w lewo.
  3. Przy małym rozmiarze owalnego otworu nie ma oznak wzrostu ściany przedsionkowej, co jest typowe dla DMPP.

  Najbardziej pouczające jest badanie ultrasonograficzne serca, a nie klatki piersiowej, ale tak zwana echokardiografia przezprzełykowa. W tym badaniu sondę ultradźwiękową umieszcza się w przełyku, dzięki czemu wszystkie struktury serca są znacznie lepiej widoczne. Wynika to z anatomicznej bliskości przełyku i mięśnia sercowego. Szczególnie ważne jest zastosowanie tej metody u pacjentów otyłych, gdy wizualizacja struktur anatomicznych jest trudna.

  przezczaszkowa echokardiografia - najbardziej informacyjna metoda wykrywania Ltd.

  Oprócz ultrasonografii serca można zastosować inne metody diagnostyczne:

  • Na elektrokardiogramie mogą pojawić się oznaki blokady wiązki jego wiązki, jak również zaburzenia przewodnictwa w przedsionkach.
  • Przy dużym owalnym otworze możliwe są zmiany na radiogramie narządów klatki piersiowej (niewielki wzrost przedsionków).

  Co to jest niebezpieczna patologia?

  1. Ludzie zagrożeni powinni unikać intensywnego wysiłku fizycznego, a także wyboru zawodów, takich jak płetwonurek, nurek, nurek. Udowodniono, że w obecności tej patologii prawdopodobieństwo rozwoju choroby dekompresyjnej jest 5 razy wyższe niż wśród zdrowej populacji.
  2. Ponadto w tej kategorii osób może wystąpić takie zjawisko, jak paradoksalna zatorowość. Zjawisko to jest możliwe u osób z tendencją do zakrzepicy w naczyniach kończyn dolnych. Skrzep krwi, który oderwał się od ściany naczynia, może dostać się do krążenia ogólnoustrojowego przez owalny otwór. W rezultacie możliwe jest zablokowanie naczyń mózgu, serca, nerek i innych narządów. Jeśli wielkość skrzepu krwi jest duża, może spowodować śmierć.
  3. Ważne jest, aby pamiętać, że osoby z otwartym owalnym oknem są bardziej narażone na rozwój choroby, jak septyczne zapalenie wsierdzia. Wynika to z faktu, że mikrozakrzepy mogą tworzyć się na ściankach klapy zaworu.

  Metody leczenia i zapobiegania powikłaniom

  Przy korzystnym przebiegu patologii i małym rozmiarze owalnego okna, zgodnie z USG serca, nie jest wymagane specyficzne leczenie. Jednak ta kategoria osób musi być zarejestrowana u kardiologa i raz w roku poddana badaniu kardiologicznemu.

  • Biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej, pacjenci z grupy ryzyka muszą również zbadać żyły kończyn dolnych (oceniając drożność żył, obecność lub brak skrzepów krwi w świetle naczyń).
  • Podczas przeprowadzania jakichkolwiek zabiegów chirurgicznych u pacjentów z otwartym owalnym oknem konieczne jest zapobieganie zakrzepom z zatorami, a mianowicie: bandażowanie elastyczne kończyn dolnych (noszenie dzianiny kompresyjnej), a także przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych na kilka godzin przed zabiegiem. (Musisz wiedzieć i ostrzec lekarza prowadzącego o obecności wady).
  • Ważne jest przestrzeganie reżimu pracy i odpoczynku, a także wykonywanie ćwiczeń.
  • Leczenie uzdrowiskowe (pozytywny efekt elektroforezy z siarczanem magnezu).

  W obecności skrzepów krwi w kończynach dolnych pacjenci ci wymagają stałego monitorowania układu krzepnięcia krwi (szczególnie ważne wskaźniki, takie jak międzynarodowy współczynnik znormalizowany, aktywowany częściowy czas trombiny, wskaźnik protrombiny). Również w takiej sytuacji należy obserwować hematologa i flebologa.

  Czasami pacjenci z otwartym owalnym oknem wykazują objawy upośledzonego przewodnictwa serca zgodnie z EKG, a także niestabilne ciśnienie krwi. W takich sytuacjach można przyjmować leki, które poprawiają procesy metaboliczne w tkance mięśni serca:

  1. Leki zawierające magnez („Magne-B6”, „Magnerot”);
  2. Leki, które poprawiają przewodność impulsu nerwowego („Panangin”, „Karnityna”, witaminy z grupy B);
  3. Leki, które aktywują procesy bioenergetyczne w sercu („Koenzym”).

