logo

Grupa farmakologiczna - beta-blokery

Preparaty podgrup są wykluczone. Włącz

Przygotowania

 • Apteczka pierwszej pomocy
 • Sklep internetowy
 • O firmie
 • Skontaktuj się z nami
 • Kontakty wydawcy:
 • +7 (495) 258-97-03
 • +7 (495) 258-97-06
 • E-mail: [email protected]
 • Adres: Rosja, 123007, Moskwa, ul. 5. Mainline, 12.

Oficjalna strona Radaru ® Group of Companies. Główna encyklopedia leków i asortyment produktów farmaceutycznych rosyjskiego Internetu. Książka referencyjna leków Rlsnet.ru zapewnia użytkownikom dostęp do instrukcji, cen i opisów leków, suplementów diety, urządzeń medycznych, urządzeń medycznych i innych towarów. Farmakologiczna książka referencyjna zawiera informacje na temat składu i formy uwalniania, działania farmakologicznego, wskazań do stosowania, przeciwwskazań, działań niepożądanych, interakcji lekowych, sposobu stosowania leków, firm farmaceutycznych. Książka medyczna zawiera ceny leków i towarów na rynku farmaceutycznym w Moskwie i innych miastach Rosji.

Przenoszenie, kopiowanie, rozpowszechnianie informacji jest zabronione bez zgody LLC RLS-Patent.
Przy cytowaniu materiałów informacyjnych opublikowanych na stronie www.rlsnet.ru wymagane jest odniesienie do źródła informacji.

Jesteśmy w sieciach społecznościowych:

© 2000-2018. REJESTR MEDIA RUSSIA ® RLS ®

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Komercyjne wykorzystanie materiałów jest niedozwolone.

Informacje przeznaczone dla pracowników służby zdrowia.

Beta-blokery. Mechanizm działania i klasyfikacja. Wskazania, przeciwwskazania i działania niepożądane.

Beta-adrenolityki lub blokery receptorów beta-adrenergicznych to grupa leków, które wiążą się z receptorami beta-adrenergicznymi i blokują na nich działanie katecholamin (adrenaliny i noradrenaliny). Beta-adrenolityki należą do podstawowych leków w leczeniu istotnego nadciśnienia tętniczego i zespołu wysokiego ciśnienia krwi. Ta grupa leków była stosowana w leczeniu nadciśnienia tętniczego od lat 60. XX wieku, kiedy po raz pierwszy weszli do praktyki klinicznej.

Historia odkrycia

W 1948 r. R. P. Ahlquist opisał dwa funkcjonalnie różne typy adrenoreceptorów - alfa i beta. Przez następne 10 lat znani byli tylko antagoniści receptorów alfa adrenergicznych. W 1958 r. Odkryto dichloisoprenalinę, łączącą właściwości agonisty i antagonisty receptorów beta. On i kilka innych leków kontrolnych nie było jeszcze odpowiednich do użytku klinicznego. I dopiero w 1962 roku zsyntetyzowano propranolol (inderal), który otworzył nową i jasną stronę w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych.

Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny w 1988 r. Otrzymała J. Black, G. Elion, G. Hutchings za opracowanie nowych zasad terapii lekowej, w szczególności za uzasadnienie stosowania beta-blokerów. Należy zauważyć, że beta-blokery zostały opracowane jako grupa leków antyarytmicznych, a ich działanie hipotensyjne było nieoczekiwanym odkryciem klinicznym. Początkowo uważano go za przypadkowe, dalekie od zawsze pożądanego działania. Dopiero później, począwszy od 1964 roku, po publikacji Pricharda i Giiliama, został doceniony.

Mechanizm działania beta-blokerów

Mechanizm działania leków w tej grupie wynika z ich zdolności do blokowania receptorów beta-adrenergicznych mięśnia sercowego i innych tkanek, powodując szereg efektów, które są składnikami mechanizmu działania hipotensyjnego tych leków.

 • Zmniejszenie pojemności minutowej serca, częstości i siły skurczów serca, w wyniku czego zmniejsza się zapotrzebowanie na tlen w mięśniu sercowym, zwiększa się liczba komórek obocznych, a przepływ krwi w mięśniu sercowym ulega redystrybucji.
 • Zmniejszenie tętna. Pod tym względem diastole optymalizują całkowity przepływ wieńcowy i wspomagają metabolizm uszkodzonego mięśnia sercowego. Beta-adrenolityki „chroniące” mięsień sercowy są w stanie zmniejszyć strefę zawału i częstotliwość powikłań zawału mięśnia sercowego.
 • Zmniejszenie całkowitego oporu obwodowego poprzez zmniejszenie wytwarzania reniny przez komórki przykłębuszkowe.
 • Zmniejszenie uwalniania noradrenaliny z postanglionowych współczulnych włókien nerwowych.
 • Zwiększona produkcja czynników rozszerzających naczynia (prostacyklina, prostaglandyna e2, tlenek azotu (II)).
 • Zmniejszenie reabsorpcji jonów sodu w nerkach i wrażliwość baroreceptorów łuku aorty i zatoki szyjnej (somnoe).
 • Efekt stabilizacji membrany - zmniejszenie przepuszczalności membran dla jonów sodu i potasu.

Wraz z lekami przeciwnadciśnieniowymi beta-blokery mają następujące działanie.

 • Aktywność antyarytmiczna, spowodowana hamowaniem przez nie działania katecholamin, spowolnieniem rytmu zatokowego i zmniejszeniem szybkości impulsów w przegrodzie przedsionkowo-komorowej.
 • Działanie przeciwdławicowe - konkurencyjne blokowanie receptorów beta-1 adrenergicznych mięśnia sercowego i naczyń krwionośnych, co prowadzi do zmniejszenia częstości akcji serca, kurczliwości mięśnia sercowego, ciśnienia krwi, a także zwiększenia długości rozkurczu i poprawy przepływu wieńcowego. Ogólnie rzecz biorąc, w celu zmniejszenia zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen, w rezultacie zwiększa się tolerancja na stres fizyczny, zmniejszają się okresy niedokrwienia, zmniejsza się częstość ataków dusznicy bolesnej u pacjentów z wysiłkową dusznicą bolesną i dusznicą po zawale.
 • Zdolność przeciwpłytkowa - spowalnia agregację płytek i stymuluje syntezę prostacykliny w śródbłonku ściany naczyń, zmniejsza lepkość krwi.
 • Aktywność przeciwutleniająca, która objawia się hamowaniem wolnych kwasów tłuszczowych z tkanki tłuszczowej spowodowanych przez katecholaminy. Zmniejszone zapotrzebowanie na tlen dla dalszego metabolizmu.
 • Zmniejszenie przepływu krwi żylnej do serca i objętości krążącego osocza.
 • Zmniejszyć wydzielanie insuliny przez hamowanie glikogenolizy w wątrobie.
 • Mają działanie uspokajające i zwiększają kurczliwość macicy podczas ciąży.

Z tabeli jasno wynika, że ​​adrenoreceptory beta-1 występują głównie w mięśniach serca, wątroby i szkieletu. Katecholaminy, oddziałujące na adrenoreceptory beta-1, mają działanie stymulujące, co powoduje zwiększenie częstości akcji serca i siły.

Klasyfikacja beta-blokerów

W zależności od dominującego wpływu na beta-1 i beta-2, adrenoreceptory dzielą się na:

 • kardio selektywny (metaprolol, atenolol, betaksolol, nebiwolol);
 • kardio selektywny (Propranolol, Nadolol, Timolol, Metoprolol).

W zależności od ich zdolności do rozpuszczania się w lipidach lub wodzie, beta-blokery farmakokinetycznie dzieli się na trzy grupy.

 1. Lipofilowe beta-blokery (Oxprenolol, Propranolol, Alprenolol, Carvedilol, Metaprolol, Timolol). W przypadku stosowania doustnego jest szybko i prawie całkowicie wchłaniany (70-90%) w żołądku i jelitach. Preparaty z tej grupy dobrze penetrują różne tkanki i narządy, a także przez łożysko i barierę krew-mózg. Z reguły lipofilowe beta-blokery są przepisywane w małych dawkach w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby i zastoinowej.
 2. Hydrofilowe beta-blokery (atenolol, nadolol, talinolol, sotalol). W przeciwieństwie do lipofilowych beta-blokerów, po podaniu doustnym wchłaniają tylko 30-50%, są mniej metabolizowane w wątrobie, mają długi okres półtrwania. Wydalane głównie przez nerki, dlatego hydrofilowe beta-blokery są stosowane w niskich dawkach z niedostateczną czynnością nerek.
 3. Lipo i hydrofilowe beta-blokery lub amfifilowe blokery (acebutolol, bisoprolol, betaksolol, pindolol, celiprolol) są rozpuszczalne zarówno w lipidach, jak i wodzie, po podaniu doustnym, 40-60% leku jest wchłaniane. Zajmują pozycję pośrednią między lipo i hydrofilowymi beta-blokerami i są wydalane w równym stopniu przez nerki i wątrobę. Leki są przepisywane pacjentom z umiarkowaną niewydolnością nerek i wątroby.

Klasyfikacja beta-blokerów przez pokolenia

 1. Cardione selektywne (Propranolol, Nadolol, Timolol, Oxprenolol, Pindolol, Alprenolol, Penbutolol, Karteolol, Bopindolol).
 2. Cardioselective (atenolol, metoprolol, bisoprolol, betaksolol, nebololol, bevantolol, esmolol, acebutolol, talinolol).
 3. Beta-blokery o właściwościach blokerów receptorów alfa-adrenergicznych (karwedilol, labetalol, Celiprolol) są lekami, które są nieodłącznie związane z mechanizmami działania hipotensyjnego obu grup blokerów.

Z kolei kardioselektywne i nie-kardioselektywne beta-blokery dzielą się na leki o wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej i bez nich.

 1. Kardiooselektywne beta-blokery bez wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej (Atenolol, Metoprolol, Betaksolol, Bisoprolol, Nebiwolol), wraz z działaniem przeciwnadciśnieniowym, zmniejszają rytm serca, dają działanie antyarytmiczne, nie powodują skurczu oskrzeli.
 2. Kardioselektywne beta-blokery z wewnętrzną aktywność sympatykomimetyczną (acebutolol, talinolol, celiprolol) mniejszym zwalnia serca, hamowania automatyzm węzła zatokowego i przedsionkowo-komorowego przewodzenie to znaczące przeciw dusznicy bolesnej i przeciw arytmii wpływ na częstoskurcz zatokowy, arytmii nadkomorowych i komorowych, mają niewielki wpływ na beta -2 receptory adrenergiczne oskrzeli naczyń płucnych.
 3. Nie bioselektywne beta-blokery bez wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej (Propranolol, Nadolol, Timolol) mają największy efekt przeciwdławicowy, dlatego są one częściej przepisywane pacjentom ze współistniejącą dławicą.
 4. Nie bioselektywne beta-blokery o wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej (Oxprenolol, Trazicor, Pindolol, Visken) nie tylko blokują, ale także częściowo stymulują receptory beta-adrenergiczne. Leki w tej grupie w mniejszym stopniu zmniejszają częstość akcji serca, spowalniają przewodzenie przedsionkowo-komorowe i zmniejszają kurczliwość mięśnia sercowego. Mogą być przepisywane pacjentom z nadciśnieniem tętniczym z łagodnym zaburzeniem przewodzenia, niewydolnością serca i rzadszym tętnem.

Selektywność sercowa beta-blokerów

Kardioselektywne beta-blokery blokują receptory adrenergiczne beta-1 zlokalizowane w komórkach mięśnia sercowego, aparacie przykłębuszkowym nerek, tkanki tłuszczowej, układu przewodzenia serca i jelit. Jednak selektywność beta-blokerów zależy od dawki i znika, gdy stosowane są wysokie dawki beta-1-blokerów selektywnych.

Nieselektywne beta-blokery działają na oba typy receptorów, na adrenoreceptory beta-1 i beta-2. Adrenoreceptory beta-2 znajdują się na mięśniach gładkich naczyń krwionośnych, oskrzeli, macicy, trzustki, wątroby i tkanki tłuszczowej. Leki te zwiększają aktywność skurczową ciężarnej macicy, co może prowadzić do przedwczesnego porodu. Jednocześnie blokada receptorów adrenergicznych beta-2 wiąże się z negatywnymi efektami (skurcz oskrzeli, skurcz naczyń obwodowych, metabolizm glukozy i lipidów) nieselektywnych beta-blokerów.

Kardioselektywne beta-blokery mają przewagę nad nie-kardioselektywną w leczeniu pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, astmą oskrzelową i innymi chorobami układu oskrzelowo-płucnego, którym towarzyszy skurcz oskrzeli, cukrzyca, chromanie przestankowe.

Wskazania na spotkanie:

 • istotne nadciśnienie tętnicze;
 • wtórne nadciśnienie tętnicze;
 • objawy hipersympathicotonia (tachykardia, wysokie ciśnienie tętna, hiperkinetyczny typ hemodynamiki);
 • współistniejąca choroba wieńcowa - wysiłkowa dusznica bolesna (selektywne palenie beta-blokerów, nieselektywne - nieselektywne);
 • doznał ataku serca, niezależnie od obecności dławicy piersiowej;
 • zaburzenia rytmu serca (przedsionkowe i komorowe przedwczesne bicie, tachykardia);
 • niewyrównana niewydolność serca;
 • kardiomiopatia przerostowa, zwężenie podaortalne;
 • wypadanie zastawki mitralnej;
 • ryzyko migotania komór i nagłej śmierci;
 • nadciśnienie tętnicze w okresie przedoperacyjnym i pooperacyjnym;
 • Beta-adrenolityki są również przepisywane na migreny, nadczynność tarczycy, nadużywanie alkoholu i narkotyków.

Beta-blokery: przeciwwskazania

Od strony układu sercowo-naczyniowego:

 • bradykardia;
 • blok przedsionkowo-komorowy 2-3 stopnie;
 • niedociśnienie;
 • ostra niewydolność serca;
 • wstrząs kardiogenny;
 • dławica naczynioskurczowa.

Z innych narządów i układów:

 • astma oskrzelowa;
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc;
 • choroba zwężająca naczynia obwodowe z niedokrwieniem kończyn w spoczynku.

Beta-blokery: działania niepożądane

Od strony układu sercowo-naczyniowego:

 • spadek tętna;
 • spowalniające przewodnictwo przedsionkowo-komorowe;
 • znaczne obniżenie ciśnienia krwi;
 • zmniejszona frakcja wyrzutowa.

Z innych narządów i układów:

 • zaburzenia układu oddechowego (skurcz oskrzeli, naruszenie drożności oskrzeli, zaostrzenie przewlekłych chorób płuc);
 • zwężenie naczyń obwodowych (zespół Raynauda, ​​zimne kończyny, chromanie przestankowe);
 • zaburzenia psycho-emocjonalne (osłabienie, senność, zaburzenia pamięci, labilność emocjonalna, depresja, ostra psychoza, zaburzenia snu, halucynacje);
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, biegunka, ból brzucha, zaparcia, zaostrzenie wrzodu trawiennego, zapalenie jelita grubego);
 • zespół odstawienia;
 • naruszenie metabolizmu węglowodanów i lipidów;
 • osłabienie mięśni, nietolerancja wysiłku;
 • impotencja i obniżone libido;
 • zmniejszona czynność nerek z powodu zmniejszonej perfuzji;
 • zmniejszona produkcja łez, zapalenie spojówek;
 • zaburzenia skóry (zapalenie skóry, wysypka, zaostrzenie łuszczycy);
 • hipotrofia płodu.

