logo

Dystonia

Biała krew

Chorobie towarzyszy zwiększone powstawanie leukocytów. Belokrovie - złośliwa choroba krwi.Wiadomo, że leukocyty są odpowiedzialne za odpowiedź immunologiczną organizmu. Są produkowane w głównym układzie krążenia.

Nadciśnienie

Udar móżdżkowy

Ivan Drozdov 27.07.2018 0 Komentarze Udar móżdżku jest ostrym upośledzeniem dopływu krwi do tkanek móżdżku, spowodowanym blokowaniem łożyska naczynia lub jego pęknięciem i krwotokiem. Ten typ udaru jest rzadki, podczas gdy trudno go zdiagnozować z powodu podobieństwa objawów z chorobami aparatu przedsionkowego.

Ruch krwi w ludzkim ciele.

W naszym ciele krew nieprzerwanie przemieszcza się wzdłuż zamkniętego systemu naczyń w ściśle określonym kierunku. Ten ciągły ruch krwi nazywa się krążeniem krwi. Ludzki układ krążenia jest zamknięty i ma 2 kręgi krwi: duże i małe.

Dystonia (G24)

Wyłączone: athetoidalne porażenie mózgowe (G80.3)W Rosji Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób z 10. rewizji (ICD-10) została przyjęta jako pojedynczy dokument regulacyjny w celu uwzględnienia występowania, przyczyn publicznych wezwań do instytucji medycznych wszystkich departamentów, przyczyn śmierci.