  Leczenie chirurgiczne

  Interwencja chirurgiczna może być wymagana, gdy owalne okno o dużej średnicy z przepływem krwi w lewym przedsionku.

  Obecnie szeroko rozpowszechniona chirurgia wewnątrznaczyniowa.

  Istotą interwencji jest wprowadzenie cienkiego cewnika przez żyłę udową, która jest przeprowadzana przez sieć naczyniową do prawego przedsionka. Kontrolę ruchu cewnika przeprowadza się za pomocą urządzenia rentgenowskiego, a także czujnika ultradźwiękowego zainstalowanego przez przełyk. Po dotarciu do obszaru owalnego okna przez cewnik prowadzone są tak zwane okluzje (lub przeszczepy), które stanowią „plaster” pokrywający ziejącą dziurę. Jedyną wadą tej metody jest to, że okluzery mogą powodować miejscową reakcję zapalną w tkance serca.

  wewnątrznaczyniowe zamknięcie owalnego okna w sercu

  W związku z tym niedawno użył wchłanialnego plastra BioStar. Prowadzony jest przez cewnik i jest otwierany jako „parasol” w jamie przedsionkowej. Szczególną cechą plastra jest zdolność do regeneracji tkanek. Po dołączeniu tej łatki w obszarze otworu w przegrodzie, ustępuje ona w ciągu 30 dni, a owalne okno zostaje zastąpione własnymi tkankami organizmu. Ta technika jest bardzo skuteczna i już została szeroko rozpowszechniona.

  Rokowanie choroby

  Przy owalnym oknie mniejszym niż 5 mm rokowanie jest zwykle korzystne. Jednakże, jak wspomniano powyżej, duża średnica owalnego otworu podlega korekcji chirurgicznej.

  Ciąża i poród u kobiet z imadłem

  Podczas ciąży obciążenie serca znacznie wzrasta. Dzieje się tak z kilku powodów:

  • Objętość krążącej krwi wzrasta, pod koniec ciąży przekracza początkowy poziom o 40%;
  • Rosnąca macica zaczyna zajmować większość jamy brzusznej i bliżej narodzin silnie naciska na przeponę. W rezultacie kobieta ma duszność.
  • Podczas porodu pojawia się tzw. „Trzeci krąg krążenia krwi” - łożyska macicy.

  Wszystkie te czynniki przyczyniają się do tego, że serce zaczyna bić szybciej, a także zwiększa ciśnienie w tętnicy płucnej. W związku z tym możliwe są niekorzystne komplikacje u kobiet z tą anomalią w sercu. Dlatego kobiety w ciąży z tą patologią podlegają obserwacji kardiologa.

  Czy młodzi ludzie korzystają z otwartego owalnego okna w armii?

  Pomimo faktu, że w większości przypadków ta anomalia serca przebiega bez żadnych objawów klinicznych, młodzi ludzie z otwartym oknem owalnym należą do kategorii B z ograniczonym okresem przydatności do służby wojskowej. Wynika to przede wszystkim z faktu, że przy dużym wysiłku fizycznym prawdopodobieństwo powikłań jest wysokie.

  Wnioski

  W związku z rozwojem dodatkowych metod badawczych, identyfikacja takiej anomalii jak otwarte owalne okno znacznie wzrosła.

  W większości przypadków patologia ta znajduje się w przypadkowym znalezieniu w badaniu. Jednak pacjenci muszą być informowani o obecności otwartego owalnego okna, muszą także być świadomi pewnych ograniczeń w pracy fizycznej, a także w wyborze zawodu.

  Na szczególną uwagę zasługuje obecność dużego owalnego otworu, który w rzeczywistości jest analogiem ubytku przegrody przedsionkowej. W tej sytuacji pacjentom zaleca się korektę chirurgiczną.

  Jeśli noworodek ma otwarte owalne okno w sercu, wyjaśnia kardiolog dziecięcy

  W normalnym rozwoju dziecka w macicy nadal działają specjalne otwory, które należy zamknąć po pierwszej inhalacji po urodzeniu. Jeden z tych otworów jest owalnym oknem. Ale często zdarza się, że takie okno nie zamyka się.

  Nasz artykuł poświęcony jest tej wspólnej patologii. W tym artykule ujawnisz istotę problemu działającego owalnego okna.

  Dlaczego potrzebuję owalnego okna dla płodu?

  W łonie matki dziecko nie oddycha w najgłębszym znaczeniu tego słowa, ponieważ płuca nie mogą funkcjonować, przypominają wypuszczoną piłkę. Otwarte owalne okno u noworodków to mały otwór między przedsionkami. Przez owalne okno krew z żył wpada do jedynego dużego krążenia płodu.