Beta-blokery i cukrzyca

W cukrzycy drugiego typu pierwszeństwo mają selektywne beta-blokery, ponieważ ich właściwości dismetaboliczne (hiperglikemia, zmniejszona wrażliwość na insulinę) są mniej wyraźne niż w nieselektywnych.

Beta-blokery i ciąża

Podczas ciąży stosowanie beta-adrenolityków (nieselektywne) jest niepożądane, ponieważ powodują bradykardię i hipoksemię z następczą hipotrofią płodu.

Jakie leki z grupy beta-blokerów lepiej stosować?

Mówiąc o blokerach beta-adrenergicznych jako klasie leków przeciwnadciśnieniowych, implikują leki, które mają selektywność beta-1 (mają mniej skutków ubocznych), bez wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej (bardziej skutecznej) i właściwości rozszerzających naczynia.

Który beta-bloker jest lepszy?

Niedawno w naszym kraju pojawił się beta-bloker o najbardziej optymalnej kombinacji wszystkich cech niezbędnych do leczenia chorób przewlekłych (nadciśnienie tętnicze i choroba wieńcowa serca) - Lokren.

Lokren to oryginalny i jednocześnie niedrogi beta-bloker o wysokiej selektywności beta-1 i najdłuższym okresie półtrwania (15-20 godzin), który pozwala na jego stosowanie raz dziennie. Jednocześnie nie ma wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej. Lek normalizuje zmienność dziennego rytmu ciśnienia krwi, pomaga zmniejszyć stopień porannego wzrostu ciśnienia krwi. W leczeniu Lokren u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, częstotliwość udarów zmniejszyła się, zdolność do wytrzymania wysiłku fizycznego wzrosła. Lek nie powoduje uczucia osłabienia, zmęczenia, nie wpływa na metabolizm węglowodanów i lipidów.

Drugim lekiem, który można odróżnić, jest Nebilet (Nebivolol). Zajmuje szczególne miejsce w klasie beta-blokerów ze względu na swoje niezwykłe właściwości. Nebilet składa się z dwóch izomerów: pierwszy to beta-bloker, a drugi to środek rozszerzający naczynia. Lek ma bezpośredni wpływ na stymulację syntezy tlenku azotu (NO) przez śródbłonek naczyniowy.

Ze względu na podwójny mechanizm działania Nebilet może być przepisywany pacjentowi z nadciśnieniem tętniczym i towarzyszącymi przewlekłymi obturacyjnymi chorobami płuc, miażdżycą tętnic obwodowych, zastoinową niewydolnością serca, ciężką dyslipidemią i cukrzycą.

Jeśli chodzi o dwa ostatnie procesy patologiczne, obecnie istnieje wiele dowodów naukowych, że Nebilet nie tylko nie wpływa niekorzystnie na metabolizm lipidów i węglowodanów, ale również normalizuje wpływ na poziom cholesterolu, triglicerydów, glukozy we krwi i hemoglobiny glikowanej. Naukowcy wiążą te właściwości z klasą beta-blokerów z aktywnością leku modulującą NO.

Zespół odstawienia beta-blokerów

Nagłe anulowanie blokerów receptorów beta-adrenergicznych po ich długotrwałym stosowaniu, zwłaszcza w dużych dawkach, może powodować objawy charakterystyczne dla niestabilnej dusznicy bolesnej, częstoskurczu komorowego, zawału mięśnia sercowego, a czasem nawet nagłej śmierci. Zespół odstawienia zaczyna się manifestować po kilku dniach (rzadziej - po 2 tygodniach) po zaprzestaniu blokowania receptorów beta-adrenergicznych.

Aby zapobiec poważnym konsekwencjom zniesienia tych leków, należy przestrzegać następujących zaleceń:

 • zgodnie z tym schematem należy stopniowo zaprzestać stosowania blokerów receptorów beta-adrenergicznych przez 2 tygodnie: pierwszego dnia, dzienna dawka propranololu jest zmniejszona o nie więcej niż 80 mg, w piątym dniu - o 40 mg, w 9 dniu - o 20 mg i 13 - 10 mg;
 • pacjenci z chorobą wieńcową podczas i po odstawieniu blokerów receptorów beta-adrenergicznych powinni ograniczyć aktywność fizyczną i, jeśli to konieczne, zwiększyć dawkę azotanów;
 • Osoby z chorobą niedokrwienną serca poddawane operacji pomostowania tętnic wieńcowych nie anulują blokerów receptorów beta-adrenergicznych przed operacją, 2 godziny przed zabiegiem przepisuje się połowę dawki dziennej, podczas zabiegu nie podaje się leków blokujących receptory beta-adrenergiczne, ale przez 2 dni. po podaniu dożylnym.

Beta-adrenolityki do nadciśnienia

Jedna z najbardziej popularnych i wysoce skutecznych grup farmakologicznych w leczeniu nadciśnienia podstawowego i objawowego jest tradycyjnie uważana za beta-blokery.

Leki te pomagają nie tylko skutecznie obniżyć poziom ciśnienia krwi, gdy osiągają podwyższone poziomy, ale także pomagają zmniejszyć częstość akcji serca iw wystarczającym stopniu.

Co to są blokery beta i alfa

Preparaty sklasyfikowane jako blokery adrenergiczne są z kolei sklasyfikowane w kilku podgrupach, i to pomimo tego, że wszystkie mogą być skutecznie stosowane podczas leczenia gwałtownych wzrostów ciśnienia.

Alfa-blokery to substancje biochemicznie aktywne, które działają na receptory alfa. Są przyjmowane na nadciśnienie istotne i objawowe. Dzięki pigułkom naczynia rozszerzają się, dzięki czemu ich odporność na obrzeża słabnie. Dzięki temu efektowi przepływ krwi jest znacznie ułatwiony, a poziom ciśnienia maleje. Ponadto alfa-blokery prowadzą do zmniejszenia ilości szkodliwego cholesterolu i tłuszczu we krwi.

Beta-blokery dzieli się również na dwie kategorie:

 1. Działają tylko na receptory typu 1 - takie leki są zwykle nazywane selektywnymi.
 2. Leki wpływające na oba typy zakończeń nerwowych - są już nazywane nieselektywnymi.

Zwróć uwagę na fakt, że blokery adrenergiczne drugiego typu nie wpływają w najmniejszym stopniu na wrażliwość receptorów, przez które realizują swój efekt kliniczny.

Zwróć uwagę na fakt, że ze względu na możliwość zmniejszenia częstości akcji serca, beta-blokery mogą być stosowane nie tylko do leczenia podstawowych GB, ale także do eliminacji objawów choroby wieńcowej serca.

Klasyfikacja

W oparciu o dominujący wpływ na beta-1 i beta-2, adrenoreceptory, beta-blokery dzieli się na:

 • kardio selektywny (obejmują one metaprolol, atenolol, betaksolol, nebiwolol);
 • kardio selektywne (beta-blokery - lista leków na nadciśnienie jest następująca: Propranolol, Nadolol, Timolol, Metoprolol).

Istnieje inna klasyfikacja - zgodnie z cechami biochemicznymi struktury cząsteczki. Na podstawie zdolności rozpuszczania się w lipidach lub wodzie przedstawiciele tej grupy leków dzielą się na trzy grupy:

 1. Lipofilowe beta-blokery (oksrenokol, propranolol, alprenolol, karwedilol, metaprolol, tymolol) - są szczególnie zalecane w niskich dawkach w niewydolności serca i zastoinowej w zaawansowanych stadiach.
 2. Hydrofilowe beta-blokery (wśród nich Atenolol, Nadolol, Talinolol, Sotalol). Używane w mniej zaawansowanych etapach.
 3. Blokery amfifilowe (przedstawiciele - Atsebutolol, Bisoprolol, Betaksolol, Pindolol, Celiprolol) - ta grupa otrzymała największy rozkład ze względu na szerokie spektrum działania. Blokery amfifilowe są najczęściej stosowane w GB i CHD oraz w różnych odmianach tej patologii.

Wiele osób interesuje się, które leki (beta-blokery lub alfa-blokery) do nadciśnienia działają lepiej. Faktem jest, że beta-blokery o wysokiej selektywności, tj. Wykazujące wybiórczo selektywne działanie w dawkach terapeutycznych (lista - Bisoprolol, Metaprolol) będą lepiej dostosowane do łagodzenia zespołu nadciśnieniowego przez długi okres czasu (to znaczy do systematycznego stosowania). ).

Jeśli potrzebny jest efekt, którego czas trwania przejawi się na krótko (GB oporny na wskazania, gdy konieczne jest zmniejszenie poziomu ciśnienia krwi, aby uniknąć katastrofy sercowo-naczyniowej), można również przypisać blokery alfa, których mechanizm działania jest nadal inny niż BAB.

Cardioselective beta-blokery

Kardioselektywne beta-blokery w dawkach terapeutycznych wykazują aktywność biochemiczną głównie w stosunku do receptorów beta-1-adrenergicznych. Ważnym punktem jest to, że wraz ze wzrostem dawki beta-blokerów ich specyficzność znacznie się zmniejsza, a nawet najbardziej selektywny lek blokuje oba receptory. Bardzo ważne jest zrozumienie, że selektywne i nieselektywne beta-adrenolityki obniżają poziom ciśnienia krwi mniej więcej w ten sam sposób, ale kardio-selektywne beta-blokery mają znacznie mniej skutków ubocznych, łatwiej je łączyć w obecności powiązanych patologii. Typowe leki wysoce sercowo-naczyniowe obejmują Metoprolol (nazwa handlowa - Egilok), a także Atenolol i Bisoprolol. Niektóre β-blokery, w tym karwedilol, blokują nie tylko receptory β1 i β2-adrenergiczne, ale także receptory alfa-adrenergiczne, które w niektórych przypadkach skłaniają się w kierunku wyboru lekarza.

Wewnętrzna aktywność sympatykomimetyczna

Niektóre beta-adrenolityki mają wewnętrzną aktywność sympatykomimetyczną, co również ma ogromne znaczenie. Takie leki obejmują pindolol i acebutol. Substancje te albo praktycznie nie zmniejszają, ani nie obniżają, ale nie szczególnie, wskaźnika HR w spoczynku, jednak wielokrotnie blokują wzrost HR podczas występującego wysiłku fizycznego lub działania beta-adrenomimetyków.

Leki, które w jakiś sposób mają wewnętrzną aktywność sympatykomimetyczną, są wyraźnie pokazane dla różnych stopni bradykardii.

Należy również zauważyć, że stosowanie beta-adrenolityków z BCMA w praktyce kardiologicznej wystarczająco się zmniejszyło. Leki te nabierają z reguły znaczenia w leczeniu niepowikłanych postaci nadciśnienia tętniczego (obejmuje to nawet nadciśnienie tętnicze podczas ciąży - oksoprenolol i pindolol).

U pacjentów z dusznicą bolesną stosowanie tej podgrupy jest znacznie ograniczone, ponieważ są one mniej skuteczne (w porównaniu z blokerami β-adrenergicznymi bez VSMA) pod względem zapewnienia negatywnych efektów chronotropowych i batmotropowych.

Nie należy stosować beta-adrenolityków z BCMA u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym (w skrócie OZW) iu pacjentów po zawale z powodu wysokiego ryzyka zwiększonych powikłań kardiogennych i śmiertelności w porównaniu z antagonistami receptorów beta-adrenergicznych bez BCMA. Leki z VSMA nie są istotne w leczeniu osób z niewydolnością serca.

Leki lipofilowe

Wszystkie lipofilowe beta-adrenolityki zdecydowanie nie powinny być stosowane w okresie ciąży - cecha ta jest podyktowana faktem, że w dużym stopniu przenikają one przez barierę łożyskową i już po pewnym czasie po podaniu zaczynają mieć niepożądany wpływ na płód. W związku z tym, biorąc pod uwagę fakt, że beta-blokery można stosować u kobiet w ciąży tylko wtedy, gdy ryzyko jest kilkakrotnie niższe niż oczekiwana korzyść, kategoria rozważanych leków nie jest w ogóle dozwolona.

Leki hydrofilowe

Jedną z najważniejszych właściwości leków hydrofilowych jest ich dłuższy okres półtrwania (na przykład Atenolol jest wydalany z organizmu w ciągu 8-10 godzin), co pozwala na ich podawanie 2 razy dziennie.

Ale jest jeszcze jedna cecha - biorąc pod uwagę fakt, że główny ciężar podczas usuwania spada na nerki, nietrudno zgadnąć, że ludzie, którzy zostali dotknięci przez ten organ podczas stałego wzrostu ciśnienia, nie powinni brać narkotyków z tej grupy.

Beta-blokery najnowszej generacji

Grupa beta-blokerów zawiera obecnie ponad 30 pozycji. Potrzeba włączenia ich do programu leczenia chorób układu krążenia (skrót od CVD) jest oczywista i potwierdzona danymi statystycznymi. W ciągu ostatnich 50 lat kardiologicznej praktyki klinicznej beta-adrenolityki zajęły silną pozycję w zapobieganiu powikłaniom i farmakoterapii różnych postaci i stadiów nadciśnienia, choroby wieńcowej, CHF, zespołu metabolicznego (SM), a także z różnymi postaciami tachyarytmii zarówno pochodzenia komorowego, jak i nadkomorowego..

Zgodnie z wymogami ogólnie przyjętych standardów we wszystkich nieskomplikowanych przypadkach leczenie nadciśnienia tętniczego rozpoczyna się od beta-blokerów i inhibitorów ACE, wielokrotnie zmniejszając ryzyko AMI i innych wypadków sercowo-naczyniowych różnego pochodzenia.

Za kulisami uważa się, że obecnie najlepszymi beta-blokerami są leki takie jak bisoprolol, karwedilol; Bursztynian metoprololu i nebiwolol.

Uważaj, że tylko lekarz prowadzący ma prawo wyznaczyć beta-blokera.

W każdym razie zaleca się wybór leków tylko nowej generacji. Wszyscy eksperci zgadzają się, że powodują minimum skutków ubocznych i pomagają radzić sobie z zadaniem, w żadnym wypadku nie prowadzą do pogorszenia jakości życia.

Zastosowanie w chorobach układu sercowo-naczyniowego

Leki z tej grupy są aktywnie stosowane w leczeniu zarówno GB, jak i objawowego nadciśnienia, a także tachykardii, bólów w klatce piersiowej, a nawet migotania przedsionków. Ale zanim go zabierzemy, należy skorzystać z pewnych niejednoznacznych cech tych leków:

 • Beta-blokery (w skrócie BAB) znacznie hamują zdolność węzła zatokowego do generowania pulsów, co prowadzi do zwiększenia częstości akcji serca, powodując bradykardię zatokową - spowalniając puls do wartości poniżej 50 min. Ten efekt uboczny jest mniej wyraźny w BAB z wewnętrzną aktywnością sympatykomimetyczną.
 • Zwróć uwagę na fakt, że leki w tej grupie z wysokim prawdopodobieństwem mogą prowadzić do blokady przedsionkowo-komorowej o różnym stopniu. Ponadto znacznie zmniejszają siłę skurczów serca - to znaczy mają również negatywny efekt batmotropowy. Ten ostatni jest mniej wyraźny w BAB o właściwościach rozszerzających naczynia.
 • BAB niższe ciśnienie krwi. Leki z tej grupy powodują pojawienie się prawdziwego skurczu naczyń obwodowych. Z tego powodu może pojawić się chłodzenie kończyn, w przypadku obecności zespołu Raynauda odnotowuje się jego ujemną dynamikę. Te działania niepożądane są praktycznie pozbawione leków o właściwościach rozszerzających naczynia.
 • BAB znacznie zmniejsza przepływ krwi przez nerki (z wyjątkiem Nadolol). Z powodu pogorszenia jakości obwodowego krążenia krwi leczenie tymi lekami rzadko powoduje poważne ogólne osłabienie.