  Po urodzeniu dziecko bierze pierwszy oddech, płuca rozpoczynają pracę. Pod wpływem różnicy ciśnień otwarte owalne okno jest zamykane przez zawór. Ale taki zawór może być zbyt mały, aby całkowicie dokręcić otwór.

  Powody nie zamykania owalnego okna

  Dokładna przyczyna tej patologii nie istnieje.

  Istnieje kilka wspólnych czynników.

  1. Prawie wszystkie przedwcześnie urodzone i niedojrzałe niemowlęta okno pozostaje otwarte.
  2. Palenie, nadużywanie substancji przez matkę.
  3. Niedotlenienie płodu.
  4. Długi poród, asfiksja dziecka podczas porodu.
  5. Niekorzystne czynniki środowiskowe.
  6. Stres u matki.
  7. Predyspozycje genetyczne.
  8. Wrodzone wady serca.
  9. Zagrożenie zawodowe substancjami toksycznymi u matki.

  Otwórz owalne okno u dzieci i jego objawy

  W większości przypadków te dzieci nie mają żadnych skarg.

  Co możesz zauważyć

  1. Wygląd błękitu wokół ust noworodka. Taka sinica pojawia się po płaczu, krzyku, ssaniu, kąpieli.
  2. U starszych dzieci zmniejsza tolerancję (odporność) na aktywność fizyczną. Dziecko odpoczywa, siada po zwykłych zabawach na świeżym powietrzu.
  3. Wygląd zadyszki. Ogólnie rzecz biorąc, dziecko powinno łatwo wspinać się na 4 piętro bez żadnych oznak zadyszki.
  4. Częste przeziębienia u niemowląt, a mianowicie zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc.
  5. Lekarze słuchają hałasu w sercu.

  Diagnostyka

  Główne znaczenie kliniczne to USG serca. Lekarz wyraźnie widzi mały otwór w rzucie lewego przedsionka, a także kierunek przepływu krwi.

  Kiedy słuchasz hałasu w sercu, pediatra koniecznie skieruje twoje dziecko do tego typu badań.

  Z reguły nie ma zmian patologicznych w EKG.

  Leczenie

  Co zrobić, jeśli okno nie zostanie zamknięte po 5 latach? Zasadniczo nic. Otwarte owalne okno u noworodka jest zbyt małe, aby zapewnić przeciążenie przedsionków rozwojem niewydolności serca. Dlatego konieczne jest dynamiczne monitorowanie okruchów, corocznie poddawanie ultradźwiękom serca i badanie przez kardiologa dziecięcego.

  Kiedy pojawiają się dolegliwości u dziecka, przepisywana jest terapia medyczna w postaci leków kardiotroficznych i nootropów - Maggelis, Kudesan, Piracetam.

  Leki te poprawiają odżywianie mięśnia sercowego i tolerancję wysiłku.

  Ostatnio fakt, że lewokarnityna leku (Elkar) przyczynia się do szybkiego zamykania owalnego okna, jeśli jest pijany 2 miesiące po kursie 3 razy w roku, stał się wiarygodny. To prawda, nie jest do końca jasne, z czym to się wiąże. Z osobistej praktyki mogę powiedzieć, że nie widziałem wyraźnego związku między przyjmowaniem Elkara a zamknięciem LLC.

  Ale nadal zdarza się, że takie owalne okno może prowadzić do upośledzenia krążenia krwi i niewydolności serca. W praktyce pediatrycznej jest to rzadkie, w większości przypadków występuje w wieku 30-40 lat. Następnie kwestia interwencji chirurgicznej z zamknięciem otworu. Włóż małą łatkę wewnątrznaczyniową (to znaczy za pomocą cewnika) przez żyłę udową.

  Jeśli chodzi o sport i funkcjonujące owalne okno, w przypadku braku skarg i dobrego ultrasonografii serca, możesz uprawiać każdy rodzaj sportu.

  Komplikacje

  Są dość rzadkie. Związane z zatorowością i upośledzonym przepływem krwi. Są to zawały serca, udary i zawał nerki.

  Powikłania te mogą wystąpić u osoby dorosłej. I taki pacjent powinien zawsze ostrzegać lekarza, że ​​ma owalne okno.

  Niewielkie anomalie serca w większości nie szkodzą zdrowiu dzieci. Niektórzy znani sportowcy mają tę patologię i zostają mistrzami olimpijskimi. Wielu lekarzy odsyła LLC do normy. Należy jednak pamiętać, że konieczna jest coroczna obserwacja specjalisty.