Stres Angina

W większości przypadków BAB jest leczeniem z wyboru w leczeniu dusznicy bolesnej i ataków serca. Należy zauważyć, że w przeciwieństwie do azotanów leki te nie powodują tolerancji przy długotrwałym stosowaniu. BAB może znacznie gromadzić się w organizmie, co pozwala po pewnym czasie nieznacznie zmniejszyć dawkę leku. Ponadto narzędzia te doskonale chronią sam mięsień sercowy, optymalizując rokowanie, zmniejszając ryzyko wystąpienia nawracającego AMI.

Aktywność przeciwdławicowa wszystkich BAB jest stosunkowo taka sama. Ich wybór opiera się na następujących zaletach, z których każda jest bardzo ważna:

 • czas trwania efektu;
 • brak (w przypadku właściwego użycia) wyraźnych skutków ubocznych;
 • stosunkowo niski koszt;
 • możliwość łączenia z innymi lekami.

Przebieg terapii rozpoczyna się od stosunkowo małej dawki i stopniowo zwiększa się do skutecznej. Dawkę dobiera się tak, aby tętno w spoczynku nie było niższe niż 50 na minutę, a poziom CAD nie spadł poniżej 100 mm Hg. Art. Po wystąpieniu oczekiwanego efektu terapeutycznego (ustąpienie początku bólu w klatce piersiowej, normalizacja tolerancji co najmniej przeciętnego wysiłku), dawka w pewnym okresie czasu jest zmniejszana do minimum skutecznego.

Pozytywny wpływ BAB jest szczególnie zauważalny, gdy dławica piersiowa jest połączona z tachykardią zatokową, objawowym nadciśnieniem, jaskrą (zwiększone ciśnienie w oku), zaparciami i refluksem żołądkowo-przełykowym.

Zawał mięśnia sercowego

Preparaty z grupy farmakologicznej BAB w AMI przynoszą podwójną korzyść. Ich wprowadzenie do / w pierwszych godzinach po wystąpieniu AMI zmniejsza zapotrzebowanie na tlen mięśnia sercowego i poprawia jego dostarczanie, znacznie zmniejsza ból, przyczynia się do wyznaczenia obszaru martwicy i zmniejsza ryzyko arytmii żołądka stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzkiego.

Długotrwałe stosowanie BAB zmniejsza ryzyko nawrotu zawału serca. Zostało już udowodnione naukowo, że wprowadzenie BAB z późniejszym przeniesieniem na „pigułkę” znacząco zmniejsza śmiertelność, ryzyko zatrzymania krążenia i nawrót nie-śmiertelnych wypadków sercowo-naczyniowych o 15%. W przypadku, gdy wczesna tromboliza jest przeprowadzana w sytuacji nagłej, BAB nie zmniejsza śmiertelności, ale znacznie zmniejsza ryzyko rozwoju dusznicy bolesnej.

Jeśli chodzi o tworzenie strefy rozgraniczającej martwicy mięśnia sercowego, najbardziej wyraźny efekt wywiera BAB, która nie posiada wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej. W związku z tym korzystne byłoby stosowanie środków selektywnych kardio. Są one szczególnie skuteczne w łączeniu zawału mięśnia sercowego z nadciśnieniem, częstoskurczem zatokowym, dusznicą bolesną po zawale i tachysystoliczną postacią AF. BAB można przepisać natychmiast, gdy pacjent jest hospitalizowany, pod warunkiem, że nie ma bezwzględnych przeciwwskazań. Jeśli nie zostaną zauważone niepożądane działania niepożądane, leczenie tymi lekami trwa co najmniej rok po wystąpieniu AMI.

Przewlekła niewydolność serca

Beta-blokery mają wielokierunkowe działanie, co czyni je jednym z leków z wyboru w tej sytuacji. Poniżej znajdują się te, które mają największą wartość przy zatrzymywaniu CHF:

 • Leki te znacznie poprawiają funkcję pompowania serca.
 • Beta-adrenolityki dobrze redukują bezpośrednie toksyczne działanie noradrenaliny.
 • BAB znacznie redukuje tętno, równolegle z tym prowadząc do wydłużenia rozkurczu.
 • Mają znaczący efekt antyarytmiczny.
 • Leki są w stanie zapobiec przebudowie i dysfunkcji rozkurczowej lewej komory.

Szczególne znaczenie miało leczenie BAB po tym, jak wspólną teorią wyjaśniającą manifestację CHF była teoria neurohormonalna, zgodnie z którą niekontrolowany wzrost aktywności neurohormonów powoduje postęp choroby, a wiodącą rolę w tym zakresie odgrywa noradrenalina. W związku z tym beta-blokery (jasne jest, że tylko ci, którzy nie posiadają aktywności współczulnej), blokując działanie tej substancji, zapobiegają rozwojowi lub progresji CHF.

Nadciśnienie

Beta-blokery od dawna są z powodzeniem stosowane w leczeniu nadciśnienia. Blokują niepożądany wpływ współczulnego układu nerwowego na serce, co znacznie ułatwia jego pracę, zmniejszając jednocześnie zapotrzebowanie na krew i tlen. W związku z tym skutkiem tego jest zmniejszenie obciążenia serca, a to z kolei prowadzi do zmniejszenia liczby ciśnień krwi.

Przypisane blokery pomagają pacjentom z nadciśnieniem kontrolować tętno i są stosowane w leczeniu arytmii. Przy wyborze odpowiedniego beta-blokera bardzo ważne jest uwzględnienie właściwości leków z różnych grup. Ponadto należy wziąć pod uwagę różne skutki uboczne.

Tak więc w przypadku, gdy lekarz przestrzega indywidualnego podejścia do każdego pacjenta, nawet na samych beta-blokerach będzie w stanie osiągnąć znaczące wyniki kliniczne.

Zaburzenia rytmu serca

Biorąc pod uwagę fakt, że zmniejszenie siły skurczów serca znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na tlen mięśnia sercowego, BAB jest z powodzeniem stosowany w następujących zaburzeniach rytmu serca:

 • migotanie i trzepotanie przedsionków,
 • arytmie nadkomorowe,
 • źle tolerowany tachykardia zatokowa,
 • Używali leków z tej grupy farmakologicznej i komorowych zaburzeń rytmu, ale tutaj ich skuteczność będzie mniej wyraźna,
 • BAB w połączeniu z preparatami potasu z powodzeniem stosuje się w leczeniu różnych arytmii, które zostały wywołane zatruciem glikozydowym.

Efekty uboczne

Pewna część skutków ubocznych jest spowodowana nadmiernym działaniem BAB na układ sercowo-naczyniowy, a mianowicie:

 • ciężka bradykardia (w której tętno spada poniżej 45 na minutę);
 • blok przedsionkowo-komorowy;
 • niedociśnienie tętnicze (ze spadkiem poziomu OGRÓD poniżej 90-100 mm Hg. Art.), należy zwrócić uwagę na fakt, że tego rodzaju efekty zwykle rozwijają się po dożylnym podaniu beta-blokerów;
 • zwiększona intensywność objawów CHF;
 • zmniejszenie intensywności krążenia krwi w nogach, z zastrzeżeniem zmniejszenia pojemności minutowej serca - ten problem zwykle występuje u osób starszych z miażdżycą naczyń obwodowych lub manifestuje się zapaleniem wsierdzia.

Istnieje jeszcze jedna bardzo interesująca cecha działania tych leków - na przykład, jeśli pacjent ma guz chromochłonny (łagodny guz nadnerczy), wówczas beta-blokery mogą prowadzić do wzrostu ciśnienia krwi z powodu stymulacji receptorów α1-adrenergicznych i skurczu naczyń krwionośnych mikrokrążenia. Wszystkie inne niepożądane skutki uboczne, w taki czy inny sposób, związane z przyjmowaniem beta-blokerów, są niczym innym, jak przejawem indywidualnej nietolerancji.

Zespół anulowania

Jeśli zażywasz beta-adrenolityki przez dłuższy czas (co oznacza kilka miesięcy lub nawet tygodni), a następnie nagle przestajesz je przyjmować, pojawia się zespół odstawienia. Jego wskaźnikami będą następujące objawy: kołatanie serca, niepokój, ataki dusznicy bolesnej, występowanie objawów patologicznych w EKG, a także prawdopodobieństwo wystąpienia AMI, a nawet nagła śmierć, często wzrastają.

Objawy syndromu odstawienia można wyjaśnić faktem, że podczas przyjmowania ciało już przystosowuje się do zmniejszonego działania noradrenaliny - a efekt ten realizuje się przez zwiększenie liczby receptorów adrenergicznych w narządach i tkankach. Biorąc pod uwagę fakt, że BAB spowalnia przemianę tyroksyny hormonu tarczycy (T4) w hormon trijodotyroninę (T3), niektóre objawy zespołu abstynencyjnego (lęk, drżenia, kołatanie serca), szczególnie wyraźne po odstawieniu propranololu, mogą być spowodowane nadmiarem hormonów tarczycy.

W celu wdrożenia środków zapobiegawczych zespołu odstawienia należy je porzucić stopniowo, w ciągu 14 dni - ale zasada ta ma znaczenie tylko wtedy, gdy przyjmowane są leki doustne.

Lista leków beta-blokerowych w leczeniu nadciśnienia tętniczego

Beta-drenoblokery są lekami, które wpływają na układ sympathoadrenal ludzkiego ciała, który reguluje pracę serca i naczyń krwionośnych. W nadciśnieniu, substancje tworzące leki blokują działanie adrenaliny i noradrenaliny na receptory serca i naczyń krwionośnych. Blokada przyczynia się do ekspansji naczyń krwionośnych i zmniejsza bicie serca.

Rodzaje blokerów

W 1949 roku naukowcy odkryli, że ściany naczyń krwionośnych i tkanki serca zawierają kilka rodzajów receptorów, które reagują na adrenalinę i noradrenalinę:

 • Alpha 1, alpha 2.
 • Beta 1, Beta 2.

Receptory pod wpływem adrenaliny wytwarzają impulsy, pod wpływem których następuje zwężenie naczyń, wzrost częstości tętna, wzrost ciśnienia i poziomu glukozy, rozszerzenie oskrzeli. U osób z arytmią i nadciśnieniem reakcja ta zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu nadciśnieniowego i zawału serca.

Odkrycie receptorów, badanie mechanizmu ich pracy stworzyło podstawę do stworzenia nowej klasy leków do leczenia nadciśnienia tętniczego:

Beta-blokery odgrywają główną rolę w leczeniu nadciśnienia, alfa-blokery mają drugorzędne znaczenie.

Blokery alfa

Wszystkie leki tego typu są podzielone na 3 podgrupy. Klasyfikacja mechanizmu działania na receptory opiera się na: selektywnym - blokowaniu jednego typu receptorów, nieselektywnym - blokowaniu obu typów receptorów (alfa 1, alfa 2).

W przypadku nadciśnienia tętniczego konieczne jest blokowanie receptorów typu alfa1. Lekarze w tym celu przepisują alfa 1-blokery:

Leki te mają małą listę skutków ubocznych, jedną główną wadę i kilka zalet:

 • mają pozytywny wpływ na poziom cholesterolu (ogólnie), który hamuje rozwój miażdżycy;
 • Przyjmowanie ich przez osoby z cukrzycą nie jest niebezpieczne, ich zawartość cukru we krwi pozostaje niezmieniona;
 • ciśnienie krwi spada, podczas gdy częstość tętna nieznacznie wzrasta;
 • męska moc nie cierpi.

Wada

Pod wpływem blokera alfa, wszystkie typy naczyń krwionośnych (duże, małe) rozszerzają się, więc ciśnienie zmniejsza się bardziej, gdy osoba znajduje się w pozycji pionowej (stojącej). Przy stosowaniu alfa-blokera u ludzi naturalny mechanizm normalizacji ciśnienia krwi jest zakłócany, gdy podnosi się z pozycji poziomej.

U ludzi omdlenie jest możliwe przy ostrej pozycji pionowej. Kiedy wstaje, następuje gwałtowny spadek ciśnienia, pogarsza się odżywianie mózgu tlenem. Osoba odczuwa ostrą słabość, zawroty głowy, ciemnienie w oczach. W niektórych przypadkach omdlenie jest nieuniknione. Jest niebezpieczny tylko w przypadku obrażeń na jesieni, ponieważ po przyjęciu pozycji poziomej powraca świadomość, ciśnienie wraca do normy. Reakcja ta pojawia się na początku leczenia, gdy pacjent przyjmuje pierwszą pigułkę.

Mechanizm działania i przeciwwskazania

Po zażyciu pigułki (krople, zastrzyki) w ludzkim organizmie zachodzą następujące reakcje:

 • zmniejsza obciążenie serca z powodu ekspansji małych żył;
 • obniża się poziom ciśnienia krwi;
 • krew krąży lepiej;
 • poziom cholesterolu spada;
 • normalne ciśnienie płucne;
 • poziom cukru wraca do normy.

Praktyka stosowania blokerów alfa wykazała, że ​​u niektórych pacjentów istnieje ryzyko zawału serca. Przeciwwskazaniami do przyjmowania są choroby: niedociśnienie (tętnicze), niewydolność nerek (wątroba), objawy miażdżycy, zawał mięśnia sercowego.

Efekty uboczne

Efekty uboczne są możliwe podczas leczenia alfa-blokerami. Pacjent może szybko się zmęczyć, może być zaburzony przez zawroty głowy, senność, zmęczenie. Ponadto u niektórych pacjentów po zażyciu tabletek:

 • nerwowość wzrasta;
 • przewód pokarmowy jest zaburzony;
 • Występują reakcje alergiczne.

Należy porozmawiać z lekarzem, jeśli pojawią się opisane powyżej objawy.

Doksazosyna

Substancją czynną jest mesylan doksazosyny. Dodatkami są magnez, MCC, laurylosiarczan sodu, skrobia, cukier mleczny. Wydanie formularza - pigułki. Pakowanie jest dwojakiego rodzaju: komórka od 1 do 5 w paczce, bank. Opakowanie komórkowe może zawierać 10 lub 25 tabletek. Liczba tabletów w banku:

Po pojedynczej dawce efekt obserwuje się po 2, maksymalnie 6 godzinach. Akcja trwa 24 godziny. Żywność przyjmowana w tym samym czasie co doxazosin, spowalnia działanie leku. Przy długotrwałym stosowaniu możliwy przerost lewej komory. Usuń nerki i jelita.

Terazosyna

Aktywny składnik chlorowodorek terazosyny, tabletki są dostępne w dwóch rodzajach - po 2 i 5 mg. Jedno opakowanie zawiera 20 tabletek zapakowanych w 2 blistry typu komórkowego. Lek jest dobrze wchłaniany (wchłanianie 90%). Efekt pojawia się w ciągu godziny.

Większość substancji (60%) jest wydalana przez przewód pokarmowy, 40% przez nerki. Terazosynę przepisuje się doustnie, zaczynając od 1 mg w przypadku problemów z nadciśnieniem, dawkę stopniowo zwiększa się do 10-20 mg. Zaleca się całą dawkę przyjmowaną przed snem.

Prazonin

Substancją czynną jest prazonin. Jedna tabletka może zawierać 0,5 lub 1 mg prazoniny. Zalecane leki pod wysokim ciśnieniem. Substancja czynna przyczynia się do rozszerzania naczyń krwionośnych:

Maksymalny efekt w pojedynczej dawce należy oczekiwać od 1 do 4 godzin, trwa 10 godzin. Osoba może uzależnić się od leku, w razie potrzeby zwiększyć dawkę.

Beta-blokery

Beta-adrenolityki stosowane w nadciśnieniu tętniczym zapewniają prawdziwą pomoc pacjentom. Są one włączone w leczenie pacjentów. W przypadku braku reakcji alergicznych i przeciwwskazań lek jest odpowiedni dla większości ludzi. Stosowanie tabletek blokujących zmniejsza objawy towarzyszącego nadciśnienia i służy jako dobry środek profilaktyczny.

Substancje zawarte w kompozycji, blokujące negatywny wpływ na mięsień sercowy:

 • niższe ciśnienie;
 • poprawić ogólny stan.

Dawanie pierwszeństwa takim lekom nie może obawiać się nadciśnienia i udaru mózgu.

Lista leków na nadciśnienie jest szeroka. Obejmuje leki selektywne i nieselektywne. Selektywność ma selektywny wpływ tylko na jeden typ receptora (beta 1 lub beta 2). Nieselektywne środki wpływają jednocześnie na oba typy receptorów beta.

Podczas przyjmowania beta-blokerów u pacjentów z następującymi objawami:

 • spada tętno;
 • ciśnienie jest zauważalnie zmniejszone;
 • napięcie naczyń poprawia się;
 • skrzepy krwi są spowolnione;
 • tkanki ciała są lepiej zaopatrzone w tlen.

W praktyce beta-blokery są szeroko stosowane w leczeniu pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Można podawać blokery kardio-selektywne i nieselektywnie selektywne.

Lista kardioselektywnych beta-blokerów

Rozważ opis kilku najpopularniejszych leków. Można je kupić bez recepty w aptece, ale samoleczenie może prowadzić do poważnych konsekwencji. Odbiór beta-blokerów jest możliwy tylko po konsultacji z lekarzem.

Lista leków selektywnych kardio:

Atenolol

Lek o przedłużonym działaniu. W początkowej fazie dzienna dawka wynosi 50 mg, po pewnym czasie można ją zwiększyć, maksymalna dawka dobowa wynosi 200 mg. Godzinę po zażyciu leku pacjent zaczyna odczuwać efekt terapeutyczny.

Efekt terapeutyczny utrzymuje się przez cały dzień (24 godziny). Po dwóch tygodniach musisz odwiedzić lekarza, aby ocenić skuteczność leczenia farmakologicznego. Ciśnienie do końca tego okresu powinno zostać znormalizowane. Atenolol jest dostępny w postaci tabletek 100 mg, pakowanych w puszkach po 30 sztuk lub w opakowaniach komórkowych po 10 sztuk.

Metoprolol

Podczas przyjmowania Metoprololu następuje gwałtowny spadek ciśnienia, efekt występuje po 15 minutach. Czas trwania leczenia jest krótki - 6 godzin. Lekarz przepisuje wiele technik od 1 do 2 razy dziennie, 50-100 mg jednocześnie. Za dzień można spożywać nie więcej niż 400 mg metoprololu.

Wypuść w postaci tabletek na 100 mg. Oprócz substancji czynnej metoprolol zawierają substancje pomocnicze:

 • monohydrat laktozy;
 • celuloza;
 • stearynian magnezu;
 • Powidon;
 • skrobia ziemniaczana.

Substancja jest wydalana przez nerki. Oprócz nadciśnienia, Metropolol jest skuteczny jako środek profilaktyczny w przypadku stenokardii, zawału mięśnia sercowego, migreny.

Acebutolol

Dzienna dawka acebutololu 400 mg. Weź to 2 razy. Podczas leczenia lekarz może zwiększyć dzienną dawkę do 1200 mg. Największy efekt terapeutyczny odczuwają pacjenci, u których zdiagnozowano arytmię komorową wraz z wysokim ciśnieniem krwi.

Lek jest dostępny w dwóch formach:

 • 0,5% zastrzyk dla 5 ml ampułek;
 • tabletki ważące 200 lub 400 mg.

Z ciała Atsebutolol wydalany przez nerki i przewód pokarmowy 12 godzin po podaniu. Substancja czynna może być zawarta w mleku matki. Należy to uwzględnić w przypadku kobiet karmiących piersią.

Nebiwolol

Możesz ocenić wynik leku w 2 tygodnie po rozpoczęciu leczenia. Oprócz zmniejszenia ciśnienia, lek ma działanie antyarytmiczne. Pod koniec czwartego tygodnia przyjęcia pacjent powinien mieć ciśnienie, pod koniec 2 miesięcy zajęć powinien stać się stabilny.

Wypuść Nebivolol w postaci tabletek zapakowanych w pudełka kartonowe. Substancją czynną jest chlorowodorek nebiwololu. Jego usunięcie z organizmu zależy od metabolizmu człowieka, im wyższy metabolizm, tym szybciej się go wyświetla. Wydalanie następuje przez przewód pokarmowy i nerki.

Dzienna stawka osoby dorosłej wynosi od 2 do 5 mg dziennie. Po dostosowaniu pacjenta do leku dawkę dobową można zwiększyć do 100 mg. Największy efekt uzyskuje się przyjmując lek w tym samym czasie.

Leki nieselektywne

Grupa leków nieselektywnych pod względem ciśnienia obejmuje następujące beta-blokery:

Pindolol jest przepisywany zgodnie ze schematem: 5 mg 3-4 razy dziennie. Możliwe jest zwiększenie pojedynczej dawki do 10 mg przy 3-krotnym spożyciu w ciągu dnia. Lek ten jest przepisywany w umiarkowanych dawkach pacjentom z cukrzycą.

Tymolol w leczeniu nadciśnienia tętniczego jest przepisywany po dwóch dawkach 10 mg. Jeśli jest to konieczne ze względów zdrowotnych, dzienną dawkę dostosowuje się do 40 mg.

Zaleca się, aby propranolol przyjmował 80 mg na dobę przez 1 lub 2 dawki. Dawka dzienna 160 mg jest dopuszczalna, ale, jak pokazuje praktyka, zwiększenie dawki zwiększa efekt terapeutyczny.

Konieczne jest anulowanie odbioru beta-blokerów pod kontrolą lekarza. Pacjent może znacznie zwiększyć ciśnienie. Gdy pacjent nie chce go przyjąć, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki dobowej w ciągu miesiąca.

Beta-blokery: lista leków

Leki z grupy beta-adrenolityków z nadciśnieniem łatwo rozpoznać po ich nazwie naukowej z końcem - lol. Jeśli twój lekarz zamierza przepisać beta-bloker, poproś go o przepisanie długo działającego leku. Taki lek może być nieco droższy, ale przedłużone formy leków są wygodne, ponieważ trzeba je przyjmować tylko raz dziennie. Jest to szczególnie ważne dla starszych pacjentów, którzy są bardziej narażeni na brak pigułki z powodu zapomnienia.

Wszystkie leki - blokery receptora beta-adrenaliny (beta-blokery) dzielą się na następujące:

 • Przygotowania pierwszej, drugiej i trzeciej generacji, patrz także tabela klasyfikacji beta-blokerów przez pokolenia;
 • Cardio-selektywne i nieselektywne beta-blokery - przeczytaj, jakie są beta-blokery selektywne dla układu sercowo-naczyniowego iw jakich przypadkach są przepisane;
 • Leki, które mają wewnętrzną aktywność sympatykomimetyczną, i inne, które tego nie mają;
 • Rozpuszczalne w tłuszczach (lipofilowe) i rozpuszczalne w wodzie (hydrofilowe) beta-blokery, aby uzyskać więcej szczegółów, przeczytaj „Lipofilowe i hydrofilowe beta-blokery”.
 • Zwróć uwagę na notatkę „Skutki uboczne beta-blokerów”.

Po zrozumieniu tych właściwości zrozumiesz, dlaczego lekarz przepisuje ci określony lek.

Poniżej znajdziesz sposób na pozbycie się nadciśnienia bez leków. U nas dowiesz się, jak kontrolować ciśnienie krwi, nie doświadczając skutków ubocznych „chemicznych” leków. Zalecane przez nas środki terapeutyczne są przydatne nie tylko w przypadku nadciśnienia, ale także we wszystkich innych przypadkach, gdy przepisywane są beta-adrenolityki. Mianowicie, w przypadku jakichkolwiek problemów sercowo-naczyniowych - niewydolności serca, arytmii, po zawale mięśnia sercowego.

 • Najlepszy sposób na wyleczenie nadciśnienia (szybkie, łatwe, dobre dla zdrowia, bez „chemicznych” leków i suplementów diety)
 • Nadciśnienie tętnicze jest popularnym sposobem leczenia go w etapach 1 i 2
 • Przyczyny nadciśnienia i jak je wyeliminować. Analizy nadciśnienia
 • Skuteczne leczenie nadciśnienia bez leków

Właściwości farmakologiczne niektórych beta-blokerów

Uwagi. + zwiększa, - zmniejsza, 0 - brak efektu

Informacje o lekach na nadciśnienie z grupy beta-blokerów

Acebutalol (kapsułki sekcyjne, acebutalol, kapsułki chlorowodorku acebutalolu) jest dostępny w kapsułkach 200 lub 400 mg. Zwykle przepisywany do przyjmowania raz na dobę, rozpoczynając od dawki 200 mg do maksymalnej dawki 1200 mg. Lek jest wydalany przez wątrobę bardziej niż przez nerki.

Atenolol jest beta-blokerem, który można przyjmować 1 raz dziennie. Nie powoduje skutków ubocznych ze strony centralnego układu nerwowego i jest uważany za bezpieczny dla nerek. Od nadciśnienia tętniczego i chorób układu krążenia - przestarzałe.

Betaksolol jest beta-blokerem, który szczególnie łagodnie obniża ciśnienie krwi u pacjentów. Przyjmuje się 1 raz dziennie.

Bisoprolol jest beta-blokerem, który jest wydalany przez nerki i wątrobę prawie jednakowo, dlatego choroby któregokolwiek z tych narządów doprowadzą do akumulacji leku we krwi. Można to zrobić 1 raz dziennie.

Karteolol (marchew, filtab w tabletkach) jest dostępny w tabletkach 2,5 i 5 mg. Zwykle przyjmuje się 2,5 mg raz dziennie. Maksymalna dawka wynosi 10 mg raz na dobę. Lek jest wydalany z organizmu częściej przez nerki niż przez wątrobę.

Karwedilol - ma ulepszoną skuteczność i cechy bezpieczeństwa w porównaniu z propranololem. Karwedilol jest uważany za lek z wyboru w leczeniu nadciśnienia tętniczego, jeśli pacjent ma współistniejącą niewydolność serca.

Labetanol (normodin, tradat, tabletki z chlorkiem labetanolu) jest dostępny w tabletkach 100, 200 i 300 mg. Różni się od innych beta-blokerów działaniem na inne receptory zwane receptorami alfa. To często prowadzi do zawrotów głowy. Lek czasami powoduje gorączkę i nieprawidłowości w wątrobie. Zazwyczaj stosowana dawka to 100 mg dwa razy na dobę, maksymalna to do 1200 mg, które dzielą się na dwie dawki. Wydalany głównie przez wątrobę.

Metoprolol jest beta-blokerem, który jest wydalany z organizmu przez wątrobę. Badania w 1999 r. Potwierdziły, że jest skuteczny w niewydolności serca.

Nadolol (nadolol w tabletkach) jest dostępny w tabletkach 20, 40 i 80 mg. Dawka początkowa wynosi 20 mg raz na dobę, do 160 mg raz na dobę. Wydalany z organizmu, głównie przez nerki. Nadolol jest również dostępny w połączeniu z tiazydowym bendroflumetiazydem. Ta kombinacja nosi nazwę koszyka. Tabletki są dostępne w dwóch wersjach: 40 mg nadololu i 5 mg bendroflumetiazydu lub 80 mg nadololu i 5 mg bendroflumetiazydu.

Nebiwolol - nie tylko blokuje receptory beta-adrenergiczne, ale także rozluźnia naczynia krwionośne. Zastosowanie nebiwololu w leczeniu nadciśnienia i chorób układu krążenia nie prowadzi do zaburzeń erekcji i impotencji.

Penbutolol (lewvatol) jest dostępny w tabletkach po 20 mg. Zwykle przyjmuje się od 20 do 80 mg raz dziennie. Wydalany głównie przez nerki.

Pindolol (tabletki pindololu) jest dostępny w dawkach 5 i 10 mg. Zwykle przyjmuje się 5 mg dwa razy dziennie. Maksymalna dawka wynosi 60 mg (30 mg dwa razy na dobę). Wydalany głównie przez wątrobę.

Propranolol (anaprilin) ​​- „weteran” wśród beta-blokerów. Propranolol był pierwszym lekiem na nadciśnienie opracowanym w tej grupie. Jak dotąd jest często przepisywany pacjentom. Jeszcze bardziej przestarzały niż atenolol.

Tymolol (blokada, tabletki maleinianu tymololu) jest dostępny w tabletkach 5, 10 i 20 mg. Zwykle przyjmowany dwa razy dziennie, 5 mg. Maksymalna dawka dobowa wynosi 40 mg (20 mg dwa razy na dobę). Wydalany głównie przez wątrobę. Tymolol jest również dostępny w połączeniu z dichlotiazydem w postaci timolidu: 10 mg tymololu i 25 mg diuretyku. Lek jest również dostępny w postaci kropli do oczu, które obniżają ciśnienie wewnątrzgałkowe.

jakie leki mogą być stosowane w leczeniu ciężkiego nadciśnienia tętniczego, jeśli osoba ma bradykardię

Normalny specjalista nie doradzi pigułek na nadciśnienie „in absentia”, bez osobistego kontaktu z pacjentem i bez zapoznania się z wynikami jego testów. Znajdź dobrego lekarza, nie próbuj oszczędzać na tym czasu i pieniędzy. Chyba, że ​​chcesz nadal żyć. Jeśli zabieg zostanie przeprowadzony „na wystawę”, wtedy zadziała również porada z Internetu :).

Ideologia naszej strony „Leczenie nadciśnienia tętniczego” polega na przeczytaniu tutaj ogólnych informacji o lekach i ewentualnie ustaleniu, który lek najlepiej pasuje do grupy. Musisz zacząć od artykułu „Leki na nadciśnienie: czym one są”. Po tym staniesz się „poinformowanym pacjentem”. Ale to nie znaczy, że teraz możesz samodzielnie wyznaczyć pigułkę. Nie rób tego wcale! Jeszcze raz: znajdź dobrego (w opinii pacjentów) lekarza i skonsultuj się z nim. Tylko u lekarza i pod jego ścisłym nadzorem możesz podnieść pigułki na nadciśnienie, które są dla Ciebie najbardziej skuteczne.

Staramy się również zwrócić uwagę wszystkich naszych gości na leczenie nadciśnienia i chorób układu krążenia za pomocą substancji naturalnych. Mogą być stosowane oprócz leków, a nawet na ich miejscu we wczesnym stadium choroby. Zobacz artykuł „Leczenie nadciśnienia bez leków”. Ta technika działa bardzo skutecznie, staraj się być pewna.

Cześć Radzić. Mam 68 lat, waga 67 kg, wzrost 163 cm. Mam bradykardię (tętno od 42 i jest wyższe). Z nadciśnienia tętniczego wziął diroton, Enap. Bolą wszystkie kości, kaszel i inne skutki uboczne. Nastąpił kryzys nadciśnieniowy, ponieważ nie mogłem przyjąć „regulaminów”. Od dwóch miesięcy piję Loristę, ale tylko w dawce 12,5 mg. Nawet przy takiej dawce wszystkie kości również bolały, a zwyrodnienie stawów biodrowych pogorszyło się. Teraz wątroba bolała (10 miesięcy temu, miała operację ropnia na wątrobie), trzustkę, żołądek.
Czy są jakieś inne opcje leczenia?

> Czy istnieją inne opcje leków?

Twoja sprawa wykracza poza moje kompetencje, nie jestem gotowy, aby coś doradzić.

Cześć Proszę mi powiedzieć, czy można brać beta-blokery w walce ze zwiększonym poceniem, jeśli tak, to co? Poci się absolutnie stale, a nawet zimą. Mamy drugi rodzaj silnego pocenia: podstawowy, a potem wszystko jest całkowicie zakryte, od czoła i nosa po pośladki (bielizna jest zawsze mokra, a koszulka jest całkowicie mokra). Jednocześnie mąż jest absolutnie zdrowy, nie ma cukrzycy, nadciśnienia, wszystkie wskaźniki są normalne, zdrowe serce i nie ma chorób zakaźnych, pocenie się nie było również przenoszone przez dziedziczenie!? Jedynym problemem jest ból w dolnej części pleców, szyi i kręgosłupa! Wypróbowano wielu silnych dezodorantów z potu (zawierających 25% chlorku glinu). Próbowałem i wiele środków ludowych. Jakiekolwiek prepraty z grupy beta-blokerów byłyby dla nas odpowiednie, biorąc pod uwagę te cechy i brak jakichkolwiek problemów z sercem lub ciśnieniem.

> czy beta-blokery mogą być stosowane w walce z poceniem się

Nie sądzę, że to pomoże. Przeczytaj także artykuł o skutkach ubocznych beta-blokerów.

Cześć Piję z nacisku Loristy N. Wszystko jest w porządku, ale kaszel jest torturowany. Zastąpiony Loristą N. Czy istnieje lek-va na nadciśnienie bez bólu gardła? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Zgodnie z zaleceniami w takich przypadkach pacjent został zastąpiony inhibitorem ACE i blokerem receptora angiotensyny - i nadal nie pomagał. Razem z lekarzem (.) Spróbuj użyć innego blokera receptora angiotensyny II, a jeśli nie pomożesz, spróbuj leków z innych klas. Przeczytaj także nasze artykuły w bloku „Leczenie nadciśnienia w ciągu 3 tygodni jest prawdziwe”.

Cześć Mam 27 lat, proszę mi powiedzieć, jaki lek może zastąpić anaprilinę. Pomaga mi lepiej niż inni w walce z nadciśnieniem i w małych dawkach, ale zaczął uczulać na czerwone plamy na twarzy. Atenolol pomaga dobrze, ale z niego w ciągu kilku tygodni pojawiają się również działania niepożądane w postaci ogólnego osłabienia, osłabienia i apatii. Takie same działania niepożądane występują podczas przyjmowania leków Enap, Enalapril, Lizynopryl tylko w ciągu tygodnia. Po leku Capoten z pojedynczą dawką lub bardzo dobrymi lub silnymi bólami głowy. Dziękuję

> jaki lek
> można zastąpić Anaprilin

Żaden odpowiedni specjalista nie odpowie na to pytanie zdalnie, bez osobistych konsultacji. A jeśli ktokolwiek to zrobi, będzie musiał wziąć dyplom medyczny i założyć mankiety. Ponieważ przyczyny twoich problemów nie są znane, nie ma analiz danych i chorób towarzyszących. Skonsultuj się z lekarzem!

Zwróć uwagę na betaxolol (lokren). Nasza strona zawiera szczegółowy artykuł na jej temat. Jest to stosunkowo nowy beta-bloker, z minimalnymi skutkami ubocznymi. A w lewej kolumnie powyżej znajduje się link „Które leki na nadciśnienie powodują impotencję, a które nie”. Możesz przeczytać o innych beta-blokerach najnowszej generacji. Ale proszę, nie przyjmuj ich z własnej inicjatywy! Sprawdź u doświadczonego lekarza!

Szkoda, że ​​w tym wieku wpadłeś w pigułki. Przeczytaj artykuł w bloku „Leczenie nadciśnienia w ciągu 3 tygodni - to jest prawdziwe”. Zwłaszcza jeśli masz nadciśnienie połączone z nadwagą.

Podwyższoną presję stwierdzono we mnie od 13 roku życia i byłem u wielu specjalistów, wszystkie wyniki testów były bardzo dobre, lekarze założyli, że wynikało to z faktu, że rosłem szybko (10 cm rocznie), a naczynia nie nadążały za mną lub że było to bardziej realistyczne to zostało przeze mnie odziedziczone. Na początku wieku wojskowego przeprowadzono kompleksową diagnozę całego ciała, aby zidentyfikować przyczyny nadciśnienia w ośrodku kardiologicznym, wszystko było również doskonałe (serce, nerki, wątroba, pęcherz itp.). Jedyną rzeczą, której nie zrobiłem, była tomografia mózgu. Nie znaleźli przyczyny choroby i odnieśli się do dziedziczności.

Nigdy nie cierpiałem na otyłość, obserwuję siebie i mam atletyczną sylwetkę. Nie jest zwolennikiem chemikaliów i chętnie odmówiłby ich, gdyby to było możliwe. Czasami oczywiście zastępuję chemię ziołami, ale to z pewnością wtedy, gdy nie ma stresu fizycznego i emocjonalnego, choć w doskonałej harmonii, czasami zwiększone ciśnienie daje o sobie znać, a zioła nie zawsze sobie z tym radzą.

Wierzę, że chociaż medycyna nie jest w stanie wyleczyć nadciśnienia, zwłaszcza w ciągu trzech tygodni (choć w tych artykułach są nasiona prawdy), wszyscy byliby wyleczeni, gdyby wszystko było tak wspaniałe. Tak, medycyna jest w stanie wyeliminować objawy choroby na pewien czas, ale sama choroba nie może być całkowicie usunięta.

Dziękuję za zalecenia, na pewno zwrócę uwagę na proponowany lek i skonsultuję się z lekarzem.

> co jest bardziej prawdziwe?
> przekazane mi przez dziedziczenie

To jest nonsens. Zawsze istnieje przyczyna nadciśnienia, tylko czasami trudno go znaleźć.

> jedyna rzecz, której nie przeszedłem
> więc to jest tomografia mózgu

Przyczyną twojego problemu może być mały, ale złośliwy guz w mózgu lub nadnerczach, a także problemy z tarczycą. W artykule „Przyczyny nadciśnienia i jak je wyeliminować. Analizy nadciśnienia ”wyszczególniają przyczyny wtórnego nadciśnienia. Musisz dokładnie sprawdzić wszystkie te opcje. A zanim zrobisz USG lub tomogram, upewnij się, że badania są prowadzone przez naprawdę kompetentnego, doświadczonego specjalistę.

I upewnij się, że nie jesteś odurzony rtęcią lub ołowiem, a także normalną zawartością żelaza we krwi.

> Myślę, że podczas medycyny
nie jest w stanie wyleczyć nadciśnienia
> szczególnie przez trzy tygodnie

U 90% pacjentów nadciśnienie wywołuje zespół metaboliczny, a u takich pacjentów zwykle wiąże się z nadwagą. Wszystkie nasze metody pomagają w ciągu 3 tygodni lub krócej. Twoja sprawa nie jest typowa, bardziej odpowiednia dla serii „Doctor House” :). Przyczyna twojego problemu nie jest standardowa i musisz bardzo starać się go znaleźć.

W każdym razie, oprócz leków, ma sens przyjmowanie magnezu, jak opisano na naszej stronie internetowej, aby zobaczyć, co się dzieje. Ale nie myśl, że „pozbędziesz się” samego magnezu, nie znajdując przyczyny nadciśnienia.

Co zrobić, gdy mierząc ciśnienie, na lewej ręce pokazuje, że jest wysoka, a na prawej, że jest obniżona?

Zdarza się to często w podeszłym wieku, jeśli z jednej strony naczynia są silnie dotknięte miażdżycą, az drugiej - niewiele. Ogólna zasada: skup się na wyższej stawce. Upewnij się, że robisz wszystko dobrze, gdy mierzysz ciśnienie. Na naszej stronie internetowej pod nagłówkiem „Pomiar ciśnienia krwi” możesz dowiedzieć się o błędach i jak ich uniknąć.

Mam 39 lat, cierpię na nadciśnienie już od 10 lat, szczególne zaostrzenia pojawiają się, gdy jest 0 stopni na zewnątrz, zarówno zimą, jak i wiosną. Waga 112 kg, wzrost 176 cm Powiedz mi, co musisz zachować dla siebie, co w jakiś sposób doprowadziłoby do pogorszenia.

> co musisz zachować
> z tobą, więc przynajmniej
> jakoś pokonałem pogorszenie

Błędnie postawiłeś pytanie. Bo jeśli nie leczysz się systematycznie, a tylko „przygnębiasz”, możesz już zająć się miejscem na cmentarzu. Wkrótce się przyda.

Musisz przeczytać artykuły w bloku „Odzyskaj z nadciśnienia w ciągu 3 tygodni - to jest prawdziwe” i szybko zacznij robić wszystko, co jest tam zalecane.

Lekarz w celu złagodzenia kryzysów nadciśnieniowych może zostać wybrany przez lekarza po dokładnym badaniu. Zaocznie nie udzielamy takich porad. Na naszej stronie znajdują się szczegółowe informacje o lekach „chemicznych”. Ale kategorycznie nie radzę ci brać ich arbitralnie. Znajdź dobrego lekarza i udaj się do niego z tym pytaniem.

> Waga 112 kg, wysokość 176 cm

Najprawdopodobniej nadciśnienie powoduje zespół metaboliczny. Jeśli starannie wykonasz nasze zalecenia dotyczące naturalnego leczenia nadciśnienia, wtedy „zaostrzenia” w tobie i tak przestaną. I żadne lekarstwo nie będzie potrzebne.

Czy można pić beta-bloker (24 godziny) od czasu do czasu, gdy ciśnienie wzrośnie do 150/100? Raz w tygodniu wzrasta. W pozostałe dni ciśnienie wynosi 125/80 130/80. Przepisane z myślą o Veget. statek dystonia, którą należy pić nieprzerwanie do lata. Magnerot, Heptral dla wątroby były również przepisywane przez wyniki testów. W TSH tarczycy występuje 8 mm węzeł, norma T4 jest zwiększona. Język w białym rozkwicie, gazy, półstały półpłynny stolec

> Czy mogę pić beta
> Blokada Concor (24 godziny)
> od czasu do czasu

Nie, tak nie będzie. Beta-adrenolityki są lekami do leczenia „systemowego”, a nie „antykryzysowego”. Ponieważ występują problemy z tarczycą, dla ciebie jest to na ogół zły wybór.

> Magnerot również przepisał

Jeśli weźmiesz jakiś lek magnezowy, najprawdopodobniej poprawi to twoje samopoczucie.

Ale najważniejsze pytanie dotyczy dawkowania. Aby uzyskać dobry efekt, musisz przyjmować znaczne dawki. Jeśli Magnerot zawiera 500 mg orotatu magnezu w każdej tabletce (co odpowiada 32,8 mg magnezu), to polecam przynajmniej 8 tabletek dziennie. I możesz 12, jeśli jesteś dużą kompilacją.

Z powodzeniem stosujemy magnez w leczeniu nadciśnienia i problemów z sercem. Przeczytaj artykuł na temat linku „Skuteczne leczenie nadciśnienia bez leków” w bloku „Odzyskiwanie z nadciśnienia w ciągu 3 tygodni jest realne”. Magnez poprawia sytuację nawet przy IRR, gdy inne metody nie pomagają. Ale wszystko zależy od dawki. Lekarze zwykle zalecają zbyt niskie dawki „tchórzliwe”. Nie bój się przyjmować dużej ilości magnezu, jeśli nie masz niewydolności nerek. I lepiej jest użyć jednego z preparatów „Magnez + B6”, a nie magnerota, w którym nie ma witaminy B6.

> Jest węzeł 8 mm
> tarczyca wzrosła

Bardzo ważne jest, aby znaleźć dobrego (!) Endokrynologa. Jeszcze raz: nie pierwszy, ale dobry, inteligentny, kompetentny, doświadczony.

Dziękuję Zwiększ dawkę magnezu. W pierwszym tygodniu przepisano mi 6 tabletek (już wypiłem) i 3 tabletki dziennie przez miesiąc. Jeśli chodzi o witaminę B6, piję neurowitaminy z grupy B. Istnieje dawka nasycająca B6 i B12. Powiedz mi, gdzie iść z tarczycą? W naszej klinice mówią, że nie są bardzo dobrym endokrynologiem. Mieszkam niedaleko Moskwy. Czy możesz iść do „Endocrine Science Center” w Moskwie? I wciąż możesz zrobić biopsję tej strony? Najstraszniejszą rzeczą w mojej diagnozie VSD było drętwienie rąk ze skurczem, drętwieniem nóg, skurczem brzucha i mięśniami języka. Teraz jest ciśnienie, które okresowo skacze, gdzie lepiej skręcić

> 6 tabletek w pierwszym tygodniu

Spróbuj zwiększyć do 8-10 tabletek w ciągu 3 tygodni. Jeśli występuje biegunka, zmniejsz dawkę z powrotem. A jednak używaj magnezu + B6, a nie magnerota.

> Istnieje dawka nasycająca B6 i B12

Dawka terapeutyczna wstrząsu B6 zaczyna się od 50 mg na dobę

> gdzie iść
> tarczyca?

Szukaj inteligentnych lekarzy, według ich pacjentów. Co do zasady, ci lekarze, którzy nie są leniwi, aby doradzać pacjentom przez Internet na stronach medycznych, są dobrzy. Oczywiście, jeśli diagnoza pacjenta na to pozwala :).

> Mieszkam niedaleko Moskwy

To nie będzie dla ciebie problemem.

> może natychmiast to zrobić
> biopsja tej strony?

Endokrynolog powie ci to.

Mam 25 lat, waga 85 kg, wysokość 184 cm uprawia sport. W gabinecie lekarskim zmierzyli ciśnienie

195/110 (117) w okolicy. Natychmiast udał się do testów: krwi, kardiogramu, moczu. Wszystko jest normalne, kardiogram jest dobry, zawartość krwi w substancjach (cukier itp.) Jest normalna, ale w moczu nadmiar białka wszystko jest normalne. Badanie ultrasonograficzne nerek wykazało, że są całkowicie zdrowe. Co zauważyłem, mierząc ciśnienie? Zaczynam się martwić (ogólnie mam lęk przed lekarzami), ale faktem jest, że w domu, kiedy zaczynam odczuwać podniecenie, wzrost tętna i stan podobny do przypływu adrenaliny, jak w silnej sytuacji stresowej, nawet wtedy jest źle. W jakikolwiek sposób czuję się (nacisk na pomiar domu 168/108). Zauważam też, że nie mam bólów serca, bólów głowy, zawrotów głowy, to znaczy nie ma oczywistych objawów presji. A jeśli pamiętasz, miałem już wysokie ciśnienie w klasach podstawowych podczas badań lekarskich. Może mógłbyś jakoś wyjaśnić sytuację. Przy okazji, mój ojciec ma taką samą sytuację, lekarz ma 187/114, aw domu 125/85.

> Może mógłbyś,
> jak wyjaśnić
> sytuacja

W wieku 25 lat tak straszna presja jest bardzo zła. Prognoza jest trudna.

> nadmiar białka w moczu

To oznaka problemu z nerkami.

> Wykazano badanie ultrasonograficzne nerek
> które są absolutnie zdrowe

Wygląda na to, że wyglądają zdrowo, ale USG nie pokaże tego, co jest w środku.

Musisz przejść badania krwi. Byłoby miło zrobić to w prywatnym niezależnym laboratorium. Takie laboratoria przeprowadzają testy, ale w zasadzie nie są zaangażowane w leczenie. Jakie wskaźniki sprawdzają podejrzane nerki - można to łatwo sprawdzić w Internecie. I zabierz ze sobą ojca do analizy.

Jeśli badania krwi wykażą, że nerki są zdrowe, należy je dokładnie zbadać. Przeczytaj nasz artykuł „Przyczyny nadciśnienia i jak je wyeliminować. Analizy nadciśnienia ”i zbadane na liście, która jest tam podana. Podczas testu natychmiast zacznij przyjmować Magnez-B6, jak zalecamy. W każdym razie będzie to przydatne.

> ojciec ma taką samą sytuację
> u lekarza 187/114 iw domu 125/85

Nazywa się to „syndromem białego fartucha”, mamy materiały na tej stronie. Albo masz zły monitor ciśnienia krwi w domu. Konieczne jest posiadanie nowoczesnego tonometru półautomatycznego. Jest łatwy i wygodny w użyciu i jest bardzo dokładny.

> waga 85 kg, wysokość 184 cm

Jesteś wielkim facetem. Z dużym prawdopodobieństwem masz nadmiar insuliny we krwi. Zasadniczo warto będzie wybrać dietę Atkins o niskiej zawartości węglowodanów, w najłagodniejszej formie.

Ale twoje wskaźniki ciśnienia krwi są potworne. Hiperinsulinizm w ciągu 25 lat nie może do tego doprowadzić. Dlatego należy zbadać i poszukać prawdziwej przyczyny nadciśnienia. W przeciwnym razie nie możesz żyć do 35 lat.

Możesz nadal zadawać pytania w komentarzach do tego artykułu. Określ wyniki testu i wszelkie nowe informacje, które otrzymasz. Postaramy się pomóc jak najwięcej.

Teraz mierzę odczyty ciśnienia krwi, aby uzyskać pełny obraz wizyty specjalisty i przygotować pytania. Była taka sytuacja, gdy zmierzyłem ciśnienie rano, kiedy obudziłem się o 178/107 i puls 101. Po pewnym czasie wszedłem pod prysznic i po tym zmierzyłem ciśnienie 132/80 pulsu 92 (nawiasem mówiąc, zawsze odczuwam wzrost tętna podczas pomiaru ciśnienia krwi i lęku). Ciśnienie zmierzono również do wypitej filiżanki 158/98 kawy, 5 minut po kawie, ciśnienie wynosiło 130/75 pulsów 70 i pomiar powtórzono po 10 minutach. pomyliłem się, ciśnienie 130/80. Szczerze mówiąc, dziwny obraz gorącego prysznica i naturalnej mocnej kawy normalizuje A.D., chociaż musi być efekt odwrotny. Jedyne, co zauważyłem, to to, że mogłem się zrelaksować i stan był prawie jak zwykle. Zacząłem zauważać, że niższe ciśnienie nie przekracza 90, chociaż w pierwszych pomiarach było 115.
Badanie krwi według lekarza nie ujawniło żadnych nieprawidłowości, wszystko jest normalne. A jeśli chodzi o białko w moczu, przypomniałem sobie, że użyłem maści Lorinden C i jest ona wydalana z moczem jako związek jodu i białka, może to było przyczyną zwiększonej zawartości.
Zastanawiałem się, czy to może być jakaś ostra reakcja na sam proces pomiarowy lub fizjologiczna osobliwość ciała. Nadal mam zdrętwiałą szyję, kiedy siadam prosto.

Gdybym był tobą, myślałbym teraz intensywnie, gdzie znaleźć DOBRY lekarz, który ma zostać zbadany i skonsultować się z nim.

Dzięki liczbom pulsu i ciśnienia jest on bardzo zbliżony do zawału serca lub udaru.

71 lat, wysokość 165, waga 70 kg. CHD, dusznica bolesna, reumatoidalne zapalenie stawów. Akceptuję Mataprolol 1 2 raz dziennie, cardiomagnyl 0,75-1 stół dziennie. Analizy - ogółem. cholesterol-7, cukier-5,8, kreatynina-102, ud.-masa-1 003, cukier i białko nie zostały znalezione, zawartość żelaza we krwi jest prawidłowa, hemoglobina-109

> 71 lat, wysokość 165, waga 70 kg.
> Choroba wieńcowa, dławica piersiowa, reumatoidalne
> zapalenie stawów. Akceptuję

A jakie jest twoje pytanie?

Masz wysoki poziom cholesterolu. Z pewnością istnieje znaczna miażdżyca naczyń krwionośnych, z tego powodu choroba niedokrwienna serca i udary. Beta-adrenolityki (w szczególności metoprolol) tłumią objawy, ale nie mają wpływu na przyczyny problemów.

Gdybym był tobą, znalazłbym i uważnie przeczytałbym obie książki Atkinsa, jak zalecamy w bloku „Leczenie nadciśnienia w 3 tygodnie jest prawdziwe”.

Idź do jedzenia z ograniczeniem węglowodanów, korzyść nerek działa mniej lub bardziej normalnie i pozwala na to. Po 4-6 tygodniach diety niskowęglowodanowej ponownie przejdziesz badania krwi i upewnisz się, że profil cholesterolu znacznie się poprawił. W związku z tym rozwój miażdżycy zwolni. Staraj się również przyjmować różne suplementy dla serca, zgodnie z zaleceniami w książce „Suplementy: Naturalna alternatywa dla leków”. Niektóre z nich będą miały niewielki wpływ na ciebie, a niektóre z nich znacznie poprawią twoje samopoczucie.

Plus, najlepiej witamina C, witamina E i inne przeciwutleniacze, próbując chronić naczynia krwionośne. To jest twoje główne zadanie. Im lepiej sobie z tym poradzisz, tym dłużej żyjesz.

P. S. Metoprolol i kardiogram (a mianowicie aspiryna w nim) - nie próbuj anulować, dopóki stan zdrowia nie poprawi się znacząco. Następnie skonsultuj się z lekarzem, jeśli możesz odmówić przyjęcia leku.

Mam 54 lata, doświadczenie nadciśnienia wynosi 15 lat. Teraz przyjmuję Egilok-retard rano i wieczorem amlodypinę. Wcześniej był Lodoz. Mam taki problem - mam kaszel na te leki. Wcześniej, 5 lat temu, ta sama reakcja dotyczyła enalaprylu. Czytam teraz artykuł o tym, jak pozbyć się nadciśnienia bez leków, jest taki problem - tak jakby wszystkie działania miały na celu zmniejszenie masy ciała, a ja już mam normalną wagę i nie chciałbym schudnąć. Wysokość 156, waga 52. Co radzisz.

> Co radzisz.

Przeczytaj artykuł „Przyczyny nadciśnienia i jak je wyeliminować. Testy na nadciśnienie ”, wykonaj testy. Spróbuj znaleźć przyczynę nadciśnienia i wylecz ją.

Jeśli twoje nerki są normalne, spróbuj wziąć magnez i taurynę. Ale w każdym razie uważnie zbadaj i poszukaj ukrytej przyczyny nadciśnienia.

-18 lat, 186 cm, waga 92
-Niedoczynność tarczycy.
-Spośród skarg: Wzrost o 6.30 nie przeszkadza. Gdzieś o godzinie 12 stopniowo pojawia się zmęczenie, ból głowy zaczyna się w tylnej części głowy, mózg przestaje myśleć, a zdolność do pracy zmniejsza się do wyimaginowanej (jeśli mierzysz ciśnienie, aby było gdzieś 145/90). Ponowne użycie capotenu (pod językiem) lub 10-20 minut snu przywraca mnie do życia, ciśnienie spada do 135.
Na wszelki wypadek bóle głowy wynikają głównie z silnego stresu psychicznego, z wysiłkiem fizycznym czuję się świetnie.
- Eutiroks 150 -1 p / dzień, rano
-Na podstawie badań niedawno oddał krew (na hormony, cukier, krzywą cukru), mocz, EKG, ultradźwięki nerek.
Wszystko jest normalne z wyjątkiem hormonów tarczy Żelazo (lekkie odchylenie od normy)
Jakiego leku możesz doradzić?

> Jaki lek
> czy możesz doradzić?

Upewnij się, że jesteś zaangażowany w prawdziwie wykwalifikowanego endokrynologa i robisz wszystko, co możliwe, aby poprawić swoją niedoczynność tarczycy. W przeciwnym razie nie będzie sensu z żadnych tabletek.

Leki przeciw nadciśnieniu zaocznie nie doradzą. Porozmawiaj na ten temat z endokrynologiem.

Możesz spróbować magnezu, jak aktywnie polecamy tutaj. Tauryna - prawdopodobnie nie jest konieczna. Olej rybny - na zamówienie.

Potas / magnez / olej rybny i gerimaki (woda) - ciągle piję, by wyczuć 0
Dziękuję za odpowiedź, która nic mi nie dała.
Żyję z niedoczynnością tarczycy z pierwszej klasy i nie przeszkadzało mi to nawet bez hormonów, kiedy hormony przekroczyły normę o 10k.
I ostatnia połowa roku, gdy ciśnienie zaczęło się zakłócać, a wydajność od strony tarczy gruczołu pozostała niezmieniona w ostatnich latach (regularnie robię USG / oddaję krew, klinikę, biochemię, cukier)
I jak zwykle wszyscy eksperci tłumaczą strzałki, przechodzą do tego lub tamtego i okazuje się, że to błędne koło.
Wniosek - jedynym wyjściem jest samoleczenie, a ponieważ nie jest to smutne, to prawda.

> Jedyny wniosek
> wyjście to samoleczenie

W twoim przypadku jedynym rozwiązaniem jest leczenie niedoczynności tarczycy z pomocą wykwalifikowanego endokrynologa, który wciąż wymaga przeszukania.

Jeśli znasz angielski, możesz przeczytać popularną literaturę medyczną na temat problemów z tarczycą. Obawiam się, że z książek po rosyjsku nie będzie sensu.

Dzień dobry! Mój tata (75 lat, około 1,75 wzrostu, waga około 80 lat) ma udar niedokrwienny w lewym basenie SMA, umiarkowany niedowład połowiczy lewostronny. Nadciśnienie tętnicze 3 łyżki., Ryzyko 4. Cukier 5,7, cholesterol 4.5 Tętnice szyjne: objawy miażdżycy, p-gr OGC: zwłóknienie korzenia, CT mózgu: podostry zawał mięśnia sercowego w prawym płacie ciemieniowym, Przewlekły etap zawału mięśnia sercowego w płacie czołowym lewej półkule mózgowe, wyraźna miażdżyca tętnic śródczaszkowych. Szpital leczony: reopolyglukina, heparyna, siarczan magnezu, mildronian, bisoprolol, indapamid, amlodypina, Relanium, fiziotenz, cytoflawina, perineva Podczas leczenia w szpitalu jego ciśnienie krwi zostało znormalizowane, ale miał ciągłe usterki, straszne sny, agresję. Po wypisaniu do domu przepisano amidodynę i atorwastatynę, aspirynę bisoprololową Mexidol. Usterki i straszne sny trwały, po zniesieniu bisoprololu, amlodypiny i atorwastatyny, zniknęły następnego dnia. Ale teraz nie możemy znaleźć pigułek, które utrzymają ciśnienie w normie. Wypróbowane: zokson, indap, anaprilin, sloz, diroton (nie pomaga i usterki), ponownie bisoprolol z amlodypiną (ponownie usterki) - bez rezultatu, ciśnienie wynosi 190-170 na dobę. Nifedypina zmniejsza się trochę i nie na długo. Teraz pijemy tyłek trombosów zokson, karwedilol, glicynę i kontynuujemy aż do lozap. Brak wyniku. Może nam coś doradzisz. Nie mamy „dobrego” lekarza.

> Może ty do nas
> doradzić coś

W twojej sytuacji nie należy oczekiwać znaczącej poprawy. Prawdopodobnie nie trzeba próbować agresywnie zmniejszać ciśnienia.

Ciśnienie krwi, które jest normalne dla osób bez udaru, jest teraz znacznie niższe dla twojego taty. Myślę, że właśnie z tego powodu pojawiają się „usterki, straszne sny, agresja”. Sprawdź u lekarza, jaki poziom ciśnienia krwi byłby dla niego najbardziej odpowiedni.

Przed uderzeniem jego ciśnienie robocze wynosiło 140 (na górze), a teraz z tym ciśnieniem (140-150) czuje się dobrze, jeśli wzrośnie powyżej, zaczyna mieć bóle głowy.

> teraz pod tym ciśnieniem (140-150)
> czuje się dobrze

Po udarze jest to częsta sytuacja. Może warto opuścić. Na wszelki wypadek skonsultuj się z lekarzem. W każdym razie nie jest wskazane celowanie w 120/80.

Czy w naszym przypadku ma sens wypróbowanie diety + magnezu + oleju rybnego i tauryny?

Aby odpowiedzieć dokładnie, musisz przejść badania krwi i moczu, które sprawdzają pracę nerek. Najprawdopodobniej nie będzie krzywdy. Możesz spróbować oleju z magnezu i ryb. Tauryna i dieta - nie wiem.

Cześć Mam 39 lat, wzrost 182, waga 84. Ostatnio ciśnienie okresowo wzrasta do 140-150. Czułem się z tym bardzo źle. Rozpoczął wyszukiwanie informacji w Internecie i trafił na Twoją witrynę. Zaczął brać 8 tabletek Magnelis dziennie. Wynik przekroczył wszelkie oczekiwania. Dosłownie czwartego dnia przyjęcia ciśnienie rano wynosiło 105–110 mm. Wieczorem 125–130. Postanowiłem zmniejszyć dawkę do 6 tabletek dziennie - ciśnienie powróciło do 140. Ponownie piję po 8 - ciśnienie rano wynosi około 100 mm. Wieczorem 125-130.130 mi odpowiada idealnie, ale tutaj rano nie jest wystarczająco nisko? Jak ustabilizować ciśnienie? Dziękuję

> tutaj 100 rano nie jest niska?

Nie, jest w normalnym zakresie, jeśli czujesz się normalnie. Każde „górne” ciśnienie powyżej 90 z dobrym zdrowiem jest OK.

> Jak ustabilizować ciśnienie?

W twojej sytuacji nie rób tego. Ciśnienie zmienia się w ciągu dnia i jest to normalne. Najważniejsze, że dobrze się czujesz. Zmierz ciśnienie krwi raz dziennie - późnym popołudniem, ale nie martw się o wskaźniki poranne.

> Magnelis 8 tabletek dziennie.

Znacznie zaoszczędzisz, jeśli zamiast magnezu przełączysz się na magnez ze Stanów Zjednoczonych. Przeczytaj więcej w artykule „Leczenie nadciśnienia bez leków”.

Cześć, powiedz mi, że ciśnienie często wzrasta
240/150 Biorę to z zastrzykiem z papaweryny i dibazolu
robię lub nie, możesz potrzebować innych zastrzyków.

> może potrzebować innych zastrzyków

Nie mam odpowiedzi na cenzurę na twoje pytanie.

W dniu 7 maja 2013 r. Moja matka miała udar krwotoczny. Po udarze po lewej stronie nastąpiła utrata pola widzenia. Krwiak miał 25 kostek. W lipcu zrobiłem wszystko w czystości. Przeszedł kurs rehabilitacji. Używana komora ciśnieniowa, akupunktura, terapia ruchowa. Po udarze nie było cięć. Wybrano 2,5 mg amlodypiny; Prestarium 2 mg i Nebilet-Paul, tabletka o najniższej dawce. Wszystko to rano. Akceptuje atorix. Omega, skrzeplina. Po 3,5 miesiącach ciśnienie okresowo wieczorem zmieniło się na 180/67, natomiast tętno 50-48. Taki puls od mojej matki od urodzenia. Pije corinfar, gdy wzrasta. Po przeczytaniu Twojej strony zdecydowałem się wypić manga-B6. Podczas 4 dni. Nie ma nic lepszego. Radzić. Z nerkami wszystko jest w porządku. Wysokość 154, waga 52 kg

> Z nerkami wszystko jest w porządku

Aby to potwierdzić, musisz przejść badania krwi i moczu, a nie tylko USG

Radzę zapoznać się z artykułem „Przyczyny nadciśnienia i jak je wyeliminować. Testy na nadciśnienie ”i zbadaj matkę, ponieważ jest malowana.

Ponadto należy wykonać badania krwi, które pokazują jego grubość, a tym samym ryzyko nawrotu udaru.

Jeśli wynik badania ujawni przyczynę nadciśnienia, należy go ostrożnie leczyć.

Należy pamiętać, że uszkodzenie po udarze jest nieodwracalne.

67 lat wzrost 154 waga 50 kg osteoporoza, zapalenie błony śluzowej żołądka? zapalenie pęcherzyka żółciowego odmiedniczkowe zapalenie jelit Zapalenie nadciśnienia tętniczego na tle leków przeciwnadciśnieniowych, atak rozpoczyna się nagle, ciśnienie krwi wzrasta w ciągu 30 sekund, więc 115/70 wzrasta do 160/95, natychmiast zamienia jelita i silną potrzebę zniekształcenia, ostatnie 2 ataki pozostawiły tachykardię lewej nogi i ramienia, stan, który wkrótce słabnie. Każdego dnia biorę Norvasc 5 mg Concor 2,5 mg kardio-agryl, Krestor. Phiochromocytoma na MRI nie został potwierdzony. W ataku akceptuję korinfar glicynę fenozepam anaprilinę pod językiem. pomoc w unikaniu ataków. a nawet Norvasc powoduje bolesne skurcze podczas oddawania moczu, niż można go zastąpić. Analiza moczu w nerkach jest prawidłowa, analiza moczu jest idealna, wątroba jest dietą, jedzenie nie jest słone, ale jest szybka diureza nocna, cukier wynosi 5,8 -5,2, w zależności od węglowodanów, które również ograniczam.

> pomagają uniknąć napadów

Przeczytaj artykuł „Przyczyny nadciśnienia i jak je wyeliminować. Testy na nadciśnienie. Sprawdź nerki zgodnie z opisem, a nie „badanie nerki”. Ostrożnie leczyć odmiedniczkowe zapalenie nerek. Dalej szukaj dobrego (!) Endokrynologa i pozwól mu skierować cię na testy i egzaminy.

> Nie potwierdzono guza chromochłonnego na MRI

To tylko jedna z odmian problemów endokrynologicznych, które mogą powodować napady. Opisano przyczyny nadciśnienia i inne. Jeszcze raz: potrzebujesz inteligentnego (!) Endokrynologa, którego trudno znaleźć. Czytałbym na twoim miejscu profesjonalne książki o endokrynologii.

Jeśli na pusty żołądek, to jest bardzo dużo. Jeśli po jedzeniu, jest to tolerowane.

Spróbuj dodać magnez do przyjmowanych leków, jak opisano w artykule „Leczenie nadciśnienia bez leków”. Ale najważniejsze jest znalezienie endokrynologicznej przyczyny ataków, a także leczenie odmiedniczkowego zapalenia nerek.

Mam 56 lat, waga 86 kg, wzrost 157. Zadałem już pytanie, nie odpowiedzieli mi. Lekarz przepisał bidop, czuła się bardzo dobrze, kiedy piła, jedna czwarta wypustki. 1 raz dziennie. Zajęło 2 lata, pojawiły się suche błony śluzowe i bardzo silne zaparcia. Postanowiła zmienić lek, a lekarz, który go przepisał, zniknął. Radzę, że lepiej jest zaakceptować. Mam ciśnienie 145/86, podejrzewam niewydolność serca, węzły w tarczycy.

> Poinformuj, że lepiej wziąć.

Zapoznaj się z artykułami w bloku „Leczenie nadciśnienia w ciągu 3 tygodni - to jest prawdziwe” i uważnie postępuj zgodnie z zaleceniami. Po pierwsze, weź testy, które polecamy.

A jakie „chemiczne” pigułki tłumią objawy, zamiast normalnego leczenia, nie są tak ważne.

Cześć Mam 46 lat, waga 118 kg, wysokość 175. Moja presja jest dziedziczna. Kiedy miała 17 lat, dostała pracę, lekarze byli zaskoczeni, że mam ciśnienie 100/150. Ostatnio zostałem zbadany. Był kardiologiem, neurologiem, urologiem. Przeszedł wszystkie testy, zdał USG, IVF. Wszystko wydaje się normalne. Bardzo się denerwuję. Kardiolog napisał do mnie FIREL. Czuję się bardzo dobrze, kiedy ją piję, 1 tabletka 1 raz dziennie. Zaakceptuj rok. Poradź, jak zażywać lek za pomocą swojej metody. Wiesz, przez tydzień biorę MAGNESIUM B-6, olej rybny i piję herbatę z głogu bez użycia leku. Ciśnienie nie spada 105/170. Jak najlepiej zabrać?

> Ciśnienie nie spada

W twoim przypadku dieta niskowęglowodanowa jest ważniejsza niż jakiekolwiek tabletki. Przeczytaj ponownie artykuły w bloku „Leczenie nadciśnienia w 3 tygodnie - to jest prawdziwe”.

> Czuję się bardzo dobrze
> ja, kiedy go piję

Dlaczego więc szukasz innych zabiegów?

> Jak najlepiej wziąć?

Zanim coś zrobisz, przestudiuj artykuł „Przyczyny nadciśnienia i jak je wyeliminować. Testy na nadciśnienie ”i przejdź do testów. Jak są twoje nerki i tarczyca?

Mam 30 lat, wzrost 158, waga 92. Bardzo emocjonalna osoba, a więc z podniecenia, często pojawiają się drżenia w rękach i głowie. Zwiększona presja z dzieciństwa. Aby rozwiązać moje problemy z drżeniem w dłoniach, biorę 3-4 tabletki dziennie, a rano i rano wkładam je raz dziennie. Od niego czuję się jak senna mucha przed kolacją, rozproszona, ale poza tym nie mogę sobie poradzić. Czy mogę pić beta-blokery, a które są lepsze w mojej sytuacji?

> Czy można pić beta-blokery
> i co jest lepsze w mojej sytuacji?

Nie mam odpowiedzi na cenzurę na twoje pytanie.

Dzień dobry! Z entuzjazmem przejrzałem informacje na twojej stronie, już złożyłem jedno zamówienie na iHerb.com i otrzymałem je bardzo szybko. Jednak coś mnie zastanowiło. Chodzi o część informacji, która porównuje ceny na iHerb.com i w aptekach na Ukrainie. W naszej Magnicum, która jest dihydratem mleczanu magnezu, 1 tabletka zawiera 470 mg substancji, co w przeliczeniu na czysty magnez wynosi 47 mg, co producent szczerze informuje.
1 tabletka UltraMag zawiera 200 mg cytrynianu magnezu, który porównując ceny podane w artykule, jest wydawany jako 200 mg czystego magnezu, co jest wielką wątpliwością, ponieważ Po prostu milczysz o zawartości magnezu w soli magnezu „Cytrynian magnezu”.
Ta „prawda” nie może się utrzymać, więc nic dziwnego, że zamknąłeś komentarze. Proszę o wyjaśnienie istoty zadanego pytania, nie wykluczam, że w moim rozumowaniu może być błąd.

> 1 tabletka zawiera UltraMag
> 200 mg cytrynianu magnezu

Nie, to jest ilość czystego magnezu, jak we wszystkich innych amerykańskich suplementach, które polecamy.

Ten temat został kilkakrotnie poruszony w komentarzach, po prostu nie przeczytałeś go bardzo uważnie.

Jeśli w to nie wierzysz - spróbuj jeść 5-7 tabletek UltraMag od razu - a po kilku godzinach wyraźnie wyjaśnisz swoje jelita :).

Dziękuję za przesłanie mojego pytania, nawet tego nie oczekiwałem. Jednak nadal czegoś nie rozumiem. Oto skład UltraMag na iHerb.com
Magnez (w postaci cytrynianu magnezu, taurynianu, jabłczanu, glicynianu i bursztynianu) ………………..400 mg
To znaczy: „Magnez w postaci cytrynianu magnezu …….400 mg)”.
Zgadzam się, że „Magnez w postaci cytrynianu magnezu” zdecydowanie nie jest „Czystym magnezem”, jak piszesz. Jest to całkiem naturalne, ponieważ czysty magnez nie jest wchłaniany i po prostu zostanie usunięty z organizmu. Nigdy nie widziałem dodatków w postaci czystych metali, wszystkie są wytwarzane w postaci soli z pewną zawartością metalu. A producenci na Ukrainie wskazują tę treść, a niestety szanowane firmy amerykańskie nie dostarczają takich informacji. W związku z tym niewłaściwe jest porównywanie cen podobnych rodzajów produktów bez znajomości zawartości czystego metalu w soli.
Wyjaśnij, co się mylę.
Dziękuję!

> Magnez jako cytrynian magnezu

To ma być czysty magnez.

> Drogie amerykańskie firmy
> takie informacje niestety
> nie podawaj

Ponieważ wszystkie z nich wskazują tylko ilość czystego magnezu w ich suplementach, ponieważ jest to wygodne dla konsumentów i nikt nie jest szczególnie zainteresowany całkowitą masą tabletek i kapsułek.

54 lata, wzrost 176, waga 110, nadwaga jest i wiem o tym. W dniu 12 grudnia podczas badania serca cewnika znaleziono całkowicie zamknięte naczynie, jeden na 50 procent i jeden na 90. Umieszczono stent. Powiedzieli, że zamknięty statek jest wynikiem ataku serca, ale gdy był to atak serca, tylko Bóg wie. Od 30 listopada biorę metoprolol. Wcześniej wziął tylko Kandensartan, było podwyższone ciśnienie krwi. Po stentowaniu ból ustąpił, ale od początku podawania metoprololu pojawiło się dziwne uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, przypominające niepokój. Także uczucie głodu. Czasami bóle stopniowo stają się uciążliwe w okolicy przepony, wieczorem, gdy chodzenie jest uczucie braku powietrza, chcę wziąć pełny oddech co 100 kroków. Lekarze założyli stabilną dusznicę bolesną. Ciśnienie ostatnio udało się doprowadzić do 125, a raczej średnio, a dolna nieco przekracza normę - w granicach 90. Puls 60-70, rzadko do 80 lat. Biorę leki: aspirynę ACC 100 (przepisywaną na całe życie), metoprolol, kandensartan, amlodypinę, pantaprozol i symwastatyna. Czasami bóle serca, mrowienie i uczucie, że ktoś się tam porusza, kupiruyu ich valokordinom. Ale nie każdego dnia. W kieszeni znajduje się nitrogliceryna, ale dzięki Bogu nie ma żadnych powodów, by ją jeszcze wziąć. Ortopeda rozpoznaje współistniejącą spondylozę kręgosłupa piersiowego, na zdjęciach to pokazał, dokonał blokady. Część bólu zniknęła. Hemoroidy pogorszyły się w ciągu ostatnich dwóch dni, chociaż nie zażywałem alkoholu dłużej niż 4 miesiące. Wyłączone tłuste potrawy, pić dużo kwaśnego mleka, pić rumianek. Co się stało - nie mogę znaleźć odpowiedzi. Wszyscy lekarze, którzy nie mówili, byli zadowoleni z wyników stentowania, ale mój stan się nie poprawia. Chociaż cieszę się, że zrobiłem to na czas, ale coś jest nie tak. Podejrzenie spada na leki, ale lekarz odpoczął i nie chce niczego zmieniać. Od trzech miesięcy siedzę na zwolnieniu lekarskim i nie ma poprawy. Tak, zapomniałem powiedzieć, wykonano kilka kardiogramów, wszystkie pokazują brak ataku serca. Z góry dziękuję za odpowiedź i poradę.

> Od trzech miesięcy siedzę na zwolnieniu lekarskim
> i bez poprawy

Używając stentowania, poprawiłeś przepływ krwi w niektórych naczyniach wieńcowych. Jednak miażdżyca uderzyła nie tylko w te naczynia, ale w całą resztę ciała. Operacja uratowała ci życie, ale nie licz na to, że przywróci ci zdrowie. Serce jest otoczone gęstą siecią naczyń krwionośnych. Kilka z nich zostało „skorygowanych” przez operację, ale większość jest w takim samym stanie, w jakim były.

Radzę, byś przestudiował artykuł „Leczenie nadciśnienia bez leków” i oprócz leków spróbuj zastosować wszystkie opisane tam dodatki. Być może twój stan poprawi L-karnitynę i koenzym Q10.

Pomocne będzie również przejście na dietę niskowęglowodanową w celu spowolnienia otyłości, miażdżycy tętnic i cukrzycy typu 2. Ale ogólnie jesteś za późno, aby nas znaleźć. Nadal nie ma sposobu, aby naprawdę cię wyleczyć.

Mam 60 lat, wzrost 158 ​​cm, waga 95 kg, prawdopodobnie mam nadciśnienie, rano ciśnienie 160/90. Piję enalapril i metoprolol. Kiedy się denerwuję, ciśnienie sięga 180/90, często serce bije do 129 uderzeń na minutę. Kardiogram nie był zbyt dobry, ponieważ lekarz zalecił picie pananginy i deprenormu. Piłem trochę i z deprenormy coś stało się dla mnie złe i przestałem je pić, a EKG wykazało poprawę. Często zacząłem nalewać skórę. Myślę, że więcej łagodnych tabletek zastąpi metoprolol i enalapryl.

> co więcej łagodnych tabletek
> zastąpić metoprolol i enalapryl

Przeczytaj artykuł w bloku „Leczenie nadciśnienia przez 3 tygodnie - to jest prawdziwe” i postępuj zgodnie z zaleceniami.

Witam, chciałbym wiedzieć, który lek można zastosować w celu złagodzenia objawów wegetatywnych (zaczerwienienie, kołatanie serca, nadmierne pocenie się) w przypadku fobii społecznej?

Pytanie nie jest pod adresem, mamy tutaj stronę na inny temat. Lepiej zwróć się do psychoterapeuty, niż do pigułki, która pomoże ci rozwiązać problemy.

Cześć Mam 44 lata, wzrost 165 cm, waga 100 kg. Moje pytanie brzmi: niedawno zrobiono laparoskopię, usunięto mięśniak i torbiel. Kiedy kłamałem, mierzono mnie ciśnieniem i zawsze było to 160/100. Kiedyś go nie kontrolowałem. Po przyjeździe do domu zaczął mierzyć - rano 159/96, dzień jest zawsze podwyższony 170/100. Podpisany do lekarza. Na razie akceptuję kapoten na 1 / 4tabletach, powiedział lekarz. Czy może to być spowodowane opóźnieniem operacji? Dziękuję

> Czy to może być powiązane
> z odroczoną operacją?

Nie, to z powodu twoich zaburzeń metabolicznych. Musisz przestudiować artykuły w bloku „Leczenie nadciśnienia przez 3 tygodnie - to jest prawdziwe” i postępuj zgodnie z zaleceniami. Zmniejsza to również ryzyko powtarzających się problemów, które doprowadziły Cię do stołu operacyjnego.

Czy mogę wziąć beta-blokery, takie jak Concor, Prestarium i uruchomić? Normalne ciśnienie wynosi 130-135 / 80-90. Wiek 45 lat, wzrost 185 cm, waga 86 kg. Średnie tętno 60-65.

Możesz. Przeczytaj książkę „Qi-Run” i rozpocznij relaksujący jogging, zgodnie z opisem. Robię to sam, bardzo zadowolony. W żadnym wypadku nie obciążaj podczas biegu!

Gdybym był tobą, dokładnie przestudiowałbym artykuł „Przyczyny nadciśnienia i jak je wyeliminować”, a następnie zostałem zbadany.

42 lata
Wysokość 174 cm
Waga 74 kg
Odżywianie - zdrowe.
Nie palę Piję bardzo rzadko
Chcę iść na siłownię.

Kilka lat temu odkryłem, że mam wysokie ciśnienie krwi - 140/90. Zdał pełny egzamin. Nic nie znalazłem.
Lekarz powiedział, że nie zawsze jest możliwe zrozumienie przyczyny wysokiego ciśnienia krwi. Może to nerwy. Polecane - tabletki na napoje.
Nie piłem pigułek. Szukałem metod bez leków. Dużo próbowałem. Nic nie pomogło.
Ostatnio zacząłem brać Concor 5 mg rano. Zaczął również przyjmować Magnez - 400-500 mg dziennie. Słyszałem, że magnez może zwiększać ryzyko działań niepożądanych blokerów kanału wapniowego, takich jak zawroty głowy, nudności, zatrzymanie płynów.
Jestem bardzo poufny na twojej stronie. Doradzaj mi, co robić?

> Porozmawiaj ze mną co robić?

Przeczytaj artykuł o przyczynach nadciśnienia i bardziej endokrynologicznych przyczynach nadciśnienia, a następnie dokładnie zbadaj, jak są napisane.

> magnez może zwiększać ryzyko niekorzystnego działania
> skutki blokerów kanału wapniowego,

To prawda. Ale ulga jest beta-blokerem, a nie antagonistą wapnia. A może bierzesz coś innego?

Twoja rada dotycząca leczenia nadciśnienia bez leków jest po prostu niesamowita. Przypuszczałem, że to prawdziwy mrok. Nie wiem, dlaczego wszyscy to robią na stronach internetowych. Nadal byłem kuszony - rzuciłem picie leku na ciśnienie indapamidu, z którego moje ciśnienie wróciło do normy i zamiast 180/80 lub 160/80 stało się 120/80. Zostawił wszystko, po przeczytaniu natarczywych zaleceń, że nadciśnienie można wyleczyć za pomocą MAGNEZU B6. Kupiłem go, zacząłem stosować dodatkowo z witaminami - i po 5 dniach pojawił się obrzęk nóg, oczu, przylegających do twarzy. Zrezygnowałem z niesamowitego leczenia i wróciłem do leków na nadciśnienie, a obrzęk nóg nadal nie zniknął... Tak leczysz i mocno doradzasz pacjentom, doprowadzając ich do wielkiej choroby...

> obrzęk nóg, oczu, przylegających do twarzy

Jesteś winny, ponieważ nie przeczytałeś uważnie. Nigdy nie radzę od razu odstawić narkotyków „chemicznych”. Suplementy na nadciśnienie muszą zaczynać się jednocześnie z nimi. Dawki leków są stopniowo zmniejszane do zera później, gdy efekt dodatków jest już widoczny.

Powiedz mi, co możesz zastąpić Concor. Czy istnieje tańszy odpowiednik?

> co może zastąpić Concor.
> Czy istnieje tańszy odpowiednik?

Przeczytaj artykuł „Bisoprolol i Concor”, który odpowiada na twoje pytanie.

Cześć Mam 52 lata, wzrost 160 cm, waga 75 kg. W wieku 45 lat wystąpiła zakrzepica żył głębokich (lewa noga) i zażyła hormonalne tabletki antykoncepcyjne. Jednak nie udało się tego zrobić, jak się okazało, mam genetyczne predyspozycje do zakrzepicy. Teraz stale piję Cardiomagnyl 75 mg, okresowo detralex i Wessel Due, folacyna. Ciśnienie 120-140 / 80-90. Przypadkowo zmierzyłem ciśnienie tydzień temu - 170/90, impuls zawsze 76-84. Natychmiast zacząłem szukać, co robić. Nasz terapeuta uwielbia przepisywać suplementy diety, nie podoba mi się to. Zanim zaczniesz pić leki, radzisz zmniejszyć ciśnienie, przeszedłeś testy. Wszystko jest normalne. Ciśnienie nie jest teraz wysokie. Proszę mi powiedzieć, czy konieczne jest teraz przyjmowanie preparatów magnezowych, czy też nie, należy je przyjmować pod presją. Dziękuję

> muszą być brane, gdy ciśnienie

Nie, muszą być przyjmowane codziennie. Cardiomagnyl zawiera dawki magnezu niewystarczające do osiągnięcia efektu. Zastąp go suplementami magnezu z witaminą B6, którą polecam tutaj.

> predyspozycje do zakrzepicy

W tym przypadku pożądane jest zabranie całego kompleksu witamin z grupy B - suplementu B-50 wraz z magnezem.

> Nasz terapeuta uwielbia przepisywać
> Suplementy diety, nie podoba mi się to

Magnez i inne produkty, które promuję na tej stronie, są również suplementami diety. Ale są one produkowane przez poważne amerykańskie firmy, a nie podziemne, i są dobre dla wielu pacjentów.

Moje ciśnienie krwi jest dziedziczne, mój brat doznał udaru. Ostatnio, po nerwowych doświadczeniach, nastąpił skok ciśnienia - 210/125. Mam 55 lat, wzrost 170 cm, waga 65 kg. Tydzień temu zaczął przyjmować Magne-B6, tabletkę enalaprylu 1 raz dziennie. Bóle głowy, szumy uszne - nie mijają. Po lewej stronie z tyłu głowy bolą naczynia krwionośne. Jak rozpocząć diagnozę i leczenie mojej choroby?

> Od czego zacząć diagnozę?
> i leczenie mojej choroby?

Przeczytaj artykuł „Przyczyny nadciśnienia i jak je wyeliminować”, wykonaj badania krwi i moczu.

Dzień dobry! Mam 62 lata, wzrost 165 cm, waga 90 kg. Od 10 lat cierpię na nadciśnienie, zażywałem tabletki Lozap Plus raz dziennie rano. Jednostki najwyższego ciśnienia wynosiły do ​​180/100. Analizy poszły wszystko - biochemia krwi, pełna morfologia krwi i analiza moczu i według Nechyporenko - wszystko jest normalne. Jestem zaniepokojony silnymi hałasami w mojej głowie, jak dudnienie przewodów elektrycznych wysokiego napięcia i praktycznie nie mijają. Jak i jak można je usunąć?

Wynika to z miażdżycy. Usunięcie ich jest problematyczne, nawet jeśli okaże się, że obniża ciśnienie krwi za pomocą silnych leków. Ponieważ przepływ krwi w naczyniach zablokowanych przez blaszki miażdżycowe nie został jeszcze przywrócony. Być może za 5-10 lat będzie to łatwe. Ale nadal musimy żyć do tego czasu.

Oprócz przyjmowania tabletek Lozap Plus, postępuj zgodnie z zaleceniami opisanymi w bloku „Naprawienie nadciśnienia tętniczego jest możliwe po 3 tygodniach”.

Cześć doktorze!
Mój mąż ma regularny wzrost ciśnienia w godzinach porannych 158/105. Wieczorem 135-85.
Wysokość 176, waga 75 kg, wiek 50 lat. Ankieta nic nie dała - wszystko jest normalne. Nie chcę teraz iść do lekarzy.
Pytanie: Co można określić wzrostem ciśnienia w nocy?
Dziękuję

> Co można określić
> zwiększone ciśnienie w nocy?

Konieczne jest przestudiowanie artykułu na temat przyczyn nadciśnienia tętniczego i zbadanie go w formie pisemnej.

Dzień dobry Mam 44 lata. Kobieta Wysokość 168 cm Waga 75 kg. Choroby: bielactwo, łuszczyca, wzrok minus 5,5 w obu oczach. Achalasia cardia.

W ciągu roku martwię się o ciężką duszność i kołatanie serca. Ciśnienie krwi wynosi 120/80 lub 130/90, ale przy takim ciśnieniu czuję się bardzo chory i dopóki nie zwymiotuję, nie jest łatwiej, rzuca się w gorączkę, strach. Puls przy dowolnym ciśnieniu 108-112 uderzeń. Nie mogę wspiąć się po schodach, na wzgórze, rozmawiać podczas chodzenia po telefonie, natychmiast się duszę. Powiedz mi, co jest ze mną nie tak? Lekarze kardiolog i endokrynolog twierdzą, że nie widzą żadnych nieprawidłowości w testach EKG i testach hormonalnych. Jestem pielęgniarką. Sama zaczęła pić, gdy jej serce biło mocno, Anaprilin raz dziennie. Natychmiast staje się dobra!

Sprawdź poziom cukru we krwi. Bez względu na to, jak się okazało, cukrzyca i gastropareza cukrzycowa.

Powiedz mi, co jest ze mną nie tak?

Złożone zaburzenia metaboliczne :).

Oczywiście nie mogę dostarczyć dokładnej diagnozy.

Zacząłem pić, gdy moje serce biło mocno, Anaprilin raz dziennie

Gdybym był tobą, starałbym się wziąć wszystkie opisane tutaj suplementy, nie tyle z nadciśnienia, co poprawić wydajność serca. Być może, oprócz tauryny, albo dodać ją jako ostatnią. Spróbuj zmienić anaprilinę na te suplementy. Pamiętaj, że Inderal upośledza metabolizm. Z twoimi bielactwami i łuszczycą to nie wystarczyło.

Dzień dobry! Mój mąż ma 36 lat, wzrost 180 cm, waga 95 kg, cukrzyca typu 1 jest zależna od insuliny, a dziedziczne nadciśnienie wynosi 140-160 / 90-110. Nie bierze żadnego leku na ciśnienie. Gdzie zaczynamy iw jakiej kolejności przyjmować suplementy? Z góry dziękuję!

Gdzie zaczniemy

Przeczytaj artykuł na temat leczenia cukrzycy typu 1 i uważnie zrób to, co jest w niej napisane. Cukrzyca typu 1, obciążona otyłością, jest gorsza niż nie może być.

Jeśli mąż nie zabierze umysłu, wtedy na twoim miejscu zacznę szukać zastępcy, ponieważ wkrótce stanie się osobą niepełnosprawną.

w jakiej kolejności przyjmować suplementy?

Suplementy odgrywają rolę niezależną w twojej sytuacji. Najważniejszą rzeczą jest ścisła dieta niskowęglowodanowa i staranne obliczanie dawek insuliny.

Mam 57 lat, waga 87 kg, wzrost 160 cm. Astma oskrzelowa, choroba wieńcowa, dusznica bolesna, przedwczesne bicie komorowe stopień 3 według Lone-Wolfe, tachykardia, niepowodzenie AK, nadciśnienie 150-160 / 100. Biorę prednizon dwa razy dziennie, amiodaron, sloz +. Przepisano werapamil - trwało to rok, ale było gorzej. Miejscowy lekarz zapytał, czy mogę zastąpić werapamil czymś innym, tylko potrząsnąłem ramionami. Sam musiałem iść do Internetu... Znalazłem amiodaron - po tygodniu przyjęcia, niekończące się przerwy w moim sercu przestały mnie torturować. Niepokojące jest jednak, że nie zaleca się łączenia tego leku z GCS i budezonidem. Pytam o radę, czy to niebezpieczne?

Sam musiałem przejść do trybu online... Znalazłem amiodaron

Przypisz sobie amiodaron to odważna decyzja.

Proszę o radę

Z pytaniem o dopuszczalną kombinację leków musisz skonsultować się z lekarzem, a nie ze mną.

Gdybym był tobą, przestudiowałbym materiały w bloku „Leczyć nadciśnienie w ciągu 3 tygodni jest prawdziwe” i pilnie zrobił to, co jest tam napisane. Potrzebujesz ścisłej (!) Diety niskowęglowodanowej i suplementacji - z nadciśnienia i poprawy pracy serca.

Dowiedz się, czym jest gluten, jak jest szkodliwy, jakie produkty zawiera, a następnie całkowicie wyeliminuj go z diety. Mam nadzieję, że to złagodzi twoją astmę i wszystkie inne problemy. Po 2-3 tygodniach będzie jasne, jak działa dieta i suplementy. Jeśli czujesz się lepiej - spróbuj zmniejszyć dawkę prednizonu i innych leków. Po raz kolejny dieta powinna być surowa. Nawet nieznaczne ilości nielegalnych produktów spowodują ataki autoimmunologiczne i zwiększają poziom insuliny we krwi.

Mam 68 lat, wzrost 162 cm, waga 86 kg. Ciśnienie waha się od 110/80 do 150/90. W tym roku przeszła stentowanie. Usunięto pęcherzyk żółciowy 3 lata temu. Biorę wszystkie niezbędne leki, z wyjątkiem amlodypiny i podobnych leków, ponieważ powodują obrzęk twarzy, nóg, brzucha i nosogardzieli. Nie biorę tych leków - nie ma obrzęku, ale zaczynają się wahania ciśnienia. Pytanie: Jaki lek nie powoduje obrzęku?

Jaki lek nie powoduje obrzęku?

Zapoznaj się z materiałami z bloku „Leczenie nadciśnienia tętniczego w ciągu 3 tygodni - to jest prawdziwe” i zrób to, co jest tam napisane, oprócz przyjmowania leków przepisanych przez lekarza.

Usunięto pęcherzyk żółciowy

Nie jest to przeciwwskazaniem do diety niskowęglowodanowej.

Nie znalazłeś szukanych informacji?
Zadaj pytanie tutaj.

Jak samemu leczyć nadciśnienie
za 3 tygodnie, bez drogich szkodliwych leków,
dieta „głodowa” i ciężka edukacja fizyczna:
Uzyskaj tutaj bezpłatne instrukcje krok po kroku.

Zadawaj pytania, dziękuję za przydatne artykuły.
lub odwrotnie, krytykuj jakość materiałów na stronie